Науково-філософська діяльність Галілея. Реферат

Галілей одним з перших сформулював деїстичний погляд на природу. Цей погляд підтримали потім більшість передових мислителів 17 - 18 вв. Науково-філософська діяльність Галілея кладе початок новому етапу розвитку філософської науки

Основоположником експериментально-математичного методу вивчення природи був великий італійський вчений Галілео Галілей (1564- 1642). Леонардо да Вінчі дав лише нариси такого методу вивчення природи, Галілей же залишив розгорнутий виклад цього методу і сформулював найважливіші принципи механічного світу.

Галілей народився в родині збіднілого дворянина в місті Пізі (недалеко від Флоренції). Переконавши в безплідності схоластичної ученості він поглибився в математичні науки. Ставши надалі професором математики Падуанського університету, учений розгорнув активну науково-дослідну діяльність, особливо в області механіки й астрономії.

Для підтримання теорії Коперника і ідей, висловлених Джордано Бруно, а отже, і для прогресу матеріалістичного світогляду узагалі величезне значення мали астрономічні відкриття, зроблені Галілеєм за допомогою сконструйованого ним телескопа.

Він знайшов кратери і хребти на Місяці (у його представленні - "гори" і "моря"), розглянув безмірні скупчення зірок, що утворять Чумацький шлях, побачив супутники, Юпітера, розглянув плями на Сонце і т. д.

Завдяки цим відкриттям Галілей здобував всеєвропейську славу "Колумба неба". Астрономічні відкриття Галілея, у першу чергу супутників Юпітера, стали наочним доказом істинності геліоцентричної теорії Коперника, а явища, що спостерігаються на Місяці, планетою, що представлялася, цілком аналогічній Землі, і плями на Сонце підтверджували ідею Бруно про фізичну однорідність Землі і неба. Відкриття ж зоряного складу Чумацького Шляху стало доказом незліченності світів у Всесвіті.

Зазначені відкриття Галілея поклали початок його запеклої полеміці зі схоластиками і церковниками, що відстоювали аристотелівсько-птолемеївську картину світу. Якщо дотепер католицька церква за викладеними вище причинами була змушена терпіти погляди тих учених, що визнавали теорію Коперника в якості однієї з гіпотез, а її ідеологи вважали, що довести цю гіпотезу неможливо, те тепер, коли ці докази з'явилися, римська церква приймає рішення заборонити пропаганду поглядів Коперника навіть як гіпотезу, а сама книга Коперника вноситься в "Список заборонених книг" (1616 р.).

Усе це поставило діяльність Галілея під удар, але він продовжував працювати над доведенням доказів істинності теорії Коперника. У цьому відношенні величезну роль зіграли роботи Галілея й в області механіки. Схоластична фізика, що панувала в цю епоху, яка засновувалася на поверхневих спостереженнях і умоглядних викладках, була засмічена представленнями про рух речей у відповідно до їх "природи" і мети, про природну вагу і легкості тіл, про "острах порожнечі", про досконалість кругового руху і іншими ненауковими домислами, що сплелися в заплутаний вузол з релігійними догматами і біблійними міфами. Галілей шляхом ряду блискучих експериментів поступово розплутав його і створив найважливішу галузь механіки - динаміку, тобто навчання про рух тіл.

Займаючись питаннями механіки, Галлей відкрив ряд її фундаментальних законів: пропорційність шляху, прохідного падаючими тілами, квадратам часу їхнього падіння; рівність швидкостей падіння тіл різної ваги в безповітряному середовищі (усупереч думці Аристотеля і схоластиків про пропорційність швидкості падіння тіл їхньої ваги); збереження прямолінійного рівномірного руху, повідомленого якому-небудь тілу, доти, поки яке-небудь зовнішній вплив не припинить його (що згодом одержало назву закону інерції), і ін.

     

Закони механіки були застосовані Галілеєм і для доказу теорії Коперника, що була незрозуміла більшості людей, не цих законів, що знали. Наприклад, з погляду "здорового глузду" здається зовсім природним, що при русі Землі в світовому просторі повинний виникнути найсильніший вихор, що змітає усі з її поверхні. У цьому і складався один із самих "сильних" аргументів проти теорії Коперника.

Галілей же встановив, що рівномірний рух тіла анітрошки не відбивається на процесах, що відбуваються на його поверхні. Наприклад, на що рухається кораблі падіння тіл відбувається так само, як і на нерухомому. По цьому знайти рівномірний і прямолінійний рух Землі на самій Землі.

Усі ці ідеї великий учений сформулював У "Діалозі про двох найголовніших системах світу - птолемеївої і коперникової" (1632), науково доказали істинність теорії Коперника. Ця книга була приводом для обвинувачення Галілея з боку католицької церкви. Учений був притягнутий до суду римською інквізицією; у 1633 р.

відбувся його знаменитий процес, на якому він був змушений формально відректися від своїх "оман". Його книга була заборонена, однак призупинити подальше торжество ідей Коперника, Бруно і Галілея церква вже не могла. Італійський мислитель вийшов переможцем.

Таким чином, у новий час Галілей одним з перших сформулював деїстичний погляд на природу. Цей погляд підтримали потім більшість передових мислителів 17 - 18 вв. Науково-філософська діяльність Галілея кладе початок новому етапу розвитку філософської науки.


17.09.2011