Установчий договір про створення асоціації. Реферат

У рефераті наведено основні вимоги до установчого договору про створення асоціації

Установчий договір про створення асоціації:

1. Організації-засновники:

1.1. _________________________________________________________________

(назва юридичної особи, її представника,

_____________________________________________________________________

повна адреса і розрахунковий рахунок)

1.2. _________________________________________________________________

(назва юридичної особи, її представника,

     

_____________________________________________________________________

повна адреса і розрахунковий рахунок)

1. 3. _________________________________________________________________

(назва юридичної особи, її представника,

____________________________________________________________________

повна адреса і розрахунковий рахунок)

діючи відповідно до законодавства з метою_______________________________

(зміст мети діяльності асоціації)

домовились створити на добровільних засадах асоціацію ____________________

(назва асоціації)

2. Для розв'язання цього завдання асоціація здійснює:

2.1. __________________________________________________________________

(основні напрями діяльності)

2.2 ____________________________________________________________________

3. Членами асоціації можуть бути__________________________________________

_______________________________________________________________________

(зазначити хто і розмір внеску)

4. Для правного оформлення створення і діяльності асоціації створюється група по розробці Статуту асоціації і самої асоціації.

Перша модель:

  • а) члени асоціації зобов'язуються виконувати певні відрахування від свого прибутку або передавати грошові кошти у твердо фіксованій сумі, у тому числі і громадяни, протягом певного часу або щорічно. Ці кошти надходять у розпорядження асоціації;
  • б) асоціація використовує кошти, що надходять, на розсуд загальних зборів членів асоціації, але оперативно самостійно (Рада асоціації), у свою чергу асоціація бере на себе обов'язки консультування, організації реклами, правних зв'язків, підготування необхідної інформації, тобто її обов'язки не пов'язані з майновим внеском.

Друга модель:

  • а) члени асоціації зобов'язуються виконувати певний внесок і передають асоціації повноваження у соціально-культурній і управлінській сфері: пошук підрядчика, фахівців, виступ від імені члена асоціації у договорі або суперечці, для чого буде потрібно спеціальне доручення;
  • б) асоціація зобов'язана здійснювати передані їй повноваження сумлінно і несе відповідальність за їх виконання перед членами асоціації, у тому числі і майнову, якщо з її провини заподіяно шкоди, і т. ін.

Третя модель:

  • а) члени асоціації виконують певні відрахування як у вигляді грошових сум, так і у вигляді лімітів, фондів, які передаються асоціації для виробничої або іншої діяльності, що приносить прибуток, частину якого асоціація залишає у своєму розпорядженні, а частину виплачує членові асоціації;
  • б) асоціація зобов'язується використовувати передані їй ліміти і кошти у відповідності до їх цільового призначення, раціонально й ефективно і гарантує виплату прибутку в розмірі (або твердо фіксованим, або від отриманого прибутку).

5. Усі члени асоціації мають рівні права на участь в управлінні справами асоціації і несуть однакову відповідальність за стан справ асоціації.

6. Асоціація вважається створеною з моменту реєстрації схваленого усіма засновниками Статуту асоціації.


27.09.2011