Закупівельна логістика: система постачань “точно у термін”. Реферат

Найбільш розповсюдженою у світі логістичною концепцією є концепція “точно у термін” (just-in-time, JIT), яку ще називають концепцією “0 запасу”

З логістичних позицій концепція “точно у термін” ґрунтується на організації постачання без будь-яких обмежень щодо вимоги мінімуму запасів, де потоки матеріальних ресурсів ретельно синхронізуються з потребою у них, яка задається виробничим розкладом випуску готової продукції. Подібна синхронізація досягається координацією двох логістичних сфер-постачання і виробництва.

Система постачання “точно у термін” – це система організації постачання, яка ґрунтується на синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів у необхідній кількості й на той момент, коли ланки логістичної системи їх потребують, з метою мінімізації витрат, пов’язаних із створенням запасів.

Впровадження і поширення концепції JIT привело до зміни традиційного підходу до постачання (табл. 1.).

Впровадження концепції “точно у термін” має свої позитивні та негативні сторони. Її перевагами є:

  • скорочення запасів на всіх стадіях логістичного циклу;
  • скорочення складських площ;
  • висока пропускна здатність;
  • активна участь і підвищена мотивація працівників;
  • високий прибуток і продуктивність логістичної системи;
  • висока якість обслуговування;
  • висока гнучкість логістичної системи;
  • своєчасна доставка.

До недоліків системи “точно у термін” слід віднести:

  • низькі запаси роблять будь-які збої в роботі логістичної системи критичними;
  • введення системи може вимагати великих змін, яких важко досягнути на практиці.

Досвід показує, що стратегія JIT не є універсальною і застосовується не завжди. Її реалізацію стримують такі важливі фактори, як незадовільна якість продукції, порушення термінів постачання й оплати за товар, помилки і збої в передачі інформації між замовником і постачальниками. Успіх у реалізації стратегії залежить також від кількості та територіальної дислокації постачальників, рівня їх відповідальності під час виконання договірних зобов’язань.

Тому величезні витрати, пов’язані з реалізацією методу закупівель “точно у термін”, ефективні тільки в стабільно працюючих економічних системах за умови довгострокових господарських зв’язків.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика традиційного постачання і постачання “точно у термін”.

Фактори

Концепція “точно у термін”

Традиційний підхід

Запаси

 

Усі зусилля потрібно спрямовувати на їх усунення

 

Захищають виробництво від помилок прогнозування і ненадійності постачальників. Більшість запасів – страхові

Обсяг закупівель матеріальних ресурсів

Розмір замовлення покриває тільки поточну потребу. Закупівля здійснюється дрібними партіями з частими постачаннями

Закупівля здійснюється великими партіями з нечастими постачаннями

 

Постачальники

 

Розглядаються як партнери. Відносини тільки з надійними постачальниками.

Співробітництво носить характер тривалого господарського зв’язку і будується на довгострокових контрактах. Невелика кількість постачальників

Як правило, велика кількість постачальників, між якими штучно підтримується конкуренція

 

 

Вибір способу транспортування

 

Основна мета – забезпечення надійності дотримання строків доставки. Графік доставки складає споживач

Основна мета – забезпечення низької ціни на транспортування. Графік доставки складає постачальник

Якість продукції

 

Мета – відсутність дефектів продукції. Процес приймального контролю якості в споживача скорочений або взагалі відсутній. Цю функцію бере на себе постачальник

Допускається невелика кількість дефектів (до 2%). Контроль якості здійснюється продавцем, який несе за нього відповідальність

 


20.01.2011