Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на контракт

Рейтинг закладів вищої освіти за балом сертифікатів ЗНО абітурієнтів, які вступили на контракт у 2019 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2019 році зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

Під час складання рейтингу використані дані вступної кампанії 2019 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс".

До рейтингу не включені вищі навчальні заклади, до яких у 2019 році зараховано менше 20 осіб на контракт, а також окремі структурні підрозділи вищих навчальних закладів. До рейтингу включено 200 закладів вищої освіти, що мають найбільший показник "Середній бал ЗНО на контракт".

Дані у таблиці ранжовані за середнім балом ЗНО. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2019 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Балл ЗНО на контракт»

Форма власності Назва закладу освіти Середній бал ЗНО на контракт Середній бал свідоцтва Зараховано на контракт
1 Приватна Український католицький університет 183,72 10,42 337
2 Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 173,99 10,08 559
3 Державна Українська медична стоматологічна академія 168,24 9,68 177
4 Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 166,66 9,79 2347
5 Державна Одеський національний медичний університет 163,22 9,62 289
6 Державна Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 162,21 9,58 76
7 Державна Харківський національний медичний університет 162,12 9,31 218
8 Державна Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 162,08 9,54 330
9 Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 161,99 9,68 526
10 Приватна Київський медичний університет 161,34 9,53 185
11 Приватна Львівський медичний інститут 161,30 9,63 23
12 Державна Івано-Франківський національний медичний університет 161,03 9,65 267
13 Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 160,90 9,44 203
14 Приватна Українсько-американський університет Конкордія 160,56 9,41 72
15 Державна Київський національний лінгвістичний університет 160,52 9,40 816
16 Приватна ІТ СТЕП Університет 160,36 8,97 68
17 Державна Буковинський державний медичний університет 159,97 9,79 220
18 Державна Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 159,01 9,17 189
19 Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 158,36 8,88 73
20 Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 158,27 9,26 2245
21 Державна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 157,97 9,33 1477
22 Державна Львівська національна академія мистецтв 157,90 9,06 130
23 Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 156,35 9,24 1113
24 Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 156,03 9,26 1476
25 Приватна Академія адвокатури України 155,93 9,48 42
26 Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 155,64 9,32 298
27 Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 155,13 9,33 1316
28 Державна Запорізький державний медичний університет 154,33 9,21 368
29 Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 154,26 9,32 921
30 Державна Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 153,50 7,25 22
31 Державна Національний університет "Львівська політехніка" 152,96 8,98 2713
32 Приватна Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 152,49 8,96 33
33 Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 152,45 9,18 831
34 Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 152,02 8,75 219
35 Державна Донецький національний медичний університет 151,81 9,11 40
36 Державна Національний університет "Острозька академія" 151,50 9,02 371
37 Державна Національний фармацевтичний університет 151,00 9,07 310
38 Державна Луганський державний медичний університет 150,90 8,57 52
39 Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 150,78 9,03 439
40 Приватна Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 150,65 9,02 68
41 Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 150,60 8,87 541
42 Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 150,52 8,95 28
43 Державна Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 150,49 8,80 76
44 Державна Київський національний університет культури і мистецтв 150,29 8,93 446
45 Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 149,90 9,27 57
46 Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 149,51 8,89 424
47 Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 149,39 9,07 948
48 Державна Київський університет права Національної академії наук України 149,19 8,99 86
49 Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 149,05 8,85 1005
50 Приватна Український гуманітарний інститут 148,53 8,93 111
51 Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 148,06 8,49 44
52 Державна Київський національний торговельно-економічний університет 147,99 8,86 2560
53 Приватна Університет імені Альфреда Нобеля 147,87 8,69 805
54 Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 147,61 8,77 1195
55 Приватна Львівський інститут менеджменту 147,19 8,90 28
56 Державна Національна академія Служби безпеки України 147,06 8,82 138
57 Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 147,00 8,13 46
58 Державна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 146,92 8,76 720
59 Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 146,89 8,56 23
60 Державна Сумський державний університет 146,63 8,23 428
61 Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 146,59 9,14 1351
62 Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 146,43 8,58 143
63 Приватна Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 146,29 8,08 40
64 Приватна Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 146,22 8,79 43
65 Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 146,17 8,98 1556
66 Комунальна Хмельницький університет управління та права 145,96 9,06 168
67 Приватна Київський міжнародний університет 145,76 8,75 231
68 Державна Національний авіаційний університет 145,31 8,70 1431
69 Державна Українська академія друкарства 145,17 8,59 201
70 Державна Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 144,83 8,65 314
71 Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 144,80 8,58 424
72 Державна Одеський національний економічний університет 144,79 8,95 468
73 Приватна Київська православна богословська академія 144,68 8,55 31
74 Приватна Львівський торговельно-економічний університет 144,50 8,42 389
75 Приватна Харківський технологічний університет "ШАГ" 144,33 8,43 23
76 Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 144,23 8,88 362
77 Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 143,98 8,66 354
78 Державна Університет митної справи та фінансів 143,95 8,53 1348
79 Державна Тернопільський національний економічний університет 143,71 8,69 814
80 Державна Ужгородський національний університет 143,66 8,82 1231
81 Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 143,39 8,48 485
82 Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 143,35 8,59 1269
83 Державна Національний університет "Одеська морська академія" 143,19 8,84 277
84 Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 143,16 8,51 684
85 Приватна Університет Короля Данила 143,13 8,73 213
86 Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 143,11 8,65 953
87 Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 143,05 8,40 659
88 Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 142,90 8,35 385
89 Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 142,78 8,33 323
90 Державна Національна академія внутрішніх справ 142,53 8,46 444
91 Приватна Одеський технологічний університет "ШАГ" 142,51 8,60 93
92 Державна Львівський інститут економіки і туризму 142,50 8,68 113
93 Державна Національний університет харчових технологій 142,21 8,47 711
94 Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 142,18 8,48 606
95 Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 142,13 8,47 887
96 Державна Одеський національний політехнічний університет 142,09 8,62 360
97 Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 141,68 8,48 340
98 Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 141,53 8,36 681
99 Державна Запорізький національний університет 141,46 8,36 1621
100 Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 141,39 8,59 564
101 Державна Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 141,38 8,82 80
102 Приватна Полтавський університет економіки і торгівлі 141,36 8,35 395
103 Державна Національний університет водного господарства та природокористування 141,35 7,91 426
104 Приватна Київський університет культури 141,34 8,29 1405
105 Державна Харківська державна академія культури 141,34 8,20 184
106 Державна Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 141,33 8,50 114
107 Державна Державний університет телекомунікацій 141,33 8,41 686
108 Державна Київський національний університет технологій та дизайну 141,30 8,39 681
109 Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 141,27 8,68 209
110 Комунальна Житомирський базовий фармацевтичний коледж 140,96 8,99 34
111 Приватна Міжнародний гуманітарний університет 140,76 8,52 579
112 Державна Одеський національний морський університет 140,58 8,62 695
113 Державна Вінницький національний технічний університет 140,17 8,44 338
114 Державна Університет державної фіскальної служби України 140,13 8,44 446
115 Державна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 140,08 8,38 329
116 Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 139,87 8,42 160
117 Державна Національний транспортний університет 139,83 8,51 643
118 Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 139,78 8,39 122
119 Державна Чернігівський національний технологічний університет 139,66 8,02 436
120 Державна Херсонський національний технічний університет 139,52 8,19 288
121 Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 139,51 8,18 761
122 Державна Університет банківської справи 139,35 8,26 21
123 Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 139,29 7,50 238
124 Державна Житомирська політехніка 139,23 8,33 470
125 Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 139,21 8,50 50
126 Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 139,19 8,54 173
127 Державна Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 139,16 8,43 138
128 Державна Державний університет інфраструктури та технологій 138,77 8,45 192
129 Державна Український державний університет залізничного транспорту 138,35 8,22 159
130 Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 138,11 8,34 134
131 Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 138,00 8,53 275
132 Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 137,83 8,27 635
133 Державна Львівський державний університет фізичної культури 137,78 8,00 350
134 Приватна Європейський університет 137,75 7,41 44
135 Приватна Університет економіки та права "КРОК 137,72 8,07 348
136 Державна Черкаський державний технологічний університет 137,64 8,05 240
137 Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 137,52 8,34 519
138 Державна Рівненський державний гуманітарний університет 137,46 8,28 445
139 Державна Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 137,44 8,23 190
140 Державна Університет менеджменту освіти 137,43 8,31 92
141 Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 137,41 8,32 137
142 Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 137,19 8,52 68
143 Державна Хмельницький національний університет 137,04 8,38 830
144 Державна Луцький національний технічний університет 137,00 8,14 451
145 Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 136,45 8,31 588
146 Державна Білоцерківський національний аграрний університет 136,45 7,81 333
147 Державна Національний лісотехнічний університет України 136,45 7,97 153
148 Державна Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 136,35 7,79 205
149 Державна Херсонський державний університет 136,33 8,13 549
150 Приватна Інститут реклами 135,94 7,96 49
151 Державна Маріупольський державний університет 135,80 8,22 355
152 Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 135,77 7,71 182
153 Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 135,75 7,87 482
154 Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 135,73 8,13 321
155 Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 135,69 8,33 264
156 Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 135,47 8,06 170
157 Державна Полтавська державна аграрна академія 135,30 8,19 376
158 Приватна Міжрегіональна Академія управління персоналом 135,21 7,95 551
159 Державна Херсонська державна морська академія 135,11 8,02 170
160 Державна Одеський державний аграрний університет 135,01 8,31 138
161 Приватна Академія рекреаційних технологій і права 134,88 7,68 55
162 Приватна Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 134,76 7,88 41
163 Приватна Академія праці, соціальних відносин і туризму 134,71 7,93 101
164 Державна Криворізький національний університет 134,63 8,11 213
165 Державна Академія Державної пенітенціарної служби 134,59 7,65 90
166 Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 134,33 7,51 292
167 Державна Національний університет "Запорізька політехніка" 134,28 7,90 786
168 Приватна Університет сучасних знань 134,28 7,55 24
169 Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 134,22 7,86 283
170 Державна Одеська національна академія харчових технологій 134,21 8,22 730
171 Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 134,15 7,85 755
172 Державна Харківська державна зооветеринарна академія 134,11 7,70 95
173 Приватна Київський інститут бізнесу та технологій 134,02 7,55 22
174 Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 133,87 8,29 111
175 Державна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 133,82 7,31 264
176 Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 133,81 7,51 283
177 Приватна Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 133,60 8,05 23
178 Державна Одеський державний екологічний університет 133,59 7,87 50
179 Державна Вінницький національний аграрний університет 133,52 8,07 554
180 Державна Український державний хіміко-технологічний університет 133,40 8,08 223
181 Комунальна Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 133,12 7,97 55
182 Комунальна Житомирський медичний інститут 132,83 8,38 34
183 Державна Сумський національний аграрний університет 132,81 7,60 215
184 Приватна Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 132,80 7,55 187
185 Державна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 132,80 7,87 314
186 Державна Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 132,76 7,68 240
187 Комунальна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 132,70 8,39 57
188 Приватна Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 132,68 8,04 411
189 Державна Мукачівський державний університет 132,64 8,49 243
190 Державна Житомирський національний агроекологічний університет 132,61 7,88 541
191 Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 132,60 7,64 222
192 Державна Криворізький державний педагогічний університет 132,49 8,01 290
193 Державна Національна академія статистики, обліку та аудиту 132,49 8,26 57
194 Комунальна Харківська гуманітарно-педагогічна академія 132,47 7,97 100
195 Державна Національна металургійна академія України 132,39 7,72 148
196 Державна Львівський національний аграрний університет 132,27 7,89 187
197 Приватна Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 132,17 8,85 227
198 Державна Приазовський державний технічний університет 132,15 7,77 267
199 Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 132,13 7,78 589
200 Державна Дніпровський державний технічний університет 132,07 7,89 78

 

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2019 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Освіта.ua
03.03.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів