Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

Постанова КМУ № 1312 від 31.12.05 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 1312 від 31 грудня 2005 року

Про невідкладні заходи щодо
запровадження зовнішнього
незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 289 від 21.02.2007

№ 1319 від 08.12.2009

№ 397 від 02.06.2010

№ 421 від 10.09.2014

№ 624 від 22.08.2018}

{У тексті Постанови слова “навчальних закладів” замінено словами “закладів освіти” згідно з Постановою КМ № 624 від 22.08.2018}

На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" та з метою підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу до вищої освіти і створення передумов для входження України в європейський освітній простір Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників закладів освіти системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до закладів вищої освіти, є вступними випробуваннями до цих закладів.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1319 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 624 від 22.08.2018}

2. Затвердити Положення про Український центр оцінювання якості освіти, що додається.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 397 від 02.06.2010}

4. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2262) зміни, що додаються.

5. Міністерству освіти і науки забезпечити:

 • разом з Українським центром оцінювання якості освіти, Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій поетапне запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів освіти системи загальної середньої освіти;
 • перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців для зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;
 • розміщення Українського центру оцінювання якості освіти у м. Києві по вул. В. Винниченка, 5, та його оснащення;

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 624 від 22.08.2018}

 • разом з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів розроблення та затвердження штатного розпису Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів;
 • разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями створення необхідних умов для роботи регіональних підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти.

6. Міністерству внутрішніх справ разом із Службою безпеки забезпечити здійснення заходів з охорони Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів, а також захист інформації під час підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

7. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів визначити умови оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів.

8. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів вжити заходів до:

 • утворення екзаменаційних центрів як відокремлених структурних підрозділів регіональних центрів оцінювання якості освіти з 2020 року;
 • фінансування Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти за бюджетною програмою “Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 624 від 22.08.2018}

9. Державному комітетові телебачення і радіомовлення забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів освіти системи загальної середньої освіти та моніторингу якості освіти.

Прем'єр-міністр України                    Ю. ЄХАНУРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2005 р. № 1312
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 624)

ПОЛОЖЕННЯ
про Український центр оцінювання якості освіти

1. Український центр оцінювання якості освіти (далі - Центр) є спеціально уповноваженою державою установою, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання (оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні) та бере участь у сертифікації педагогічних працівників.

 

Центр належить до сфери управління МОН.

Повна назва Центру: Український центр оцінювання якості освіти.

Скорочена назва Центру: УЦОЯО.

Назва Центру англійською мовою: Ukrainian Center for Education Quality Assessment.

Скорочена назва Центру англійською мовою: UCEQA.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Центру підпорядковуються регіональні підрозділи - регіональні центри оцінювання якості освіти у мм. Вінниці, Дніпрі, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Львові, Одесі, Херсоні і Харкові.

Регіональні центри оцінювання якості освіти є окремими юридичними особами та можуть мати у своїй структурі відокремлені структурні підрозділи - екзаменаційні центри.

Регіональні центри оцінювання якості освіти та екзаменаційні центри діють на підставі положень, що регламентують їх діяльність.

4. Основними завданнями Центру є:

1) підготовка та здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

2) підготовка та здійснення незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників (далі - тестування педагогічних працівників);

3) участь за дорученням МОН у підготовці та проведенні:

 • моніторингу якості освіти та інших досліджень у сфері освіти (далі - освітні вимірювання);
 • оцінювання рівня володіння українською та іноземними мовами (далі - мовний іспит);
 • вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - вступні випробування);

4) організація проведення на території України за дорученням МОН міжнародних досліджень якості освіти.

5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє:

 • регламенти, технологію та методи проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів, вступних випробувань;
 • методичні та інформаційні матеріали з питань зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів, вступних випробувань та видає їх;

2) забезпечує:

 • розроблення завдань для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (банк завдань), інструментарію для проведення тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів;
 • функціонування банку завдань;
 • розроблення (модифікацію), технічну підтримку та супровід у процесі експлуатації програмного забезпечення, що використовується для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів, вступних випробувань, міжнародних досліджень якості освіти;
 • захист інформації з обмеженим доступом у процесі підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів, вступних випробувань;
 • видачу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, інших документів, що засвідчують факт проходження та/або підтверджують результати зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів, вступних випробувань;

3) визначає:

 • порядок підготовки працівників, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • порядок формування та використання банку завдань;

4) створює:

 • добірки завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання;
 • базу даних учасників і результатів зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, мовних іспитів, вступних випробувань;

5) здійснює підготовку узагальнених матеріалів за результатами проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів, вступних випробувань;

6) передає в установленому законодавством порядку результати зовнішнього незалежного оцінювання закладам освіти для подальшого використання;

7) передає в установленому законодавством порядку результати зовнішнього незалежного оцінювання до відповідного реєстру Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

8) виконує інші функції, передбачені актами законодавства.

6. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також з фізичними особами.

7. Центр має право:

1) утворювати за погодженням з МОН відокремлені структурні підрозділи, які провадять свою діяльність відповідно до покладених на Центр завдань;

2) укладати договори з підприємствами, установами та організаціями, у тому числі іноземними, на виконання робіт, пов’язаних з виконанням покладених на нього завдань;

3) одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

4) залучати для виконання покладених на нього завдань міжнародну фінансову та технічну допомогу, зокрема гранти;

5) надавати відповідно до законодавства на замовлення фізичних та юридичних осіб платні послуги з:

 • проведення мовних іспитів, вступних випробувань, зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, крім випадків, коли право на їх безоплатне проходження передбачено законодавством;
 • підготовки та проведення освітніх вимірювань, пробного зовнішнього незалежного оцінювання;
 • використання комп’ютерних програмно-апаратних засобів;
 • обробки інформації з використанням програмно-апаратних засобів;
 • виготовлення дублікатів документів, що засвідчують факт проходження та/або підтверджують результати зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, вступних випробувань, мовних іспитів та освітніх вимірювань;
 • надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізації власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфічного дизайну;
 • редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів;
 • надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у діяльності Центру, в разі, коли це не погіршує умов праці працівників Центру.

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду за поданням МОН і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

9. Директор Центру:

 • здійснює керівництво Центром, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за організацію та результати діяльності Центру відповідно до законодавства;
 • затверджує за погодженням з МОН структуру Центру в межах граничної чисельності працівників і фонду оплати праці;
 • затверджує положення про структурні підрозділи Центру, в тому числі відокремлені структурні підрозділи, та посадові інструкції працівників Центру;
 • затверджує за погодженням з МОН положення про регіональні центри оцінювання якості освіти;
 • погоджує положення про екзаменаційні центри, що затверджуються керівниками відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти;
 • діє від імені Центру без довіреності;
 • видає в межах своєї компетенції накази, забезпечує здійснення контролю за їх виконанням;
 • розпоряджається майном та коштами Центру в межах, визначених законодавством;
 • в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;
 • призначає та звільняє за погодженням з МОН керівників регіональних центрів оцінювання якості освіти;
 • погоджує призначення та звільнення заступників керівників регіональних центрів оцінювання якості освіти, керівників екзаменаційних центрів;
 • погоджує створення регіональними центрами оцінювання якості освіти екзаменаційних центрів як відокремлених структурних підрозділів відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

10. У Центрі може утворюватися Наглядова рада, що діє відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

11. Центр має статус неприбуткової організації, що в установленому законодавством порядку внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій як бюджетна установа. Центр утримується за рахунок коштів державного бюджету.

12. Гранична чисельність працівників Центру, регіональних центрів оцінювання якості освіти затверджується МОН.

13. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах ДКС, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки і логотип.

14. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Положення в редакції Постанови КМ № 624 від 22.08.2018}

{Склад втратив чинність на підставі Постанови КМ № 397 від 02.06.2010}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2005 р. № 1312

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095

1. У постанові:

 • у назві, пункті 1 та абзаці другому пункту 4 слова "зовнішнього оцінювання" замінити словами "зовнішнього незалежного оцінювання";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Міністерству освіти і науки:

 • у 2006 році - провести випробування технологій зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
 • у 2007-2008 роках - здійснити запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів".

2. У Порядку зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженому зазначеною постановою:

 • у назві, абзаці другому пункту 2, абзаці третьому та четвертому пункту 5, пункті 11 слова "зовнішнього оцінювання" замінити словами "зовнішнього незалежного оцінювання";
 • у пункті 1 слова "Зовнішнє оцінювання" замінити словами "Зовнішнє незалежне оцінювання";

пункт 6 викласти у такій редакції:

 • "6. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти є державною підсумковою атестацією та вступними випробуваннями до вищих навчальних закладів і здійснюється на принципах прозорості та об’єктивності. Право на проходження зовнішнього незалежного оцінювання мають випускники навчальних закладів системи загальної середньої освіти або особи, які вже одержали атестат про повну загальну середню освіту.
 • За результатами зовнішнього незалежного оцінювання особам, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, видається сертифікат з його результатами, згідно з яким вноситься відповідний запис у додаток до атестата випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти про повну загальну середню освіту. Особи, які раніше одержали атестат про повну загальну середню освіту, при вступі до вищих навчальних закладів подають сертифікат разом з атестатом. Зразок сертифіката затверджується МОН".

Завантажити: KMU_1312_.doc (87.00 Кб.)


31.12.2005

Популярні новини
ДПА в 9 і 11 класах в 2024 році проводитись не буде Випускники 9 і 11 класу в наступному році не складатимуть державну підсумкову атестацію
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів