Про затвердження Правил проходження у 2022 році незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації

Наказ УЦОЯО № 55 від 18.07.2022 року

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НАКАЗ

№ 55 від 18 липня 2022 року

Про затвердження Правил
проходження у 2022 році незалежного
тестування фахових знань та вмінь
учасників сертифікації

Відповідно до абзацу третього пункту 22 Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (зі змінами), пункту 1 Календарного плану організації незалежного тестування професійних компетентностей учасників сертифікації педагогічних працівників у 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2022 року № 513, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила проходження у 2022 році незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації (далі - Правила), що додаються.

2. Відділу інформації та комунікацій з громадськістю (Клименко І.) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості о освіти (далі - вебсайт) Правил, затверджених пунктом 1 цього наказу.

3. Регіональним центрам оцінювання якості освіти вжити заходів щодо ознайомлення учасників сертифікації з Правилами, розміщеними на вебсайті.

4. Контроль за виконанням пункту 1 цього наказу залишаю за собою.

5. Контроль за виконанням пункту 2 цього наказу покласти на заступника директора Вакуленко Тетяну.

В. о. директора                        Валерій Бойко

ПРАВИЛА
проходження у 2022 році незалежного тестування
фахових знань та вмінь учасників сертифікації

1. У цих Правилах визначено основні засади проведення незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації (далі – незалежне тестування), вимоги до його проходження педагогічними працівниками, які беруть участь у сертифікації у 2022 році (далі – учасники сертифікації), наслідки недотримання учасниками сертифікації цих Правил.

2. Незалежне тестування організовує Український та регіональні центри оцінювання якості освіти з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у яких здійснюється незалежне тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації (далі – пункт тестування), створюють в обласних центрах, а також за потреби в інших містах обласного підпорядкування, визначених Українським центром оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО) (пункт 7 Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 липня 2019 року № 1029, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2019 року за № 927/33898 (далі – Порядок)).

Мережу пунктів тестування формують у населених пунктах, де дозволяє безпекова ситуація.

Пункти тестування створюють у закладах освіти, у яких облаштовано укриття цивільного захисту.

4. Завдання незалежного тестування (далі – тест) укладає УЦОЯО відповідно до Програми незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2022 року № 294 (далі – Програма незалежного тестування), Загальної характеристики тесту незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, затвердженої наказом УЦОЯО від 15 квітня 2022 року № 27 (далі – Характеристика тесту).

Тест укладено українською мовою, містить 100 завдань, розподілених відповідно до розділів/підрозділів Програми незалежного тестування і Характеристики тесту.

Завдання тесту належать до інформації з обмеженим доступом з моменту створення добірки таких завдань до моменту санкціонованого відкриття пакетів з такими завданнями.

5. На виконання тесту відведено 180 хвилин. Завдання вважають виконаним, якщо учасник сертифікації вибрав відповідь та позначив її у бланку відповідей. Додаткового часу для перенесення відповіді у бланк відповідей не передбачено.

У разі оголошення повітряної тривоги час тривалості повітряної тривоги буде додано до часу, відведеного на виконання тесту.

6. Учасник сертифікації має виконувати тест у визначеному регіональним центром оцінювання якості освіти пункті тестування, у визначеній УЦОЯО аудиторії, на визначеному УЦОЯО робочому місці.

Незалежне тестування відбувається в аудиторіях, облаштованих відповідно до вимог пункту 6 Порядку.

7. Інформацію про:

1) місце (найменування та адреса пункту тестування), дату та час проведення незалежного тестування має бути зазначено в листах-викликах для участі в незалежному тестуванні (далі – лист-виклик), які не пізніше 02 вересня 2022 року УЦОЯО розміщує в кабінетах учасників сертифікації (лист-виклик учасник сертифікації має роздрукувати самостійно);

2) номер аудиторії має бути зазначено в алфавітному списку учасників сертифікації, розміщеному в день незалежного тестування в пункті тестування у зручному для вільного огляду місці;

3) номер робочого місця має бути зазначено в аудиторному списку учасників сертифікації, розміщеному на (біля) вхідних дверях(-ей) до аудиторії.

8. Допуск учасників сертифікації до пункту тестування має бути здійснено з 10:15 до 10:50 у день незалежного тестування за умови пред’явлення учасником сертифікації:

1) паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу. Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, не дає права на допуск учасника сертифікації до пункту тестування;

2) листа-виклику.

Учасник сертифікації, документи якого містять розбіжності в персональних даних, має надати відповідний документ (свідоцтво про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та/або свідоцтво про шлюб, та/або розірвання шлюбу).

9. Учасників сертифікації, які прибули після 10:50, до пункту тестування не допускають.

10. Учасник сертифікації в пункті тестування має:

1) виконувати вказівки і вимоги працівників пункту тестування щодо процедури проведення незалежного тестування.

2) виконувати тест на робочому місці, визначеному УЦОЯО;

3) залишити особисті речі (сумки, книги, олівці, пенали, аркуші паперу, парасольки, вимкнені мобільні телефони, навушники, електронні годинники тощо) у спеціально відведеному в аудиторії місці;

4) дотримуватися інструкції щодо заповнення бланка відповідей, наведеної в зошиті із завданнями тесту; 

5) заповнювати бланк відповідей ручкою з чорнилом насиченого чорного кольору;

6) після завершення часу, відведеного на виконання тесту, припинити роботу, повернути бланк відповідей старшому інструктору, засвідчивши цей факт підписом в Аудиторному протоколі проведення незалежного тестування.

Якщо учасник сертифікації завершив роботу раніше визначеного часу, він має здати старшому інструкторові бланк відповідей і залишити аудиторію.

Учасник сертифікації, який закінчив роботу одним із трьох останніх, має здати бланк відповідей старшому інструктору і залишитися в аудиторії до завершення часу, відведеного для виконання тесту.

11. Учаснику сертифікації заборонено:

1) використовувати в пункті тестування / в укритті цивільного захисту засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;

2) протягом часу, відведеного на виконання тесту:

  • спілкуватися (у тому числі за межами аудиторії / під час оголошеної повітряної тривоги) з іншими учасниками сертифікації щодо завдань тесту, зокрема отримувати від них чи передавати їм будь-яку інформацію;
  • виносити матеріали незалежного тестування з аудиторії;
  • мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою незалежного тестування;

3) копіювати / фотографувати завдання тесту;

4) персоналізувати бланк відповідей.

12. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами

1–4 пункту 10, підпунктами 1–3 пункту 11 цих Правил, учасник сертифікації на вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення незалежного тестування, має здати їм матеріали незалежного тестування та залишити пункт тестування.

13. Учасник сертифікації може, попередивши старшого інструктора, вийти з аудиторії протягом часу, відведеного на виконання тесту.

Перед виходом з аудиторії учасник сертифікації має залишити на робочому столі бланк відповідей, поклавши його заповненою стороною донизу, і згорнутий зошит із завданнями тесту (якщо один із учасників уже вийшов з аудиторії, то інший переважно може вийти лише після його повернення).

Час, який учасник сертифікації провів за межами аудиторії, не додають до часу, відведеного на виконання тесту.

14. Учасник сертифікації до виходу з пункту тестування має надати відповідальному за пункт проведення зовнішнього оцінювання Картку учасника сертифікації для проставлення відмітки про участь у незалежному тестуванні. Картку учасника сертифікації видає старший інструктор до початку виконання тесту.

15.  Роботу в пункті тестування може призупинити або дочасно припинити відповідальний за пункт проведення зовнішнього оцінювання у разі виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я учасників сертифікації, або через неможливість створення належних умов для виконання роботи.

16. Результати незалежного тестування та інформація про допущення/недопущення учасників сертифікації до участі в наступному етапі сертифікації має бути розміщено в кабінетах учасників сертифікації не пізніше 28 вересня 2022 року.

Інформацію про дату та час оголошення результатів незалежного тестування має бути розміщено на сайті УЦОЯО.

17. Результати незалежного тестування може бути анульовано (на підставі рішення апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі ‒ апеляційна комісія) за наслідками розгляду подання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти) у разі:

1) виявлення в період часу, відведеного на виконання тесту, в учасника сертифікації або на його робочому місці будь-яких джерел інформації на паперових або електронних носіях, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, що не передбачені регламентом роботи пункту тестування;

2) виконання тесту не на робочому місці, визначеному УЦОЯО;

3) спілкування з іншими учасниками сертифікації щодо завдань тесту протягом часу, відведеного для виконання тесту / під час оголошеної повітряної тривоги;

4) виконання тесту іншою особою – у разі встановлення цього апеляційною комісією;

5) неповернення бланка відповідей особам, які проводять незалежне тестування, після часу, відведеного на виконання тесту;

6) неправильного оформлення бланка відповідей, що унеможливило оцінювання наданої(-их) відповіді(-ей) або встановлення варіанта тесту, завдання якого виконував учасник сертифікації;

7) пошкодження учасником сертифікації бланка відповідей, що унеможливило його автоматичну обробку;

8) персоналізації учасником сертифікації бланка відповідей;

9) порушення учасником сертифікації інших вимог, зазначених у пунктах 10, 11 цих Правил (невиконання вказівок і вимог працівників пункту тестування щодо процедури проходження незалежного тестування; винесення матеріалів незалежного тестування за межі аудиторії; відмова учасника сертифікації зробити запис на зворотному боці бланка відповідей про ознайомлення із правилами проходження незалежного тестування, інструкцією щодо заповнення бланка відповідей тощо).

18. У разі виникнення в учасника сертифікації сумнівів щодо правильності встановлення результату незалежного тестування він може не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після оголошення результатів незалежного тестування (з урахуванням дня офіційного оголошення) подати до апеляційної комісії апеляційну заяву щодо результатів незалежного тестування.

Розгляд такої заяви апеляційна комісія здійснює протягом семи календарних днів із дня її отримання.

19. Під час проведення незалежного тестування на території, на якій з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, допуск осіб до пунктів тестування та перебування в них рекомендовано здійснювати з дотриманням маскового режиму.

20. Перед перевіркою документів працівники пункту тестування мають переконатися у відсутності ознак респіраторних захворювань в учасників сертифікації. Особи, у яких виявлено ознаки респіраторних хвороб, не можуть бути допущені до пункту тестування.

Заступник директора                                   Наталія ЮР

Освіта.ua
18.07.2022

Популярні новини
США допоможуть виплатити зарплати українським освітянам До держбюджету України надійшли грантові кошти від США в розмірі 1,25 млрд доларів
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Школи включать до системи охорони поліції Кабінет Міністрів планує включити школи всіх форм власності до системи охорони поліції
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів