Про проведення конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН № 1461 від 11.12.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1461 від 11 грудня 2014 року

Про проведення конкурсного відбору
оригінал-макетів підручників для
учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх
навчальних закладів

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 781 "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів", від 20 квітня 2011 р. № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", від 23 листопада 2011 р. № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти", наказу Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2014 р. № 1149 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2014 р. за № 1359/26136, та з метою забезпечення учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів новим поколінням підручників, НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Конкурс) з 18 грудня 2014 року.

2. Затвердити, як такі що додаються:

 • перелік навчальних предметів та назв підручників для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів, з яких проводитиметься Конкурс (додаток 1);
 • перелік навчальних предметів та назв підручників для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, з яких проводитиметься Конкурс (додаток 2);
 • зразок оформлення результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета загальноосвітніми навчальними закладами (додаток 3).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.):

3.1. подати на затвердження до 26 грудня 2014 року наказом Міністерства освіти і науки України склад експертів з кожного навчального предмета для 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів та склад Апеляційної комісії Конкурсу.

3.2. до 29 грудня 2014 року затвердити:

 • інструктивно-методичні матеріали для проведення методичної експертизи оригінал-макетів підручників, які подаватимуться на Конкурс;
 • інструктивно-методичні матеріали для узагальнення конкурсною комісією Конкурсу результатів експертизи оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, переданих експертами, і визначення підручників, оригінал-макети яких братимуть участь у II етапі Конкурсу.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з Національною академією наук України (Патон Б. Є., за згодою) до 29 грудня 2014 року забезпечити розроблення і затвердження інструктивно-методичних матеріалів для проведення наукової експертизи оригінал-макетів підручників, які подаватимуться на Конкурс.

5. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з Національною академією педагогічних наук України (Кремень В. Г., за згодою) до 29 грудня 2014 року забезпечити розроблення і затвердження інструктивно-методичних матеріалів для проведення психолого-педагогічної експертизи оригінал-макетів підручників, які подаватимуться на Конкурс.

6. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити:

6.1. до 18 грудня 2014 року формування за пропозиціями Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, органів управління освітою обласних та Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, громадських організацій списків експертів з кожного навчального предмета;

6.2. до 23 грудня 2014 року формування складу експертів з кожного навчального предмета методом «випадкових чисел» (жеребкування);

6.3. до 29 грудня 2014 року:

 • розміщення на офіційному веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Репозитарію зразків оформлення експертних висновків та результатів відбору оригінал-макетів підручників загальноосвітніми навчальними закладами;
 • розроблення та розміщення на офіційному веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Репозитарію інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів щодо оформлення та передачі результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета;

6.4. з 18 грудня 2014 року до 1800 19 січня 2015 року приймання, реєстрацію, перевірку комплектів конкурсних матеріалів та технічної справності електронного диска або флеш-пам'яті з електронною версією оригінал-макета підручника.

Конкурсні матеріали учасники Конкурсу надсилають до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ, тел./факс (044) 248-21-61, електронна адреса: korikursmon2014@gmail.com;

6.5. до 26 січня 2015 року розміщення на офіційному веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Репозитарію електронних версій оригінал-макетів підручників, поданих на Конкурс;

6.6. з 27 січня по 20 лютого 2015 року організацію експертизи електронних версій оригінал-макетів підручників експертами;

6.7. 27 лютого 2015 року видалення з офіційного веб-сайту Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Репозитарію електронних версій оригінал-макетів підручників, які не братимуть участь у II етапі Конкурсу;

6.8. з 02 по 20 березня 2015 року ознайомлення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу, для відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, який вивчається в цьому навчальному закладі;

6.9. передачу голові конкурсної комісії Конкурсу:

 • 24 лютого 2015 року експертних висновків 'на оригінал-макети підручників, поданих на Конкурс; 24 березня 2015 року:
 • результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, передані загальноосвітніми навчальними закладами;
 • засвідчених нотаріально результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлених загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії;

6.10. оголошення висновків конкурсної комісії Конкурсу:

 • 27 лютого 2015 року щодо пропозицій про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" підручникам, оригінал-макети яких братимуть участь у II етапі Конкурсу;
 • 27 березня 2015 року щодо узагальнених результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, передані загальноосвітніми навчальними закладами та оформлених загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії, і пропозицій щодо формування переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету;

6.11. з 30 березня по 03 квітня 2015 року видачу учасникам Конкурсу матеріалів експертизи (витяги з протоколів засідань Конкурсної комісії, копії експертних висновків) на подані ними оригінал-макети підручників;

6.12. з 06 по 10 квітня 2015 року прийом та реєстрацію апеляцій учасників Конкурсу.

Учасники Конкурсу надсилають апеляції до інституту інноваційних технологій і змісту освіти за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ;

6.13. до 23 квітня 2015 року підготовку узагальнених матеріалів для їх розгляду колегією Міністерства освіти і науки України щодо:

 • надання підручникам для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України";
 • затвердження переліку підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету;

6.14. своєчасне оприлюднення на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти наказів Міністерства освіти і науки України, інструктивно-методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу.

7. Експертам:

7.1. з 27 січня по 20 лютого 2015 року здійснити експертизу електронних версій оригінал-макетів підручників, поданих на Конкурс;

7.2. до 23 лютого 2015 року передати свої експертні висновки на папері до інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ) та в електронному вигляді (роТ-формат) на електронну адресу korLk.ursmon.2014@gmail.com.

8. Органам управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій, інститутам післядипломної педагогічної освіти сприяти ознайомленню загальноосвітніх навчальних закладів з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу.

9. Загальноосвітнім навчальним закладам:

9.1. з 02 по 20 березня 2015 року ознайомитися з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу;

9.2. до 20 березня 2015 року передати результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета згідно з формою, наведеною у додатку 3, на папері до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ,, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ), в електронному вигляді (раТ-формат) на електронну адресу konkursmon.2014@gmail.com;

9.3. до 20 березня 2015 року оформити результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кбжного навчального предмета на Репозитарії.

10.  Конкурсній комісії Конкурсу:

10.1. на І етапі Конкурсу з 24 по 26 лютого 2015 року перевірити правильність оформлення експертних висновків, узагальнити результати експертизи оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, передані експертами, та надати пропозиції про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам, оригінал-макети яких братимуть участь у II етапі Конкурсу;

10.2. на II етапі Конкурсу з 24 по 26 березня 2015 року:

 • узагальнити результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, передані загальноосвітніми навчальними закладами системи загальної середньої освіти та засвідчені нотаріально результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлені загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії;
 • надати пропозиції щодо формування переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету.

10.3. передати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти:

26 лютого 2015 року експертні висновки на оригінал-макети підручників та протокол засідання конкурсної комісії на І етапі Конкурсу;

26 березня 2015 року узагальнені результати відбору оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, передані навчальними закладами системи загальної середньої освіти, та засвідчені нотаріально результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлені загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії та протокол засідання конкурсної комісії на II етапі Конкурсу.

11. Апеляційній комісії Конкурсу:

11.1. з 14 по 16 квітня 2015 року розглянути апеляції учасників з приводу дотримання процедури його проведення конкурсу;

11.2. до 17 квітня 2015 року передати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти протокол засідання апеляційної комісії;

11.3. до 21 квітня 2015 року рішення апеляційної комісії довести листами до відома учасників, які подавали апеляції.

12. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з Громадською спілкою «Центр освітніх комунікацій» (Будний Б. Є., за згодою) провести вебінари для загальноосвітніх навчальних закладів щодо процедури оформлення та передачі результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета;

13. Громадській спілці "Центр освітніх комунікацій" (Будний Б. Є., за згодою):

13.1. до 26 січня 2015 року розмістити на Репозитарії електронні версії оригінал-макетів підручників, поданих на Конкурс;

13.2. з 02 до 20 березня 2015 року забезпечити оформлення загальноосвітніми навчальними закладами результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета на Репозитарії;

13.3. 23 березня 2015 року передати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36) засвідчені нотаріально результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлених загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії;

13.4. своєчасне оприлюднення на Репозитарії інструктивно-методичних матеріалів, експертних висновків та інших документів щодо проведення Конкурсу.

14. Визнати такими, що втратили чинність:

 • накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1063 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів" та від 02 серпня 2012 року № 876 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів";
 • рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2013 року (протокол № 1/5-19) "Про підсумки II етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів".

15. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) зробити відмітку у справах архіву.

16. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

Міністр       С. М. Квіт

Освіта.ua
11.12.2014

Популярні новини
Опубліковано рейтинг шкіл України 2020 року Сайт Освіта.ua склав рейтинг шкіл України за результатами зовнішнього оцінювання випускників шкіл 2020 року
У МОН визначили, як оцінювати учнів 3-4-х класів НУШ Метою рекомендацій є визначення підходів та вимог до оцінювання результатів навчання
Школярам не вистачає українських підручників Школам, які раніше були російськомовними, бракує українських підручників
МОН: зарплата вчителів зростатиме впродовж 2021 року У проекті бюджету передбачено понад 102 млрд грн на заробітні плати шкільних вчителів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!