Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944

Наказ МОН № 588 від 27.05.2021 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 588 від 27 травня 2021 року

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 05 серпня 2016 року № 944

Відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944 «Про затвердження Положення про з'єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317, слова «у філії опорного закладу» виключити.

2. Унести зміни до Положення про з'єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Осмоловський А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2021 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

Міністр                                   Сергій Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
05 серпня 2016 року № 944
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України від
27 травня 2021 року № 588)

ПОЛОЖЕННЯ
про з'єднаний клас (клас-комплект) початкової школи

1. Це Положення визначає порядок утворення та основні засади діяльності з'єднаних класів (класів-комплектів) державних і комунальних закладів освіти, які забезпечують здобуття початкової освіти (далі - заклади освіти).

2. У цьому Положенні під терміном «з'єднаний клас (клас-комплект) початкової школи» (далі - з'єднаний клас (клас-комплект)) розуміється група учнів різних років навчання (класів), у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають початкову освіту відповідно до освітньої програми, яка враховує особливості організації навчання таких учнів.

Інші терміни вживаються в цьому Положенні у значеннях, визначених у Законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

3. З'єднані класи (класи-комплекти) утворюються з метою:

  • забезпечення права дитини на здобуття початкової освіти в найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти (його структурному підрозділі), гарантування рівного доступу осіб до здобуття освіти;
  • створення умов для здобуття початкової освіти за денною формою, забезпечення постійної взаємодії учнів і педагогічних працівників, а також надання учням підтримки в освітньому процесі (у разі потреби);
  • створення особам з особливими освітніми потребами умов для здобуття освіти нарівні з іншими особами, надання їм психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг (допомоги);
  • створення єдиного освітнього простору для формування компетентностей і наскрізних умінь учнів початкової школи, всебічного розвитку дітей, їх інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей;
  • концентрації та ефективного використання наявних ресурсів закладу освіти, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів.

4. З'єднані класи (класи-комплекти) створюються у випадку, коли у зв'язку з демографічною ситуацією один або декілька класів початкової школи не можуть бути створені відповідно до норм наповнюваності класів, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту».

З'єднаний клас (клас-комплект) утворюється щороку (у разі потреби) за наказом керівника закладу освіти.

Під час створення з'єднаних класів (класів-комплектів) обов'язково враховуються:

  • освітні потреби учнів, у тому числі особливі освітні потреби;
  • здатність закладу освіти забезпечити організацію освітнього процесу для учнів різних років навчання на належному рівні;
  • рівень забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами;
  • наявність належної матеріально-технічної бази (обладнані спортивні об'єкти, навчальні кабінети, комп'ютерне обладнання, доступ до мережі Інтернет тощо);
  • укомплектування бібліотечного фонду закладу освіти відповідно до ліцензійних умов.

5. У з'єднані класи (класи-комплекти) об'єднують учнів від двох до чотирьох років навчання (класів).

З'єднані класи (класи-комплекти) за можливості створюються в межах циклів початкової освіти.

Гранична наповнюваність з'єднаних класів (класів-комплектів) становить не менше п'яти та не більше дванадцяти осіб.

6. Освітній процес у з'єднаних класах (класах-комплектах) здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти, в якій можуть бути визначені будь-які форми організації освітнього процесу в таких класах, які є найбільш зручними та доцільними для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до державного стандарту початкової освіти.

Організація здобуття освіти учнями кожного класу (року навчання) здійснюється на основі окремих навчальних планів.

Для організації освітнього процесу у з'єднаних класах (класах-комплектах) використовуються навчальні програми з навчальних предметів (інтегрованих курсів) для відповідних класів початкової школи.

7. Для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються у з'єднаних класах (класах-комплектах), розробляються індивідуальні програми розвитку на основі освітньої програми закладу освіти з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких осіб і результатів комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

Організація інклюзивного навчання у з'єднаних класах (класах-комплектах) здійснюється відповідно до законодавства.

9. Освітній процес у з'єднаних класах (класах-комплектах) може організовуватися одним або кількома педагогічними працівниками.

Навчальні предмети (інтегровані курси), що потребують особливої підготовки (іноземна мова, мистецтво, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, фізична культура, інформатика), або відповідні освітні галузі можуть викладатися педагогічними працівниками, які забезпечують навчання на рівні базової чи профільної середньої освіти (вчителями-предметниками).

Для організації навчання учнів з'єднаного класу (класу-комплекту) педагогічні працівники можуть використовувати різноманітні форми, методи та засоби навчання відповідно до освітньої програми, а також мети і завдань навчального заняття.

Навчальні заняття у з'єднаних класах (класах-комплектах) за можливості проводяться з одного навчального предмета (інтегрованого курсу), з інтегрованим змістом навчального матеріалу.

Освітній процес у з'єднаних класах (класах-комплектах) може організовуватися з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224.

9. Розклад уроків у з'єднаних класах (класах-комплектах) складається з урахуванням тривалості безперервної навчальної діяльності учнів відповідного року навчання, визначеної Законом України «Про повну загальну середню освіту», а також санітарних норм і правил.

10. Оплата праці педагогічних працівників у з'єднаних класах (класах-комплектах) здійснюється, виходячи з установленого навантаження залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, розкладу занять, встановлених ставок заробітної плати з урахуванням підвищень, доплат, надбавок та інших конкретних умов, що склалися у закладі освіти.

Педагогічним працівникам, які працюють у з'єднаних класах (класах-комплектах), доплати за класне керівництво, перевірку зошитів і завідування навчальним кабінетом здійснюються відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56.

Т. в. о. генерального директора
директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної та
інклюзивної освіти                          Володимир Божинський

Освіта.ua
27.05.2021

Популярні новини
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Оприлюднено рекомендації МОН з викладання шкільних предметів Документ містить рекомендації з викладання предметів та інтегрованих курсів за предметними галузями
Опубліковано рейтинг шкіл України 2023 року Щорічний рейтинг найкращих шкіл України за підсумками проведення НМТ у 2023 році
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів