Справляння податку на додану вартість в Україні. Реферат

У рефераті подано відомості про адаптацію справляння податку на додану вартість у контексті участі України в євроінтеграційних процесах

Одним з необхідних заходів для формування ефективної ринкової економіки в Україні є активне входження в процеси міжнародної економічної інтеграції.

З урахуванням того, що країни - учасниці Європейського Союзу (ЄС) в довгостроковій перспективі залишатимуться значними торговими партнерами України, постало питання поглибленого вивчення економічних і організаційних основ створення гармонійного податкового простору в країнах ЄС, та адаптації вітчизняного податкового законодавства до податкового законодавства ЄС.

В умовах інтеграції економічних систем, як свідчить досвід європейських країн, важливу роль відіграє гармонізація податку на додану вартість.

Застосування податку на додану вартість в Україні від самого початку не мало економічного сенсу, поза як наразі нам не загрожує надвиробництво, а добробут більшості українських громадян значною мірою поступається життєвому рівню європейських країн, приміром, Німеччини чи Данії. Головне його призначення в нашій країні залишається впродовж десяти років незмінним: бути джерелом нагромадження корупційних коштів, тому абревіатуру ПДВ часом розшифровують як Подарунок Для Викрадачів.

По суті чим менша сума заробітної плати, прибутку і чим більші матеріальні витрати, тим менший обсяг ПДВ. Цей податок стимулює бідність та кримінальні злочини в інтересах тих, хто керує рухом величезних сум ПДВ на рівні бюджету країни. З іншої сторони ПДВ - найдосконаліша форма універсальних акцизів, цей податок нині перетворився на невід'ємний атрибут сучасного європейського оподаткування. Наявність у складі національної податкової системи ПДВ є однією з умов членства у Євросоюзі.

Тобто, якщо питання про своєчасність і оптимальність форми запровадження ПДВ в Україні ще можна віднести до дискусійних, то думку з приводу необхідності його заміни після більш як десятирічного функціонування простим в адмініструванні архаїчним податком з обороту є помилковим. Податкова гармонізація - це координація національних податкових політик, яка полягає в наближенні рівня оподаткування, уніфікації бази оподаткування, встановленні основних податків та податкових пільг.

Гармонізація українського законодавства щодо справляння ПДВ має відбуватись тою мірою, в якій це буде сприяти створенню і функціонуванню єдиного внутрішнього ринку. Обґрунтовано необхідність введення не ідеальної податкової системи, а необхідного мінімуму умов, який ліквідує податкові бар'єри.

Тому удосконалення справляння ПДВ у контексті майбутньої інтеграції України до ЄС та СОТ передбачає наступні кроки:

 • У світовій практиці податок на додану вартість стягується на основі двох принципів: країни походження і країни призначення. В європейському союзі діє перший принцип у торгівлі між країнами, а в Україні сьогодні діє другий принцип. Тому удосконалення стягнення ПДВ за принципом "країна надходження" виключає можливість незаконного отримання експортного відшкодування. Виходячи з того, що Україна прагне до позитивного значення чистого експорту, перехід на цей принцип дозволить збільшити надходження до бюджету від цього податку.
 • Встановлено, що в перспективі доцільно поступово переходити до диференційованої шкали ставки ПДВ в залежності від загальної споживчої корисності (цінності) товару: товари першої необхідності - знижена ставка, усі інші товари - стандартна ставка. Відповідна практика давно і ефективно діє в багатьох країнах Європи. Однак вітчизняний споживач чомусь змушений платити за більшість товарів першої необхідності завищену на суму податку ціну.
 • Щодо розміру ставок ПДВ, то це має визначатися не лише бюджетними потребами, а й реальними доходами споживачів. Більш прийнятною є пропозиція зменшити ставку до 17% у 2010 році (на 1% щорічно), оскільки цей показник відповідає європейським стандартам.
 • Зниження ставки ПДВ можливе за рахунок ліквідації великої кількості пільг, що розширить базу оподаткування. Аналізуючи ситуацію з наданням пільг, слід зазначити, що із загальної кількості пільг в оподаткуванні пільги щодо ПДВ становлять близько 80%.
 • Заміна діючої 0% ставки ПДВ на таку пільгу "як звільнення від оподаткування ПДВ", що не погіршить рівень прибутковості підприємств - експортерів та зробить недоцільним експортерів фіктивних товарів, прибуток яких - незаконне відшкодування.
 • Скасування бюджетного відшкодування як явища.На сьогоднішній день існує проблема недосконалості механізму відшкодування податку на додану вартість, який дає можливість отримати відшкодування податку завдяки певним обліковим маніпуляціям. В Україні ще у 2005 році в уряді Юлії Тимошенко розроблено механізм "ПДВ односторонньої дії", відповідно до якої нарахування та сплата податку відбувається лише при операціях між платниками і неплатниками ПДВ й стягнутий податок одразу надходить до бюджету.
 • При цьому при операціях між зареєстрованими платниками ПДВ податок не буде нараховуватись взагалі, а кінцевий споживач буде продовжувати сплачувати податок при придбанні товарів (послуг) без змін. Запровадження даної системи стягнення ПДВ є сприятливим як для підприємств - платників податку, так і для економіки в цілому. Ліквідується податковий кредит та відшкодування ПДВ - головний інструмент зловживань і корупції.
 • Це означатиме спрощення діяльності платників податку (експортерів), зменшення рівня тіньових доходів, одержаних за допомогою фіктивних схем при відшкодуванні ПДВ, та, відповідно, збільшення надходжень до бюджету. Схожа система стягнення ПДВ успішно діє в ряді країн ЄС як "Зворотний механізм нарахування зобов'язань щодо ПДВ", який також називають "переміщенням податку", що працює паралельно з традиційною системою.
 • Світовий досвід показує, що важливою проблемою справляння ПДВ є підготовка громадської думки, роз'яснювальна робота з платниками податків і професійна підготовка персоналу податкових органів. Тому податковій службі України необхідно зосередити увагу на забезпеченні прав платника податків, які визнані світовим товариством, а передусім таких, як право на інформацію, допомогу; право на апеляцію; право платити не більше за встановлену суму податку; право на впевненість у прийнятому рішенні; право на конфіденційність і таємність. Для належного виконання своїх обов'язків працівниками податкової служби їх необхідно навчати, підвищувати їх професійний рівень.
     

Більшість запропонованих кроків що удосконалення механізму справляння українського ПДВ в системі оподаткування у контексті майбутньої інтеграції до ЄС та СОТ повністю відповідають проекту Податкового кодексу України, проекту Програми модернізації податкової служби України та іншим законодавчо - нормативним документам, тоді як уряд, незважаючи на передвиборну риторику про євроінтеграцію і податкову реформу, робить крок назад і не проявляє зацікавленості у такій формі європейської інтеграції, як "ПДВ односторонньої дії", коли Україна не сліпо використовує європейські досягнення, а робить свій власний вагомий внесок у загальноєвропейський розвиток.

Таким чином, реформування системи застосування податку на додану вартість окрім вирішення низки фінансових проблем бюджету має стати вагомим інструментом підвищення національної конкурентоспроможності України у контексті інтеграції у СОТ та ЄС.

Література

 1. Давиденко О.М. Застосування ПДВ при здійсненні ЗЕД суб'єктами господарювання // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №6. С. 3 - 8.
 2. Рябошлик В. Європа відмовляється від ПДВ // Економіст. - 2006. - № 10. - С. 17 – 18.


12.02.2011