Реформування комунальної преси: проект розробки програми дій. Реферат

Проект розробки програми дій по реформуванню комунальної преси на основі проведення якісного аналізу проблем цих ЗМІ та діючого законодавства був започаткований на хвилі тривалих, неоднозначних і безрезультатних дискусій з цього приводу, що тривали в суспільстві на журналістському, експертному та законодавчому рівні

Сучасний стан ЗМІ в Україні характеризується поділом друкованих засобів масової інформації в Україні на державні ЗМІ, засновниками яких є органи державної влади; комунальні ЗМІ, засновниками яких є органи місцевого самоврядування або органи місцевого самоврядування спільно з місцевою державною адміністрацією та недержавні видання.

Зважаючи на те, що співзасновниками державних та комунальних видань виступають органи влади і засновані ними ЗМІ перебувають в і економічній залежності від них, декларовані Конституцією, законами України принципи свободи слова, невтручання влади у діяльність ЗМІ, самостійне формування редакційної політики реалізуються не в повній мірі.

Країна-бенефіціар: Україна.

Підрядний орган: Фонд розвитку засобів масової інформації.

Заявник: Громадська організація "Хартія-4" (адреса: вул. Круглоуніверситетська, 11/19, оф. 8, Київ 01024), будучи організацією, що намагається привернути увагу до нагальних системних викликів для медіа середовищ України, виступила з ініціативою "інвентаризації на місцях" типових ключових проблем, з якими стикаються і стикатимуться на шляху до роздержавлення (в тій чи іншій мірі) регіональні комунальні ЗМІ; розробки рекомендацій до законопроекту по реформуванню державної та комунальної преси; презентувати та обговорити ці програми з експертами, урядовцями та іншими зацікавленими особами.

Поточний стан справ у галузі та інформація про проект

Роздержавлення засобів масової інформації - це законодавчо врегульований перехід прав засновника (власника) засобу масової інформації, а також прав контролю, управління та розпорядження ним від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з державною часткою фінансування до недержавних суб'єктів та інституцій.

Роздержавлення стосується друкованих засобів масової інформації (газет, журналів, бюлетенів та інших видів періодичних друкованих видань).

     

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть бути засновниками або власниками засобів масової інформації.

Роздержавлення друкованих засобів масової інформації здійснюється шляхом виходу органів державної влади з числа засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації на підставі поданої заяви до органів, що здійснюють реєстрацію. На підставі заяви здійснюється перереєстрація друкованого засобу масової інформації на інших засновників (співзасновників) - журналістські, громадські організації, трудові колективи редакції тощо.

Вносяться зміни до чинного законодавства, щодо врегулювання відносин власності на майно та засоби виробництва.

Забезпечується дотримання трудових прав та гарантій соціального захисту журналістів роздержавлених засобів масової інформації.

Вводиться обмеження, а згодом поступово припиняється бюджетне фінансування засобів масової інформації.

Суміжні програми: Концепція державної програми створення економічних передумов незалежної діяльності національних друкованих засобів масової інформації Національної спілки журналістів України.

Цілі проекту

Опис проекту. На першому етапі реалізації Проекту створюється реєстр державних та комунальних ЗМІ України (медіа карта), вивчається реальний, фінансовий стан кожної газети з визначенням її організаційно-правового статусу, складу власників майна, статутного фонду; розробляється план реформування ЗМІ в АР Крим, області, містах Києві та Севастополі з урахуванням можливостей кожної редакції, результатів соціологічних опитувань та забезпечення соціальних гарантій журналістів.

З метою забезпечення реалізації Проекту проводиться аналіз законодавчо-нормативної бази у сфері інформаційних відносин та діяльності засобів масової інформації; здійснюється поетапне введення в дію законів, внесення відповідних змін і доповнень до чинного законодавства, запровадження інших нормативно-правових актів, які регулюванню процесу роздержавлення засобів масової інформації.

Конкретні цілі проекту. З метою створення вільного конкурентного середовища в інформаційній сфері, припинення застосування преси органами влади та місцевого самоврядування як інструменту політичної пропаганди, покращення економічного стану вітчизняних друкованих ЗМІ необхідно:

 • Створити відповідні економічні передумови для незалежної діяльності друкованих засобів масової інформації;
 • ввести в дію закони про роздержавлення, внести зміни та доповнення до чинного законодавства у сфері інформаційних відносин та діяльності ЗМІ;
 • забезпечити дотримання соціальних прав та гарантій журналістів.

Тактичні цілі проекту:

 • Перевірка редакцій ЗМІ, моніторинг стану комунальної преси,
 • Підготовка журналістських кадрів,
 • Врегулювання майнових відносин ЗМІ.

Результати. Створення незалежної незаангажованої економічно не збиткової регіональної преси.

Обсяг робіт

Загальні вимоги. Не підлягають роздержавленню друковані засоби масової інформації, які є, відповідно до Указу Президента України N2 503/97 від 10.06. 97, офіційними друкованими виданнЯМИ, а саме: "Офіційний вісник України", газета "Урядовий кур'єр", газета "Голос України", "Відомості Верховної Ради України".

Не можуть бути роздержавленими спеціалізовані друковані засоби масової інформації центральних органів виконавчої влади, які є офіційними, інформаційними, науково-технічними, науково-практичними, науково-виробничими виданнями, які працюють на формування позитивного іміджу окремої галузі, забезпечують своєчасне і об'єктивне висвітлення діяльності центрального органу виконавчої влади та реалізацію його програмних цілей.

Конкретні заходи:

1. Розробляється план покращення фінансово-економічного стану кожної редакції друкованих ЗМІ.

Вживаються організаційні та фінансові заходи щодо "вирівнювання" стартових можливостей комунальних засобів масової інформації (виділення з держбюджету цільових коштів на технічне переоснащення і т. д.).

2. Вивчається кадровий потенціал, проводиться тестування кадрів, розробляється план перепідготовки кадрів.

3. Створюються економічні передумови незалежної діяльності друкованих засобів масової інформації:

 • держава розробляє механізм регулювання цін на газетний і журнальний папір вітчизняного виробництва;
 • програму розвитку поліграфічної бази, створення комп'ютерної мережі "редакція-друкарня", раціональних маршрутів доставки преси;
 • встановлення нульової ставки зборів і податку на додану вартість поліграфічних машин, запасних частин до них, витратних поліграфічних матеріалів для випуску періодичних видань, які виробляються за кордоном;
 • надання пільг україномовним виданням на оплату поліграфічних та комунальних послуг;
 • розроблення механізму державної підтримки поштової доставки газет і журналів.

4. Здійснюються перехідні заходи незалежного існування засобів масової інформації:

 • органи державної влади виходять з складу співзасновників обласних, міських, міськрайонних і районних друкованих засобів масової інформації.
 • органи місцевого самоврядування, обласні; міські, районні державні адміністрації укладають з редакція ми засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких вони є, угоди про висвітлення їхньої діяльності відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

5. Здійснюється передача засновницьких прав від державних, комунальних органів влади. Проводиться перереєстрація друкованого засобу масової інформації на інших співзасновників (журналістські, громадські організації, трудові колективи редакцій тощо). Для роздержавлених засобів масової інформації встановлюється адаптаційний період, впродовж якого можливе часткове фінансування їх за рахунок державного бюджету, з поетапним скороченням його частки. Адаптаційний період триває до 2 років.

Управління проектом. До створення Фонду розвитку засобів масової інформації - ГО "Хартія-4".

Логістика та графік виконання проекту

Підготовчий етап, протягом якого здійснюється моніторинг стану галузі та розробка пропозицій щодо удосконалення законодавчої бази – до кінця 2007 року.

З моменту реформування впродовж 2 років триває пільговий режим. У 2009 році закінчується пільговий режим для ЗМІ, що проходили процес реформування. Проводиться аналіз реформування.

Вимоги

Персонал. Персонал, що розуміє і поділяє цінності і стратегію керівництва, є основною запорукою успішного виходу комунального видання на новий рівень. Комунальні ЗМІ часто мають добре спрацьований роками спільної праці колектив однодумців. Необхідною запорукою ефективності Проекту є робота з персоналом комунальних ЗМІ – залучення працівників до прийняття рішень, проведення різного роду курсів підвищення кваліфікації, які забезпечують бажання вдосконалюватися і вчитися, адаптуватися до нових умов сучасного життя. Важливим є гарантоване забезпечення соціальних гарантій, адже роздержавлення ЗМІ може впливати на розмір пенсій та деяких пільг.

Кураторами регіонів є працівники ГО "Хартія-4".

Орієнтовний бюджет проекту - джерела фінансування витрат, передбачених Проектом.

Для покриття витрат, передбачених цим Проектом, Кабінет Міністрів утворює Фонд розвитку засобів масової інформації, який формується за рахунок коштів:

1. Державного бюджету України;

2. Сум державного мита, що справляється при прийомі судових позовів до засобів масової інформації та журналістів про захист честі, гідності та ділової репутації;

3. Збільшення на п'ять років ставок податку на зовнішню рекламу у таких розмірах:

 • на україномовну рекламу - на 20 відсотків;
 • на рекламу іншими мовами - на 30 відсотків.

4. Збільшення на п'ять років податку на закордонні друковані ЗМІ та дочірні видання закордонних ЗМІ, що виходять неукраїнською мовою, - на 15 відсотків.

Для підприємств, громадських організацій, інших суб'єктів господарювання сума прибутку, перерахованого до Фонду розвитку ЗМІ, не оподатковується.

Звіти. Вимоги до звітності буде визначено за підтримки Підрядного органу.


03.02.2011