Походження людини та культури

Істотна особливість людини полягає в тому, що оточення, у якому вона існує, створено нею самою. Люди створюють навколо себе не тільки матеріальний світ, але і світ людських взаємин, який є нескінченно різноманітним

Житель міста і житель села, представники населення, скажемо, Грузії, України, Росії, кожна відособлена соціальна група – усі живуть у світі своїх правил, норм, звичаїв і традицій, що виражаються в особливій мові, манері поводження, релігії, системі естетичних поглядів, соціальних інститутах.

Більш того, у силу індивідуального сприйняття навколишнього середовища кожна особистість по-своєму розуміє соціальні відносини, створюючи унікальний особистісний зразок прояву загальних правил, звичаїв і традицій. Індивідуальні і загальні зразки взаємин, а також відповідні їм специфічні матеріальні і духовні продукти життєдіяльності людей складають сферу людської культури.

Культура – винятково різноманітне поняття. Цей науковий термін з'явився в Древньому Римі, де слово "cultura" позначало оброблення землі, виховання, утворення. Ввійшовши в повсякденну людську мову, у ході частого вживання це слово утратило свій первісний зміст і стало позначати самі різні сторони людського поводження, а також видів діяльності.

Так, ми говоримо, що людина культурна, якщо вона володіє іноземними мовами, ввічлива у звертанні з іншими чи правильно користується ножем і вилкою. Але відомо, що представники примітивних племен найчастіше їдять з ножа, говорять, уживаючи не більш чотирьох десятків слів, і проте мають свою культуру, наприклад звичаї, традиції і навіть примітивне мистецтво. Дуже часто в повсякденному, загальноприйнятому значенні культура розуміється як духовна і піднесена сторона життєдіяльності людей, куди включають насамперед мистецтво й утворення. Усім знайоме міністерство культури, усі зіштовхувалися з установами культури.

Але як відноситися до таких понять, як культура виробництва, культура керування чи культура спілкування? Очевидно, що в звичному, повсякденному розумінні існує кілька різних значень слова "культура", що позначають як елементи поводження, так і сторони діяльності людини. Подібне широке використання поняття неприйнятно для наукового дослідження, де потрібно точність і однозначність понять. Разом з тим будь-який учений не може цілком відриватися від загальноприйнятих понять, тому що очевидно, що саме в них виражений тривалий досвід людей у практичному використанні тих чи інших слів і понять, їхній здоровий глузд і традиції.

Культура і походження людини

Міф про походження людини займає центральне місце в культурах усіх народів Землі. У народів Західної Європи це старозавітний міф про гріхопадіння. Людина створена по образу і подобі Бога, вигнана з Раю в проклятий світ шипів і реп'яхів.

„За те що ти послухав голоси дружини своєї і їв від дерева, про яке я заповів тобі, сказавши не їсти від нього, проклята Земля за тебе; зі скорботою будеш харчуватися від неї в усі дні життя твого; і будеш харчуватися степовою травою; у поті чола свого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю з якої ти узятий, тому що порох ти й у порох повернешся.

     

Карл Маркс у "Німецькій ідеології" писав: „Людей можна відрізняти від тварин по свідомості, по релігії взагалі по чому завгодно. Самі вони починають відрізняти себе від тварин, як тільки починають робити необхідні їм життєві кроки, що обумовлені їх тілесною організацією.”

Старозавітний міф чітко проступає за цією формулою. Тілесна організація "по образу і подобі" обумовлює перехід до виробництва - "у поті чола свого є хліб". Пізніше, до формули Маркса, що виводило необхідність виробництва з тілесної організації людини, додалася формула Енгельса: "праця зробила з мавпи людину", у якій тілесна організація виводиться з необхідності виробництва. Це замкнуло логічне порочне коло, по якому ходили автори багатьох російських підручників. Розвиток мозку, і навіть виникнення суспільства, виводилося з потреб у їжі і питві. Зробити вічно голодною і помістити в проклятий світ шипів і реп'яхів довелося не тільки грішну та егоїстичну людину, але і ні в чому не винну мавпу.

Проблема в тім, що з потреб у їжі і питві біологічні особливості людини не виводяться. Потреби в їжі, питві і житлі є у всіх тварин. Якщо розум потрібний лише для задоволення цих потреб чому він не виник в інших тварин? Як у мисливців і збирачів виник мозок, здатний створювати атомні електростанції і космічні кораблі, словом - явно надлишковий для збору грибів і ягід?

Канонізована офіційною радянською ідеологією робота Маркса була написана до виходу у світло праці Чарльза Дарвіна про походження видів шляхом природного добору. Багато чого побачивши у своїх подорожах, Дарвін не міг пояснити еволюцію унікальних біологічних особливостей людини необхідністю їжі і пиття. Через деякий час Дарвін опублікував книгу про походження людини шляхом добору. Статевий добір, заснований при виборі партнера цікавий тим що під дією такого добору вид пристосовується не до навколишнього середовища, а до самого себе, до своїх власних біологічних особливостей. Розкішний хвіст павича не допомагає самцю ні в пошуках їжі, ні в порятунку від хижаків. Він виник через біологічні особливості самок, яким такий хвіст подобається.

Пристосовуючи до самого себе під дією статевого добору, вид може виявитися настільки непристосованим до навколишнього середовища, що вимирає. Так відбулося з гігантським ірландським лосем, що уже не міг досить швидко пересуватися через свої роги, розмах яких склав 3,6 метри.

Традиційно вважалося що культура виникла вже в сучасної людини і полягала в приборканні біологічної, тваринної "сутності" людини. Насправді, культура виникла набагато раніше сучасної людини і кілька мільйонів років сама була могутнім чинником еволюції біологічної природи людини, формуючи нашу тілесну організацію. Зачатки культури були недавно виявлені в шимпанзе. Різні популяції шимпанзе мають різні набори ігор, сигналів, прийомів залицяння, методів добування їжі, подолання перешкод.

Ці набори навичок і типів поводження не є уродженими і передаються з покоління в покоління не генами, а через навчання. Більшість таких культурних навичок мало впливає на пристосованість до навколишнього середовища. Уміння колупатися в носі, чи очистивши центральну жилку листа, ловити на неї як на вудку термітів через дірочку в термітнику скоріше можна вважати розвагою чим добуванням засобів до існування. Здатність освоїти прийняті в даній групі прийоми залицяння можна зв'язати з добором, але й отут зв'язок не дуже тверда. Важлива здатність навчитися бути як усі – сприйняти культуру суспільства. Культура шимпанзе дуже примітивна. Не розвиті і біологічні пристосування до її передачі. Немає мови, дитинчата наслідують дорослим, але дорослі не навчають дитинчати.

У предків людини культура придбала набагато більш важливе значення. Еволюція виду і культури почали підсилювати один одного. Виникнення нових біологічних пристосувань до сприйняття і передачі культури дозволяло ускладнити культуру, а ускладнення культури, у свою чергу, підвищувало вимоги до здатності культуру освоїти і передати. Близько 2,5 мільйонів років тому став швидко збільшуватися мозок предків людини.

Особливо швидко росли розміри зон мозку відповідавши у мавп за наслідування, а в сучасних людей за наслідування і мову. І те й інше очевидно є пристосуванням до передачі культури. Пристосуванням до сприйняття культури була і втрата уроджених програм поводження інстинктів. Чим менше поводження людини програмувалося генами тим, легше воно програмувалося за допомогою навчання. Платити за це довелося, збільшеним періодом дитинства, коли людина повинна була освоїти необхідні для життя програми поводження, а також збільшенням загальної тривалості життя.

Адже треба було не тільки самому навчитися всьому необхідному для життя, але і дітей навчити. Близько 1-1,5 мільйонів років тому людина маючи мозок у 2/3 мозку сучасних чоловіків уже уміє використовувати і підтримувати вогонь, і дійшов з ним від Африки до Австралії. Близько 300 000 років тому анатомія людини стала практично сучасною. У тому числі, опустилася гортань, що дозволило людям більш тонко контролювати голос, але підвищило небезпеку влучення їжі і пиття в дихальне горло.

Така зміна зв'язана зі зменшенням життєздатності могло виникнути і закріпитися в еволюції лише в тому випадку якщо давало значний виграш у чомусь іншому в передачі культури. Між 200 і 100 тисячами років тому з'явилися останні мутації, що олюднюють, у гені мови. У наслідку виявилося що ген дуже швидко еволюціонував у людини й очевидно був під сильним тиском добору. Очевидно знаходження людського варіанта гена FOXP-2 було останнім кроком, до сучасної людини, що відкрили простір вибуховому розвитку мови і культури.

Хоча головним фактором еволюції людини була пристосованість до своїх власних біологічних особливостей – культурі, а не до умов навколишнього середовища, що виникли в результаті гігантський мозок, і складна культура, у відмінності від гігантських рогів ірландського лося, виживанню не заважали. Навпаки, дозволяли легко і швидко пристосовуватися до нових умов життя і заселити всю планету, вийти в космос, і навіть побувати на Місяці.

Для освоєння самих складних форм культури: ритуалів, традицій, мови, казок і міфів виник розум здатний будувати атомні електростанції і космічні кораблі.

Походження, розвиток і поширення культури

Походження культури. Багато хто так названі сублюдські види тварин мають свою систему соціального життя. У визначений час року деякі види птахів збиваються в зграї з дуже упорядкованими внутрішніми нормами існування. У таких видів комах, як мурахи чи бджоли, існує чіткий порядок спільного життя з жорстко закріпленими "професіями", підпорядкуванням, ретельно розробленими обов'язками і правами. Але соціальне життя видів тварин засновані на інстинкті, а не на соціальному навчанні. Так, усі мурашники, побудовані одним видом мурах, однакові, у той час як людські житла різноманітні.

Людина загубила ті уроджені інстинкти, що притаманні сублюдським видам тварин. Замість цього при народженні він успадковує систему природних потреб, бажань, які можна розглядати як рушії його наступних дій і всього поводження. Ці потреби змушують людину шукати найкращі способи їхнього задоволення. У процесі задоволення потреб людина створює культуру, що допомагає їй домагатися виконання своїх бажань і здійснювати спільну діяльність. Таким чином, людина починає створювати систему норм, цінностей, придатну для задоволення численних потреб найкращими способами. Не маючи рятівних інстинктів, він, для того щоб вижити, повинний спиратися на культурні зразки.

Як жива істота людина уступає в силі і спритності багато чим твариною. Фізичні риси й особливості будівлі не дають йому можливості конкурувати в цьому відношенні з представниками тваринного світу. Так, людина споконвічно не пристосована до холоду, жари, швидкому пересуванню по пересіченій місцевості. Його діти довго залишаються безпомічними і нездатними існувати автономно. Людина не має пазурів для захисту чи нападу. Але йому притаманні інші, більш важливі переваги. Він може вживати в їжу різні продукти, практично всеїдний на відміну від тварин. Він має прекрасний зір на дистанціях від декількох сантиметрів до декількох кілометрів, чого не можна сказати про багатьох тварин. Але одне із самих головних переваг людини полягає в тому, що вона утримує рівновагу на двох кінцівках, а дві інші залишаються вільними для різних дій. При цьому виняткова рухливість пальців дає можливість маніпулювати предметами за допомогою рук.

Здатність до навчання. Усі перераховані переваги людини не багато б коштували в боротьбі за існування, якби не здатність до навчання. Однак не можна затверджувати, що тварини зовсім не мають такої здатності. Вони можуть передавати один одному деяку примітивну інформацію і навчатися обмеженому набору дій у ході взаємодії.

Наприклад, за допомогою досвідів, проведених Ц. Као з'ясувалося, що 85% кошеняти в шестимісячному віці, коли кішка навчає їхній полювати на пацюків, можуть убити пацюка. У той же час з тих кошенят у тім же віці, що не навчалися кішкою, тільки 16% могли це зробити. Досвід показує, що тварини здатні навчатися на прикладах і володіти визначеними формами соціального навчання. Ця обставина дала привід деяким ученим припустити, що окремі види тварин можуть мати свою культуру. Але якщо припустити, що кішки володіють "крисоловною" культурою, те це означало б, що вони близькі за рівнем до мисливських племен індіанців з культурою "буйвола" у Америці чи до аборигенів Австралії, що має культуру "крокодила". Очевидно, що ці елементи навіть не можна порівнювати. Ідея культури тварин стає ще більш безглуздою й абсурдною, якщо уявити собі Лева, що діє відповідно до звичок, чи за традиціями створюваними ідеалами.

Тільки людина створює культуру, тому що вона має найбільшу перевагу – здатність навчати і навчатися через взаємодії з іншими людьми. Шимпанзе може навчити діставати банан з важкодоступних місць, але не передавати цю думку іншим особам. Тварина живе тільки інстинктами і власним досвідом, у той час як людина „стоїть на плечах своїх предків" і вирішує свої проблеми з обліком їхньої сукупної мудрості.

Мова і символічні комунікації. Багато тварин обмінюються почуттями за допомогою муркотання, ричання, чи лементів інших звуків. Деякі з них видають запахи чи роблять рухи тілом, що мають визначене значення для інших осіб. Однак весь цей досить багатий арсенал знаків не можна вважати мовою. Ричання собаки означає бажання, радість, біль, але воно не несе навіть примітивного значеннєвого навантаження. Мова ж, навпроти, являє собою систему звуків, кожному з який відповідає визначене значення.

Однак мати часто здатна визначити, коли її дитина плаче тому, що вона голодна, чи хвора, чи сердиться, хоча вона просто виражає свої емоції, не використовуючи засобів мови. Говорити про спілкування з використанням мови можна тільки в тому випадку, якщо кожному звуку надається спеціальне, тільки йому властиве значення. Ідея "стільця" може бути представлена комбінацією з тисячі звуків. Члени суспільства повинні прийти до згоди щодо того, що визначений набір звуків повинний відповідати поняттю "стілець", і тоді це слово буде входити до складу мови. Таким чином, ми обмежуємо поняття "мова" символічною комунікацією і виключаємо обмін поняттями через лементи чи звуки, що не є дійсною мовою.

У популярних книгах і статтях зустрічається термін "мова жестів" чи "мова рухів тіла". Безсумнівно, що люди можуть обмінюватися деякими поняттями таким способом. Однак, хоча мова жестів і служить визначеним способом людського спілкування, але не є мовою в щирому змісті цього слова, тому що в даному випадку відсутня розроблена система символічної комунікації.

Тільки людина здатна використовувати символи, за допомогою яких він розвиває спілкування, що дозволяє досягати обміну не тільки простими почуттями, але і складними ідеями, ідеалами, думками і внутрішніми спонуканнями. Використовуючи символічну комунікацію, людина обмінюється вказівками, відкриттями, коштовними думками, способами спільних дій. Без настільки розробленого, багатого і різноманітного спілкування люди не злізли б з дерев і не вийшли б з печер.

Як мова відокремлює людей від тварин, так і писемність проводить грань між примітивними культурами і цивілізацією. Людина дописемної культури завжди повинна бути тримати в пам'яті найбільш коштовні зразки традиційних навчань і вірувань. І якщо при цьому в неї була прекрасна пам'ять, вона була цінною для навколишніх як ходяча бібліотека. Старі люди, що багато побачили і знають завжди цінувалися і використовувалися в примітивних суспільствах саме в цій якості, вони були хоронителями звичаїв, традицій і інших елементів культури. Але людська пам'ять не безмежна.

Культура, що залежить від людської пам'яті й усної передачі культурних зразків, змушена залишатися гранично простою. Однак використання писемності дозволило практично необмежено ускладнювати і розвивати культуру, охоплюючи культурним впливом усе більш широке коло людей. Писемність дозволила зберігати і передавати дрібні деталі технологій, традицій, цінностей, культурних норм, що давало можливість не тільки цілком передавати, транслювати їх, але і практично в точності відтворювати загублені і зруйновані культурні комплекси. Навіть неписьменна людина в сучасному суспільстві піддається впливу письмової культури, тому що навколишні його люди формують його культуру за допомогою написаних слів. Афоризм, використовуваний ще при єгипетських фараонах: "як написано, так і буде зроблене" - є основою життя кожного цивілізованого суспільства.

Мова настільки зливається з культурою, що кожне нове додавання в суспільну культурну спадщину обов'язково зв'язано зі змінами в мові. У результаті професійні, вікові і багато інших великих груп у суспільстві можуть мати свою мову, словниковий запас якого відрізняється від словникових запасів мов інших груп. Інакше кажучи, кожна субкультура має свої особливості мовного спілкування. Мова зв'язана з основами культури і з усіма без винятку людськими відносинами, за її допомогою відбувається соціалізація особистості, її адаптація до навколишнього середовища.

Не тільки культура змінює мову, але і мова може активно допомагати чи заважати розгортанню і поширенню культури. Дійсно, для того щоб чи зрозуміти прийняти культурний зразок, необхідні розуміння і згода щодо його змісту. У ході спілкування добре зрозумілі і засвоєні слова є мостом для передачі традицій, чи норм цінностей; але якщо групи спілкуються на різних мовах, така передача культурних зразків стає просто неможливою. Яким образом можна, наприклад, передати такі поняття, як "доброта" чи "необхідність", без досить чіткого розуміння змісту цих слів? Іноді чи ідею концепцію буває важко перевести на іншу мову в силу того, що в цій мові немає адекватних слів для їхнього вираження. Скажемо, неможливий переклад на латинь таких слів, як "автоматизація" чи "атомний реактор". Узбеки, туркмени і багато інших народів, що входили до складу СРСР, були змушені включати у свою мову багато російських слів, тому що для вираження змісту цих слів у їхніх мовах не було відповідних аналогів.

Мова настільки зростається з культурою, що при перекладі письмових текстів з однієї мови на інший фахівці-перекладачі повинні мати поняття про культуру обох суспільств. Прикладом, що підтверджує це, може з'явитися наступний анекдотичний випадок. Трохи вчених розробили комп'ютерну програму перекладу з англійської мови на росіянин. Перший іспит програми показало, що в ній недостатньо враховані культурні особливості російського й англійського суспільства. Так, вираження "дух бадьорий, плоть же немічна" було переведено на російську мову в такий спосіб: "вино гарне, їжа ж несмачна".

Список літератури

1. Ерасов В.С. Социальная культурология. Учебник для студентов высших учебных заведений. 2- ое изд. испр. и доп. М.: АспектПресс, 1996. - 591 с.

2. Культурология /под ред. А.А.Радугина. М.: Центр, 1996. - 400 с.

3. Культурология. Учебная помощь для высших учебных заведений. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 576 с.

4. Петров М.К. Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону: изд-у РГУ, 1992. – 268 с.

5. Рождественский Ю.В. Введення в культуроведение. - М.: ЧеРо, 1996. – 288 с.

6. Скворцова Е.М. Теория и история культуры: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1999. - 406 с.

7. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. Київ: Либідь, 1993. - 390 с.

8. Дмитро Антонович "Українська культура" (1993 р.).

9. Іван Кріп'якевич "Історія української культури" (1994 р.).

10. Мирослав Попович "Національна культура і культура нації"(1998р.).

11. О.Воропай. Звичаї нашого народу. 1991.

12. Ф.Вовк. Этнографические особенности украинского народа.

13. В.Горленко. Нариси з історії української етнографії.

14. О.Кравець. Сімейний побут та звичаї українського народу.

15. Культура і побут населення України. Під ред. В.Наулко.

16. Философия. Уч. пособие для студентов вузов / под. редакцией проф. Ю.А. Харина. Мн. ТетраСистем- 2001 г.

17. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. М.: 1984.

18. Сорокин А.П. Человек, цивилизация, общество. М.: 1992.


10.10.2010