Міжнародна реклама в Інтернеті: Пошукові Системи та Каталоги. Реферат

Пошукові системи. Каталоги чи директорії. Комбіновані системи (гібриди). Успішна реєстрація в каталогах. Yahoo! Настроювання сторінок для пошукових систем. Міжнародні пошукові системи. Міжнародні каталоги

Міжнародна реклама в Інтернеті: Пошукові Системи та Каталоги. Реферат

Пошукові системи. Каталоги чи директорії. Комбіновані системи (гібриди). Успішна реєстрація в каталогах. Yahoo! Настроювання сторінок для пошукових систем. Міжнародні пошукові системи. Міжнародні каталоги

Пошукові системи. Яскравим представником пошукових систем є міжнародна AltaVista.

Пошукові системи складаються з трьох основних частин:

 • Spider (він же Crawler, він же Bot, він же Robot) - програма, що відвідує web-сторінки, зчитує (індексує) чи цілком частково їхній вміст і далі випливає по посиланнях, знайденим на даній сторінці. Spider повертається через визначені періоди часу (наприклад, кожен місяць) і індексує сторінку знову.
 • Усе, що знаходить і зчитує Spider, попадає в індекси пошукової системи. Індекси системи являють собою гігантське вмістилище інформації, де зберігаються копії текстової складової всіх відвіданих та проіндексованих Spider-ом сторінок.
 • Третя частина - це програма, що відповідно до запиту користувача перебирає індекси пошукової системи в пошуках інформації, що цікавить користувача, і видає йому в порядку убування релевантності найдені документи.

Кожна пошукова система має свого власного спайдера, зі своїми власними "звичками". Кожна система індексує сторінки своїм особливим способом і пріоритети при пошуку по індексах теж відмінні. Тому, зробивши запит по визначених ключових чи словах вираженням, ми будемо мати різні результати для кожної з пошукових систем.

Каталоги чи директорії. Типовим представником каталогів є міжнародна Yahoo!.

Реєстрація в каталогах цілком залежить від людей - модераторів даної системи. Каталог звичайно має тематичну розбивку на підкаталоги, ті у свою чергу можуть підрозділятися на більш дрібні піддиректорії і т.д. Так як реєстрація здійснюється людиною, а не програмою, то пошук по каталогах дає більш релевантні результати, ніж по пошукових системах.

Для реєстрації в каталозі необхідно послати заявку з указівкою, у який розділ потрібно помістити сторінку, послати короткий опис сайту і список ключових слів для пошуку сторінки в каталозі. Через якийсь час заявка буде розглянута модератором:

 • можуть узагалі відмовити в реєстрації;
 • сторінку можуть помістити в інший розділ, що, на думку модераторів каталогу, більш підходить для сайту;
 • можуть бути змінені опис і/чи ключові слова;
 • повезе, і реєстрація буде зроблена саме так, як хотіли.
     

Деякі каталоги дозволяють реєструватися дуже швидко: досить лише заповнити пропоновану on-line-форму і відіслати результати. Система автоматично зареєструє ресурс.

Комбіновані системи (гібриди). Деякі пошукові системи, такі, наприклад, як Exite чи Infoseek мають при собі і каталог. Відповідно, індекси для самої пошукової системи добуваються Sріdеrом, а каталог поповнюється модераторами системи.

Для грамотного розкручування ресурсу, для того щоб через каталоги і розвідувачі до ресурсу зверталося якнайбільше людей, яким інформація, розташована на ресурсі, потрібно, необхідно грамотно зареєструватися в цих системах. Дуже важливо, щоб при пошуку, що розкручується ресурс видавався на самому початку списку знайдених, тому що в цьому випадку на нього зайде більша кількість відвідувачів.

Успішна реєстрація в каталогах. Сам процес реєстрації в каталогах досить простий, а от домогтися бажаного досить важко.

1. Насамперед реєструємий сайт повинен дійсно відповідати своїй назві, щоб модератор каталогу не відмовив у реєстрації.

2. Потрібно домогтися того, щоб реєструєма сторінка була включена саме в той розділ каталогу, що найбільше для неї підходить по вашій думці, а не на думку модератора.

3. Користувач шукає інформацію в каталогах двома способами:

 • просто переходячи по ієрархічній системі підкаталогів;
 • використовуючи внутрішню пошукову систему.

Ця система робить пошук винятково по короткому описі і ключовим для сайту словам, що були відіслані при реєстрації (опис і ключові слова можуть бути відкоректовані модератором каталогу). Треба ретельно скласти опис і підібрати ключові слова, для цього потрібно поставити себе на місце користувача і подумати, як він буде будувати запит для пошуку, які ключові слова чи вирази буде використовувати.

4. Якщо це можливо, треба зареєструвати не тільки головну сторінку, але і деякі інші основні сторінки, можна змінювати ключові слова й опис для кожної зареєстрованої сторінки, у цьому випадку знайти одну з зареєстрованих сторінок зможе більша кількість користувачів.

5. Потрібно включити одне чи кілька ключових слів у заголовок вашої сторінки.

Yahoo!

Yahoo! по праву вважається "королем" каталогів, тому варто розглянути його детальніше.

Зареєструватися в Yahoo!, як правило, означає внести значну лепту в трафік сайту. Деякі on-line'нові магазини затверджують, що 70% їхніх клієнтів прийшли до них саме через Yahoo!. НА жаль, потрапити в цей каталог не так просто. Може повезти, і протягом одного-двох днів після відправлення заявки сайт включать у відповідний розділ каталогу, а можлива ситуація, коли реєстрацію треба буде посилати десять і більш разів, а результату не буде.

При реєстрації в поле "опис сайту" варто помістити не більш 15 слів. Yahoo! затверджує, що опис може містити до 25 слів, але в цьому випадку є шанс, що складений опис покоротшають, і є небезпека, що виріжуть щось важливе.

Сторінки усередині каталогу йдуть за абеткою, так що якщо ім'я сторінки "111-Promotion", те вона буде недалеко від початку списку в директорії. Вищезгадане твердження вірне, якщо користувач переходить з каталога в каталог сам. У випадку, якщо він користається внутрішньою пошуковою системою, сторінки будуть видаватися в порядку убування релевантності, а не за абеткою.

Що розуміється під успішною індексацією в пошукових системах? Для успішної індексації в пошукових системах необхідно врахувати безліч факторів і прикласти чимало зусиль.

Під успішною реєстрацією в пошуковій системі розуміється наступне:

 • Усі сторінки повинні бути проіндексовані.
 • Як правило, пошукові системи знаходять сотні відповідних запиту сторінок, але відображають їх на екрані порціями по 10 - 20. У першу чергу відображаються найбільш релевантні, на думку системи, сторінки. Задача що реєструє - домогтися того, щоб сторінки стояли в перших рядах результатів пошуку по ключових словах, що має відношення до вашої сторінки. Якщо ж сторінка потрапить у список під номером, скажемо, 398, то імовірність того, що до її добереться користувач, украй низький, а отже трафік сайту не збільшитися, тобто реклама через реєстрацію в пошукових серверах у цьому випадку буде мати нульову віддачу.
 • Кожен користувач шукає сторінки, використовуючи різні ключові слова та вислови і їхні
 • синоніми. Бажано, щоб незалежно від побудови запиту рекламована сторінка попадала в перші ряди результатів пошуку, а спектр слів і словосполучень, по яких можна знайти цю сторінку, був досить широкий.
 • При видачі результатів пошуку користувачу система виводить заголовок і короткий опис сторінки у визначеному виді. Необхідно домогтися, щоб виведена інформація виглядала ефектно, адекватно давала представлення про сторінку і привертала увагу користувача.

Кожна пошукова система шукає, індексує і видає результати по своїх визначених правилах, причому ці правила з часом змінюються. З цієї причини неможливо бути в першій десятці у всіх пошукових системах, і навіть якщо першочерговість сторінки реалізується в окремо узятій пошуковій системі, вона довго не протримається в перших рядах.

Незважаючи на всі ці складності, існують загальні принципи, випливаючи з яких можна домогтися того, щоб сторінки займали гарні позиції при пошуку в основних пошукових системах.

Зрозуміло, що сторінка не може бути першої у всіх системах одночасно. У кожної із систем свій алгоритм розрахунку релевантності сторінки і "догодити" усім не вийде, хоча основні правила в систем схожі. Часто єдиним рішенням тут може бути створення декількох вхідних сторінок, кожна з який буде оптимізована як під конкретну пошукову систему, так і під конкретне ключове чи слово словосполучення.

Настроювання сторінок для пошукових систем

Потрібно ретельно підібрати ключові слова (keywords).

Варто знати, які слова і/чи словосполучення буде використовувати користувач для пошуку інформації, релевантній тематиці сайту. Потрібно використовувати не тільки загальні, і тому багаті в індексах слова, але і специфічні. Так, якщо сайт присвячений комп'ютерним іграм, крім широко розповсюдженого словосполучення "комп'ютерні ігри", добре буде використовувати, наприклад, "покрокова стратегія", "авіасимулятори", назви конкретних ігор і т.д.

Навіть якщо всі сторінки присвячені одній і тій же темі, потрібно змінювати ключові слова й описи в мета-тегах від сторінки до сторінки. У цьому випадку імовірність того, що хоча б одна зі сторінок буде знайдена, зростає.

Яким чином пошукові системи визначають релевантність сторінок? Для успішної реєстрації варто знати основну схему визначення релевантності. При запиті по визначеному чи слову словосполученню пошукова система знаходить у своїх індексах усі web-сторінки, що їх містять. Таких сторінок може бути десятки тисяч і тому наступною задачею системи є відображення їхньому користувачу в порядку убування релевантності. При обчисленні коефіцієнта релевантності система враховує наступне:

1. Кількість ключових слів. Тобто скільки разів зустрічаються зазначені ключові слова в документі. Чим їх більше, тим більше релевантним є документ.

Іноді бажання домогтися успіху на цьому поприщі штовхає деяких використовувати непривабливі прийоми штучного збільшення релевантності своєї сторінки - спамить пошукові системи. В основному, спам полягає у використанні невиправдано великої кількості ключових слів на сторінці. Часто для того, щоб подібні додаткові слова не псували відвідувачам враження від сторінки, їх пишуть текстом, що збігається по кольорі з тілом сторінки, чи дрібним шрифтом, і т.д., такі прийоми - це не на реклама, а антиреклама, власне кажучи, тому що користувач не тільки ніколи не повернеться на цю сторінку, але в нього ще і залишиться негатив від її відвідування.

Зрозуміло, адміністрація пошукових серверів не схвалює подібні дії. Системи пошуку покликані знаходити і відображати документи відповідно до того, що містить текст, призначений для відвідувачів, а не по "збагаченій суміші" ключових слів. Західні системи вже мають ряд автоматичних засобів спостереження за подібним спамом, російські незабаром планують їх увести, тому такі штучні рейтинги робити не має змісту, і не слід зловживати кількістю ключових слів на сторінці.

2. Місце розташування ключових слів.

Для пошукової системи те саме слово може мати різну "вагу" в залежності від того, де воно зустрічається в HTML –документі:

 • Найбільшу вагу мають слова в заголовку сторінки (заголовок - це те, що вказано між парним тегом <title></title>). Тому варто помістити ключові слова в заголовок документа, однак не варто робити заголовок безглуздим і занадто довгим, перевантажуючи його ключовими словами. Не слід також забувати, що крім пошукових систем заголовок буде вивчений користувачами (він буде видний у результатах пошуку, крім цього, якщо хто-небудь захоче помістити таку сторінку у свій bookmark, те там буде фігурувати саме заголовок).
 • Велика вага й у виділених в основному тексті ключових слів (виділення тегами <H1-H6>, <B>, <STRONG>).
 • Пошукові системи додають більшу увагу словам, розташованим на початку сторінки, ніж тим, що розташовано наприкінці. Варто зробити так, щоб ключові слова зустрічалися в першому параграфі сторінок. Таблиці і java-апплети відсувають текст, що випливає за ними, ще нижче, тим самим, зменшуючи його значимість для пошукових систем.
 • У HTML-документах є цілий ряд службових полів. Деякі пошукові системи індексують їхній зміст і враховують при пошуку і визначенні релевантності. До них можна віднести мета-теги, поле ALT, коментарі до сторінки. Бажано також поміщати ключові слова в ці поля.

3. Густота ключових слів.

При визначенні ступеня релевантності сторінок заданим ключовим словам більшість пошукових систем враховують не тільки кількість ключових слів, а ще і відношення кількості ключових слів до всіх інших слів. Таким чином, сторінка, що містить тільки два слова "зимова риболовля", буде йти перед сторінки, що містить крім сполучення слів "зимова риболовля" ще й інші слова.

Після реєстрації варто протестувати ключові слова.

Більшість пошукових систем враховують мета-теги. На прикладі, приведеному нижче, можна бачити два мета-тега, що призначені спеціально для пошукових систем: description і keywords.

<HEAD>

<TITLE>Світ стратегічних комп'ютерних ігор</TITLE>

<META name="description" content="На наших сторінках Ви довідаєтеся усі про

стратегічних іграх. Вашій увазі - огляди нових ігор, хіт-парад стратегій,

ради по проходженню складних рівнів і багато чого іншого...">

<META name="keywords" content="ігри, комп'ютерні ігри, стратегії,

стратегічні ігри, solutions, іграшки, нові, новинки, проходження, games,

покрокові, real-time, diablo, war craft, fallout" >

</HEAD>

Тег "keyword". Сюди необхідно поміщати ключові слова. Цей тег дозволяє підвищити релевантність сторінки. Крім цього можна використовувати слова, що релевантні тематиці сайту, але по яких-небудь розуміннях не включені в сам текст сторінки. Можна використовувати не тільки ключові слова, але і словосполучення. Користувач звичайно робить пошук не по одному слову, а саме по словосполученню. Так що за інших рівних умов при запиті "пошукові системи" сторінка, що містить у "keywords" сполучення "пошукові системи", буде показана вище, ніж сторінка, що містить два слова окремо: "пошукові" і "системи".

Кількість дозволених ключових слів для цього тега коливається від системи до системи (довжина в середньому складає 200 символів). Не слід використовувати ті самі слова в цьому теге більш сімох разів (пошукова система їх просто проігнорує). Кількість, що рекомендується - три, причому краще не поміщати їх одне за іншим, а перемежовувати з іншими ключовими словами. Якщо використовуються англійські слова, то їх найчастіше поміщають у множині - "cats" замість "cat". Користувач, роблячи пошук по слову "cat", завжди знайде сторінку, що містить слово "cats", а от навпаки дозволить знайти далеко не кожна система.

Тег "description". При видачі результатів пошуку пошукові системи крім заголовка показують перші 100 - 200 символів тексту з найденої сторінки як анотацію. Але перші слова на сторінці можуть не підходити в якості анотації (наприклад, на початку може стояти текст опції вибору кодувань і т.д.).

Використовуючи тег "description", можна вказувати будь-як інший опис (бажано укластися в 200 символів), що буде привабливо для користувача. Крім усього іншого, включаючи в цей опис ключові слова, можна ще більше збільшити їхнє процентне співвідношення (густоту) на сторінці і, відповідно, поліпшити її релевантність. Цей тег також незамінний на сторінці, що цілком складається з графічних елементів, на яких непросто щось індексувати (без тексту взагалі).

Тег "robots". Варто згадати ще про один важливий тег - "robots". Якщо власник за якимись причинами не бажає, щоб сторінка була проіндексована, поміщають туди даний тег: <META content="noindex">. На жаль, не кожен спайдер розуміє даний тег, і більш надійним методом є розміщення файлу robots.txt у кореневу директорію сервера зі списком сторінок, індексації яких не бажають.

Усе перераховане вище вірно для спайдерів, якщо на сторінку наткнуться випадково, у тому випадку, якщо на web-сайт будуть вести посилання з інших сторінок. Але найчастіше це відбувається не швидко, тому проіндексувати web-сайт можна у більшій кількості пошукових систем самостійно. Індексування можна проводити за допомогою спеціальних безкоштовних серверів-реєстраторів: Submit It!, Add Me!, WWW Broadcaster, Sputnik ADDER, @Submit! - закордонні, Система TAU – російська, але все-таки краще реєструватися повторно в ручну на найбільш важливих серверах.

Скільки сторінок треба реєструвати? У принципі, якщо з головної сторінки по посиланнях можна потрапити на кожну зі сторінок web-сайту, можна зареєструвати тільки головну сторінку. Робот пошукової системи рано чи пізно обійде весь сайт, але варто мати на увазі наступне:

 • при реєстрації пошукові системи звичайно оперативно поміщають в індекси зазначену сторінку і ставлять весь інший сайт у чергу на індексацію. І різниця за часом між індексацією зазначеної сторінки і всього іншого сайту може скласти кілька тижнів;
 • деякі пошукові системи не індексують автоматично внутрішні сторінки сервера глибше четвертого рівня (тобто коли для влучення на сторінку треба зробити чотири переходи);
 • організація навігації за допомогою frames, imagemaps, java-скриптів може перешкодити роботу пройти всередину web-сайту для індексації внутрішніх сторінок.

Приймаючи в увагу перераховане вище, бажано реєструвати не тільки початкову сторінку сайту, але і ряд внутрішніх ключових сторінок. Звичайно, у всім треба знать міру: не варто реєструвати окремо кожну сторінку, якщо їх кілька десятків.

Через якийсь час після реєстрації можна перевірити, проіндексовані чи сторінки сайту в системі, у якому виді видається результат і т.д. і якщо потрібно змінити чи підкорегувати реєстрацію.

Багато пошукових систем дозволяють перевіряти наявність сторінок в індексах. Наприклад, у AltaVista при наступних запитах одержуємо:

 • url:insurance.com - усі проіндексовані сторінки в цьому домені;
 • url:insurance.com/firms/ - усі проіндексовані сторінки в цій директорії;
 • url:insurance.com/firms/alco.htm - цю сторінку, якщо вона знаходиться в індексах.

Бажано раз на місяць навідуватися в стратегічно важливі пошукові системи і знову перевіряти, чи є розкручуванні сторінки в індексах. Іноді трапляються дивні речі, і сторінки можуть зникнути з індексів.

З ряду причин сторінки можуть узагалі не потрапити в індекси:

 • наприклад, Alta Vista дозволяє індексувати не більш ніж 600 сторінок на один домен. Як наслідок, сторінки, розташовані в такому, наприклад, великому домені як geocities.com, мають великий шанс бути взагалі не проіндексованими;
 • спеціалізовані пошукові системи, наприклад, Апорт, індексують сторінки тільки деяких доменів (.ru, .su, .ua);
 • зміст сторінки може бути розцінено системою як спам пошукової машини, і відповідно вона не буде поміщена в індекс.

Міжнародні пошукові системи

1. Alta Vista - http://www.altavista.com

Alta Vista була відкрита в грудні 1995, уже більш року належить компанії Compaq Computer Corporation (до цього була у віданні DEC). У червні 1996 стала партнером Yahoo!, з цього часу AltaVista є обраною пошуковою системою цього знаменитого каталогу. Alta Vista по праву вважається найбільшою й авторитетною пошуковою системою.

2. Excite - http://www.excite.com

Запущена в 1995 система швидко розвивалася, і в 1996 році Excite купив двох своїх конкурентів: Magellan і WebCrawler. Незважаючи на зміну власника, ці два пошукових сервери продовжують працювати як незалежні системи.

Excite передбачає пошук по трьох типах індексів:

 • Excite Search - індекси збираються пошуковим роботом-павуком;
 • Channels By Excite - індекси переглянуті співробітниками, деякі мають рецензії.
 • Excite NewsTracker - пошук ведеться винятково по новинних серверах.

3. Hot Bot - http://www.hotbot.com

Система запущена в травні 1996 року. Є дітищем культового журналу Wired. Система використовує пошуковий механізм Inktomi.

4. Infoseek - http://www.infoseek.com

Запущена на початку 1995 року система Infoseek має дуже солідну репутацію. Крім самої пошукової системи включає каталог, формування якого здійснюється спеціальною програмою. Деякі із сайтів, що потрапили в каталог, мають спеціальну оцінку, що означає - "сайт оглянутий персоналом і рекомендований користувачам".

5. Lycos - http://www.lycos.com

Існуюча з кінця 1994 року пошукова система Lycos є найстаршою з основних пошукових систем. Крім самої пошукової системи Lycos має каталог A2Z і рейтинг сторінок top 5% of all websites, що колись був дуже популярним.

6.Northern Light - http://www.northernlight.com/

Система почала працювати із серпня 1997 року й у даний момент стрімкими темпами індексує мережу, що ставить її урівень з основними пошуковими системами. Система має можливість класифікувати документи по темах, що є ще одним позитивним моментом.

7.WebCrawler - http://www.webcrawler.com

Існує з квітня 1995 року. Незабаром власником системи стала AOL, і всім користувачам цього сервіс-провайдера була рекомендована саме ця пошукова система. У листопаду 1996 WebCrawler був куплений своїм конкурентом Excite, хоча і продовжує працювати як незалежна пошукова система. Має свою директорію рецензованих сторінок.

Міжнародні каталоги

Yahoo! - http://www.yahoo.com

Існуючий з кінця 1994 року Yahoo! - самий популярний і найстарший з основних каталогів Інтернету. Містить більш півмільйона web-сторінок. При введенні запиту Yahoo! робить пошук по своєму каталозі. Якщо результати пошуку тут будуть незадовільні, запит автоматично перенаправляється до обраної пошукової системи - AltaVista

Як уже відзначалося вище, деякі пошукові системи мають при собі ще і каталог:

 • Excite NetDirectory - http://www.excite.com
 • InfoSeek Select Sites - http://guide.infoseek.com
 • A2Z (Lycos) - http://a2z.lycos.com
 • GNN Select (WebCrawler) - http://www.webcrawler.com

Література

 1. http://www.promo.ru/.
 2. http://www.system.ru/.
 3. http://www.bannermaker.ru/.
 4. http://www.clickz.com/.
 5. http://www.microscope.com/.
 6. http://www.wilsonweb.com/.
 7. http://www.citforum.ru/.
 8. http://www.design.ru/kovodstvo/.
 9. http://www.iab.com/.
 10. Кірсанов Д., Web-дизайн: книга Дмитра Кірсанова, «Символ», 1999.


17.01.2011