Особливості та правила спілкування з аудиторією. Реферат

Спільні риси і відмінності у спілкуванні з індивідуумом і аудиторією. Правила що забезпечують успіх спілкування. Ораторське мистецтво виступаючого. Техніка публічного виступу

Спілкування один на один виступає як діалог і характеризується певною інтенсивністю. Тут немає часу на роздуми, тому в процесі індивідуального спілкування можливі конфлікти, де обидві сторони використовуючи засоби спілкування повинні намагатися знайти взаєморозуміння. Перевагою індивідуального спілкування є можливість зосередитись на ідеях партнера.

Публічний виступ – це монолог. В процесі такого спілкування аргументація менеджера набирає диктату. Складність такого спілкування полягає в тому, що відсутній зворотній зв’язок. Спільні риси:

 • Відкритість до спілкування – для цього менеджер повинен вміти слухати себе і дотримувати якості відкритості до спілкування.
 • Етика критики і самокритики: вона має три напрями “зверху”, “знизу”, ”самокритики”.
 • Критика “зверху” немає перешкод, але врахуйте вік, стать, темперамент. Критика “знизу” має перешкоди і у керівництва формується негативне відношення до критикуючого. Сприйняття критики “ знизу” ступінь зрілості керівника. Критику слід розглядати, як могутній засіб впливу на людей, а саме: не принижуйте гідність людини, не доводьте до конфлікту, не переслідуйте за критику, не критикуйте в п’ятницю: за вихідні слухи про суперечку поширяться, кількість співчуваючих теж, і в понеділок людина приходить без бажання працювати краще, бажано критикувати перед обідом або в кінці робочого дня (людина має час об’єктивно оцінити свою поведінку, зрозуміти аудиторію і допомогти).
 • Визначення і дотримання часу зустрічі. В понеділок проходить адаптація до наступного тижня, тому цей день кращий для перенесення зустрічі а не для проведення. В п’ятницю не починати нових справ.
 • Вміло використовувати владу і тип темпераменту.
 • У виступі підкреслити позитивні моменти колективу, або працівника після похвали лише слухати критику.
 • Враховуйте емоційний стан співбесідника і аудиторії.

Правила:

1. Щиро цікавитися іншими людьми (докладаючи зусиль, часу і енергію для завоювання друзів)

2. Посміхайтесь. Існує формула (настрій - ПП)

3. Пам'ятайте, що ім’я людини самий солодкий і важливий для неї звук.

4. Будьте хорошим слухачем (стимулюйте, заохочуйте інших піклуватись про себе) явний скандаліст і критик пом’якшується в присутності терпеливого слухача і мовчить в період його гніву.

5. Як зацікавити людей?

     

6. Як завоювати симпатію людей?:

 • Завжди запевняйте своєму співбесіднику значимість його особистості.
 • Давайте іншим те, що хотіли би отримати від інших. 3. Вчитися в кожної людини.

Десять правил вміння слухати:

 • Перестаньте говорити.
 • Допомагайте співрозмовнику відкритися до спілкування.
 • Продемонструйте, що ви готові слухати.
 • Усуньте роздратовуючи моменти, не стукайте по столу, не перекладайте папери, не малюйте.
 • Співпереживайте співрозмовнику.
 • Будьте терпеливі: не економте час, не перебивайте, не крокуйте до дверей.
 • Стримуйте емоційний характер і роздратованість - надає словам емоційний зміст.
 • Не допускайте спорів і суперечок (перемога в спорі це поразка).
 • Задавайте питання, які стимулюють співрозмовника і свідчать про те, що ви його слухали.
 • Перестаньте говорити. Щоб слухати необхідні обидва вуха: перше сприймає зміст, друге чуттєво відображує його.

Дев’ять правил дотримування яких дозволяє впливати на людей не викликаючи в них почуття образи:

 • Починайте з похвали і визнання гідності співбесідника.
 • Вказуйте на помилки не прямо, а опосередковано.
 • Спочатку говоріть про власні помилки, а потім критикуйте співбесідника.
 • Задавайте співбесіднику питання замість наказів.
 • Давайте людям можливість спасти свій престиж.
 • Не скупіться на похвалу, виражайте подяку за конкретний успіх.
 • Створюйте людям хорошу репутацію, яку вони будуть намагатися виправдати.
 • Заохочуйте, створюйте враження, що помилка, яку ви хочете бачити виправленою легко виправимо.
 • Досягайте взаєморозуміння, спонукайте людей до бажання працювати краще.

Ораторське мистецтво виступаючого забезпечено мовою, яка виконує три функції:

 • суб’єкту комунікації;
 • риторика (зміст) повідомлень;
 • об’єкту комунікації (отримувач).

Мова як відбитки пальців свідчить про два фактори:

 • ступінь самоствердження;
 • впевненості в собі.

Критерієм ефективності мови є певні вирази. Так фраза з 10-13 слів сприймається найкраще, з 18-25 задовільно, більше 25 слів не сприймається. Змістовне навантаження несуть не тільки слова, але і тональність, гучність, модуляція і темп вимови. Публічний виступ забезпечується такими елементами:

1. Пояснення:

 • передбачає чітке пояснення проблеми на базі теорії семантики.

2. Розуміння:

 • обґрунтування причинно наслідкових зв’язків проблеми.

3. Інструментальний аспект:

 • передбачає використання теорії соціально психологічних наук, щодо зменшення суперечок і стресів.

Риторика вимагає побудови дослідів з трьох частин:

 • початок (вступ);
 • кульмінація;
 • завершення.

Логіка виступу забезпечується так званими логічними мостами, тобто переходу від одної думки до іншої за допомогою таких методів:

 • роздуми, від загально закономірних до часткових;
 • зворотній, від часткових до загальних факторів;
 • концентричний метод – вступ побудований навколо одного центру питань і ситуаційного підходу в менеджменті;
 • ступеневий – це послідовне розкриття проблеми починаючи від більш простої до більш складної;
 • хронологічний – за історичними датами або біографіями;
 • проблемний виклад (інтелектуальний).

Виступ менеджера будується за допомогою таких правил:

 • риторичні питання на які слухачі мовчки погоджуються;
 • повторення не менше чотирьох раз;
 • градація – це розташування слів в якому кожне наступне речення виразніше більш емоційне ніж попереднє;
 • антитеза(протиставляння окремих слів з різним значенням, що забезпечує менеджеру об’єктивне судження, і схиляє слухача на певну точку зору;
 • переконання слухачів (теза, доказ, демонстрація).

Публічний виступ передбачає такі етапи:

 • підготовка;
 • безпосередньо виступ;
 • очікуваний результат виступу.

Підготовка включає: написання доповіді, зовнішнє оформлення приміщення, зовнішній вигляд виступаючого і жести. У відповідності з вимогами менеджер готовить п’ять карток:

 • картка №1 як заволодіти увагою слухачів;
 • картка №2 яким чином використовувати свою увагу в процесі виступу;
 • картка № 3 і №4 як завоювати розум слухачів;
 • картка № 5 результат виступу.

Почати з картки № 3 сформулювати тему і основні положення які хочете донести до слухачів. Картка № 4 аргументація, цифри порівняння. Картка №5 сформулювати заключне звернення до аудиторії. Картка №1 яскравий виступ і картка №2 мета виступу і причини залучення слухачів до прийнятих рішень. Доповідь прочитати перед виступом не менше шести раз.


07.01.2011