Офіційно-правові документи: заяви. Реферат

Заява про призначення пенсій. Заяви про підтвердження трудового стажу. Заяви про відшкодування збитків працівникам у зв’язку з каліцтвом на підприємстві

Заява про призначення пенсій. Закон про пенсійне забезпечення передбачає різні види державних пенсій – це трудові (за віком, інвалідністю, у випадку втрати годувальника, за вислугу років) та соціальні, які встановлюються непрацездатним громадянам.

Заяви про призначення пенсій працюючим подаються за місцем роботи, а непрацюючим – у районний (міський) відділ соціального забезпечення за місцем проживання.

Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що призначає пенсії, не пізніше 10 днів з дня їх надходження.

Рішення органів, що призначають пенсії, можуть бути оскаржені в суді за місцем знаходження органу соціального забезпечення.

Схема звернення за пенсією і порядок оформлення документів:

 • Заява про призначення трудової пенсії подається через власника засобів виробництва за останнім місцем роботи працівника.
 • Заява про переведення з однієї пенсії на іншу, про перерахунок пенсії і про поновлення виплати раніше призначеної подається у відділ соціального забезпечення за місцем проживання заявника.
 • Заява про призначення пенсії може подаватися у будь-який час після виникнення права на пенсію. При цьому пенсія за віком призначається незалежно від того, припинена робота на час звернення за пенсією чи триває.
 • Днем звернення за пенсією вважається день прийому відділом соціального забезпечення заяви про призначення, перерахунок, поновлення пенсії або переведення з однієї пенсії на іншу з усіма необхідними документами.
 • При зверненні за пенсією заявник подає особисто паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання, рік народження заявника (вік).
 • До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи: трудова книжка на підтвердження стажу роботи, довідка про заробіток. Документи про трудовий стаж (довідки) подаються в оригіналах.

Заяви про підтвердження трудового стажу. Громадянин, якому необхідно підтвердити трудовий стаж у випадку відсутності документів, подає заяву до комісії про призначення пенсій при міській (районній) раді народних депутатів.

У заяві вказується, про який стаж йдеться, час роботи, підприємство, причина втрати трудової книжки та інші обставини, котрі допоможуть встановити стаж. Заявник указує прізвища, імена, по батькові не менше двох свідків, з якими раніше працював, їх адреси і прохання про їх опитування. За результатами опитування свідків комісія вирішує питання про підтвердження стажу.

Заяви про відшкодування збитків працівникам у зв’язку з каліцтвом на підприємстві. Вина підприємства у нанесенні працівникові каліцтва або іншого пошкодження здоров’я, пов’язаного з його роботою, встановлюється з урахуванням конкретних обставин і наявних доказів у кожному випадку:

 • Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, або акт про професійне захворювання.
 • Обвинувальний вирок або рішення суду, постанова прокурора, висновки органів слідства або дізнання.
 • Постанова слідчих органів або суду про припинення карної справи.
 • Висновки технічного інспектора праці або інших органів, які здійснюють нагляд і контроль за станом охорони праці.
 • Медичний висновок про професійне захворювання.
 • Рішення про накладення дисциплінарного або адміністративного стягнення на конкретних винуватців даного каліцтва чи іншого пошкодження здоров’я.
 • Рішення органів соціального забезпечення про відшкодування підприємством бюджету державного соціального страхування витрат на виплату працівникові допомоги за тимчасовою непрацездатністю у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням.
 • Показання свідків та інші докази.
     

Основним документом оформлення нещасних випадків на виробництві є акт за формою Н-1. Власник засобів виробництва зобов’язаний видати потерпілому або особі, що представляє його інтереси, оригінал акта Н-1, оформлений державною мовою не пізніше 3 днів з моменту закінчення по ньому розслідування, але не пізніше 9 днів з моменту травми. Відповідальність за оформлення акта несе керівник підприємства.

Складається акт у чотирьох примірниках комісією і затверджується керівником. 1- видається на руки потерпілому; 2 – керівникові структурного підрозділу, де трапився нещасний випадок; 3 – технічному інспекторові праці.

До акта додаються: пояснення очевидців і потерпілого; схеми, плани та інші документи, що характеризують стан робочого місця; медичний висновок.

Потерпілий звертається з заявою на ім’я керівника підприємства, організації, установи про відшкодування матеріальних та моральних збитків. Власник зобов’язаний прийняти рішення. При незгоді потерпілого з рішенням власника спір про право на відшкодування збитків, його розмір розглядається в установленому порядку за заявою потерпілого. Постанова органу, що розглядає трудовий спір, може бути оскаржена в суді.

Заяви про трудові спори, що розглядаються комісіями по трудових спорах. КТС є первинним і обов’язковим органом по розгляду трудових спорів, за винятком деяких, по котрим встановлено інший порядок. В КТС спори розглядаються тоді, коли працівник не зміг уладнати суперечки з власником.

У тримісячний термін, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого трудового права, він має право подати заяву в КТС, остання повинна розглянути спір у десятиденний термін, у присутності заявника і представників власника засобів виробництва.

У вирішенні спору комісія ухвалює рішення більшістю голосів її членів. У рішенні вказується найменування підприємства, прізвище, ім’я, по батькові заявника, дата звернення в КТС, дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, представників власника і профкому, що були присутні на засіданні, вмотивоване рішення і результати голосування.

Копія рішення КТС у триденний термін вручається заявникові і представнику власника. Рішення КТС може бути оскаржено в районний суд заявником чи його представником у десятиденний термін від дня вручення копій. Рішення виконується власником у триденний строк по закінченні 10-денного терміну, передбаченого на оскарження.


25.09.2011