Класифікація зсувів та ослаблення їх дії. Реферат

Зсуви та їх класифікація. Ослаблення руйнівної дії зсувів. Проектування і влаштування запобіжних споруд

Зсуви та їх класифікація

Зсув в результаті землетрусу 2001 року в Сальвадорі.

Зсуви - це зміщення мас гірських порід вниз по схилу під впливом сили тяжіння, яка відбувається без перевертання і дроблення.

Консистентні зсуви - виникають внаслідок зміни консистенції порід, які складають схил, при зволоженні (наприклад, перехід суглинків у пластичний стан при насиченні водою).

Суфозійні зсуви - виникають в результаті зменшення зчеплення від розчинення порід і виносу дрібних частинок породи.

Структурні зсуви - виникають при зміщенні частини схилу після контакту шарів.

Розглянемо деякі важливі класифікаційні характеристики зсувів.

Деляпсивні зсуви - починаються з нижній частині схилу (наприклад, внаслідок підмиву його річкою, озером чи морем, а також при штучному підрізанні схилу), поступово поширюються знизу вверх по схилу і викликає послідовні зсуви нових частин.

     

Детрузивні зсуви - виникають у верхній частині схилу, наприклад при збільшенні тиску (нове будівництво) чи утворенні тріщини відколу.

Для характеристики зсувних процесів дуже важливим є вибір належної класифікації, яка буде застосовуватись при їх дослідженнях і за допомогою якої ми матимемо можливість врахувати якомога більше основних ознак зсувного процесу.

Структурно-пластичні зсуви - це найбільш поширені зсуви, пов'язані з різними за складом, віком і генезисом скельними і напівскельними породами, сильно дислокованими або моноклінально залягаючими, часто порушеними тектонічними та іншого генезису тріщинами. Для них характерна блокова будова, схилова поверхня або зона, яка часто співпадає з площинами нашарування, розсланиювання. з крупними тектонічними розломами чи іншими послабленими зонами в масивах гірських порід. Як правило, зсув починається як структурний і переходить у нижній частині в пластичний.

Розрізняють три основні різновиди структурно-пластичних зсувів:

 • консеквентні характерне зміщення блоків порід по нахиленому контакті шарів одного або різного петрографічного складу);
 • асеквентні або зрізаючі - зміщення відбувається по ослаблених зонах, що перетинають шари гірських порід;
 • інсеквентні зсуви, які формуються в однорідних за літологічним складом породах і дзеркало ковзання яких - близьке до кругло-циліндричного.

Під дією гравітаційних, гідростатичних і сейсмотектонічних сил на окремих ділянках схилу формуються зони, де розвиваються деформації крихкого руйнування або повільної повзучості. Послідовне подолання пікового опору порід зрушенню викликає появу додаткових напружень на сусідніх ділянках, що завершується руйнуванням у зоні зміщення. Наявність в породах різних

Найскладніший різновид структурно-пластичних зсувів - інсеквентні зсуви. їх зміщення відбувається по складній системі тріщин, переважно тектонічного походження. Простіші за механізмом - консеквентні зсуви, характерні для районів з моноклінальним заляганням порід і падінням в сторону схилів (характерні для гірськоскладчастих областей).

Таким чином структурно - пластичні зсуви - це зсуви, які починаються як структурні, а нижче по схилу переходять у пластичні деформації.

Структурні зсуви. Домінують в умовах платформенних структур, де породи мають залягання близьке до горизонтального і зустрічаються витримані горизонти глинистих порід.

Зсуви випливання. Пов'язані з шарами сильнообводнених піщаних порід. При знищенні екрануючого шару, та в умовах, що сприяють зростанню гідравлічного градієнту, утворюється випір пливунних порід (суфозія текучої маси), які залучають в рух породи перекриваючої товщі? В якості ОДГ часто виступають піщані тонкозернисті породи з колоїдними зв'язками. І Руйнування структурних зв'язків викликає значну деформацію в піщаних породах, зростання гідростатичного тиску в них і перехід їх в пливучий стан з наступним зміщенням вищезалягаючих порід.

Пластичні зсуви. Для зсувів цього типу характерний тісний зв'язок з корою вивітрювання порід і режимом її водонасичення. Так в гірсько-складчастих областях - з елювіально-делювіальними глинистими і грубоуламковими покривними незцементованими високопористими утвореннями і рихлими зсувними нагромадженнями. Нерідко такі зсуви утворюються у відвалах гірських виробок.

Внаслідок зміни вологості порід типовою особливістю механізму даних зсувів є повна або часткова втрата їх первинної структури в зоні зміщення. Під дією гравітаційних і гідродинамічних сил по підготовленій поверхні заздалегідь або в процесі зсування відбувається водно-пластична течія глинистих порід.

Зсуви просідання. Локалізуються в області поширення лесів і лесоподібних порід. Особливості механізму визначаються деформаційною поведінкою лесових порід, в яких при зволоженні лавинно руйнується первинна структура, що супроводжується просадовими процесами? На початкових етапах зсувного процесу, внаслідок нерівномірного просідання лесів, утворюються тріщини, що полегшує доступ атмосферних опадів в глибші шари лесоподібних порід. В результаті лавинної руйнації їх первинної структури відокремлюються від схилу і рухаються зсувні блоки порід, які в свою чергу руйнуються при русі, перетворюючись у земляні потоки.

Зсуви розрідження. Поширені в областях розвитку молодих глинистих відкладів, переважно моренного генезису, характерними, властивостями яких є висока чутливість до змін водного балансу.

Руйнування доріг при зсувах. Прямі втрати при зсувах, пов'язані з функціонуванням дорожньої системи, визначаються довжиною закритих для руху ділянок доріг, терміном закриття доріг, обсягом зруйнованих споруджень і кількістю нещасливих випадків.

Ослаблення руйнівної дії зсувів. Проектування і влаштування запобіжних споруд

Захисні споруди проектуються і будуються двох видів:

 • для умов після зсуву (як відбудовні роботи);
 • для умов до виникнення зсуву (як запобіжний захід).

Запобіжні міри можуть бути класифіковані за трьома категоріями: підвищення опірності зсуву; зниження сил, що викликають рух зсуву; обхід зон, підданих зсувам.

Зміщення гірських мас на схилах небезпечні для будинків і споруд як у процесі будівництва, так і в експлуатації. Всі заходи боротьби з рухами гірських порід повинні бути спрямовані на те. щоб виключити причини, які викликають зсуви.

При розробці заходів по боротьбі з зсувами прийнято ділити всі зсувні схили на З групи:

 • а) штучні укоси насипів, кар'єрів, виїмок і котлованів;
 • б) природні схили з утворенням сповзаючих зсувів;
 • в) природні схили, які викликають штовхаючі зсуви.

Для кожного з них розробляються свої заходи згідно з причинами, які викликають зсуви.

При наявності підмиву споруди правильним є такий порядок проведення захисних заходів:

 • ліквідація наслідків прояву активної причини зсуву (наприклад, швидка засипка каменем підмитої ділянки дорогий
 • попередити повторний розмив шляхом будівництва берегозахисних споруд;
 • виконати заходи з підвищення загальної стійкості даного схилу, діючи на основну причину зсуву (осушення схилу шляхом влаштування дренажу, уположування схилу, влаштування нагірних канав і т. ін.)

Одним із ефективних напрямків боротьби зі зсувами на автомобільних дорогах Закарпатської області слід вважати використання захисних стінок із ґрунту армованого синтетичними сітками.

Заходи боротьби зі зсувами:

 • Організоване відведення поверхневих вод в понижені місця.
 • Пониження рівня ґрунтових вод різними методами (електроосмос в поєднанні з відкачуванням води).
 • Виположування та терасування схилів.
 • Відсипка контрбанкетів.
 • Влаштування підпірних стінок.
 • Забивка металевих чи бетонних "шпильок" (паль).
 • Закріплення відкосів твердіючими розчинами.
 • Заморожування ґрунтів (тимчасові заходи).

Таким чином, аналізуючи методологію інженерного захисту об'єктів від зсувів, необхідно відмітити, що їх розвиток і масштаби руйнівної дії повинні прогнозуватися до народногосподарського використання зсувонебезпечних територій з відповідним запасом надійності.


24.11.2011