Промова. Доповідь. Лекція. Реферат

Способи викладу матеріалу у документі: розповідь, опис, міркування. Промова. Доповідь. Лекція

Способи викладу матеріалу у документі: розповідь, опис, міркування

Документи за способом викладу матеріалу поділяються:

  • Документи, в яких можна заздалегідь сформувати лише найзагальніші відомості, а сам спосіб викладу залежить кожного разу від конкретного змісту того, що викладається, від ситуації, обставин ділового спілкування.
  • Документи, в яких може бути передбачено не лише формуляр док-та, а навіть слова, словосполучення і речення. Це документи з високим ступенем стандартизації.

Види текстів за способом викладу:

  • Розповідь про події, явища, факти в хронологічній послідовності - в автобіографіях, протоколах, звітах та ін.
  • Опис - це принцип характеристики явища через перелік ознак, властивостей. Звичайно опис включає загальну характеристику явища, елементи опису лише обґрунтовують і конкретизують її. Використовується у актах, наказах, постановах.
  • Міркування - спосіб викладу, при якому логічно послідовний ряд визначень, суджень і висновків розкриває внутрішній зв'язок явищ. Як правило, доводить певні положення через зіставлення, порівняння, розкриття цих зв'язків. Тут знаходить втілення така логічна форма думки, як доказ.

Промова

Це агітаційний виступ на масових зборах. Він присвячується одній великій темі, яка хвилює слухачів (звичайно до неї в цей час прикута загальна увага.)

Особливості промов:

  • емоційність;
  • підсилений голос - зазвичай є якась відстань між промовцем і аудиторією;
  • чим більша аудиторія, тим повільніший темп промови;
  • паузи у промові: логічні, психологічні, фізіологічні (більші ніж при доповідях).

Агітаційна промова має основне завдання роз'яснити щось, зорієнтувати в чомусь. Звернена насамперед до емоцій, почуттів, уяви слухачів. Важливий психологічний вплив на слухачів, використовуються яскраві образні засоби. Потрібно правильно і повно враховувати особливості своєї аудиторії, знання аудиторії допоможе обрати найпереконливіші аргументи. Звичайно обмежена в часі, торкається одного питання, має мобілізуючий характер.

Ювілейна промова звичайно присвячена певній даті. Промова відзначається святковістю, урочистістю, може мати елементи підсумків. Невимушеність.

     

До особи - короткі, дружні, містять схвальні відгуки про ювіляра, добрі побажання.

Мітингова промова має політичний характер, присвячується злободенній, суспільно значимій темі. Оратор повинен говорити вільно, звертатися насамперед до почуттів слухачів (навіть якщо говорить про цифри).

Доповідь

Одна з найпоширеніших форм публічних виступів.

Звітна - це доповідь, в якій офіційна особа повідомляє зібранню про здійснену колективом роботу, аналізує і оцінює її результати. Говориться також про завдання на майбутнє, по доповіді обов'язково приймається рішення (програма) майбутніх дій.

За побудовою нагадує письмовий звіт. Доповідач повинен об'єктивно висвітлити факти й переконати слухачів у необхідності певних висновків. Для цього треба чітко сформулювати мету, характер і завдання доповіді. Добрати переконливі цифри, факти, приклади. Скласти загальний план, подбати про зв'язки між частинами.

Ділова - док-т, що містить виклад певних питань з висновками і пропозиціями. Містить значний обсяг інформації і розрахована на обізнаних слухачів. Ділова доповідь може бути предметом обговорення і критики.

Політична доповідь виголошується партійним діячем (тому є програмою) на зібраннях, з'їздах, форумах. Вона є одною з форм керівництва.

Лекція

Лекції надзвичайно різноманітні за змістом і можливо за формою викладення, якщо змінюється аудиторія. Спільне те, що вони несуть певну суму знань, є живим процесом спілкування.

Тема, мета і основна проблема лекції мають бути точно визначені. Основне завдання лектора - чіткий виклад питання, його послідовне розкриття.

Послідовність у розвитку думки створює умови для розуміння основних ідей лекції. Головна частина не повинна містити забагато вузлових питань. Перенасиченість фактами, цифрами, датами утруднює сприймання. Не повинно бути монотонності.


19.09.2011