Osvita.ua Вища освіта Вступна кампанія Сертифікати ЗНО за бакалаврськими спеціальностями
Сертифікати ЗНО за бакалаврськими спеціальностями

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу у 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Сертифікати ЗНО за бакалаврськими спеціальностями

У 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вишів України, проводиться з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до закладу вищої освіти сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати сертифікати з англійської, французької, німецької або іспанської мов за 2018 або 2019 роки.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова та література, а другий і третій предмети чітко регламентуються додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році відповідно до майбутньої спеціальності.

Для небюджетних конкурсних пропозицій (контракт) перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначається закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності).

Заклади вищої освіти можуть передбачити обов'язкове складання творчих заліків із наступних спеціальностей (предметних спеціальностей): "Освітні, педагогічні науки", "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Середня освіта (за предметними спеціальностями)", "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", "Спеціальна освіта", "Фізична культура і спорт", "Дизайн (крім спеціалізацій для яких передбачено проведення творчого конкурсу)".

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного  та ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)

Другий предмет

Третій предмет

ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

Дошкільна освіта

історія України

математика або біологія

Початкова освіта

математика

історія України або біологія

Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)

 

 

Середня освіта (Українська мова і література)

історія України

іноземна мова або географія

Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

іноземна мова

історія України або географія

Середня освіта (Історія)

історія України

іноземна мова або географія

Середня освіта (Математика)

математика

фізика або іноземна мова

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

біологія

хімія або математика

Середня освіта (Хімія)

хімія

біологія або математика

Середня освіта (Географія)

географія

математика або іноземна мова

Середня освіта (Фізика)

математика

фізика або іноземна мова

Середня освіта (Інформатика)

математика

фізика або іноземна мова

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

математика

фізика або біологія

Середня освіта (Фізична культура)

біологія

історія України або географія

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

історія України

іноземна мова або біологія

Середня освіта (Музичне мистецтво)

історія України

іноземна мова або математика

Середня освіта (Природничі науки)

біологія

географія, або фізика, або хімія

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

 

Професійна освіта (Будівництво)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Гірництво)

математика

фізика або географія

Професійна освіта (Деревообробка)

математика

фізика або біологія

Професійна освіта (Документознавство)

історія України

математика або іноземна мова

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Енергетика)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Зварювання)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Машинобудування)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Металургія)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Нафтогазова справа)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Охорона праці)

математика

фізика або біологія

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

географія

математика або іноземна мова

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

математика

біологія або хімія

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

біологія

хімія або іноземна мова

Професійна освіта (Товарознавство)

математика

географія або іноземна мова

Професійна освіта (Транспорт)

математика

фізика або іноземна мова

Професійна освіта (Харчові технології)

математика

хімія або біологія

Професійна освіта (Хімічні технології)

математика

хімія або біологія

Спеціальна освіта

біологія

історія України або іноземна мова

Фізична культура і спорт

біологія

творчий конкурс

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

історія України або фізика

творчий конкурс

Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

історія України або фізика

творчий конкурс

Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища»,  «Промисловий дизайн»)

історія України або фізика

математика або іноземна мова

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

історія України

творчий конкурс

Хореографія

історія України

творчий конкурс

Музичне мистецтво

історія України

творчий конкурс

Сценічне мистецтво

історія України

творчий конкурс

Музеєзнавство, пам’яткознавство

історія України

іноземна мова або географія

Менеджмент соціокультурної діяльності

математика

географія або іноземна мова

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

історія України

математика або іноземна мова

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Релігієзнавство

історія України

математика або іноземна мова

Історія та археологія

історія України

географія або іноземна мова

Філософія

історія України

математика або іноземна мова

Культурологія

історія України

іноземна мова або географія

Філологія

іноземна мова

історія України або географія

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

Економіка

математика

іноземна мова або географія

Політологія

історія України

математика або іноземна мова

Психологія

математика

біологія або іноземна мова

Соціологія

математика

історія України або іноземна мова

ЖУРНАЛІСТИКА

Журналістика

історія України

математика або іноземна мова

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Облік та оподаткування

математика

іноземна мова або географія

Фінанси, банківська справа та страхування

математика

іноземна мова або географія

Менеджмент

математика

іноземна мова або географія

Маркетинг

математика

іноземна мова або географія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

математика

іноземна мова або географія

ПРАВО

Право

історія України

математика або іноземна мова

БІОЛОГІЯ

Біологія

біологія

хімія або іноземна мова

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Екологія

біологія

хімія або географія

Хімія

хімія

математика або іноземна мова

Науки про Землю

математика

фізика або географія

Фізика та астрономія

математика

фізика або іноземна мова

Прикладна фізика та наноматеріали

математика

фізика або іноземна мова

Географія

географія

математика або іноземна мова

МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

Математика

математика

фізика або іноземна мова

Статистика

математика

фізика або іноземна мова

Прикладна математика

математика

фізика або іноземна мова

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інженерія програмного забезпечення

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерні науки

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

Системний аналіз

математика

фізика або іноземна мова

Кібербезпека

математика

фізика або іноземна мова

Інформаційні системи та технології

математика

фізика або іноземна мова

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Прикладна механіка

математика

фізика або іноземна мова

Матеріалознавство

математика

фізика або іноземна мова

Галузеве машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

математика

фізика або іноземна мова

Суднобудування

математика

фізика або іноземна мова

Металургія

математика

фізика або іноземна мова

ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

математика

фізика або іноземна мова

Енергетичне машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

Атомна енергетика

математика

фізика або іноземна мова

Теплоенергетика

математика

фізика або іноземна мова

Гідроенергетика

математика

фізика або іноземна мова

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

математика

фізика або іноземна мова

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

математика

фізика або іноземна мова

Мікро- і наносистемна техніка

математика

фізика або іноземна мова

ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

Хімічні технології та інженерія

математика

хімія або біологія

Біотехнології та біоінженерія

біологія

хімія або математика

Біомедична інженерія

біологія

математика або іноземна мова

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Електроніка

математика

фізика або іноземна мова

Телекомунікації та радіотехніка

математика

фізика або іноземна мова

Авіоніка

математика

фізика або іноземна мова

ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Харчові технології

математика

хімія або біологія

Технології легкої промисловості

математика

фізика або хімія, або біологія

Технології захисту навколишнього середовища

математика

фізика або біологія

Гірництво

математика

фізика або географія

Нафтогазова інженерія та технології

математика

хімія або географія

Видавництво та поліграфія

математика

фізика або хімія, або іноземна мова

Деревообробні та меблеві технології

математика

фізика або біологія

АРХІТЕКТУРА ТА  БУДІВНИЦТВО

Архітектура та містобудування

математика

творчий конкурс

Будівництво та цивільна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

Геодезія та землеустрій

математика

географія або історія України

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

математика

фізика або географія

АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО

Агрономія

біологія

хімія або математика

Захист та карантин рослин

біологія

хімія або математика

Садівництво та виноградарство

біологія

хімія або математика

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

біологія

хімія або математика

Лісове господарство

математика

хімія або біологія

Садово-паркове господарство

математика

хімія або біологія

Водні біоресурси та аквакультура

біологія

хімія або математика

Агроінженерія

математика

фізика або географія

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Ветеринарна медицина

біологія

хімія або математика

Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза

біологія

хімія або математика

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Стоматологія

біологія або хімія

фізика або математика

Медицина

біологія або хімія

фізика або математика

Медсестринство

біологія або хімія

фізика або математика

Технології медичної діагностики та лікування

біологія або хімія

фізика або математика

Медична психологія

біологія або хімія

фізика або математика

Фармація, промислова фармація

біологія або хімія

фізика або математика

Фізична терапія, ерготерапія

біологія або хімія

фізика або математика

Педіатрія

біологія або хімія

фізика або математика

Громадське здоров’я

біологія або хімія

фізика або математика

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Соціальна робота

історія України

іноземна мова або математика

Соціальне забезпечення

історія України

географія або математика

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Готельно-ресторанна справа

іноземна мова

географія або математика

Туризм

іноземна мова

географія або математика

ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Державна безпека

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Безпека державного кордону

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Військове управління (за видами збройних сил)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Забезпечення військ (сил)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

математика

фізика або іноземна мова

Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

Пожежна безпека

математика

фізика або біологія

Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

математика

творчий конкурс

Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

історія України

творчий конкурс

Цивільна безпека

математика

фізика або іноземна мова

ТРАНСПОРТ

Річковий та морський транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Авіаційний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Залізничний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Автомобільний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Транспортні технології (за видами)

математика

фізика або іноземна мова

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

математика

іноземна мова або історія України

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

іноземна мова

історія України або математика

Міжнародні економічні відносини

іноземна мова

географія або математика

Міжнародне право

іноземна мова

історія України або математикаСкладено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році.

Освіта.ua
23.10.2018

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Дарина
Я хочу поступати на дизайнера інтер’єру . Мені ЗНО з історії потрібно звати у вигляді ЗНО чи ДПА?
Віка
Я хочу поступати на дошкільну освіту, начання на якій мові буде проводитися? Українською чи угорської?
Лена
Ми проти зміг на Охорону здоров’я! Повертайте все назад! Біологію та хімію! Як можна вибирати між цими двома предметами! Який він медик без біології та хімії! Я за повернення!!!!
МАРИНА
Хотіла запитати чи можна поступити на « Туризм» без англійської мови, тільки українська мова, математика і географія?. Якщо так то як?
Діана Росоха
Я хочу поступати на лікувальну справу, і здавати такі предмети, як хімія,біологія,укр. мова та історія України,чи зможу я поступити на безкоштовне? І чи можна здавати лише 3 предмета ,без історії України?
cos
Для Діана Росоха: Діана, щоби вступити в медичний університет потрібно здати українську мову, біологію і математику. Історію України непотрібно здавати. На бюджет в медичний дуже важко вступити- там потрібно мати дуже високі прохідні бали. Якщо бажаєш вступити на бюджетну форму навчання- є рекомендація, подавай заяви крім медичних, наприклад ще до педагогічних університетів, туди найлегше вступити з поміж усіх ВНЗ.
Андрій Чупрій
математику,або фізику,а не просто математику,як ви зазначили
Коментувати
Вова
Чи можу я вступити на інформаційні технології у 2019 із результатами зно з німецької, яку я здавав в 2018. Чи потрібно здавати тільки англійську?
Іван
Для Вова: А статтю, під якою запитуєте, ви читали? Там є однозначна відповідь, яка не допускає різних трактувань. Так, звісно зможете. Тільки довго там не провчитеся, з такою уважністю і вмінням розуміти написаний текст.
Коментувати
Віталія
які потрібно здати предмети для географічного факультету кну?(туризм) Або на який факультет ще можна поступити щось по бізнесу і предмети?
Катя
Якщо я хочу вступити на філологічний факультет, мені треба знати ще одну мову? (Крім англійської)
Іван
Для Катя: Так, звісно - українську.
Коментувати
Оксана
Скажите если я сейчас учусь в колледже и хочу поступить в вуз на смежную специальность я сдаю зон в упрощенном виде дпа?
Христина
Я не понимаю, как пользоваться этим сайтом . Я хочу найти какие зно нужно сдавать в Селин в Одессе или на военного психолога .
Діана
Чи зможу я пред’явити сертифікати зно з мови та історії України, якщо вже навчаюся в одному внз, але хочу поступити в інший, на інший факультет (знову на 1 курс)?
Таня
Для Діана: Так(ЗНО за 2017,2018 роки). Але, якщо навчаєтесь на бюджеті, то для вступу на іншу бюджетну пропозицію Ви повинні відшкодувати державі вартість навчання та стипендію котру отримували за попереднім місцем навчання.
Коментувати
дфдф
Против змін щодо мед. там потрібно хімію та біологію! Досить з дітей дослідів!!! мало того що 150балів та ще й математика або фізика Схаменіться!!! Хто за поставте + якщо нам таких змін не потрібно!!! Непотрібно нам ЗМІН
Тетяна
Для дфдф: потрібно дуже-дуже математику.Молодці! Що затвердили математику!
Ганна
+
Коментувати
Марія
Скажіть будь ласка якщо я хочу поступити на контрак то може бути 2/біологія? 3/хімія?
Іван
Для Марія: Не в Україні. Можете спробувати з біологією або хімією, наприклад, в Польщі.
Марія
Для Іван: Але Польща це не своє рідненьке, ще і 150 балів на математику поставили, це жах у мене немає слів.
Коментувати
Маша
Дякую! Хотіла поступити на стоматолога вчу як навіжена біологію та хімії, маю додаткові, а ви що зробили!!?
Іван
Для Маша: Стоматолог має вміти рахувати скільки взяти з пацієнта грошей. Тому без математики навіть стоматологу нікуди неподітися. Доведеться вивчити.
Маша
Для Іван: О ви праві) гроші ми всі вміємо рахувати, але ж погодьтесь що в житті сінус, косинус та тангенс не потрібен. І для лікарів тільки хімію та біологія, адже біологія-це сама людина, а хімія-цве все що нас оточує, А так як для лікаря то це лікарські препарати
Коментувати
Леся
А а 2020 році на туризм математика обов`язковий предмети, чи можна здавати географію.?
Андрій
Це жах! Дитина планувала поступати в мед університет, додатково займалася біологію, хімію. А тепер за пару місяців математику здавай! Цим вони думають?
Іван
Для Андрій: Нехай ще додатково позаймається математикою. Від цього ніхто не вмер. До речі, якщо так складно з математикою - можна зосередитися на фізиці.
Коментувати
Тамара
З такими реформами будемо знову і знову спостерігати «відплив умів» з нашої країни Українців виживають,як можуть...
Катя
Читаю..и прозреваю.Какой переполох в "медицине".."Математика им не нужна".Без математики-логики,последовательности действий-не хрен делать в Мед.ВУЗе..Как уже задолбали идиоты в медицине,которые тупо заучивают пестики-тычинки,поступают,а потом ножницы забывают у пациента в животе на операции,или пришпандорят кишку не туда,таблеток ненужных понавыписывают со шпаргалки...Неужели непонятно,что только математика учит чёткости и предусмотрительности,пошаговому алгоритму,при котором "шаг влево,шаг вправо"-решение насмарку,потому как любая неточность ведёт к неправильному результату математической задачи..А в медицине,ещё большая ответственность,на кону человеческая жизнь и здоровье.Ошибка,неумение логически мыслить,вести сравнительный анализ,быстро соображать,не видеть конечную цель-ведёт к хронике,инвалидности и хуже,к летальному исходу ЧЕЛОВЕКА..Наконец то это поняли и в мин.образования..Респект. Может появятся наконец то умные врачи...
Даниил
Для Катя: при чем тут зно? Образование даёт вуз. И можно, и нужно, если нужно, то начать с нуля. А ножницы в чреве можно и со знанием высшей математики забыть...
Андрій
Для Катя: Все вірно, Катю. Респект за детальне пояснення!
Екатерина
Не поверите , но можно логично мыслить и без точных знаний в математике. Для того , чтоб выписать таблетки , " пришпандорить" кишку НЕ НУЖНА МАТЕМАТИКА . Не знаю , сдавали ли вы этот прекрасный предмет , но , видимо , нет . Или же программа изменилась с того времени , когда Вы сдавали . Так откройте эту программу сейчас . Не знаю как Вам, но мне сложно даётся эта наука ( да и не только мне ). И я действительно не понимаю почему я не смогу учиться там , где хочу из-за того , что я могу завалить тот предмет , который мне воообще-то для специальности не нужен .
Коментувати
Дарія
Будь ласка, поясніть мені, нерозумній нащо психологів математика??? Навіщо? На мою думку, цілком розумніше було б дати історію. Ну можна там визначати психологічні зміни, впродовж історії, а МАТЕМАТИКА ДО ЧОГО? Ну справді не розумію, може хтось має якесь пояснення, то поділіться
Лара
Для Дарія: У психодіагностиці багато обчислень, використовуються математичні методи, причому не найлегші. І коли приходить час визначати кореляцію, то студенти починають панікувати. Критерій Фішера, критерій Стьюдента і ще багато інших- то все відіграє вирішальну роль в проведенні досліджень для курсових та дипломних
Коментувати
Тарас
В медичному фізика, або математика схаменіться,люди.В медичному навіщо фізика чи хімія? Поясніть мені будь ласка,там поглиблено вчать лише грубо кажучи біологію хімію і латинь все.Ну тож Україна правда?
DOCENT
Для Тарас: в радянські часи саме фізика була тим ЄДИНИМ предметом, який дозволяв з медалістам в разі отримання відмінної оцінки на вступному іспиті бути зарахованим до медичного інституту. А інакше складали при вступі 4 предмети : фізику, хімію, біологію, та мову. Саме тому і поставили фізику третім на вибір з математикою, бо останню вчили в школі 11 років, а не 7 місяців ;)
Леонід Макарович
В радянські часи у мед можна було пройти тільки з волохатою лапою.
Андрій
Для DOCENT: Вам, як завжди, - респект за комент!
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!