Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс - захист сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю"

Наказ МОНмолодьспорт №828 від 20.07.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№828 від 20 липня 2011 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 серпня 2011 р. за №950/19688

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс - захист сучасної моделі
навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю"

Відповідно до статті 56 Закону України "Про освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 №14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки" та з метою реалізації державної політики щодо зміцнення здоров'я дітей і учнівської молоді наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс - захист сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю", що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома керівників органів управління освітою, керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів Положення про Всеукраїнський конкурс - захист сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю", затверджене цим наказом.

3. Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити:

 • організацію та проведення конкурсу;
 • подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства www.mon.gov.ua.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
20.07.2011 №828

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 серпня 2011 р. за №950/19688

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс - захист сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю"

I. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс - захист сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю" (далі - конкурс) проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністерство), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Інститут).

1.2. Конкурс проводиться з метою подальшого розвитку мережі Шкіл сприяння здоров'ю; залучення батьківської громадськості, представників медичної галузі, органів місцевого самоврядування, громадських організацій до проведення превентивних заходів щодо профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, формування культури здоров'я у підростаючого покоління.

1.3. Основними завданнями конкурсу є:

 • визначення та підтримка навчальних закладів, які обрали пріоритетним напрямом у своїй діяльності збереження і зміцнення здоров'я своїх учнів і вихованців;
 • формування у дітей та учнівської молоді позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;
 • подальший розвиток та впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій навчання і виховання в практику роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів (далі - заклади);
 • впровадження інноваційних методичних прийомів та відповідної матеріальної бази для забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного та соціального розвитку дітей та учнівської молоді;
 • поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду Шкіл сприяння здоров'ю.

II. Учасники конкурсу

2.1. Учасниками конкурсу є заклади усіх типів та форм власності (далі - учасники).

2.2. Учасники мають право після завершення кожного етапу ознайомитись з експертною оцінкою журі.

III. Умови, строки проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться один раз на три роки за номінаціями:

 • дошкільний навчальний заклад;
 • загальноосвітній навчальний заклад;
 • професійно-технічний навчальний заклад;
 • позашкільний навчальний заклад.

3.2. Відбір кандидатів щодо участі в конкурсі починається із закладів району, міста, регіону.

3.3. Конкурс проводиться поетапно:

 • 1-й етап: міський, районний - січень-лютий;
 • 2-й етап: республіканський в Автономній Республіці Крим, обласний, міський (міста Київ та Севастополь) - березень-квітень - за участю закладів, які стали переможцями першого етапу;
 • 3-й етап: Всеукраїнський: - травень-червень за участю закладів - переможців другого етапу.

3.4. Всеукраїнський етап конкурсу проводиться в місті Києві у травні - червні Міністерством.

IV. Журі конкурсу

4.1. Для проведення конкурсу один раз на три роки формується журі, склад міського, районного, обласного, республіканського етапу затверджується наказом відповідного органу управління освіти, Всеукраїнського етапу - наказом Міністерства.

4.2. До складу журі включаються представники Міністерства, Інституту, Національної академії педагогічних наук України (за згодою), наукових установ (за згодою), а також керівники закладів, вчителі-методисти, які мають досвід практичної та наукової діяльності (за згодою).

4.3. Журі міського, районного, обласного, республіканського етапів подають до Всеукраїнського журі конкурсні матеріали закладів за кожною номінацією, які стали переможцями відповідного етапу.

4.4. Журі конкурсу:

 • визначає заклади і рекомендує їх до складу мережі Шкіл сприяння здоров'ю за підсумками Всеукраїнського етапу;
 • визначає критерії експертної оцінки;
 • забезпечує збереження матеріалів, поданих на конкурс;
 • здійснює експертизу конкурсних матеріалів, поданих на конкурс;
 • заповнює бланки відомостей експертної оцінки;
 • визначає переможців;
 • забезпечує об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів.

4.5. Журі очолює голова, який має секретарів за номінаціями.

4.6. Голова журі:

 • організовує роботу членів журі;
 • проводить засідання журі;
 • бере участь у визначенні переможців.

4.7. Секретарі:

 • забезпечують ведення документації (протоколу засідань журі);
 • беруть участь у визначенні переможців;
 • систематизують матеріали відповідно до номінацій та за окремими закладами.

V. Вимоги щодо участі в конкурсі

5.1. Критерії діяльності закладу:

 • наявність власної концептуальної моделі закладу "Школа сприяння здоров'ю" та її науково-методичне обґрунтування;
 • навчально-методичне забезпечення життєдіяльності закладів у напрямі формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культуру здоров'я дітей та учнівської молоді;
 • досвід роботи закладу в регіоні як Школи сприяння здоров'ю;
 • наявність системи комплексного моніторингу стану здоров'я учнів;
 • проведення масових акцій і заходів, пов'язаних із пропагандою здорового способу життя;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів з проблем здорового способу життя;
 • підготовка та видання навчально-методичних матеріалів з досвіду роботи навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю".

5.2. Для участі у Всеукраїнському етапі конкурсу до 1 травня переможці республіканського, обласного, міського (міст Києва та Севастополя) етапів до Інституту надсилають такі матеріали:

 • заявку від відповідного органу управління освітою;
 • опис діяльності закладу (до 6 сторінок друкованого тексту) за орієнтовною структурою: відповідність мети і завдань діяльності закладу його моделі; коротка творча характеристика педагогічного та учнівського колективів, передбачена новизна їх діяльності;
 • відгуки педагогічних і учнівських колективів закладів, органів управління освіти і науки, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, батьків, вчених, громадських організацій, органів самоврядування;
 • зміст роботи, наявність діагностики, моніторингу стану здоров'я учасників навчально-виховного процесу; участь працівників медичної галузі, науковців, психологів;
 • інші матеріали, що характеризують діяльність закладу:

концепція Школи сприяння здоров'ю, плани та програми, аналітичні та діагностичні матеріали, схеми, паспорти здоров'я, щоденники здоров'я, методичні матеріали тощо;

зазначені матеріали надсилаються в двох примірниках українською мовою, комп'ютерний набір, кегль 14, інтервал 1,5.

Обов'язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word;

у супровідних документах зазначаються місцезнаходження закладу, контактний телефон, прізвище, ім'я та по батькові директора.

VI. Нагородження переможців

6.1. Переможці конкурсу отримують Почесну грамоту Міністерства за відповідними номінаціями.

6.2. Результати Всеукраїнського етапу конкурсу узагальнюються Міністерством та оприлюднюються у друкованих виданнях.

VII. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення конкурсу здійснюються за рахунок коштів засновників конкурсу в межах відповідних асигнувань, а також інших коштів, не заборонених законодавством.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

Освіта.ua
20.07.2011

Популярні новини
Документи випускників зможуть отримати довірені особи Довіреність має бути посвідченою нотаріально або керівником установи чи органу місцевого самоврядування
МОН доручило розпочати прийом учнів до шкіл Міністерство освіти і науки доручило організувати прийом заяв про зарахування до шкіл
У ВР пропонують скасувати норму про 175 навчальних днів Депутати пропонують скасувати норми щодо тривалості навчального року під час воєнного стану
Видатки на освіту в 2022 році скоротили на 14 млрд грн Освітня субвенція місцевим бюджетам у 2022 році буде скорочена майже на 11 млрд гривень
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів