Відносини між західною і традиційною китайською медициною

Теоретична система китайської медицини, без сумніву, орієнтується на ту ж дійсність, якою займається і західна медицина, а саме на людський організм. Хвороби виглядають в Китаї точно так, як і на Заході. Пацієнти страждають на ті ж захворювання з тими ж симптомами

То, що таке ж положення існувало вже і до часу написання книги «Ней-цзін», було продемонстровано недавно західному миру китайським документальним фільмом. У ньому показане патологоанатомічне розкриття жінки, законсервованої більше двох тисяч ста років тому в лаковій труні, яка була знайдена в 1972 році в могилі періоду західної Ханьськой династії (206-24 рр. до н.е.).

При цьому виявилося, що причиною смерті жінки (вона належала до верхніх шарів суспільства) з'явився серцевий інфаркт. Всі анатомічні і гістологічні розрізи мумії дали ту ж картину, яка характерна для померлих у наш час. У шлунку ще знаходився вміст останньої їди, в м'язах були знайдені трихіни, суглоби мали ревматичні деформації, стінки судин носили сліди артеріосклерозу, яким страждала китаянка.

Окрім таких підтверджень історичного характеру, існують обставини науково-теоретичного і практичного порядку, вказуючі на те, що в основі традиційної китайської і сучасної західної медицини лежить одна і та ж реальність. До них відносяться:

1. Збіг активних точок, званих у нас на Заході точками акупунктури (по китайські чжень-цзю), з найхарактернішими в топографоанатомічному відношенні місцями людського організму, які виконують цілком певну роль і в західній анатомії.

2. Схожість уявлень про фізіологічні зв'язки між внутрішніми органами, властивих навчанню китайської медицини і сучасної західної фізіології.

3. Той факт, що західна медицина містить по суті всі діагностичні елементи, які відомі в традиційній китайській медицині, а саме:

  • а) грунтовний огляд пацієнта;
  • б) прослуховування внутрішніх шумів і дослідження запахів тіла;
  • в) бесіда лікаря з пацієнтом;
  • г) дослідження пальпації, включаючи діагностику за даними дослідження пульсу.

Як причини більш різносторонньої диференціації методів безпосереднього обстеження хворого в Стародавньому Китаї слід назвати культурні і історичні умови. Раніше для китайської жінки вважалося непристойним показуватися лікарю в голому вигляді. Тому китайські медики були вимушені обмежуватися при оцінці внутрішніх змін діагностикою на підставі стану мови, очей і пульсу. Цьому простому факту зобов'язані ми сьогодні наявністю доведеної до досконалості китайської діагностики.

Подальшу схожість видно з порівняння основних глав західного підручника диференціальної діагностики внутрішніх хвороб з основними главами підручника традиційної китайської медицини, присвяченими тій же темі. Західна книга містить в двадцяти чотирьох розділах наступні рубрики: анемії, геморагічний діатез, підвищена температура, задишка, порушення серцевого ритму, ціаноз, зміни ЕКГ, болю в грудях, гіпертонія, гіпотонія, наявність затемнень в легенях, збільшені лімфатичні вузли, болі в животі, діарея, замки, жовтушність, збільшення селезінки, наявність крові, білка, слизу в сечі, набряклість, болі в кінцівках і у області хребта, паралічі, втрата свідомості, порушення водного обміну.

     

У китайському підручнику містяться наступні тридцять три розділи: підвищення температури, озноб, пітливість, головні болі, болі в грудях, болі в підкладковій області, болі в животі, болі в спині, болі в суглобах, болі, пов'язані з виникненням грижі, замки, пронос, затримка сечі, полиурія, запаморочення, безсоння, спрага, відсутність апетиту, надмірно підвищений апетит, блювота, жовтушність, набряклість, кашель, астма, задишка, тонічні і клонічні судоми, блювота з кров'ю, кровохаркання, носова кровотеча, кровоточивість ясен, кров в стільці і в сечі, паралічі і парестезія, серцебиття.

При цьому порівнянні впадає в очі, що декілька глав західного підручника зв'язано із застосуванням сучасних наукових методів дослідження: зміни ЕКГ, наявність затемнень в легенях, гіпертонія і гіпотонія. Інші глави західної диференціальної діагностики знаходять вплив точних методів дослідження: порушення серцевого ритму, анемії, порушення водного обміну, гематурія, протеїнурія, піурія. В основному ж і в китайській, і в західній діагностиці йдеться про одні і ті ж категорії розпізнавання хвороб.

В першу чергу при безпосередньому обстеженні хворого і в китайській, і в західній медицині перевіряються одні і ті ж функції. Зв'язана із застосуванням спеціальної апаратури, розрахована на використовування технічних засобів діагноста західної медицини здійснює, крім того, перевірку численних параметрів згідно вимогам сучасних природних наук, тобто з дотриманням принципів точності, однозначності, кількісного виразу показників, логічного взаємозв'язку, можливості перевірки одержаного результату і об'єктивності, що дозволяє одержати велику надійність результату дослідження хворого. Проте у будь-якому випадку - і це слідує завжди мати на увазі - китайський лікар, що користується прийомами традиційної медицини, стикається в своїй повсякденній роботі з тією ж дійсністю, що і його сучасний західний колега.

Спільність і відмінності в історичному розвитку

Якщо обернути погляд в глиб історії, то можна знайти ще більші паралелі між китайською і західною медициною. Остання аж до введення природно-научної методології приблизно двісті п'ятдесят років тому також мала і у області теорії феноменологічний характер, як і традиційна китайська медицина. Древнєєвропейськая медицина має тому деякі паралелі з традиційною китайською медициною.

Як підтвердження цього положення приведу витяг з «Регулювання способу життя» Гіппократа, в якій йдеться про аналогічний китайському вченню про інь і ян взаємовідношення між вогнем і водою: «Всі живі істоти, а отже і людина, утворені з двох основних складових частин, які різні по своїх можливостях, але мають одну і ту ж кінцеву мету, а саме, з вогню і води. Узяті разом, вони достатні для всього іншого і один для одного, але окремо ні для себе самого, ні для чого іншого. Можливості, яких має в своєму розпорядженні кожний з них, полягають в наступному: вогонь в змозі постійно приводити все в рух, вода - постійно живити все. Вони ділять владу між собою і піддаються власті один іншого до крайнього максимуму і мінімуму».

У працях німецького лікаря Парацельса, що жив в епоху пізнього середньовіччя, є наступне зауваження, що відноситься до терапії: «Застосовуй лікування по відповідності, холодне лікуй теплим, вологе сухим, переповнювання спорожненням, пустку наповненням, бо природа учить, що все виганяє своєю протилежністю». Це останнє місце нібито узяте у якого-небудь класика. Рання західна медицина оперувала, як і традиційна китайська, в основному якісними показниками, була пройнята ідеєю єдності людського організму і виходила з діалектичних передумов.

Ці ознаки зникли із західної медицини з введенням сучасної природно-научної методики, що з'явилася слідством філософії Декарта і його учнів. У XVIII столітті природно-научна методика ставала у все зростаючому ступеню пробним каменем для західної медицини, яка заслужила, йдучи по цьому шляху, незаперечне світове визнання. Проте в захваті від успіхів, досягнутих завдяки точній методиці, західна медицина забула більшість своїх джерел або втратила їх. Внаслідок цього їй загрожує небезпека впасти в однобічність, тому настав час пригадати про свої старі джерела. При цьому необхідно уникнути помилки, яка може привести до руйнування всього досягнутого: не слід прагнути до того, щоб повернути назад колесо історії, так це і неможливо. У наш час неможливо відродити «додекартовськую» медицину, яка відмовилася б від природно-научної методики, характерної для сучасної медицини.

Відмінності між сучасною західною і традиційною китайською медициною у області теорії пізнання і наукової теорії

Це ясно зрозуміють в Китайській Народній Республіці. Мао Цзедун вже в 1928 році висловився на користь з'єднання традиційної китайської медицини з сучасною західною. Два чинники привели його до такого висновку.

Діалектичне мислення, яке, з одного боку, відповідає китайській традиції і, з другого боку, властиве діалектичному матеріалізму. В зв'язку з цим указується на статтю Мао «Про суперечність», в якій він говорить про «єдність протилежностей». Шляхом діалектичного вирішення протиріч в сучасному Китаї уникають того, що піддається критиці як властиві Заходу «метафізики» або «реакційного ідеалізму». З цих позицій як механистически-причинна точка зору, так і односторонній ідеалістичний світогляд, що віддає перевагу духовному початку перед фізичним, розглядаються у однаковій мірі як «метафізичні помилки».

Специфічна ситуація, характерна для політики у області охорони здоров'я в 40-й, 50-й і 60-й роки в Китаї. У той час в Китаї відчувався гострий брак фахівців західної медицини за наявності цілої армії лікарів традиційної медицини різної кваліфікації. Ми побачимо згодом, що Мао виявився прав як в суспільно-політичному відношенні, так і з теоретично-пізнавальної і науково-теоретичної точок зору.

Вирішальна відмінність між сучасною західною і старокитайською медициною корениться у відмінності їх вихідних позицій, пов'язаних з теорією пізнання. Китайська система лікування починає з виявлення широких взаємозв'язків, на основі яких враховуються численні спостереження і висновки аналогічно, виводяться практичні заходи лікувального характеру. Західний же медик починає з вимірювання і аналізу найдрібніших деталей, пізнаючи які він розраховує зрозуміти явища в цілому. Він використовує протилежний шлях.

Оскільки йдеться в даному випадку про явища, що відносяться до теорії пізнання, необхідно перш за все зупинитися на понятті «наука»: «На відміну від неврегульованого (опитового) знання (емпіризм) наука розглядає не просто явища, але також і причини речей. Вона переходить аналітично від цілого до частини, а синтетично від частини до цілого; шляхом індукції від досвіду і спостережень до понять, висновків і висновків, від приватного, особливого до загального, а шляхом дедукції від загального до приватного, постійно перевіряючи одне іншим.

Науковий прогрес полягає в нескінченному систематичному проникненні в дійсність, як вшир, так і углиб, до елементів буття і подій і до пізнання їх взаємозв'язків, до пізнання великого взаємозв'язку дійсності, яку ми називаємо навколишнім світом». Це сформульоване на Заході поняття науки прийняте в даний час у всьому світі, у тому числі і в КНР, яка докладає великі зусилля для доведення цього уявлення про науку до свідомості людей, хай у формі діалектичного матеріалізму. Китай у все зростаючих розмірах імпортує у наш час із заходу наукові ідеї, технічні досягнення, устаткування і споживацькі товари.

Повернемося до традиційної китайської медицини, яка користується для пізнання медичних закономірностей всіма основними науковими методами. У обох медицині застосовується індуктивний і дедуктивний методи або причинний аналіз. Правда, обидві медичні системи користуються ними в протилежній послідовності: китайська медицина починає з дедукції, а західна з індукції. Але чим відрізняються один від одного обидві медичні теорії? Ми вже назвали вище два типові чинники, характерні для традиційної китайської медицини.

1. Розгляд людського організму як єдиний цілий (Чжен-ді).

2. Діагностика відповідно до синдромів з урахуванням цієї цілісності (Бянь-чжен).

З розглядом людського організму як єдиного цілого і з діалектикою пов'язано ту обставину, що традиційна китайська медицина досягає менш точною об'ектівізації результату дослідження хворого, ніж сучасна західна медицина. Арістотель є автором положення, згідно якому ціле є чимось більшим, ніж проста сума його складників. У значенні сучасних природних наук поняття цілісності є гіпотезою, яка не може бути доведена. У цьому причина неможливості реалізації з природно-научних позицій медицини, що оперує поняттям цілісності.

Трохи інакше йде справа в сучасній науці з діалектикою. Хоча західні природні науки, а з ними і медицина, не застосовують достатньо безумовно діалектичний принцип, але в дослідницькій практиці він знаходить широке застосування. Краща і найточніша перевірка теорії завжди досягається шляхом припущення її протилежності, а це є діалектичним методом. Певні відносини існують також між діалектикою і введеним в наукову дискусію фізиком Нільсом Бором поняттям дополнятельності. Бір вказав на те, що системи понять завжди дають обмежену, односторонню картину дійсності, тобто освітлюють лише одну сторону, ціле ж вичерпується тільки з введенням протилежних систем понять.

Наряду про цілісністю розгляду і діалектичним підходом, із західної точки зору китайська медицина має ще одну характерну особливість:

3. Використовування лише якісних критеріїв для оцінки стану людського організму і його хворобливих станів, тобто відсутність точності, можливості перевірки і об'єктивності в сучасному науковому значенні.

Як відомо, сучасні природні науки вимагають наявності наступних умов, яким повинна задовольняти теорія:

  • Точність.
  • Можливість перевірки.
  • Об’єктивність.
  • Плідність.

Наприклад, точність має місце у тому випадку, коли теоретична система володіє такими якостями, як однозначність, кількісний вираз предмету дослідження, логічна взаємозв'язана.

Ці три критерії в значній мірі виконані теоретичною медициною Заходу. На відміну від цього традиційній китайській медицині бракує багато в чому однозначності. Її основні поняття: інь-ян, холод-жар, зовні-всередині, пустка-повнота і т.д. - не є однозначними в значенні наукових понять. Те ж саме відноситься і до шести зовнішніх причин хвороб (вітер, холод, літня жара, вогкість, сухість і «шень»). У всіх цих поняттях матеріальні елементи змішуються з енергетичними або функціональними.

В даному випадку ми маємо справу з «додекартовськой» системою, в якій ще не знайшли повного розділення такі поняття, як суб'єктивне і об'єктивне, матеріальне і енергетичне, фізичне і психічне. Цій системі бракує, зрозуміло, і кількісного виразу, міри. У її початковій формі китайська медицина, як вже наголошувалося, розглядає тільки якісні показники, які в кращому разі можуть мати внутрішньосуб'єктивне походження, але не піддаються об'ектівізациі в значенні сучасної медичної науки. Можливість використовування кількісних категорій могла б з'явитися тут лише за умови введення сучасних, тобто західних, наукових методів.

Логічний взаємозв'язок також в значній мірі відсутній в системі китайської медицини. Таким чином, будівля теорії традиційної китайської медицини страждає багатьма недоліками відносно точності, а внаслідок цього також і відносно можливості перевірки і об'єктивності, що повністю усвідомлюється в сучасному Китаї.

Проте теоретична система китайської медицини виявляється вельми багатою з погляду її плідності, створивши незнайому сучасній західній медицині модель мислення, яка володіє тією перевагою, що може спиратися на практичний досвід більш ніж двотисячоліття. Теорія може вважатися плідною в тому випадку, якщо вона пропонує єдиний принцип для великого різноманіття явищ, особливо в тому випадку, якщо із самого початку залишався прихованим зв'язок різних явищ між собою. Причому характерно, що поняття плідності теорії не завжди тотожне її надійності.

Властивий китайській медицині принцип підходу до людського організму як до єдиного цілого виявляється в розгляді функціональних процесів, що відбуваються в ньому, які можуть бути об'єднані під загальним поняттям «ци».

В зв'язку з цим слід привести висновок відомого англійського китаєзнавця Джозефа Нідхема про науковість старокитайського мислення: «Китайські мислителі повинні були зазнати фіаско в науковому відношенні, можливо, тому, що відносилися з великою недовірою до сили розуму і логіки. Вони пізнали відносність, складність і нескінченність Всесвіту, прагнучи до світобачення ейнштейновського типу, не заклавши для цього, проте, ньютонівських основ. У таких умовах наука не могла одержати відповідного розвитку».

Нідхем мав при цьому на увазі, мабуть, дещо звужене поняття науки, властиве XIX століттю. Дане нами на початку цього розділу філософське визначення поняття «наука» не є підставою для такої строгої оцінки китайської науки. В усякому разі наукове мислення існувало на Заході ще до Декарта, і традиційна китайська медицина може бути поставлена на один ступінь з ним.


17.10.2010