Проблемна дебіторська заборгованість. Реферат

Визначну роль у діяльності національної грошової та фінансово-кредитної системи відіграють банки. Від розвиненості та ефективності функціонування останніх та ринку банківських послуг залежить стабільність грошово-фінансової системи, а разом з тим і динаміка економічного розвитку країни та кожного її регіону

Реалії сьогодення української банківської системи показують, що однією з найболючіших проблем, з якими стикаються банківські заклади, є повернення існуючої проблемної дебіторської заборгованості. Мова йде про необхідність в отриманні спеціалізованих послуг банківськими установами з боку інших фінансових організацій.

Інноваційним продуктом на ринку фінансових послуг є утвердження колектингових компаній. Колектингова компанія (від англійського collection agency – collector – колекціонер, збиральник) – це організація, яка займається поверненням проблемної заборгованості. Колектингові агентства працюють як з банківською заборгованістю по кредитах, з страховими компаніями з врегулювання майнового і не майнового страхування, так і з іншими організаціями з метою повернення проблемної дебіторської заборгованості. Їхня робота проходить як по поверненню суми заборгованості, так і по термінам виплати коштів.

Уперше колектингові компанії з’явилися в США ще в 1945-1950 роках як установи, які займалися поверненням виключно банківської заборгованості. На той час колектингова компанія була виокремленим підрозділом у банку і складалась із служби банківської безпеки та юридичного департаменту, що мала власний бюджет і незалежні кадри від інших служб. З часом колектингові агентства мали окрему форму господарювання з чітко визначеними правилами гри з боку держави та інших фінансових установ. І з 1955-1956 років – колектингові агентства стали функціонувати як окремі структури на ринку фінансових послуг.

На сьогоднішній день на ринку України колектингові агентства тільки з’являються і тісно співпрацюють з банківськими установами з проблеми урегулювання проблемної заборгованості по кредитах. Це пов’язано зі стрімким зростанням споживчого кредитування. Так з 2000 року об’єм кредитуванням збільшився майже в 6 разів і на сьогоднішній день складає більше 1 млрд. $ США, а звідси – й збільшується проблемна заборгованість.

Згідно даних, наданих Національному Банку України іншими банками, проблемна заборгованість по кредитах у комерційних банках знаходиться в межах 3% від загального кредитного портфеля. Але в цю суму входить і заборгованість з житлового кредитування, автокредитування, кредитування на купівлю товарів і послуг, а також кредитів, наданих без застави – експрес-кредитів. Саме на частку кредитування товарів і послуг та експрес-кредитів випадає найбільша частина проблемної заборгованості.

Останнім часом на ринку кредитування товарів і послуг та експрес-кредитування загострена конкуренція між фінансовими установами. На цьому ринку представлені як системні національні банки, іноземні банки, кредитні спілки, так і інші організації-посередники. Для залучення потенційного клієнта фінансові установи збільшують максимальні суми кредиту, спрощують пакет необхідних документів для отримання кредиту, збільшують термін кредитування і практично миттєве надання відповіді щодо можливості кредитування. Ці фактори, а також відсутність до 15-річчя банківської системи України кредитних бюро, загальнонаціональних баз ненадійних клієнтів, відсутність якісних скорингових систем збільшується кількість наданих неякісних кредитів, а отже і сприяє появі проблемної заборгованості.

Вирішення проблемної заборгованості перед фінансовими установами можливе власними силами – служби банківської безпеки, юридичної служби, або шляхом передачі цієї функції спеціалізованому агентству зі збору заборгованості – колектинговій компанії.

Вирішення проблеми власними силами актуалізує ряд питань, зокрема: формування відповідного персоналу (пошук, навчання, мотивація, управління), адміністративно-господарські затрати (утримання приміщення, різноманітне обладнання, забезпечення комунікаційними системами, парком автомобілів, професійним програмним забезпеченням) тощо. Крім цього, робота з проблемною заборгованістю залишається, як правило, на останньому місці, на першому ж місці – це робота з новими потенційними клієнтами, забезпечення комерційної і фізичної безпеки організації.

     

Головною перевагою колектингового агентства є спеціалізація виключно на збиранні проблемної заборгованості, а звідси – мотивація, прибуток організації залежить від ефективності отримання коштів з проблемних позичальників. Вузька спеціалізація даного виду послуг постає головною перевагою з точки зору собівартості і часу, затраченого на повернення заборгованості. Слід підкреслити і важливість психологічного фактору, який діє на боржника – після отримання повідомлення про передачу його справи спеціалізованому агентству зі збору заборгованості, спонукає його переглянути ставлення до повернення кредиту.

Робота колектингового агентства і фінансової установи може здійснюватись двома шляхами: агентської схеми або викупом проблемного кредиту.

Співпраця через агентську схему передбачає роботу колектингової компанії разом із службами банку: консультації, узгодження плану дій, надання звітів, обмін інформацією та інше, а виплата винагороди колектинговому агентству здійснюється тільки у разі повернення заборгованості банку. За цих умов винагорода агента складає 5-10% від суми поверненої заборгованості.

За умови викупу проблемного кредиту колектингове агентство викуповує проблемний кредит за 70-75% від суми заборгованості, після чого вирішує проблему стягнення боргу з позичальника.

Для отримання оптимального результату, фінансові установи повинні створити чітку градацію проблемної заборгованості, яка має передаватись до колектингового агентства.

Звідси можна зробити висновок, що головними проблемами розвитку колектингових агентств на території України є:

  • відсутність чіткої нормативно-правової бази для їх функціонування;
  • психологічна непідготовленість національної банківської системи;
  • відсутність спеціально підготовленого персоналу для такої роботи.

Подальше зростання кредитування обумовлює більш широке вивчення процесу ефективного повернення проблемної дебіторської заборгованості із зменшенням її собівартості.

Література

1. Екушов А.И. Оценки риска в банковском менеджменте// Банковские технологии. -1999. -№1. - с. 43

2. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг: Пер. с англ. – М.: Дело-ЛТД, 1995.


01.03.2011