16.03.2022
Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану Постанова КМУ № 295 від 16.03.2022 року
11.03.2022
Про зупинення в 2022 році дії деяких постанов Кабінету Міністрів України Постанова КМУ № 251 від 11.03.2022 року
10.03.2022
Про завершення навчального року Лист МОН № 1/3417-22 від 10.03.22 року
07.03.2022
Про деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану Наказ МОН № 235 від 07.03.2022 року
23.02.2022
Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022—2032 роки Розпорядження КМУ № 286-р від 23.02.2022 року
21.02.2022
Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 242 Туризм для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 209 від 21.02.2022 року
16.02.2022
Про затвердження Рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Наказ МОН № 186 від 16.02.2022 року
16.02.2022
Про оголошення конкурсного відбору членів сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України Наказ МОН № 190 від 16.02.2022 року
15.02.2022
Щодо виконання Указу Президента України Лист МОН № 1/2524-22 від 15.02.22 року
11.02.2022
Про затвердження Програми тесту загальної навчальної компетентності єдиного фахового вступного випробування Наказ МОН № 158 від 11.02.2022 року
11.02.2022
Про затвердження Програми предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування Наказ МОН № 157 від 11.02.2022 року
11.02.2022
Про затвердження Програми предметного тесту з психології та соціології єдиного фахового вступного випробування Наказ МОН № 156 від 11.02.2022 року
11.02.2022
Про затвердження Програми предметного тесту з політології та міжнародних відносин єдиного фахового вступного випробування Наказ МОН № 155 від 11.02.2022 року
11.02.2022
Про затвердження Програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування Наказ МОН № 154 від 11.02.2022 року
11.02.2022
Про затвердження Програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування Наказ МОН № 153 від 11.02.2022 року
10.02.2022
Щодо інформаційної системи Національного агентства, якою оприлюднюються дані про склад разових спеціалізованих вчених рад із захисту докторів філософії Лист НАЗЯВО № 97 від 10.02.22 року
09.02.2022
Про затвердження переліку додаткових населених пунктів для проведення основної сесії вступних випробувань у 2022 році Наказ УЦОЯО № 16 від 09.02.2022 року
08.02.2022
Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів Лист МОН № 1/2136-22 від 08.02.22 року
03.02.2022
Про затвердження Програми предметного тесту з права та міжнародного права Наказ МОН № 107 від 03.02.2022 року
02.02.2022
Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу зайнятості випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти і визначення показника працевлаштування для Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищ Наказ МОН № 101 від 02.02.2022 року