Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку. Реферат

У рефераті подано відомості про порядок складання Звіту про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку

Усі підприємства незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості обчислюють обсяги фактично одержаних пільг з оподаткування у розрізі видів податків і пільг щодо кожного податку та на підставі цього повинні складати звіт за встановленою формою.

Форма № 1-ПП подається до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації платника податків у терміни подання квартальної (річної) бухгалтерської звітності.

Звіт за формою № 1-ПП заповнюється лише за тими видами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, за якими чинним податковим законодавством передбачена пільга підприємству, яке подає звіт.

Сьогодні бухгалтер підприємства може використовувати Довідник № 19 пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам зі сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів станом на 01.10. 2001 р., зазначений у листі ДПАУ від 22.10. 2001 р. № 19.

Облік та кодування податків, зборів та інших обов'язкових платежів і наданих пільг (графи Звіту 1 "Код податку, збору, іншого обов'язкового платежу", 2 "Найменування податку, збору, іншого обов'язкового платежу", 6 "Перелік пільг, наданих згідно з чинним законодавством", 7 "Код пільг") провадяться відповідно до Переліку пільг, наданих чинним законодавством, тобто згідно з Довідником.

До граф 3, 4, 5 "Реквізити бюджетної класифікації" заносяться за кожним податком, збором та іншим обов'язковим платежем реквізити класифікації доходів і витрат державного та місцевих бюджетів України, яка затверджується Міністерством фінансів України і діє на момент складання Звіту. Главу, розділ, параграф бухгалтерія підприємства проставляє на підставі даних наказу Мінфіну "Про класифікацію доходів і витрат Державного та місцевих бюджетів України" від 16.07. 92 р. № 35.

Для заповнення графи Звіту 8 "Сума податку, несплаченого через отримання пільг: всього" бухгалтерією підприємства, організації, установи проводиться розрахунок невнесених до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів згідно із затвердженими формами податкових декларацій, розрахунків та довідок, встановлених чинними законодавчими або нормативними актами за кожним видом платежу.

У графі Звіту 9 "Сума податку, несплаченого через отримання пільг: з них несплачені до Держбюджету" проставляється частина суми платежу з графи 8, яка згідно з нормативами розмежування даного платежу між бюджетами, затвердженими Верховною Радою України, повинна була надійти до Державного бюджету України.

     

Тобто Верховна Рада України затверджує нормативи, що розмежовують платіж між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами, а бухгалтерія підприємства, у свою чергу, розраховує суму податку, що мала надійти до Державного бюджету України. Інформація щодо розмежування платежу між бюджетами знаходиться у законах України про Державний бюджет України на відповідний рік. У 2002 році діє Закон України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" від 20.12. 2001 р. № 2905-ІІІ.

Графи Звіту 10,11 "Термін користування пільгами у звітному періоді: дата початку та дата кінця" заповнюються із зазначенням числа та місяця у цифровому виразі для перевірки спеціалістами податкових інспекцій правильності застосування пільг.

Наведену інформацію Звіту платники податків повинні відображати наростаючим підсумком у тисячах гривень без десяткових знаків зі скороченою позначкою "тис. грн. ", а також надавати інспекторам документи, що підтверджують одержані пільги з оподаткування.

Список використаних джерел

1. Довідник № 19 пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам зі сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів станом на 01.10. 2001 р., зазначений у листі ДПАУ від 22.10. 2001 р. № 19.


18.03.2011