Електротехнічна служба інженерних військ ЗС України. Реферат

У рефераті подано відомості про електротехнічну службу управління інженерного озброєння управління начальника інженерних військ ЗС України

Електротехнічна служба (далі Служба) призначена для спрямування і координації діяльності всіх посадових осіб ЗС України з питань електроенергетичного забезпечення військ (сил) та управління військовою енергетикою (електропостачанням) військ.

Складовою частиною Служби є інспекція з енергетичного нагляду за військовими електроустановками, яка забезпечує організацію експлуатації та нагляд за військовими електроустановками.

Підставою для функціонування Служби є Положення про електротехнічне забезпечення у ЗС України, що введене в дію наказом МО України від 5.01. 93 р. № 2 та постанова КМ України від 10.02. 2000 року № 266.

Завдання, які покладені на службу:

 • організація оперативного управління військовими електроустановками та постачанням військових споживачів електричною енергією;
 • забезпечення ЗС України електротехнічними засобами загальновійськового призначення (ЕТЗ ЗВП);
 • організація обліку ЕТЗ ЗВП та тих, що входять до складу комплексів озброєння та військової техніки
 • організація застосування електризованих загороджень;
 • організація експлуатації ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного електропостачання;
 • організація енергетичного нагляду за військовими електроустановками;
 • організація поточного (військового), капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ та контроль за їх виконанням;
 • керівництво операційно-виробничою діяльністю інженерних баз (арсеналу), складів і ремонтних підприємств з питань забезпечення військ ЕТЗ;
 • проведення заходів щодо розвитку, уніфікації і стандартизації ЕТЗ, створенню нових і модернізації існуючих зразків;
 • участь у реалізації засобів інженерного озброєння, які обліковуються за службою;
 • розробка керівних документів Служби;
 • керівництво роботою підрозділів Служби, управлінь інженерних військ оперативних командувань, інженерної служби командувань видів Збройних Сил України;
 • організація підготовки інженерно-технічного складу Служби та молодших електроспеціалістів;
 • підготовка і атестування за спеціальністю посадових осіб органів управління Служби на навчально-методичних зборах.

Взаємодія з управліннями МО та іншими Міністерствами (відомствами) України:

 • а). комітетом НДДКР штабу озброєння по розробках, випробовуванню і прийняттю на озброєння нових зразків ЕТЗ;
 • б). Озброєнням - МО України по організації замовлення ЕТЗ та ЗІП в промисловості, комплексного ремонту ЕТЗ, забезпеченню запасними частинами, вузлами і агрегатами;
 • в). Тилом МО України - по транспортуванню ЕТЗ;
 • г) з управлінням військової освіти МО України - по організації підготовки інженерно-технічних кадрів з електротехнічних спеціальностей;
 • д). з органами Державного нагляду в електроенергетиці - по дотримуванню єдиних вимог Закону України "Про електроенергетику" та державних стандартів і норм в народногосподарській і військовій енергетиці.

Начальник служби через Службу організовує:

 • замовлення ЕТЗ у промисловості;
 • облік ЕТЗ ЗВП та тих, що входять до складу комплексів озброєння та військової техніки
 • забезпечення ЗС України ЕТЗ, запасними частинами до них і ЗІП;
 • забезпечення проведення капітального (регламентованого) та поточного (військового) ремонту ЕТЗ;
 • діяльність військової інспекції енергонагляду.

Керує та контролює:

 • операційну діяльність інженерних баз (арсеналу) з питань Служби;
 • виробничу діяльність підприємств по ремонту ЕТЗ;
 • роботу підрозділів Служби, управлінь інженерних військ оперативних командувань, інженерних служб видів ЗС;
 • облік і розборку списаних ЕТЗ.

Взаємодіє:

 • з Озброєнням і Тилом МО України по замовленню ЕТЗ і ЗІП в промисловості, організації комплексного ремонту, забезпечення запасними частинами і транспортуванню ЕТЗ;
 • з відділами управління інженерного озброєння УНІВ по інженерно-технічному забезпеченню військ;
     

Начальник служби через військову інспекцію енергонагляду (Військенергонагляд) організовує:

 • експлуатацію ЕТЗ ЗВП і систем внутрішнього та автономного електропостачання комплексів озброєння, військової техніки та об’єктів військового призначення;
 • оперативне управління військовими електроустановками та постачання військових споживачів електричною енергією;
 • енергетичний нагляд з експлуатації та дотримання режимів електроспоживання військових електроустановок;
 • поточний (військовий) та капітальний (регламентований) ремонт ЕТЗ;
 • підготовку по спеціальності посадових осіб органів управління Служби на учбово-методичних зборах;
 • заходи щодо розвитку, уніфікації і стандартизації, створення нових і модернізації існуючих зразків ЕТЗ.

Керує: роботою інспекторів енергонагляду у ЗС України.

Контролює:

 • якість проведення капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ ремонтними органами ЗС України;
 • підготовку електроспеціалістів;
 • раціональне використання і економну витрату електроенергії та моторесурсів ЕТЗ у складі військових електроустановок;
 • дотримання вимог електробезпеки, розслідування випадків електротравматизму в військах та їх облік.

Взаємодіє:

 • з комітетом НДДКР Міністерства оборони у вирішенні науково-технічних проблем військової енергетики;
 • з Держенергонаглядом Міненерго України по дотриманню державних стандартів у військовій енергетиці.

Функціональні обов'язки посадових осіб служби

Начальник Служби - головний енергетик

Підпорядковується: начальнику управління інженерного озброєння управління інженерних військ ГШ ЗС України і є прямим начальником усього особового складу служби.

Відповідає за повне і якісне виконання завдань покладених на Службу.

Він зобов’язаний:

 • Готувати пропозиції начальнику інженерних військ ЗС України (начальнику управління інженерного озброєння УНІВ) щодо управління електропостачанням військ ЗС України.
 • Організувати облік ЕТЗ ЗВП та тих, що входять до складу комплексів озброєння та військової техніки
 • Керувати розробкою Плану забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП.
 • Керувати розробкою Плану капітального (регаментованого) ремонту ЕТЗ у ЗС України і контролювати його виконання.
 • Організовувати експлуатацію і нагляд за військовими електроустановками.
 • Здійснювати контроль за своєчасним і якісним оформленням заявок, донесень та іншої звітної документації щодо забезпечення військ електротехнічними засобами, запасними частинами до них, витратними матеріалами і ЗІП.
 • Керувати виробничо-операційною діяльністю інженерних баз (арсеналу) і ремонтних підприємств стосовно питань Служби.
 • Приймати безпосередню участь у розробках керівних документів Міністерства оборони по інженерно-технічному забезпеченню.
 • Здійснювати керівництво роботами по розвитку, уніфікації і стандартизації ЕТЗ, створенню нових і модернізації існуючих зразків, а також замовленню ЕТЗ з промисловості.
 • Організовувати проведення учбово-методичних зборів з посадовими особами органів управління Служби.
 • Особисто проводити відбір кадрів на електротехнічні посади і здійснювати контроль за підготовкою спеціалістів електротехнічних спеціальностей.
 • Керувати роботою підрозділів Служби оперативних командувань, видів ЗС
 • Організовувати взаємодію з управліннями МО України та іншими Міністерствами (відомствами) з питань Служби
 • Організовувати забезпечення військ необхідною літературою, навчальними посібниками і керівними документами Служби.
 • Планувати і проводити у військах контроль господарської діяльності з питань Служби.
 • Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Заступник начальника Служби

Підпорядковується: начальнику Служби і є прямим начальником усього особового складу Служби.

Відповідає за повне і якісне виконання завдань покладених на Службу, за забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП, запасними частинами і ЗІП до них, організацію їх обліку, а також виробничо-операційну діяльність інженерних баз (арсеналу) і ремонтних підприємств.

Він зобов'язаний:

 • Готувати пропозиції та розрахунки начальнику Служби щодо електропостачання військ.
 • Розробляти План забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП.
 • Організовувати забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП у відповідності із штатно-табельною потребою військ.
 • Організувати облік ЕТЗ ЗВП у ЗС України та у Службі.
 • Узагальнювати донесення згідно з табелем термінових донесень.
 • Аналізувати укомплектованість ЗС України згідно номенклатури та забезпечувати накопичення (поновлення) незнижуваного запасу.
 • Організовувати приймання ЕТЗ ЗВП від промисловості, розподіл і видачу їх споживачам.
 • Приймати участь в організації експлуатації і нагляді за військовими електроустановками.
 • Організовувати своєчасне і якісне оформлення замовлень, донесень та іншої звітної документації щодо забезпечення військ ЕТЗ, запасними частинами до них, витратними матеріалами і ЗІП.
 • Приймати участь у розробці Плану капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ на ремонтних підприємствах та забезпечувати його виконання
 • Керувати виробничо-операційною діяльністю інженерних баз (арсеналу) і ремонтних підприємств стосовно питань Служби.
 • Приймати безпосередню участь у розробках керівних документів Служби.
 • Приймати участь у роботі по розвитку, уніфікації і стандартизації ЕТЗ, створенню нових і модернізації існуючих зразків, а також замовленню ЕТЗ у промисловості.
 • Приймати участь у підборі кадрів на електротехнічні посади і здійснювати контроль за підготовкою спеціалістів електротехнічних спеціальностей.
 • Керувати роботою підрозділів Служби начальників інженерних військ оперативних командувань, інженерної служби командувань Видів ЗС.
 • Організовувати взаємодію з управліннями МО та іншими Міністерствами (відомствами) з питань Служби.
 • Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби.
 • Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Головний енергетик

Підпорядковується: начальнику Служби.

Відповідає за якісне і повне виконання завдань покладених на нього, за організацію обліку ЕТЗ у складі комплексів озброєння і військової техніки, за забезпечення ЗС України запасними частинами і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Він зобов'язаний:

 • Організувати облік ЕТЗ у складі комплексів озброєння і військової техніки за ЗС України.
 • Організувати забезпечення експлуатацію і ремонт ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного електропостачання в ЗС України.
 • Розробляти План капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ у ЗС України.
 • Знати потребу і приймати участь у визначенні норм забезпечення військ запасними частинами і ЗІП для проведення технічного обслуговування і поточного (військового) ремонту, структуру ремонтних органів і їх виробничі можливості.
 • Проводити розрахунок і організувати забезпечення військ запасними частинами та витратними матеріалами для поточного ремонту і обслуговування ЕТЗ, знати їх запаси згідно установлених норм накопичення і стежити за незнижуваністю.
 • Аналізувати і узагальнювати конструктивні недоліки ЕТЗ, виявлені у ході їх експлуатації.
 • Брати участь в розробленні, випробовуванні, прийнятті на забезпечення військ нових зразків ЕТЗ, проведенні технічної експертизи проектів зразків озброєння і військової техніки щодо їх електропостачання.
 • Готувати проведення учбово-методичних зборів керівного складу Служби ЗС України.
 • Організовувати розробку і підготовку до видання керівництв, інструкцій, навчально-методичної літератури, пам'яток та плакатів по Службі, бланків документів енергонагляду.
 • Брати участь у підборі кадрів на електротехнічні посади.
 • Безпосередньо приймати участь в розробці проектів наказів, директив та інших керівних документів Служби.
 • Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби.
 • Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Старший Енергетик

Підпорядковується начальнику Служби.

Відповідає за організацію військового (поточного) та капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного електропостачання, за облік запасних частин і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Він зобов'язаний:

 • Організувати експлуатацію і ремонт ЕТЗ і систем електропостачання.
 • Організувати облік запасних частин і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.
 • Узагальнювати та обробляти донесення військ по стану експлуатації ЕТЗ в ЗС України.
 • Приймати участь в роботі по розвитку, уніфікації і стандартизації, створенню нових і модернізації існуючих зразків ЕТЗ.
 • Аналізувати конструктивні недоліки, виявлені при експлуатації і ремонті ЕТЗ, розробляти рекомендації по підвищенню їх надійності і безпечного використання.
 • Брати участь в розробці документів Служби.
 • Узгоджувати експлуатаційну документацію на озброєння і військову техніку, військові електроустановки і системи електропостачання щодо відповідності її вимогам "Правил обладнання електроустановок" і "Правил техніки електробезпеки при експлуатації військових електроустановок".
 • Вести облік стаціонарних електростанцій, електризованих загороджень і установок для випробування діелектричних захисних засобів у ЗС України.
 • Складати План капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ у ЗС України на підставі узагальнення і аналізу донесень.
 • Готувати пропозиції для підготовки нарядів на ремонт та стежити за їх виконанням.
 • Супроводжувати проведення капітального (регламентованого) ремонту та видачу ЕТЗ постачальникам ремонтного фонду.
 • Складати заявки на транспортування ремонтного фонду, запасних частин, витратних матеріалів і ЗІП.
 • Готувати технічну документацію ЕТЗ, що підлягають списанню і подавати її на затвердження.
 • Стежити за постановкою на облік ЕТЗ, одержаних від розбирання списаних комплексів озброєння і техніки, розбиранням списаних ЕТЗ, обліком справних вузлів і агрегатів для ремонту однотипних засобів.
 • Знати потребу та норми забезпечення військ запасними частинами і ЗІП для проведення ремонту, структуру ремонтних органів і їх виробничі можливості.
 • Брати участь у розрахунках і організувати забезпечення військ запасними частинами, витратними матеріалами і ЗІП для ремонту ЕТЗ, знати їх запаси згідно установлених норм накопичення і стежити за незнижуваністю.
 • Приймати участь у оформлені звітних заявок на запасні частини для ремонту ЕТЗ.
 • Контролювати виробничу діяльність ремонтних підприємств інженерних військ, розбирання списаних ЕТЗ, облік і використання справних вузлів і агрегатів для ремонту однотипних засобів.
 • Стежити за якістю капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ, аналізувати рекламації і претензії, вживати заходи по їх недопущенню.
 • Перевіряти технічну документацію на списання ЕТЗ.
 • Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби.
 • Взаємодіяти з відділами управління інженерного озброєння, управліннями Озброєння і Тилу МО України щодо організації комплексного ремонту і транспортування ЕТЗ.
 • Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Відповідає за якісне ведення обліку ЕТЗ ЗВП вільної наявності та тих, що входять до складу комплексів озброєння і техніки, за облік ЕТЗ, що підлягають і знаходяться у капітальному (регламентованому) ремонті, та їх супроводження і своєчасне подання звітності по них.

Він зобов'язаний:

 • Узагальнювати донесення щодо ЕТЗ ЗВП.
 • Знати штатно-табельну потребу ЗС України в ЕТЗ.
 • Аналізувати стан укомплектованості ЗС України ЕТЗ по марках і групах.
 • Узагальнювати донесення щодо капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ і аналізувати хід їх проведення.
 • Готувати розрахункові дані в План забезпечення ЗС України ЕТЗ та приймати участь у розробці Плану капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ.
 • Вести облік ЕТЗ ЗВП вільної наявності, та тих, що входять до складу комплексів озброєння і техніки, за встановленими формами обліку.
 • Вести облікові та довідкові документи Служби.
 • Оформляти звітні заявки на ЕТЗ для подання їх в управління виробничих замовлень і зв'язків з промисловістю управління озброєння МО.
 • Готувати наряди (рознарядки) на видачу ЕТЗ у війська.
 • Приймати участь у розробці Плану капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ.
 • Готувати наряди на ремонт ЕТЗ і стежити за їх виконанням.
 • Складати заявки на транспортування ЕТЗ, ремонтного фонду, запасних частин, витратних матеріалів і ЗІП.
 • Перевіряти технічну документацію ЕТЗ, що підлягають списанню і подавати її на затвердження начальнику Служби.
 • Стежити за постановкою на облік ЕТЗ, отриманих від розборки списаних комплексів озброєння і техніки, розборки списаних ЕТЗ на ремонтних підприємствах.
 • Обліковувати справні вузли і агрегати для ремонту однотипних засобів.
 • Проводити звірку обліку ЕТЗ з військовими частинам, які стоять на обліку, інженерними базами (арсеналом).
 • Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби.
 • Контролювати виробничо-операційну діяльність інженерних баз (арсеналу) з питань Служби, надавати практичну допомогу.
 • Взаємодіяти з відділами управління інженерного озброєння УНІВ з питань забезпечення військ ЕТЗ та їх ремонту.


25.09.2011