03.08.2021
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 року № 269 Наказ МОН № 880 від 03.08.2021 року
30.07.2021
Щодо реєстрації на участь у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту до магістратури з іноземної мови Лист МОН № 1/9-387 від 30.07.21 року
27.07.2021
Про деякі питання організації конкурсного відбору Лист МОН № 3/1995-21 від 27.07.21 року
14.07.2021
Про організацію та проведення національного форуму Наказ МОН № 817 від 14.07.2021 року
13.07.2021
Про внесення змін до стандарту вищої освіти зі спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 804 від 13.07.2021 року
05.07.2021
Щодо процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2021 році Лист МОН № 1/9-342 від 05.07.21 року
30.06.2021
Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році Постанова КМУ № 708 від 30.06.2021 року
30.06.2021
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 742 від 30.06.2021 року
30.06.2021
Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 741 від 30.06.2021 року
25.06.2021
Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі про участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році Наказ МОН № 712 від 25.06.2021 року
24.06.2021
Про затвердження класифікації рівнів володіння державною мовою та вимог до них Рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови від 24 червня 2021 року № 31
22.06.2021
Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію Наказ МОЗ № 1254 від 22.06.21 року
16.06.2021
Про реалізацію експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищ Постанова КМУ № 686 від 16.06.2021 року
14.06.2021
Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників Лист МОН № 1/9-311 від 14.06.21 року
03.06.2021
Щодо проведення онлайн-опитування Лист ІМЗО № 221/10-1282 від 03.06.21 року
31.05.2021
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 032 «Історія та археологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 603 від 31.05.2021 року
27.05.2021
Про затвердження Порядку оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою та розгляду скарг Рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови від 27 травня 2021 року № 24
27.05.2021
Про затвердження Порядку призначення спеціально уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною мовою Рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови від 27 травня 2021 року № 23
23.05.2021
Про зупинення дії наказів МОН Лист МОН № 1/9-277 від 23.05.21 року
19.05.2021
Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту Постанова КМУ № 497 від 19.05.2021 року