Osvita.ua Вища освіта Вступна кампанія Перелік сертифікатів ЗНО за спеціальностями
Перелік сертифікатів ЗНО за спеціальностями

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу у 2018 році до вищих навчальних закладів

Перелік сертифікатів ЗНО за спеціальностями

У 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вузів України, проводиться з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до ВНЗ сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім сертифікатів з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Сертифікати ЗНО з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише за 2018 рік.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова та література, а другий і третій предмети чітко регламентуються додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році відповідно до майбутньої спеціальності.

Для небюджетних конкурсних пропозицій (контракт) перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначається закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності).

Перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання на бюджетній формі за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)

Другий предмет

Третій предмет

ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

Дошкільна освіта

історія України

математика або біологія

Початкова освіта

математика

історія України або біологія

Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)

 

 

Середня освіта (Українська мова і література)

історія України

іноземна мова абро географія

Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

іноземна мова

історія України або географія

Середня освіта (Історія)

історія України

іноземна мова або географія

Середня освіта (Математика)

математика

фізика або іноземна мова

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

біологія

хімія або математика

Середня освіта (Хімія)

хімія

біологія або математика

Середня освіта (Географія)

географія

математика або іноземна мова

Середня освіта (Фізика)

фізика

математика або іноземна мова

Середня освіта (Інформатика)

математика

фізика або іноземна мова

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

математика

фізика або біологія

Середня освіта (Фізична культура)

біологія

історія України або географія

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

історія України

іноземна мова або біологія

Середня освіта (Музичне мистецтво)

історія України

іноземна мова або математика

Середня освіта (Природничі науки)

біологія

географія, або фізика, або хімія

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

 

Професійна освіта (Будівництво)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Гірництво)

математика

фізика або географія

Професійна освіта (Деревообробка)

математика

фізика або біологія

Професійна освіта (Документознавство)

історія України

математика або іноземна мова

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Енергетика)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Зварювання)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Машинобудування)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Металургія)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Нафтогазова справа)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Охорона праці)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

географія

математика або іноземна мова

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

математика

біологія або хімія

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

біологія

хімія або іноземна мова

Професійна освіта (Товарознавство)

математика

географія або іноземна мова

Професійна освіта (Транспорт)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Харчові технології)

математика

хімія або біологія

Професійна освіта (Хімічні технології)

математика

хімія або біологія

Спеціальна освіта

біологія

історія України або іноземна мова

Фізична культура і спорт

біологія

творчий конкурс

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

історія України

творчий конкурс

Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

історія України

творчий конкурс

Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища»,  «Промисловий дизайн»)

історія України

математика або іноземна мова

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

історія України

творчий конкурс

Хореографія

історія України

творчий конкурс

Музичне мистецтво

історія України

творчий конкурс

Сценічне мистецтво

історія України

творчий конкурс

Музеєзнавство, пам’яткознавство

історія України

іноземна мова або географія

Менеджмент соціокультурної діяльності

історія України

математика або іноземна мова

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

історія України

математика або іноземна мова

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Релігієзнавство

історія України

математика або іноземна мова

Історія та археологія

історія України

географія або іноземна мова

Філософія

історія України

математика або іноземна мова

Культурологія

історія України

іноземна мова або географія

Філологія

іноземна мова

історія України або географія

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

Економіка

математика

іноземна мова або географія

Політологія

історія України

математика або іноземна мова

Психологія

біологія

математика або іноземна мова

Соціологія

математика

історія України або іноземна мова

ЖУРНАЛІСТИКА

Журналістика

історія України

математика або іноземна мова

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Облік та оподаткування

математика

іноземна мова або географія

Фінанси, банківська справа та страхування

математика

іноземна мова або географія

Менеджмент

математика

іноземна мова або географія

Маркетинг

математика

іноземна мова або географія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

математика

іноземна мова або географія

ПРАВО

Право

історія України

математика або іноземна мова

БІОЛОГІЯ

Біологія

біологія

хімія або іноземна мова

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Екологія

біологія

хімія або географія

Хімія

хімія

математика або фізика

Науки про Землю

математика

фізика або географія

Фізика та астрономія

фізика

математика або іноземна мова

Прикладна фізика та наноматеріали

фізика

математика або іноземна мова

Географія

географія

математика або історія України

МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

Математика

математика

фізика або іноземна мова

Статистика

математика

фізика або іноземна мова

Прикладна математика

математика

фізика або іноземна мова

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інженерія програмного забезпечення

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерні науки

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

Системний аналіз

математика

фізика або іноземна мова

Кібербезпека

математика

фізика або іноземна мова

Інформаційні системи та технології

математика

фізика або іноземна мова

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Прикладна механіка

математика

фізика або іноземна мова

Матеріалознавство

математика

фізика або іноземна мова

Галузеве машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

математика

фізика або іноземна мова

Суднобудування

математика

фізика або іноземна мова

Металургія

математика

фізика або іноземна мова

ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

математика

фізика або іноземна мова

Енергетичне машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

Атомна енергетика

математика

фізика або іноземна мова

Теплоенергетика

математика

фізика або іноземна мова

Гідроенергетика

математика

фізика або іноземна мова

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

математика

фізика або іноземна мова

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

математика

фізика або іноземна мова

Мікро- і наносистемна техніка

математика

фізика або іноземна мова

ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

Хімічні технології та інженерія

математика

хімія або біологія

Біотехнології та біоінженерія

біологія

хімія або математика

Біомедична інженерія

біологія

математика або іноземна мова

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Електроніка

математика

фізика або іноземна мова

Телекомунікації та радіотехніка

математика

фізика або іноземна мова

Авіоніка

математика

фізика або іноземна мова

ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Харчові технології

математика

хімія або біологія

Технології легкої промисловості

математика

фізика або хімія

Технології захисту навколишнього середовища

математика

фізика або біологія

Гірництво

математика

фізика або географія

Нафтогазова інженерія та технології

математика

хімія або географія

Видавництво та поліграфія

математика

фізика, або хімія, або іноземна мова

Деревообробні та меблеві технології

математика

фізика або біологія

АРХІТЕКТУРА ТА  БУДІВНИЦТВО

Архітектура та містобудування

математика

творчий конкурс

Будівництво та цивільна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

Геодезія та землеустрій

математика

географія або історія України

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

математика

фізика або географія

АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО

Агрономія

біологія

хімія або математика

Захист та карантин рослин

біологія

хімія або математика

Садівництво та виноградарство

біологія

хімія або математика

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

біологія

хімія або математика

Лісове господарство

математика

хімія або біологія

Садово-паркове господарство

математика

хімія або біологія

Водні біоресурси та аквакультура

біологія

хімія або математика

Агроінженерія

математика

фізика або іноземна мова

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Ветеринарна медицина

біологія

хімія або математика

Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза

біологія

хімія або математика

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Стоматологія

біологія

хімія або математика

Медицина

біологія

хімія або математика

Медсестринство

біологія

хімія або математика

Технології медичної діагностики та лікування

біологія

фізика або іноземна мова

Медична психологія

біологія

хімія або математика

Фармація, промислова фармація

біологія

хімія або іноземна мова

Фізична терапія, ерготерапія

біологія

фізика або іноземна мова

Педіатрія

біологія

хімія або математика

Громадське здоров’я

біологія

математика або іноземна мова

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Соціальна робота

історія України

іноземна мова або математика

Соціальне забезпечення

історія України

географія або математика

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Готельно-ресторанна справа

іноземна мова

географія або математика

Туризм

іноземна мова

географія або математика

ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Державна безпека

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Безпека державного кордону

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Військове управління (за видами збройних сил)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Забезпечення військ (сил)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

математика

фізика або іноземна мова

Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

Пожежна безпека

математика

фізика або біологія

Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

математика

творчий конкурс

Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

історія України

творчий конкурс

Цивільна безпека

математика

фізика або біологія

ТРАНСПОРТ

Річковий та морський транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Авіаційний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Залізничний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Автомобільний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Транспортні технології (за видами)

математика

фізика або іноземна мова

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

математика

іноземна мова або історія України

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

іноземна мова

історія України або математика

Міжнародні економічні відносини

іноземна мова

географія або математика

Міжнародне право

іноземна мова

історія України або математикаСкладено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році.

Освіта.ua
07.12.2017

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Юлия
На вчителя музыки , якi предмети ЗНО треба здавати?
GEORGIY
Чи можна при вступі до мед вузу замість хімії здавати історію ?
Абітур
Що там чути за філологію (іноземні мови ) ,хтось думає на заочку йти?
Анонім
Підкажіть що потрібно здавати на перукаря візажиста??? Дуже вдячна)))
Діана
Які предмети потрібно для вступу на візажиста?
Діана
Скажіть будь ласка а візажист ц до чього відноситься?
Дарина
Тобто математику або історію Укр можна взагалі не здавати, якщо того не вимагає ВУЗ? Цікавить власне спеціальність туризм, де другий предмет на вибір - англійська.
0204В
Які предмети потрібно для вступу на економічну кібернетику?
Абітур
Для 0204В: математика ,історія України або географія (на вибір) ,українська мова , потрібно брати до уваги універ
Коментувати
Лілія
Добрий вечір, панове. Прошу пояснень: для вступу в медичний університет потрібно здавати 1.укр.мову. 2 біологію, 3. математику або хімію. Питання: чи є необхідність в проходженні ЗНО з математики? Бо раніше повідомлялося, що другий предмет потрібно вибрати з математики і історії. Чи якщо дитина здає хімію, то ЗНО з математики не потрібне?!!!!
Аліна
Для Лілія:Історія України й математика є обов’язковими предметами на вибір, не залежно від того ,потрібні вони вам для вступу чи ні.Однак,ви можете складасти ДПА у форматі ЗНО(деякі завдання буде виключено), якщо вступаєте до медичного університету. ДПА з математики потрібне для вашого атестату,а ЗНО-для університету.
Коментувати
Артем
Які предмети складати на ЗНО на перекладача?
фан
Вже немає "Вищих навчальних закладів", натомість є "Заклади вищої освіти"
Мама
Наша країна ставить опити над нашими дітьми ще з народження. В інших країнах все для підростаючого покоління, а в нас для їх деградування. Нашим чиновникам байдуже до наших дітей, адже їхні не навчаються на Україні.
учителю физики
Ваша логика утверждает, что украинцы теперь не под Россией, а под одной из европейских стран. Или русский считать иностранным. ТОгда да, тогда всё ещё красивее вписывается в Вашу логику обязательности вступительного ЗНО по иностранному. ТО есть Украина не есть самостоятельное государство, которое ТРЕБУЕТ знания собсвтенноо языка для будущих студентов, а требует знание иностранного языка для людей, получающих высшее образование на её территории. Ведь и ЭТО читается в Ваших словах. И, кстати, это не есть мировая практика. Мировая практика требует,чтобы те,кто стремится получить документ о среднем образовании, прошёл независимый экзамен по всем основным предметам, изучаемым в школе. И да, они принимают советские аттестаты ...Почему?
Віктор
Для учителю физики: Уважаемый, мировая практика позволяет ученику ВЫБИРАТЬ ТО, ЧТО ЕМУ НУЖНО! ОТВАЛИТЕ СО СВОЕЙ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМОЙ НАВЯЗЫВАНИЯ! ДЕТИ И РОДИТЕЛИ САМИ РАЗБЕРУТСЯ! БЕЗ ВАС!!
примитивно считать,
Для Віктор: что дети сами разберуться. Вы не владеете знаниями, позволяющими мыслить в более глубоком рассмотрении. Именно потому что у руля линейномыслящие люди, получившие образование в союзе, но попавшиек рулю в силу пробивных способностей, но НЕ знаний, образование в Украине на уровне ниже плинтуса. То есть там, окуда постучали. И если Вы этого не видите в силу собственного умения работать локтями, ну куда деваться- так оно и будет.Система навязывания у нас РАБОТЕТ сегодня, навязывая людям мусор в головы. Спошной мусор.
и да,
Для Віктор:а ГЕ ответ на вопрос ПОЧЕМУ принимают советские аттестаты? Удачи.
Коментувати
Людмила
Цей перелік потрібно було дати хоча б за рік до ЗНО, а то діти готувались, займались з репетиторами, а тепер, виявляється, потрібно здавати інші предмети, а часу залишилось зовсім мало. Це несправедливо!
Олег
Для Людмила: 1000% Комусь за такі речі слід "морду бити"!!!!
Коментувати
Ольга Оленич
Как сказала моя дочь - ну слава Богу - математика!!! а не история, порадовали
Diana Kozachok
При вступі на фармацію, там де вивчають препарати для лікування та їх концентрації, взагалі безглуздо ставити, наголошую, шкільну біологію про тварин, рибок, молюсків, мох, водорості і тд. Якщо брати три предмети для вступу, то там необхідна суто хімія і математика, укр.мова літ. безвиборний іспит. Бо понабирають "біологів" які не вміють усно визначити скільки діючої речовини в ампулі об*емом 2мл концентраціею 0,1%, це буде 0,002грама. В Рівненському базовому медичному коледжі вже дійшли ці хабарники до того, що майже жоден випускник не вміє це порахувати, із-за цього гине багато дітей і людей. Моя думка, яка є аналізом ситуації знань випускників така, що замість біології має бути математика, + до цього треба припинити хабарництво там, бо рівень "спеціалістів" нижче плінтуса, дуже прикро.
Юрій
Для Diana Kozachok: Думаю, біологія потрібна для іншого: для того, щоб діти знали і звикали, що живий організм містить в собі кишки, кров та інше. Адже ім іх потім лікувати..
Коментувати
Вчитель фізики
Правильный список составило МОН. Единственное можно было бы ввести во все ВУЗы английский язык обязательным, после математики или истории. а четвертый тест ЗНО сдавать на выбор. Четыре экзамена - мировая практика.
Не важливо
Маразм! Чому б не випустити сталий перелік предметів на ту чи іншу спеціальність? Чому минулого року на маркетинг здавали історію України, географію, іноземну мову, а цього року математику?! МАРАЗМ!
Важливо
Для Не важливо: По суті: ІСТОРІЯ - це вид літератури, а не наука. A в кожній науці стільки науки, скільки в ній математики! Діти, ростіть розумними - на радість батькам і собі на користь! Хто знає математику, той вивчить усе!
Родіон
Хто знає математику - той вивчить все. Як раз таки вивчить, і це все що він сможе робити на протязі життя - вчити та зазубрувати. Треба вчити іноземну мову та історію України або біологію. Математику скласти можливо, але якщо ви вчите ії тільки в школі то у мене для вас погані новини. Завдяки знанню англійської мови людина буде необходіна будь-де (так, і якщо ви вважаєте що якщо людина яка не зубрила на протязі 11 років формули для отримання гарної оцінки, не має логіки та не володіє вмінням критичино мислити - ви дуже помиляєтесь). Відркию вам секрет: лінгвісти та люди які знають історію мислять логічно та реалістично, бо знайомі з культурами світу та знають які помилки робило людство у минулому.
Коментувати
Максим
Черговий маразм!!! Приберіть з обов"язкових предметів тоді ДПА з історії України, адже вона майже в цьому році не потрібна! Тільки Іноземна та математика!
Oтже
Для Максим: Халяви не буде! ’’Якби ви вчились так як треба, то й мудрість би була своя,, ( Т. Шевченко). Слава математиці!
Максим
Слава математиці з пороговим балом 11. Хе-хе-хе .
Коментувати
Мар'яна
Чому на Психологію немає історії України? Минулого ж року було
DOCENT
Для Мар’яна: в минулому році заклади ставили те, що самі хотіли. В основному за принципом - що більше складають вступники, там і поставимо. А вступника лякає математика і точні науки. Тепер перелік зафіксовано.
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!