Галузь знань «Управління та адміністрування» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, публічне управління та адміністрування, маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

276.
Східно-європейський слов'янський університет вул. Гагаріна, 42/1, м. Ужгород
277.
Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі 13
278.
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (СУЕМ) м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16
279.
Східноукраїнський національний університет ім. Даля (СНУ) Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, 59А
280.
Таврійський державний агротехнологічний університет (ТДАТУ) Запорізька обл., м. Мелітополь пр. Б. Хмельницького 18
281.
Таврійський національний університет ім. В. Вернадського (ТНУ) м. Київ, вул. Суворова, 9
282.
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (ТНУ) м. Київ, вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі) 33
283.
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ) м. Тернопіль, вул. Танцорова 51
284.
Тернопільський комерційний інститут м. Тернопіль, вул. Винниченка 8
285.
Тернопільський національний економічний університет (ТНЕУ) м. Тернопіль, вул. Львівська,11
286.
Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя (ТНТУ) м. Тернопіль, вул. Руська, 56
287.
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. Даля Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Радянський проспект 59-А
288.
Торезький факультет Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (ХІЕРВМ) Донецька область, м. Торез, б-р Ілліча 5
289.
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (УТЕІ КНТЕУ) Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Коритнянська, 4
290.
Українська академія банківської справи Національного банку України (УАБС НБУ) м. Суми, вул. Петропавлівська 57
291.
Українська академія друкарства (УАД) м. Львів, вул. Підголоско 19
292.
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) м. Харків, вул. Університетська, 16
293.
Український державний університет залізничного транспорту м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
294.
Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ) м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8
295.
Український католицький університет (УКУ) м. Львів, вул. Козельницька 2а
296.
Український фінансово-економічний інститут (УФЕІ) м. Київ, вул. Ванди Василевської 27/29
297.
Українсько-американський університет Конкордія Київ, вул. Тургенєвська 8/14
298.
Уманська філія КІБІТ Черкаська обл., м. Умань, провулок К. Цеткін 2
299.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (УДПУ) Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2
300.
Уманський національний університет садівництва (УНУС) Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1