Соціальні спільності людей. Нація як соціальний феномен. Реферат

У рефераті розглянуто поняття соціальної спільності людей. Охарактеризовано націю як соціокультурний феномен

Соціальні спільності людей. Важлива роль у життєдіяльності суспільства належить соціальним спільностям людей. Різноманітні соціальні спільності, як суб’єкти суспільних, зокрема національних та міжнаціональних відносин, надають їм своєрідної особливості, неповторності, збагачуючи загальний процес розвитку етносоціального буття, соціуму загалом.

Етносуспільні відносини можна характеризувати, як взаємовідносини людей, що належать до різних соціальних спільностей.

Історично першою соціальною формою спільності людей є рід. З розвитком первісного суспільства чисельність родів поступово збільшується, пізніше відбувається об’єднання їх у фратрії (братсва). А фратрії – у племена.

Плем’я – відносно стала спільність людей, що характеризується кровно-родинними відносинами, певною спільністю спів племінників, єдиною мовою, племінною самосвідомістю, спільними елементами первісної культури.

Народність – соціальна спільність людей, що характеризується спільністю теорії, єдиною мовою (поряд із існуванням різних діалектів племен, що входять у народність), елементами єдиної культури.

Процес ліквідації економічної роздробленості привів до появи нації.

Нація як соціальний феномен. Нація – духовно соц. Різновид стійкої людської спільності, що, склалась історично на певній території і характеризується глибоким внутрішнім відчуттям, самоусвідомленням власної належності до певної стічної групи та спільністю мови, культури, побиту і звичаїв історичних переживань, психічного складу, антропологічних особливостей, економічних інтересів, утворенні матеріальних цінностей, територій („життєвого простору”).

Нація є надзвичайно складним об’єктом пізнання теоретичного осягнення.

     

Визначення які в літературі можна знайти тісно пов’язані з різноманітними теоріями націй.

Психологічна теорія – (засновник Ренан) „Нація – це душа – духовний принцип”, що, формується шляхом „Узгодження” та „Солідарності”.

Культурна Теорія. Нація, писав Ренер, „Це союз особистостей, які однаково розмовляють”, „Культ. Союз”. В основі культурненької теорії нації лежить спільність нац. культ. Лежить спільність нац. культ, зокрема нац. мови.

Історико-економічна - головними ознаками нації є спільна територія та спільна мова. Економічна теорія основними ознаками нації є спільність походження етнічної самосвідомості, національних почуттів, прихильності до етнодуховних цінностей.

Нація – це „велика кількість людей, які вважають себе спільнісними. Вони часто мають одну чи кілька таких ознак: мову, культ, релігію, політ та інші інститути, історію та віри в спільність долі.


07.12.2010