Історія розвитку світової культури та її сучасний стан

Одне з дивовижних відкриттів сучасної науки полягає в тому, що давні люди знали значно більше від нас. Саме тому сучасні науковці все більше звертаються до стародавніх знань

Картина світобудови, що формується нині, віднаходить контури своїх космогоній в індійському та буддійському тантризмі. Реаніматологія знаходить в Тібетській "Книзі мертвих" опис таких станів свідомості людини, що помирає, яким вона не може дати пояснення. Психологія в пошуках обґрунтування різноманітних фантомів свідомості звертається до шаманізму.

Знання прадавніх культур свідчать про те, що власне реальність примарна, що не свідомість створює різні світи: саме буття багатолике й хитке. Для містицизму це само собою зрозуміле; в давньоіндійських вченнях майя виступає як магічна сила творіння, ілюзія, видимість, фантом. За зовнішнім феноменальним світом криється дещо інше.

Реальність мінлива й багатолика, але людина звикає до одного з її облич, образів. Ця давня інтуїція знаходиться у фокусі сучасної фізики, що тісно зіткнулася з оманливістю видимості, з ідеєю множини фантомних світів. Культурологія приголомшена провіщеннями, які містять прадавні тексти.

У вік ЕОМ все більшу роль відіграє плідний синтез науки, технології та поезії, бо поезія виплекала всі інші людські знання. Відомий вчений В. Гейзенберг у аналітичній доповіді підкреслює, що "мова поетів повинна бути тут важливішою від мови науки". Зараз на Заході відбувається інтенсивне проростання "поетичної компоненти" у соціально-економічній структурі інформаційного суспільства.

Дослідження Гарвардського університету та фірми "Белл" довели, що випускники гуманітарних факультетів (цікаво, що в США та Японії кількість спеціалістів з вченим ступенем в галузі гуманітарних наук складає відповідно 78% та 74%) виявляються готовими до сприйняття принципово нових економічних, соціальних, наукових й технологічних парадигм "віку ЕОМ"; помітно краще інших соціальних груп. Економіка Заходу все більше потребує висококваліфікованих керівників, спеціалістів, з художнім складом мислення, що пов'язано з необхідністю "прорватися" до майбутнього й увійти у всеозброєнні до ХХІ століття.

Зараз на всій земній кулі знайдено багато пам’ятників астроархеології. Найвідоміші з них - давньоєгипетська піраміда Хеопса, кромлех Стоунхенджа у Великобританії, Вавілонська вежа, уславлена й проклята Біблією, гігантські фігури комах та тварин на поверхні пустелі Наска, курган Висока могила на Херсонщині.

Часто їх вважають пам'ятниками "космічних мандрівників", матеріальними знаками перебування на нашій планеті пришельців з космосу, що фігурують у вигляді численних божеств у міфах, повір'ях, легендах. В даний час багатьох ваблять ідеї про можливі палеоконтакти в минулому нашої історії, на користь палеовізитів приводять різні твердження. Скажімо, в одному з тібетських рукописів добуддійської епохи можна прочитати опис зустрічі людини з інопланетянами.

У зв'язку з підключенням комп'ютерів до творчої діяльності людини увагу дослідників привертає так зване "чорне" бачення світу (міфологія, магія та окультизм), притаманне міфології та фольклору африканських народів, американських індіанців, релігійно-містичним вченням Сходу, давньосхідній естетиці, окультизму Заходу та ін. Воно нерозривно пов'язане з багатозначністю образної думки, без чого неможлива творчість, і має суворий психофізіологічний фундамент - функціональну асиметрію мозку.

     

Асиметрія яскраво виявляється у людини: "праве" та "ліве", "переднє" та "заднє", "верхнє" та "нижнє" функціонально й психологічно різне. Її розум є єдністю емоціонально-образної системи, пов'язаної в основному з правою півкулею, та лічильно-вирішувальної, логічної та вербальної системи, що асоціюється переважно з лівою півкулею. Існує своєрідна дисиметрія у галузі несвідомого людини - "підсвідомість" з її опорою на минуле, потребою "нужди" та оберігальної функції і "надсвідомість", що ґрунтується відносно на майбутньому, потребі "росту" та вищих творчих і смисложиттєвих потенціях людини.

Аналіз еволюції культури, систем знаків та мозку предків людини, а також розвитку немовляти (до цього й зародок - ще у череві матері) свідчать про те, що функції лівої півкулі являють собою продукт соціалізації індивіда, а функції правої - народжені. Образи правої півкулі дають охоплення цілісної картини світу, логічні ж схеми лівої півкулі містять лише окремі деталі, що належать до самосвідомості людини.

Стає зрозумілим, чому в процесі медитативного переживання індивід немов би зливався з світоустроєм і у нього виникала ілюзія безсмертя: досягнутий екстаз звільняв "спресований" у підсвідомості час, й індивід переживав світосприймання з моменту народження життя взагалі. Різні техніки медитації, наприклад, давали можливість відмикати ліву півкулю, в цьому випадку зникала особистість - умирати було нікому (не випадково існував термін "чаньцзі" - кит.) - "нірвана" або смерть у спогляданні. Істотно для творчості те, що в процесі медитації відбувається виключення мислення - під час зупинки мислення ("пауз") відбуваються всі відкриття.

В другій половині ХХ ст. наука вже нічого не відкидає, не окреслює для себе ніяких кордонів й використовує все можливе. Її цікавлять також і езотеричні знання про людську психіку. Вчені вважають, що це допоможе знайти хоча б якусь стежку, котра привела б до геніальних наукових відкриттів.

Тому розглядаються й легенди про Атлантиду, про потоп в Біблії, про Великий Блиск з повістей південно-американських індіанців, про дійсно фантастичні можливості окультної, астральної психології, що пов'язані з яснобаченням та телепатією. Досить навести висказування філософа окультизму Рама Чарака: "...одночасно з п'ятьма фізичними почуттями людина володіє п'ятьма астральними почуттями, що функціонують в астральній сфері і дозволяють їй бачити, чути, обоняти, сприймати дотиком та на смак, не користуючись при цьому фізичними органами. Більше того, людина має спеціальний шостий фізичний орган почуттів (для якого у європейців відсутня спеціальна назва), завдяки йому можна одержати знання про думки інших людей, навіть коли вони перебувають на великій відстані".

У свій час гуманіст епохи Відродження М. Фічино підкреслював, що людина "...є істинним зв'язком Всесвіту, коли переходить в одне, не покидає й іншого, але, перетворюючись на окреме, завжди зберігає ціле, так що вона заслужено може бути названа центром природи, зосередженням Всесвіту, всесвітнім родом, загальним обличчям та узами, і скрепою світу". Інакше кажучи, являє собою кінцеве буття, що несе у собі нескінченний спектр космічного буття, являє собою синтез вселенського діалогу.

Вся людина - це мікрокосм або своєрідна монада, говорячи мовою великого німецького філософа та вченого Г. Лейбніца, складна "копія" Всесвіту, що породив її. Природу людини можна научно уявити в графічному зображенні множинності Мандельброта - грандіозного сплетіння візерунків, які нагадують дерева, туманності, очі та електричні розряди. Зазначене пов'язане з тим, що природа людини є багатомірною, нелінійною та багатоповерховою, має космобіопсихоціокультурний характер. Тому ми говоримо про загальну людську природу, що є такою ж, як і природа рослин та зірок, з їх єдністю впорядкованості та хаотичності.


26.10.2010