Податки як обов'язкові платежі та державний дохід. Реферат

Основні джерела доходів держави. Класифікація податків і система оподаткування. Як впливають податки на ринкову рівновагу в економіці. Як пов’язані податки і справедливий розподіл доходів у суспільстві

Основні джерела доходів держави

Податки — це плата суспільства за виконання державою її функцій. Це ціна, яку ми сплачуємо за можливість жити у цивілізованій країні. Ми користуємося суспільними благами. Кожен з нас покладається на державу, яка має забезпечувати національну безпеку, громадянський мир, добрі дороги, доступ до освіти і охорони здоров'я та безліч інших послуг, охороняти навколишнє середовище, захищати країну від зовнішньої експансії.

Для виконання своїх функцій державі потрібні кошти, значна частина яких формується за рахунок податкових надходжень. Податками зазвичай називаються обов'язкові платежі, які справляються державою з юридичних і фізичних осіб. Доходи держави складаються з різних видів виплат, зборів, відрахувань.

Плата здійснюється за використання ресурсів, які належать державі. Розмір плати залежить від розміру ресурсів, що використовуються. Якщо держава втрачає право власності на них, то вона втрачає і ці доходи.

Відрахування передбачають цільове призначення платежів. Наприклад, підприємства здійснюють відрахування на дорожні роботи, соціальне страхування, у фонд зайнятості, у фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Ці гроші мають використовуватись суворо за призначенням.

У доходах бюджету виділяється також група так званих неподаткових платежів. Наприклад, доходи від реалізації конфіскованого майна, від приватизації державного майна, відсотки за користування тимчасово вільними бюджетними коштами, надходження дивідендів від діяльності підприємств, утворених за участю держави.

Класифікація податків і система оподаткування

Сукупність різних видів податків становить податкову систему країни. Кожна держава формує систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань.

Становлення системи оподаткування у нашій державі почалося з прийняттям 25 червня 1991 р. Закону України "Про систему оподаткування". У податковій системі України виділяють загальнодержавні, місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Загальнодержавні податки і зборице прямі податки на прибуток, землю, нерухоме майно, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників біля джерела оподаткування.

Оподаткування прибутку підприємств. Кінцевий результат діяльності підприємств як суб'єктів господарювання — отриманий ними прибуток — оподатковується нині за ставкою 30%.

Платежі (податки) за ресурси. Для ефективного використання ресурсів суб'єктами господарювання держава може встановлювати відповідні податкові платежі.

До платежів за ресурси, передбачених податковим законодавством України для суб'єктів господарювання, зараховують: плату за землю; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; збір за спеціальне використання природних ресурсів (лісовий податок, плата за воду, плата за корисні копалини. У 2002 р. за рахунок цього збору передбачено отримати до державного бюджету 175 млн. грн.); збір за забруднення навколишнього природного середовища.

Плату за землю введено для фінансування раціонального використання та охорони землі, підвищення родючості ґрунтів, відшкодування власникам землі і землекористувачам витрат на ведення господарства.

Податок із власників транспортних засобів. Кошти від стягнення податку спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування.

Непрямі податки. В Україні застосовуються три види непрямих податків: акцизний збір, податок на додану вартість, ввізне (імпортне) мито.

Таблиця 1. Надходження від загальнодержавних податків і зборів до бюджету України у 2000-2002 рр., млн. грн.

Назва податку або збору

Рік

2000

2001

2002

Податок на прибуток підприємств

7109,6

7655,1

10213,8

Прибутковий податок з громадян

5980,0

6813,0

7815,4

Податок з власників транспортних засобів

455,0

455,0

524,7

Податок на додану вартість

9200,0

11728,0

12817,8

Акцизний збір

1890,0

2430,0

3218,1

Плата за ліцензії на підприємницьку діяльність

235,0

191,7

239,4

Плата за торгові патенти

252,6

253,0

268,7

Податок на промисел

13,7

6,0

12,2

 

Як впливають податки на ринкову рівновагу в економіці?

Питання про рівні і ставки оподаткування є актуальним в усіх країнах у всі часи, для всіх урядів. Близько 100 років тому податкові платежі становили менше 5% доходу середнього громадянина. Сьогодні у деяких країнах цей показник сягає 80%. Залишається він високим і в Україні.

Прихильники зменшення податків вважають, що високі податки призводять до зменшення розмірів ринку, оскільки покупцям і виробникам невигідно бути його учасниками.

У 1974 р. американський економіст Артур Лафер виклав своє бачення залежності ставок податку і податкових надходжень. Зауважувалося, що при зростанні розміру податку надходження спочатку зростають, а згодом починають скорочуватися внаслідок того, що зменшується розмір ринку, з нього вибувають і продавці, і покупці. Так А.Лафер прийшов до висновку про існування оптимального рівня оподаткування, за якого державні доходи досягають свого максимуму.

Таблиця 2. Надходження до місцевих бюджетів України, передбачені в проектах бюджетів на 2003 р., млрд. грн.

Найменування надходжень

Сума,

млрд. грн.

Податкові надходження, всього

16,1

У тому числі

 

 податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової власності

12,1

 збори за спеціальне використання природних ресурсів

І 1,7

 внутрішні податки на товари і послуги (акцизний збір, плата за ліцензії, за державну реєстрацію, інше)

0,6

Неподаткові надходження, всього

1,7

Утому числі

 

адміністративні збори та платежі

0,3

власні надходження бюджетних установ

1,3

Цільові фонди

0,4

Разом надходження

18,2

 

Податки мають фіскальне, економічне і соціальне значення. Вони забезпечують органи державної влади необхідними коштами. Застосування оптимальних ставок податків і податкових пільг покликане стимулювати розвиток виробництва. За допомогою податків регулюються доходи різних соціальних груп населення, звільняються від оподаткування люди, які живуть за межею бідності.

Податкові надходження використовуються як засоби впливу на купівельну спроможність недержавного сектора економіки. Так, підвищення ставок оподаткування зменшує чистий дохід підприємств і домашніх господарств, а отже, їхні можливості споживання й заощаджень.

Як пов'язані податки і справедливий розподіл доходів у суспільстві?

Це питання турбує усіх. Податкові системи розвинених країн ґрунтуються на кількох головних принципах.

Принцип вигоди. Різні люди повинні оподатковуватися настільки, наскільки вони використовують програми, що фінансуються з податків. Наприклад, утримання автомобільних доріг фінансується з місцевих податків і зборів. Відповідно податок на транспортні засоби сплачують ті, хто користується автотранспортом, надходження спрямовуються на розвиток і експлуатацію доріг.

І навпаки, національна оборона, вища освіта, державні соціальні програми, екологічна безпека, фундаментальні наукові дослідження мають фінансуватися за рахунок податків та платежів, що їх сплачують усі громадяни.

Принцип платоспроможності. Розмір податку повинен відповідати величині доходів і майна платника. Оподаткування має сприяти справедливому розподілові доходів: ті, хто отримує більші доходи, повинні сплачувати й більші податки.

Принцип справедливості. Ті, хто має більші доходи і потребує більшої кількості та якості суспільних благ, повинні сплачувати вищі відсотки із своїх доходів.

Справедливість по горизонталі. Люди, які мають однакові доходи й однаковою мірою використовують соціальні програми, повинні сплачувати однакові податки.

Література

  1. Основи економічної теорії А.А.Чухма.
  2. Основи економічних знань С.В.Мочерний.
  3. Економіка 10 клас. Г.О.Ковальчук, В.Г.Мельничук, В.О.Огнев’юк.


01.03.2011