Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на контракт

Рейтинг закладів вищої освіти за балом сертифікатів ЗНО абітурієнтів, які вступили на контракт у 2020 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2020 році зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

Під час складання рейтингу використані дані вступної кампанії 2020 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс".

До рейтингу не включені вищі навчальні заклади, до яких у 2020 році зараховано менше 20 осіб на контракт, а також окремі структурні підрозділи вищих навчальних закладів. До рейтингу включено 200 закладів вищої освіти, що мають найбільший показник "Середній бал ЗНО на контракт".

Дані у таблиці ранжовані за середнім балом ЗНО. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2020 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Бал ЗНО на контракт»

Форма власності Назва закладу освіти Середній бал ЗНО на контракт Середній бал свідоцтва Зараховано на контракт
1 Приватна Український католицький університет 185,36 10,54 440
2 Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 176,66 10,23 632
3 Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 167,59 9,97 2646
4 Державна Українська медична стоматологічна академія 166,81 9,84 131
5 Приватна Українсько-американський університет Конкордія 162,62 9,87 113
6 Державна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 161,99 9,62 1417
7 Приватна Київський медичний університет 161,54 9,67 187
8 Державна Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського 161,32 9,82 193
9 Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 160,98 9,87 546
10 Приватна Академія адвокатури України 160,83 9,58 44
11 Приватна ІТ СТЕП Університет 160,39 9,39 39
12 Державна Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 160,26 9,36 225
13 Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 159,97 9,28 98
14 Державна Одеський національний медичний університет 159,68 9,76 128
15 Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 159,51 9,76 240
16 Державна Харківський національний медичний університет 158,73 9,60 214
17 Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 158,09 9,40 2537
18 Державна Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров\'я України 157,38 9,42 78
19 Державна Львівська національна академія мистецтв 157,01 9,18 131
20 Державна Буковинський державний медичний університет 156,99 9,96 168
21 Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 156,79 9,42 1171
22 Державна Івано-Франківський національний медичний університет 156,68 9,80 211
23 Державна Київський національний лінгвістичний університет 156,21 9,43 826
24 Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 156,12 9,66 968
25 Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 156,00 9,32 22
26 Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 155,59 9,60 257
27 Державна Київський університет права Національної академії наук України 155,55 9,72 80
28 Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 155,15 9,33 1875
29 Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 154,66 9,48 1949
30 Державна Університет банківської справи 154,17 9,41 67
31 Державна Донецький національний медичний університет 153,22 9,40 48
32 Приватна Харківський технологічний університет "ШАГ" 152,86 9,14 25
33 Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 152,61 9,34 874
34 Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 152,47 9,36 529
35 Державна Національний університет "Львівська політехніка" 152,36 9,13 2489
36 Державна Національний університет "Острозька академія" 152,13 9,15 358
37 Державна Київський національний університет культури і мистецтв 151,22 9,18 386
38 Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 150,89 8,59 33
39 Державна Запорізький державний медичний університет 150,78 9,29 354
40 Приватна Львівський медичний інститут 150,66 9,34 25
41 Приватна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 150,59 9,15 86
42 Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 150,20 9,34 1193
43 Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 149,51 9,02 240
44 Державна Київський національний торговельно-економічний університет 149,21 9,15 2971
45 Державна Луганський державний медичний університет 149,16 9,10 40
46 Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 148,96 9,03 731
47 Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 148,39 9,57 66
48 Приватна Український гуманітарний інститут 148,18 9,01 102
49 Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 147,94 9,08 1453
50 Державна Національний фармацевтичний університет 147,35 9,28 263
51 Комунальна Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 147,22 8,58 39
52 Приватна Одеський технологічний університет "ШАГ"" 146,85 8,95 64
53 Приватна Університет імені Альфреда Нобеля 146,55 8,96 1006
54 Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 146,34 8,91 912
55 Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 146,32 8,83 61
56 Державна Сумський державний університет 145,88 8,54 490
57 Комунальна Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 145,39 9,41 256
58 Державна Волинський національний університет імені Лесі Українки 145,29 9,13 776
59 Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 145,04 8,73 151
60 Державна Національний авіаційний університет 144,86 8,97 2229
61 Приватна Львівський інститут менеджменту 144,45 8,57 34
62 Державна Одеський національний економічний університет 144,35 9,10 547
63 Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 144,25 8,87 38
64 Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 144,08 8,73 708
65 Приватна Львівський університет бізнесу та права 144,07 8,93 24
66 Державна Національний університет "Одеська морська академія" 144,03 9,08 278
67 Державна Національна академія Служби безпеки України 144,02 8,56 42
68 Приватна Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 144,00 8,50 34
69 Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 143,92 8,43 188
70 Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 143,78 9,38 1277
71 Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 143,68 9,21 454
72 Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 143,61 8,86 1431
73 Приватна Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі 143,59 8,58 83
74 Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 143,16 9,17 1718
75 Державна Університет державної фіскальної служби України 143,13 8,96 533
76 Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 142,88 8,94 446
77 Державна Західноукраїнський національний університет 142,83 9,01 1059
78 Державна Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 142,72 8,59 96
79 Державна Університет митної справи та фінансів 142,40 8,73 1056
80 Приватна Київський міжнародний університет 142,26 9,01 205
81 Державна Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 142,06 7,23 22
82 Державна Ужгородський національний університет 141,94 9,09 1395
83 Приватна Львівський торговельно-економічний університет 141,84 8,58 526
84 Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 141,77 8,76 615
85 Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 141,76 9,00 36
86 Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 141,63 8,66 869
87 Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 141,55 8,57 574
88 Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 141,47 8,77 1590
89 Державна Державний університет економіки і технологій 141,39 8,70 142
90 Державна Українська академія друкарства 141,27 8,54 176
91 Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 141,15 8,30 131
92 Державна Одеський національний морський університет 141,08 9,02 889
93 Державна Національний університет харчових технологій 140,90 8,75 740
94 Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 140,78 8,64 302
95 Державна Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 140,76 9,25 72
96 Державна Одеський національний політехнічний університет 140,63 8,86 528
97 Приватна Університет Короля Данила 140,50 8,97 287
98 Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 140,30 8,76 612
99 Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 140,25 8,54 767
100 Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 140,11 8,52 895
101 Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 139,89 8,42 389
102 Державна Національна академія внутрішніх справ 139,76 8,64 629
103 Державна Житомирська політехніка 139,65 8,64 764
104 Державна Запорізький національний університет 139,63 8,51 1504
105 Державна Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 139,46 8,66 508
106 Комунальна Черкаська медична академія 139,36 8,73 51
107 Державна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 139,35 8,51 28
108 Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 139,33 8,17 173
109 Державна Київський національний університет технологій та дизайну 139,30 8,65 770
110 Приватна Київський університет культури 139,28 8,57 1703
111 Державна Харківська державна академія культури 138,97 8,27 143
112 Державна Державний університет телекомунікацій 138,94 8,43 722
113 Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 138,94 8,57 620
114 Державна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 138,89 8,53 309
115 Державна Вінницький національний технічний університет 138,78 8,69 452
116 Приватна Університет сучасних знань 138,49 8,20 26
117 Державна Університет менеджменту освіти 138,23 8,41 71
118 Державна Національний університет "Чернігівська політехніка" 138,08 8,18 679
119 Державна Львівський інститут економіки і туризму 137,99 8,29 55
120 Державна Національний транспортний університет 137,77 8,62 910
121 Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 137,73 8,76 208
122 Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 137,71 8,30 63
123 Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 137,60 8,56 534
124 Державна Національний університет водного господарства та природокористування 137,46 8,21 492
125 Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 137,45 8,48 1036
126 Державна Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 137,38 8,03 240
127 Приватна Полтавський університет економіки і торгівлі 137,37 8,79 455
128 Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 137,24 8,72 205
129 Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 137,20 8,68 315
130 Державна Державний університет інфраструктури та технологій 137,08 8,49 225
131 Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 137,06 8,42 156
132 Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 137,06 8,39 448
133 Державна Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 136,88 8,65 98
134 Державна Херсонський державний університет 136,74 8,43 490
135 Державна Національна академія статистики, обліку та аудиту 136,47 8,60 73
136 Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 136,19 8,26 123
137 Приватна Університет економіки та права "КРОК" 136,08 8,30 384
138 Приватна Міжнародний гуманітарний університет 136,08 8,54 875
139 Державна Черкаський державний технологічний університет 135,81 8,19 251
140 Державна Луцький національний технічний університет 135,66 8,45 494
141 Державна Рівненський державний гуманітарний університет 135,54 8,58 362
142 Державна Херсонський національний технічний університет 135,50 8,32 291
143 Державна Національний лісотехнічний університет України 135,44 8,26 147
144 Державна Одеський державний екологічний університет 135,42 8,47 58
145 Державна Хмельницький національний університет 135,34 8,67 811
146 Державна Маріупольський державний університет 135,33 8,44 292
147 Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 135,14 8,57 585
148 Державна Одеська національна академія зв\'язку ім. О.С. Попова 135,12 8,57 206
149 Державна Академія Державної пенітенціарної служби 134,99 7,73 90
150 Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 134,90 8,48 467
151 Комунальна Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 134,78 8,94 47
152 Державна Харківська державна зооветеринарна академія 134,77 8,11 93
153 Приватна Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 134,73 8,59 68
154 Приватна Міжрегіональна Академія управління персоналом 134,70 8,26 846
155 Державна Полтавська державна аграрна академія 134,32 8,45 443
156 Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 134,28 8,73 303
157 Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 134,20 7,83 368
158 Приватна Європейський університет 134,13 7,94 157
159 Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 134,08 8,46 355
160 Державна Криворізький національний університет 133,93 8,41 250
161 Державна Донбаська національна академія будівництва і архітектури 133,80 8,00 36
162 Приватна Буковинський університет 133,66 8,34 32
163 Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 133,65 8,21 573
164 Державна Білоцерківський національний аграрний університет 133,64 8,12 452
165 Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 133,48 8,12 745
166 Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 133,43 8,69 118
167 Державна Дніпровський державний технічний університет 133,34 8,16 61
168 Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 133,29 7,76 272
169 Приватна Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 133,08 8,00 67
170 Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 132,83 8,55 329
171 Державна Український державний університет залізничного транспорту 132,72 8,16 232
172 Державна Національний університет "Запорізька політехніка" 132,72 8,05 908
173 Державна Криворізький державний педагогічний університет 132,63 8,26 275
174 Приватна Кам`янець-Подільський податковий інститут 132,48 8,40 22
175 Державна Бердянський державний педагогічний університет 132,40 8,26 360
176 Державна Український державний хіміко-технологічний університет 132,34 8,19 173
177 Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 132,32 8,01 252
178 Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 132,31 8,20 128
179 Державна Одеська національна академія харчових технологій 132,29 8,27 528
180 Державна Національна металургійна академія України 132,25 7,73 121
181 Державна Львівський національний аграрний університет 132,22 7,99 257
182 Державна Поліський національний університет 132,22 8,21 407
183 Державна Донецький юридичний інститут МВС України 132,01 8,20 167
184 Приватна Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 132,00 7,92 251
185 Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 131,90 8,14 285
186 Державна Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 131,89 8,25 139
187 Державна Херсонська державна морська академія 131,83 8,31 158
188 Комунальна Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 131,79 8,58 32
189 Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 131,64 8,23 562
190 Державна Одеський державний аграрний університет 131,45 8,23 256
191 Державна Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 131,40 8,02 348
192 Державна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 131,36 7,94 341
193 Приватна Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 131,22 8,89 261
194 Комунальна Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 131,19 8,49 27
195 Приватна Дніпровський гуманітарний університет 131,10 7,88 161
196 Приватна Бердянський університет менеджменту і бізнесу 131,04 7,19 20
197 Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 130,95 8,19 174
198 Державна Українська інженерно-педагогічна академія 130,90 7,95 157
199 Державна Вінницький національний аграрний університет 130,89 8,32 696
200 Приватна Класичний приватний університет 130,72 7,59 162

Освіта.ua
01.03.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів