Одягання бойового одягу і спорядження. Реферат

У рефераті подано відомості про одягання бойового одягу і спорядження курсантами

Навчальна мета: тренування.

Місце проведення: _____________________

Матеріальне забезпечення: бойовий одяг і спорядження.

Порядок проведення занять

Питання що відпрацьовуються

Короткий зміст

Методичні вказівки

1. Організаторський момент

Шикування, прийняття рапорту, перевірка зовнішнього вигляду, оголошення теми, мети.

Час 10 хв.

2. Розминка

Провести комплекс загальних вправ, пробігти 2 круги навколо стадіону.

Час 10 хв.

3. Відпрацювання вправи

Бойовий одяг і спорядження складені будь-яким способом. Пожежний знаходиться в одному метрі від бойового одягу і спорядженням обличчям до нього. Командир відділення подає команду, пожежний одягає бойовий одяг. Куртка повинна бути застібнута на всі ґудзики, кінець його заправлений під пряжку, підборідний ремінь заправлений. Вправа виконується кожним пожежним, а потім в складі всього відділення.

Час 30 хв.

4. Підведення підсумків

Дати оцінку загальному рівню підготовки особового складу, відзначити краще виконання вправи, оголосити оцінки, відповісти на запитання.

Час 10 хв.

 

Склав

курсант-практикант ________________

Тактико-технічні характеристики основних та спеціальних пожежних автомобілів, які є на озброєнні пожежної частини порядок їх експлуатації та утримання

 

Види технічних обслуговувань

 

Щоденне технічне обслуговування

Технічне обслуговування на пожежі чи навчанні

Технічне обслуговування по поверненню в частину з пожежі чи навчання

 

Періодичність

технічних

обслуговувань

 

щоденно при

зміні караулів

на пожежі

чи навчанні

По поверненню з пожежі чи навчання

Після пробігу 1000 км. Не ріже 1 раз в місяць.

Після пробігу 5000 км. Не ріже 1 разу в рік

Два рази в рік на весні чи восени

 

ДПЧ, ППЧ

ДПЧ, ППЧ за участю ВАРеМ

Загін технічної служби АПО

поточний ремонт

середній ремонт (поглиблене технічне обслуговування, пофарбування)

капітальний ремонт (відновлення технічного стану всіх вузлів і агрегатів, пофарбування)

 

Застосування засобів зв'язку передбачає:

 • підготовку до роботи в заданому режимі;
 • встановлення зв'язку;
 • передачу інформації;
 • контроль за станом зв'язку і режиму роботи обладнання;
 • оперативне переключення;
 • введення технічної документації.

Технічна документація включає:

 • введення засобів зв'язку в технічну експлуатацію;
 • технічне обслуговування, ремонт, планування експлуатації і облік засобів зв'язку;
 • контроль за технічним станом;
 • статистичний облік і аналіз відказів;
 • матеріально-технічне забезпечення;
 • рекламаційну роботу і технічне обслуговування;
 • категорування і списання.

За організацію технічної експлуатації засобів зв'язку і забезпечення їх постійної готовності до роботи несе відповідальність начальник служб зв'язку гарнізонів і підрозділів пожежної охорони.

Особи, які винні в використанні засобів зв'язку не прямому призначенню, розкомплектації, виводу із ладу обладнання, будуть нести відповідальність.

Копія запису з журналу випробувань.

Дата випробувань

Найменування пожежного-технічного обладнання

Інвентарний номер

Наванта-ження випробу-вання

Результат випробувань.

1

2

 

4

5

 

Триколінна драбина

 

300

витрим.

 

Триколінна драбина

 

300

витрим.

 

Триколінна драбина

 

300

витрим.

 

Триколінна драбина

 

300

витрим.

 

Драбина палка

 

120/2

витрим.

 

Драбина палка

 

120/2

витрим.

 

Драбина палка

 

120/2

витрим.

 

Драбина палка

 

120/2

витрим.

 

Штурмова драбина

 

160/2

витрим.

 

Штурмова драбина

 

160/2

витрим.

 

Штурмова драбина

 

160/2

витрим.

 

Штурмова драбина

 

160/2

витрим.

 

Штурмова драбина

 

160/2

витрим.

 

Штурмова драбина

 

160/2

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Рятівна мотузка

 

400/5

витрим.

 

Пояс пожежний

 

400/5

витрим.

 

Пояс пожежний

 

400/5

витрим.

 

Ножиці для різки електропроводів

 

2 кв

витрим.

 

Рукавички діелектричні

 

6 кв

витрим.

 

Боти

 

15 кв

витрим.

 

 

 

 

 

Затверджую

Начальник _____________

______________________

______________________

______________________

"___" __________ 200__р.

 

Щоденник проходження практики курсантом 3-го курсу Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України

Найменування заходів

термін виконання

відмітка про виконання

Оцінка

Підпис наставника

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

1. Робота з особовим складом Вивчив: Посадові обов'язки командира відділення. Форми і методи виховної та навчальної роботи з особовим складом відділення. Робота ради наставників частини, товариського суду рядового та молодшого начальницького складу, а також інших громадських організацій. Основні вимоги і порядок складання документів: n пояснення; n рапорт про заохочення (стягнення) пожежного. Організація несення служби: n внутрішнього наряду; n дозорної служби; n постової служби. Провів: Бесіди з особовим складом відділення. Інструктажі.

 

 

 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2. Підготовка особового складу Вивчити: Порядок і організація проведення занять з особовим складом відділення. Порядок підготовки до проведення занять з особовим складом. Провів практичні заняття з особовим складом відділення. Взяв участь у розгляді пожеж, в гасінні яких брав участь караул Ознайомився з організацією роботи ГДЗС в пожежній частині.

 

 

 

 

 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 310 311 312 313

3. Пожежна тактика. Вивчив: Порядок залучення сил та засобів на гасіння пожеж. Порядок взаємодії пожежної охорони з іншими службами під час гасіння пожеж, ліквідації аварій та стихійного лиха. Пожежно-технічну характеристику району виїзду підрозділу (об'єкту що охороняється). Оперативно - технічні особливості району обслуговування, водопостачання. Технічна підготовка. Вивчив: Тактико - технічні можливості основних та спеціальних пожежних автомобілів, які є на озброєнні пожежної частини, порядок їх експлуатації та утримання. Засоби зв'язку, які є на озброєнні пожежної частини, порядок експлуатації, порядок ведення радіообміну. Організацію підготовки газодимозахисників в пожежній частині. Технічні характеристики ізолюючих апаратів та пожежно-технічне озброєння ГДЗС частини. Порядок експлуатації та утримання пожежно-технічного обладнання. n перевірив комплектацію пожежно-технічного озброєння пожежних автомобілів згідно з нормами табельної забезпеченості та його справності. n перевірив відповідність строків випробовування Д-60, ДП, ДШ, рятівних мотузок, діелектричних засобів, пожежних поясів з карабінами. Техніка безпеки. Вивчив: Організацію та порядок забезпечення техніки безпеки під час несення служби, проведення занять та виконання бойових дій на пожежі. Ознайомився: З документацією щодо питань техніки безпеки, яка ведеться у пожежній частині. Провів інструктаж особового складу відділення: n з техніки безпеки перед заступанням на чергування; n по наданню першої медичної допомоги потерпілому на пожежі.

 

 

 

 

 

Згоден: Заступник начальника _____________________________ звання ___________ _________________ підпис ініціали, прізвище Дата

Курсант Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України_ _______ _________________ підпис ініціали, прізвище Дата

 

Затверджую

Начальник частини

___________________

___________________

___________________

 

Звіт про навчальну практику курсанта - практиканта 3-го курсу Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України

склав:

курсант - практикант _________________

"" 200 _р.

начальник караулу __________ __________________


28.09.2011