23.01.2020
Щодо проведення регіональних нарад - семінарів Наказ МОН № 75 від 23.01.2020 року
23.01.2020
Про розподіл обсягу фінансування, передбаченого Міністерству освіти і науки України Законом України «Про Державний бюджет на 2020 рік», між закладами вищої освіти державної форми власності для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовл Наказ МОН № 76 від 23.01.2020 року
21.01.2020
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» Лист МОН № 1/11-420 від 21.01.20 року
17.01.2020
Про встановлення показників для розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на 2020 рік Наказ МОН № 65 від 17.01.2020 року
13.01.2020
Про затвердження переліку проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, з експертними оцін Наказ МОН № 29 від 11.01.2020 року
08.01.2020
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 14 від 08.01.2020 року
28.12.2019
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення установчих документів закладів фахової передвищої освіти Наказ МОН № 1645 від 28.12.2019 року
24.12.2019
Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності Постанова КМУ № 1146 від 24.12.2019 року
18.12.2019
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти"
16.12.2019
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 5 липня 2018 року № 728 Наказ МОН № 1573 від 16.12.2019 року
11.12.2019
Питання управління окремими категоріями закладів освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки Розпорядження КМУ № 1412-р від 11.12.2019 року
09.12.2019
Про затвердження переліку проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління й Міністерства освіти і науки Україн Наказ МОН № 1529 від 09.12.2019 року
05.12.2019
Щодо проведення регіональних нарад-семінарів Наказ МОН № 1516 від 05.12.2019 року
04.12.2019
Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер Постанова КМУ № 1030 від 04.12.2019 року
28.11.2019
Про постійне використання модернізованого програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти Наказ МОН № 1491 від 28.11.2019 року
21.11.2019
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 «Науки про Землю» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1453 від 21.11.2019 року
21.11.2019
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1458 від 21.11.2019 року
21.11.2019
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1457 від 21.11.2019 року
21.11.2019
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1460 від 21.11.2019 року
21.11.2019
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Наказ МОН № 1456 від 21.11.2019 року