Заробітна плата: документація, порядок виплати, поняття та облік. Реферат

Розрахунково–платіжна документація по виплаті з/ти та її заповнення. Порядок виплати з/ти. Поняття депонованої з/ти та її облік

З/та робітникам відповідно до законодавства про працю виплачується в дні передбачені нормативним договором.

Основним регістром для оформлення розрахунків між робітниками і службовцями є розрахункова відомість і основний листок.

Основний листок відкривається на кожного працюючого де вказується прізвище, ім'я, по-батькові, рік і дата народження, професія, спеціальність, категорія, кількість дітей і інші дані, які необхідні для розрахунку з/ти.

Як в розрахунковій відомості, так і в особистому листку є три розділи:

 • Нараховано по видах.
 • Вираховано, або утримано по видах.
 • До виплати нараховано.

Розрахункова відомість – це регістр аналітичного обліку, який складається по кожному табельному номеру, кожному цеху, категоріях працюючих щомісячно.

Основний листок як правило відкривають на рік, а записи нагромаджуються по місяцях.

Підставою для складання розрахункової відомості і особової картки є документи:

 • Табель обліку використання робочого часу;
 • Нагромаджуючі карточки і інші документи по з/ті робітників відрядчиків;
 • Розрахунки бухгалтерії по всіх видах додаткової з/ти і допомоги по тимчасовій непрацездатності;
 • Рішення судових органів на вирахування по виконавчих листах;
 • Таблиці про ставки і порядки;
 • Платіжні відомості про раніше виданий аванс і інші документи.

Виплата з/ти здійснюється по платіжних відомостях, де вказуються табельний номер, прізвище, ім'я, по-батькові і сума до виплати.

     

Підставою на право виплати з/ти є підпис на відомості, підпис керівника підприємства і головного бухгалтера. Виплату з/ти проводять протягом трьох днів, враховуючи день одержання грошей. По закінченню третього дня в графі розписка про одержання напроти прізвища особи, якій не виплачена з/та, касир ставить штамп і закриває відомість двома сумами:

 • Сума виплаченої з/ти.
 • Сума невиплаченої з/ти.

На загальну суму не виплаченої з/ти складається касовий ордер.

На своєчасно не виплачені суми з/ти касир складає реєстр і передає відомість і цей реєстр в бухгалтерію для перевірки, суми грошової готівки невиплаченої з/ти повертається назад в банк, при цьому вказується на квитанції депоновані.

Своєчасно не виплачена з/та тримаються три роки, а потім перераховуються у бюджет підприємства.

Облік цих сум ведеться на окремому рахунку 70 по субрахунку 70/2.

Аналітичний облік, депонованої з/ти ведеться по кожній сумі або в реєстрі де обов'язково повинен бути шифр, щоб передбачали потрібні реквізити.

Виплати депонованої з/ти оформляються видатковим касовим ордером.

В практиці застосовують виплату з/ти через ощадні банки. Це полегшує роботу касира. Сума з/ти в даному випадку зараховується на особовий рахунок працівника і виплачується по мірі необхідності.

Якщо працівник іде в відпуск, звільнюється, то сума виплати з/ти можуть проводити в інші дні не дочікуючи встановлених днів.

Такі виплати називаються виплати на міжрозрахунковий період і оформляться косовим ордером або платіжними відомостями (якщо біліше як чотири особи). Пенсії по працюючих пенсіонерах ведуться без запису в розрахункових відомостях.

Премії, які носять разовий характер виплачуються по платіжних відомостях, а премії записуються в розрахункову відомість для вирахування податку.

Відомості, які містяться в розрахунково-платіжних або розрахункових відомостях в касових і банківських документах узагальнюються завдяки розроблюваних таблиць №3 "Зведення даних по розрахунках з робітниками і службовцями" та розроблена таблиця №4 що являє собою звіт розрахунково-платіжних відомостей в розрізі категорії персоналу і видів оплат, створюючих фонд зарплати. В таблиці вказують крім того вартість безплатних комунальних послуг і натуральних видач по кожній категорії працюючих, а також відпрацьований робочий час.


12.02.2011