Стандартизація та інтернаціоналізація обліку. Реферат

Інтернаціоналізація та стандартизація обліку у міжнародному масштабі: необхідність, сутність та значення. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, їх загальна сутність та значення

Інтернаціоналізація та стандартизація обліку у міжнародному масштабі: необхідність, сутність та значення

Процес економічної інтеграції у світовому масштабі, інтернаціоналізація економіки, бізнесу призвели до необхідності інтернаціоналізації та стандартизації обліку, який є мовою бізнесу. Інформаційне взаєморозуміння є важливою передумовою бізнесу, економічної інтеграції країн.

Тобто, необхідність стандартизації фінансового обліку у світовому масштабі та гармонізації облікових систем визначається розвитком процесів економічної інтеграції країн, створенням міжнародних корпорацій, вільних економічних зон, створенням та функціонуванням спільних підприємств, реалізацією спільних проектів. Облік, як мова бізнесу повинен будуватися на загальноприйнятих принципах.

Питаннями стандартизації бухгалтерського обліку займаються кілька міжнародних організацій. Серед них Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, це цілком незалежний орган, який займається розробкою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Іншою організацією є Міжнародна федерація бухгалтерів, сферою діяльності цієї організації є розробка етичного, освітнього та аудиторського напрямків у бухгалтерському обліку.

Значну роль у справі стандартизації бухгалтерського обліку відіграє ООН, головним об’єктом діяльності є вивчення питань обліку і звітності міжнаціональних корпорацій з розробкою відповідних рекомендацій для їх гармонізації; сприяє запровадженню міжнародних стандартів у світовому масштабі.

Приведення національних систем обліку і звітності до вимог міжнародних стандартів – це шлях до інтернаціоналізації обліку, його уніфікації та гармонізації, підвищення якості облікової інформації та довіри до неї з боку різних користувачів.

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, їх загальна сутність та значення

     

Принципи – це базові концепції, які кладуться в основу відображення в обліку та звітності господарської діяльності підприємства, його активів, доходів, витрат, фінансових результатів. Відомо, що облікові системи формувалися в різних країнах чи групах країн під впливом національних особливостей їхнього політичного та економічного розвитку.

Історично формувалися й принципи бухгалтерського обліку.

Проте процес економічної інтеграції у світовому масштабі, інтернаціоналізація економіки, бізнесу призвели до необхідності інтернаціоналізації та стандартизації обліку, який є мовою бізнесу. Інформаційне взаєморозуміння є важливою передумовою бізнесу, економічної інтеграції країн.

Виходячи з цих обставин, світова практика виробила принципи бухгалтерського обліку, загальноприйняті для всіх країн. Найважливіші з них такі:

 • 1) Принцип автономності підприємства.
 • 2) Принцип безперервності діяльності.
 • 3) Принцип двосторонності.
 • 4) Принцип грошового вимірювання.
 • 5) Принцип собівартості.
 • 6) Принцип нарахування.
 • 7) Принцип реалізації.
 • 8) Принцип консерватизму.
 • 9) Принцип матеріальності або суттєвості.
 • 10) Принцип відповідності.
 • 11) Принцип постійності.
 • 12) Принцип періодичності.


05.03.2011