1С:Бухгалтерія: розрахунок підсумків. Реферат

Більшість вихідних документів "1С:Бухгалтерії-Проф." містить підсумки по рахунках, субрахунках або об'єктах аналітичного обліку: залишки, обороти або інші величини, що підраховуються на їх основі

Перед формуванням багатьох документів програма повинна виконати підрахунок підсумків. Зведені проводки, Журнальний ордер, Шахматка, Оборотно-сальдова відомість і Оборотно-сальдова відомість по субконто можуть виводитися без попереднього підрахунку підсумків, але в цьому випадку підсумки в них будуть старими.

Запит розрахунку підсумків використовується також для переходу до наступного робочого кварталу.

Ручний та автоматичний підрахунок підсумків. Розрахунок підсумків може здійснюватися в двох режимах:

  • розрахунок після вводу кожної проводки - при цьому після вводу, знищення або коректування будь-якої проводки, програма автоматично коректує підсумки по рахунках та об'єктах аналітичного обліку для біжучого кварталу, а також для наступних кварталів, якщо для них здійснювався підрахунок підсумків;
  • розрахунок по запиту - в цьому режимі розрахунок підсумків проводиться тільки при звертанні до вихідних документів, які включають підсумки (оборотно-сальдова відомість, шахматка і т. д.), а також на запит користувача (режим "Розрахунок підсумків" розділу "Звітність" головного меню).

Для включення режиму розрахунку підсумків після вводу кожної проводки слід в запиті "Параметри" (він виводиться, наприклад, при натисненні Alt F10 при перегляді журналу операцій, або вибором пункту "Встановлення параметрів" групи "Сервіс" головного меню) встановити параметр "Перерахунок підсумків при зміні операцій". Якщо цей параметр встановлено, зліва від відповідного напису виводиться "Х".

Якщо задано режим автоматичного перерахунку підсумків, то після кожної проводки програма коректує підсумки. Цей процес займає дуже мало часу і практично непомітний для користувача. В цьому випадку при звертанні до підсумкових даних не виконується їх перерахунок - підсумки завжди знаходяться в актуальному стані.

Якщо у Вас повільний комп'ютер, то коректування підсумків може помітно сповільнити введення проводок. В цьому випадку, коли Ви збираєтеся вводити підряд велику кількість проводок і Вас не цікавлять підсумки, має зміст відключення автоматичного коректування підсумків.

Основний та тимчасовий розрахунок. Програма має два способи розрахунку підсумків: основний та тимчасовий.

Після того, як виконано основний розрахунок, можна формувати вихідні документи за будь-який квартал і будь-який місяць до кінця останнього розрахованого кварталу.

     

Тимчасовий розрахунок можна виконати за будь-який період. Перед розрахунком слід встановити початкову і кінцеву дати розрахунку. Підсумки тимчасового розрахунку дійсні до наступного тимчасового розрахунку, або до переключення в режим основного розрахунку.

Виконання основного розрахунку. Встановлення періоду основного розрахунку і розрахунок підсумків проводиться з допомогою пункту "Розрахунок підсумків" розділу "Звітність" головного меню. При виборі даного пункту на екран виводиться запит. Якщо підсумки вже розраховані, то в нижній частині запиту повідомляється, за який період виводяться підсумкові документи. В правому верхньому куті запиту виводиться квартал, в якому знаходиться робочий період (період основного розрахунку).

Основний розрахунок виконується наступним чином:

Якщо Ви хочете встановити новий робочий період, виділіть курсором поле з робочим періодом, натисніть Enter і введіть нові значення номеру кварталу і року. Після цього вкажіть, за який період повинні виводитися підсумки: за весь квартал чи за один з його місяців. Встановіть курсор зліва від напису "Квартал" або зліва від назви потрібного місяця і натисніть Enter.

Якщо Ви хочете виконати при перерахунку підсумків перерахунок документів, введених в режимі "документи і розрахунки" (таких як переоцінка валюти, розрахунок податків), включіть режим "При перерахунку виконувати перерахунок документів". Якщо перерахунок документів не потрібний, даний режим можна виключити. Перераховуватися при розрахунку підсумків будуть тільки ті документи, у яких в списку документів в графі "А. П." включено ознаку автоматичного перерахунку (стоїть знак "+").

Виділіть курсором напис "Виконати основний розрахунок за робочий квартал" і натисніть Enter.

Програма виконає розрахунок і повернеться в головне меню. При помилковому заданні періоду програма виведе повідомлення (наприклад, "Не розраховано минулий період"). Якщо розрахунок за вибраний квартал вже виконаний, програма виведе повідомлення:

Итоги уже рассчитаны! Пересчитать - Enter! Отказ - Esc.

Зауваження:

  • Якщо Ви працюєте без автоматичного перерахунку підсумків, то після виправлення даних в попередньому періоді необхідно буде виконати перерахунок підсумків або закриття періоду для всіх періодів аж до біжучого. При включеному автоматичному перерахунку підсумків в цьому немає необхідності - при коректуванні проводок програма сама виправить підсумки у всіх кварталах, аж до останнього розрахованого кварталу.
  • При закритті періоду розрахунок підсумків проводиться автоматично.

Виконання тимчасового розрахунку. Встановлення періоду тимчасового розрахунку і виконання тимчасового розрахунку також здійснюються з допомогою пункту "Розрахунок підсумків" розділу "Звітність" головного меню. При виборі цього пункту на екран виводиться запит. Якщо підсумки вже розраховані, то в нижній частині запиту повідомляється, за який період виводяться підсумкові документи.

Для виконання тимчасового розрахунку встановіть початкову і кінцеву дати періоду, за який Ви хочете провести розрахунок (для коректування поля з датою виділіть її курсором і натисніть Enter). Потім виділіть курсором напис "Виконати тимчасовий розрахунок за період" і натисніть Enter. Програма виконає розрахунок і повернеться в головне меню.

Ви можете також виконати тимчасовий розрахунок без вхідних залишків, для цього в запиті слід встановити режим "Без залишків на початок періоду". Це дозволяє швидко розрахувати обороти за якийсь період, наприклад, за день або тиждень, без аналізу проводок з початку місяця.

Зауваження.

При виконанні тимчасового розрахунку Ви можете переключати періоди в звітах, в формах первинних документів і в формулах для сум проводок. В цьому випадку доступні тільки підсумки тимчасового розрахунку.

Відключення тимчасового розрахунку. При виборі пункту запиту "Відключити" відбувається перехід з тимчасового розрахунку в режим основного розрахунку. Це проходить швидше, ніж повторне виконання основного розрахунку.

Перехід до наступного робочого кварталу. Для переходу до наступного робочого кварталу (наприклад, при необхідності виправити проводки в попередньому періоді) слід вивести з допомогою пункту "Розрахунок підсумків" розділу "Звітність" головного меню запит розрахунку підсумків і поміняти там робочий квартал. Після цього Ви можете ввійти в журнал операцій і вводити там проводки і документи за вказаний квартал.

Зауваження.

Якщо Ви працюєте з включеним автоматичним розрахунком підсумків, то Ви можете вносити виправлення в попередні квартали без необхідності перераховувати підсумки - програма сама виправить підсумки у всіх кварталах, аж до останнього розрахованого. Наприклад, якщо Ви в 3 кварталі 1994 р. помітили неправильну проводку, яка відноситься до 1 кварталу, то Ви можете переключитися на 1 квартал, виправити проводку і потім знову переключитися на 3 квартал. Ніяких перерахунків підсумків при цьому робити не треба. Навпаки, якщо режим автоматичного перерахунку підсумків був би виключений, то потрібно було б розраховувати підсумки за 1 квартал, потім за 2 квартал, і тільки потім можна було б розраховувати підсумки за 3 квартал.

Інформація, що міститься в підсумках. При перерахунку підсумків програма підраховує і зберігає дані про залишки і обороти по кожному рахунку і субрахунку: при основному розрахунку - за кожний місяць кварталу, а при тимчасовому розрахунку - за період тимчасового розрахунку.

Якщо по рахунку або субрахунку ведеться валютний облік, програма розраховує і зберігає залишки і обороти в валюті по кожній валюті окремо, в гривнях (гривневий еквівалент) по кожній валюті окремо і сумарні (по всіх валютах) залишки і обороти (останні виражаються, як це вимагається правилами бухобліку, в гривнях).

Якщо по рахунку (субрахунку) ведеться аналітичний облік, вказані дані вираховуються і зберігаються для кожного об'єкту аналітичного обліку (субконто). Крім того, якщо по рахунку (субрахунку) ведеться кількісний облік, то програма підраховує і зберігає також кількісні залишки і обороти по кожному об'єкту аналітичного обліку (субконто).

Для деяких рахунків в підсумках можуть зберігатися також дані про обороти субконто по даному рахунку з іншими рахунками. Для цього слід в плані рахунків поставити відповідну ознаку (символ "+" в графі "Ан.").

Використання підсумків. При формуванні багатьох стандартних звітів програма не переглядає журнал операцій, а бере всю необхідну інформацію з підсумків, завдяки чому ці звіти виводяться практично моментально.

Вся інформація, яка зберігається в підсумках є доступною також в документах, розрахунках і звітах довільної форми з допомогою макромови. Оскільки при формуванні цих вихідних документів, а також при генерації проводок в режимі "документи і розрахунки", програма звертається тільки до підсумків, а не до самого журналу операцій, формування вихідних документів і генерація проводок виконується досить швидко. Більше того, ця швидкість не залежить від кількості проводок в журналі операцій, так що складання балансу для кварталу в якому Ви зробили сто тисяч проводок, буде здійснено з такою ж швидкістю, як і для періоду, в якому було зроблено всього десять проводок.


16.02.2011