Соціологічне дослідження молодіжної наркоманії

У рефераті наведено відомості щодо соціологічного дослідження молодіжної наркоманії. Зокрема викладені: методологічна частина, проблема дослідження, мета дослідження, завдання дослідження, гіпотези, спосіб збору інформації, анкета та результати анкетування

Проблема дослідження. В житті сучасного суспільства особливо гостро постала проблема пов’язана з наркоманією. Особливо велике розповсюдження ця негативна звичка отримала в середовищі молоді. Наркоманія негативно впливає не тільки на життя суспільства в цілому, а також на життя та діяльність особи окремо. На даний час ця проблема стала дійсно-таки глобальною. По статистичним даним, розповсюдження такої негативної звички як наркоманія в великих масштабах, в окремих країнах, пов’язано з нестабільністю політичної та економічної ситуації, з наявністю великої кількості криз та недосконалістю економічного та політичного механізмів.

Відносно нашої країни ця проблема є особливо актуальною і розповсюдження її пов’язано з низькою культурою суспільства. З даною проблемою повинно боротися не тільки суспільство, але й кожна людина повинна усвідомлювати для себе велику шкоду від наркоманії і намагатися боротися з цією негативною звичною. Тільки після цього можна говорити про рішення поставленої проблеми. Тому я вирішив провести дане соціологічне дослідження, щоб наочно побачити розповсюдження наркоманії серед молоді, так як молодь являється основою нашого суспільства.

Мета дослідження. Мета мого соціологічного дослідження полягає в вивченні розповсюдження наркоманії серед молоді. А також метою даного соціологічного дослідження є зібрати якомога більше інформації про поставлену проблему.

Завдання дослідження. Завданням мого соціологічного дослідження є за допомогою соціологічного опитування зібрати інформацію про наркотики та наркоманію і з’ясувати причини розповсюдження наркоманії , та шляхи вирішення даної проблеми.

Гіпотези. Я вважаю, що наркоманія глибоко вкоренилась серед молоді. Більшість випадків вживання наркотичних засобів молодими людьми пов’язане з ціллю підвищити свій настрій, а причиною, через яку вони почали вживати наркотики є бажання попробувати. Молодь якщо починає вживати наркотики, то ще не досить в зрілому віці. Наркотики – це порок якого важко позбутися. Також я вважаю, що наркотичні засоби сильно шкодять здоров’ю.

Спосіб збору інформації. Своє дослідження я проводив за допомогою соціологічного опитування.

Генеральною сукупністю мого соціологічного опитування являється вся молодь у віці від 15 до 23 років. Вибіркова сукупність дорівнює 30 осіб: 20 чоловічої статі та 10 жіночої. Я провів вибіркове дослідження за допомогою анкетування і не претендую на високу репрезентативність отриманих даних. Даним соціологічним дослідженням я хочу звернути увагу суспільства на дану проблему.

Шановний друже!

     

Я прошу виділити небагато часу до моєї анкети і відповісти на декілька неважких запитань, щоб допомогти моєму дослідженню. Прошу відповідати чесно. Анонімність та конфіденційність гарантую. Більшість питань підсвідомлюють однозначну відповідь, тільки там, де є вказівки можливі декілька варіантів відповіді; питання, що не відносяться до вас можна пропускати.

Завчасно дякую!

1. Чи вживали Ви коли небудь нехай навіть слабкий наркотик?

 • а) так;
 • б) ні.

2. В якому році Ви спробували вперше наркотики?

 • а) до 15 років;
 • б) від 16 до 20 років;
 • в) після 20 років.

3. Через яку причину Ви вирішили вжити наркотики?

 • а) вплив компанії;
 • б) спроба зняти стрес;
 • в) бажання попробувати;
 • г) свій варіант відповіді________________________

4. Які найсильніший наркотик Ви вживали (вживаєте)?

 • а) “травку”;
 • б) “ангідридку”;
 • в) свій варіант відповіді________________________

5. Чи завжди Ви можете відмовитись від пропозиції вжити наркотик?

 • а) так;
 • б) не завжди;
 • в) ні.

6. Як Ви вважаєте, наркотики шкодять здоров’ю?

 • а) так;
 • б) ні.

7. Ви регулярно вживаєте наркотики?

 • а) так;
 • б) ні.

8. Вкажіть вашу стать:

 • а) жіноча;
 • б) чоловіча.

Результати дослідження. Аналізуючи результати мого дослідження, я зробив наступні висновки:

 • моя гіпотеза про те, що наркоманія глибоко вкоренилася серед молоді насправді не справдилася, регулярно вживають наркотики лише 10% опитаних мною респондентів;
 • з’ясувалося, що причиною першого вживання наркотиків являються такі: спроба зняти стрес (10%), бажання попробувати (27%), вплив компанії (37%), а також серед 7% респондентів вияснилось, що причиною також можуть бути такі як бажання стати старшим, бажання нових відчуттів та інші;
 • моя гіпотеза про те, що молодь починає вживати наркотики ще не досить в зрілому віці відносно справдилася: 57% опитаних респондентів вперше вжили наркотик в віці від16 до 20 років. А це значить, що слід звернути увагу на виховання молодого покоління, поглибити пропаганду проти наркотиків серед підростаючого покоління;
 • більшість респондентів також як і я вважають, що наркотики – це порок, якого важко позбутися.

Також, як і було раніше сказано, всі респонденти згодились з тим, що наркотики несуть згубну дію на організм людини.


26.11.2010