Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН №1085 від 15.11.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№1085 від 15 листопада 2010 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 грудня 2010 р. за № 1215/18510

Про затвердження Правил безпеки
під час проведення навчання з біології
в загальноосвітніх навчальних закладах

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", з метою збереження здоров'я учнівської молоді та профілактики травматизму під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах наказую:

1. Затвердити Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій запровадити Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах та забезпечити систематичний контроль за дотриманням їх вимог.

3. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розмістити на офіційному сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.qov.ua) та Інтернет-порталі (www.osvita.com).

4. Наказ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
15.11.2010 № 1085

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 грудня 2010 р. за № 1215/18510

ПРАВИЛА
безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на всі загальноосвітні навчальні заклади (далі - навчальні заклади) незалежно від форм власності.

1.2. Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час навчання в кабінеті (лабораторії) біології, практичних робіт на навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї), у куточку живої природи та екскурсій у природу (далі - навчання з біології) і є обов'язковими для виконання учнями, вихованцями навчальних закладів (далі - учні).

Навчання з біології в навчальних закладах проводиться під керівництвом учителів біології (природознавства), керівників гуртків природничого спрямування (далі - учитель біології), які відповідають за безпеку проведення навчання з біології у межах покладених на них функціональних обов'язків.

1.3. Природнича підготовка учнів і навчання з біології в навчальних закладах проводяться відповідно до навчальних програм освітніх галузей "Людина і світ" Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717, та "Природознавство" Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.

1.4. Під час навчання з біології використовують технічні засоби навчання та обладнання відповідно до чинного базового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів навчальних закладів (з природничо-математичних і технологічних дисциплін), що визначається Міністерством освіти і науки.

1.5. Під час проведення навчання з біології учні повинні дотримуватися правил безпеки та особистої гігієни, тримати в чистоті робоче місце в кабінеті (лабораторії) біології (далі - кабінет біології).

1.6. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20.11.2001 за № 969/6160 (зі змінами) (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці):

 • під час проведення усіх видів практичних робіт з біології (на навчально-дослідній ділянці, в оранжереї (теплиці), у куточку живої природи) учитель біології проводить з учнями інструктаж з охорони праці;
 • під час проведення навчання з біології в кабінеті біології та перед початком екскурсій у природу учитель біології проводить з учнями інструктаж з безпеки життєдіяльності.

1.7. Під час проведення навчання з біології на навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї), в куточку живої природи застосування пестицидів заборонено згідно з статтею 11 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" та Державними санітарними правилами "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03.08.98 № 1 (ДСП 8.8.1.2.001-98).

1.8. Розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися під час проведення навчання з біології, здійснюється відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 28.12.2001 за № 1093/6284.

1.9. Кабінет біології забезпечується аптечкою (навчально-дослідна ділянка, теплиця (оранжерея) - переносною аптечкою) з набором медикаментів, перев'язувальних засобів і приладь відповідно до додатка та інформацією про місцезнаходження і номер телефону найближчого лікувально-профілактичного закладу, де можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу.

II. Вимоги до приміщення кабінету біології та лаборантської

2.1. Приміщення кабінету біології та лаборантської повинні відповідати вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.2.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 (далі - ДСанПіН 5.2.2.008-01).

2.2. У кабінеті біології не допускається утримувати рослини, що містять отруйні речовини (олеандр, молочаї тощо).

2.3. Улаштування електромережі в кабінеті біології повинно відповідати вимогам Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних електроустановок, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 (ДНАОП 0.00-1.32-01), та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

2.4. Приміщення кабінету біології та лаборантської повинні відповідати вимогам норм та правил пожежної безпеки.

2.5. Приміщення кабінету біології повинно забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами належності. Їх технічне обслуговування необхідно здійснювати відповідно до паспортів заводів-виготовлювачів, а також затверджених у встановленому порядку регламентів технічного обслуговування.

2.6. Приміщення кабінету біології необхідно забезпечити планом-схемою евакуації на випадок пожежі та інструкцією щодо заходів пожежної безпеки.

III. Вимоги безпеки під час проведення навчання з біології

3.1. Вимоги безпеки під час проведення лабораторних і практичних робіт, демонстраційних дослідів у приміщенні кабінету біології:

3.1.1. З метою попередження травматизму учнів під час проведення навчання в кабінеті біології:

 • під час роботи із скляними приладами необхідно користуватися скляними трубками, що мають оплавлені краї;
 • при нагріванні речовин в пробірці або колбі слід їх закріплювати в тримачі для пробірок або в лапці штатива;
 • під час миття скляного посуду необхідно пам'ятати, що скло крихке, легко ламається і тріскається від ударів, різкої зміни температури; для миття посуду щітками ("йоржиками") допускається направляти дно посудини тільки від себе або вниз;
 • при використанні спиртівки для нагрівання рідин слід берегти руки від опіків: нагрівання рідин виконувати тільки в тонкостінному посуді (пробірки, колби тощо);
 • отвір пробірки або шийку колби при нагріванні направляють від себе та вбік від оточуючих;
 • при нагріванні рідин не допускається нахилятися над посудиною і заглядати в неї;
 • при нагріванні предметного скла спочатку рівномірно прогрівають усю пластину, а потім ведуть повільне нагрівання;
 • не допускається кип'ятити легкозаймисті рідини на відкритому полум'ї;
 • під час роботи з мікро- та макропрепаратами учні не повинні доторкатися або нюхати отруйні рослини, гриби і колючі рослини;
 • при роботі з хімреактивами слід наливати рідкі хімреактиви за допомогою піпеток з різними пастками або гумової груші, тверді реактиви із склянок набирати спеціальними ложечками, шпателями;
 • слід обережно користуватися гострими і ріжучими інструментами (скальпелі, ножиці, леза тощо) для виготовлення препаратів;
 • під час роботи з мікроскопом необхідно обережно користуватися предметними скельцями з біопрепаратами.

3.1.2. Для демонстраційних дослідів використовують електронагрівальні прилади закритого типу.

3.1.3. Нагрівання спирту проводиться вчителем у витяжній шафі на піщаній (або водяній) бані за відсутності учнів. Не допускається опускати колбу з легкозаймистою рідиною в гарячу воду без попереднього поступового підігріву.

3.2. Вимоги безпеки під час роботи в куточку живої природи:

3.2.1. Куточок живої природи створюється в навчальному закладі відповідно до Положення про куточок живої природи загальнооосвітніх і позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.08.2002 № 456, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 29.08.2002 за № 715/7003. Для забезпечення протиепідемічного та протиепізоотичного режимів куточок живої природи містить ізольовані приміщення для утримання тварин і приміщення для зберігання, приготування кормів, для очищення та дезінфекції кліток (дезінфекційно-мийне приміщення).

3.2.2. У куточку живої природи забороняється утримання отруйних рослин і тварин, а також рослин і тварин, продукти життєдіяльності яких є алергенами, хворих тварин і тварин місцевої фауни (особливо ссавців), які можуть бути носіями небезпечних для людини хвороб.

3.2.3. Вхід до куточка живої природи особам, робота яких не пов'язана з доглядом та спостереженням за рослинами та тваринами, не допускається.

3.2.4. Роботи в куточку живої природи слід проводити з урахуванням Правил охорони праці в лабораторії ветеринарної медицини, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 20.04.99 № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 11.10.99 за № 695/3988.

3.2.5. У приміщенні куточка живої природи учні доглядають за рослинами (підживлення органічними добривами, пікірування, пересаджування) та тваринами, користуючись спецодягом (халати, фартухи бавовняні), що зберігається в спеціальній шафі в приміщенні куточка живої природи, і рукавицями комбінованими.

3.2.6. З учнями, які доглядають тварин у куточку живої природи (крільчатник, клітки з птахами тощо), учитель проводить інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Для уникнення поранення рук під час роботи з тваринами необхідно:

 • при перенесенні тварин захищати руки гумовими рукавицями;
 • кроликів брати правою рукою, притискуючи їх вуха до шиї і захоплюючи разом зі шкірою холки;
 • морську свинку брати, накриваючи спинну частину долонею, стискуючи пальці навколо тулуба;
 • щурів та мишей брати за хвіст довгим пінцетом.

Особливу увагу треба звернути на догляд за самицями-породіллями, які стають агресивними, оберігаючи новонароджених малят.

3.2.7. Для запобігання виникненню інфекцій, що можуть передаватися від тварин людям, учні встановлюють нагляд за станом здоров'я тварин в куточку живої природи, стежать за поведінкою тварин, їх апетитом, станом шкіряного та хутряного покриву тощо.

3.2.8. Тварини, які вперше доставлені до куточка живої природи навчального закладу, утримуються в умовах ізоляції 3 дні для адаптації. Наступні строки ізоляції або карантину для цих тварин учитель установлює відповідно до інкубаційного періоду найбільш поширених хвороб для цих видів тварин. Вони повинні становити:

 • для мишей та щурів - 14 діб;
 • для морських свинок та кролів - 21 добу;
 • для інших тварин (птахів) - 21 добу.

3.2.9. При перших ознаках захворювання тварини (порушення сну, апетиту, агресивна поведінка тощо) учні повідомляють учителя, який викликає ветеринарного лікаря. Хвору тварину треба негайно відокремити, а решту тварин тримати на карантині за вказівкою ветеринарного лікаря.

3.2.10. Чищення і миття кліток та інвентарю куточка живої природи навчального закладу проводить технічний персонал навчального закладу щоденно після попереднього знезараження. При цьому забруднену підстилку та інші відходи з кліток збирають у спеціальні металеві бачки з кришками. Відходи підлягають знезараженню або спалюванню. Методи дезінфекції, дезінсекції учитель установлює в кожному окремому випадку залежно від стану тварин (здорові чи заражені), а також від виду інфекції.

3.3. Правила безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці:

3.3.1. Учні проводять роботи на навчально-дослідній ділянці відповідно до сезону та погодних умов у спецодязі (халати, фартухи бавовняні) і рукавицях комбінованих.

3.3.2. Під час роботи на навчально-дослідній ділянці учні повинні:

 • дотримуватися режимів праці і відпочинку;
 • обережно поводитися з сільськогосподарським інвентарем, правильно його застосовувати;
 • у разі несправності інвентарю припинити роботу і повідомити про це керівника робіт;
 • дотримуватися порядку виконання робіт;
 • при прополюванні ділянки користуватися рукавицями;
 • в спекотну пору року мати головний убір для попередження сонячного (теплового) удару;
 • відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 16.04.96 за № 183/1208, можна переносити вантажі масою:

під час короткочасної роботи:

 • для дівчат 14 років - 2,5 кг, 15 років - 6 кг, 16 років - 7 кг, 17 років - 8 кг;
 • для юнаків 14 років - 5 кг, 15 років - 12 кг, 16 років - 14 кг, 17 років - 16 кг;

під час тривалої роботи:

 • для дівчат 15 років - 4,2 кг, 16 років - 5,6 кг, 17 років - 6,3 кг;
 • для юнаків 15 років - 8,4 кг, 16 років - 11,2 кг, 17 років - 12,6 кг.

До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено лікарським свідоцтвом.

До тривалої роботи з підіймання та переміщення важких речей підлітки до 15 років не допускаються.

3.3.3. Під час проведення практичних робіт на навчально-дослідній ділянці у спекотну пору року учнів забезпечують питною водою відповідно до вимог ДСанПіН 5.2.2.008-01.

3.3.4. Не допускається приносити учням на ділянку колючі, ріжучі, легкозаймисті предмети; бігати, штовхати один одного, кидати різні предмети один на одного.

3.3.5. Тривалість практичної роботи учнів під час проведення навчання з біології на навчально-дослідній ділянці встановлюється відповідно до їх віку. Учні 4-5 класів працюють на ділянці не більше 2 годин, через кожні 20 хвилин роблять 10-хвилинні перерви. Робота на ділянці учнів 6-10 класів може тривати 3-4 години з 10-хвилинними перервами через кожні 30 хвилин. Під час кожного заняття треба урізноманітнювати види діяльності учнів, переключаючи ланки з одних видів робіт на інші.

У вільний від навчання час за бажанням учнів протягом навчального року проводяться практичні роботи на навчально-дослідній ділянці (спостереження в природі, дослідження макропрепаратів тощо), при цьому тривалість щоденної роботи учнів зменшується у 2 рази.

3.3.6. Під час роботи з використанням інвентарю учні переносять його тільки у вертикальному положенні загостреною частиною вниз, не допускається передавати його один одному кидком і направляти загостреною частиною на себе і на інших учнів.

3.3.7. З учнями, які порушили виконання вимог цих Правил, що призвело до нещасного випадку, проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

3.3.8. Про кожний нещасний випадок учень, потерпілий від нещасного випадку, або свідок нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити керівника робіт, який повідомляє керівництво навчального закладу.

3.4. Правила безпеки під час проведення практичних занять з біології в теплицях (оранжереях):

3.4.1. Навчання з біології в теплицях (оранжереях), метою якого є ознайомлення учнів з основами і практичними навичками з біології, що проводиться в приміщенні теплиці або оранжереї навчального закладу, пов'язані з комплексом несприятливих умов - підвищеною вологістю і температурою, впливом хімічних речовин (органічні добрива, стимулятори росту рослин тощо).

3.4.2. Учні проводять у теплиці роботи з вирощування розсади сільськогосподарських культур, в оранжереї вирощують квітково-декоративні рослини.

3.4.3. На учнів поширюються вимоги безпеки під час проведення робіт у теплиці (оранжереї) навчального закладу, які визначаються Правилами охорони праці під час виконання робіт у захищеному ґрунті, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.04.2001 № 184.

3.4.4. Під час роботи у теплиці (оранжереї) учням не дозволяється працювати незахищеними руками. Для прополювання, розпушування ґрунту необхідно використовувати сапи, розпушувачі, совки тощо.

3.4.5. Підживлення рослин агрохімікатами у теплиці (оранжереї) проводять працівники навчального закладу, яким виповнилося 18 років і які мають допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеним препаратом, отриманим у встановленому законодавством порядку, пройшли медогляд у закладах охорони здоров'я, мають висновок медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я.

Учні допускаються для догляду за рослинами не раніше закінчення строку, визначеного регламентом застосування для кожного агрохімікату.

3.4.6. Агрохімікати зберігаються в окремому ізольованому від учнів та сторонніх осіб приміщенні на відведеному для кожного виду місці, у яке немає вільного доступу. Кожний хімікат зберігається в закритій тарі з етикеткою.

3.4.7. Санітарну обробку теплиці (оранжереї), знезараження ґрунту проводять один раз на рік не пізніше як за 30 днів до початку навчального року.

3.5. Правила безпеки під час проведення екскурсій з біології:

3.5.1. Екскурсії з біології проводяться відповідно до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 № 237, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 01.06.2006 за № 660/12534.

3.5.2. Перед проведенням екскурсії її керівник повинен ретельно обстежити ту ділянку природного оточення, куди будуть приведені учні, обрати безпечні місця, де відсутні небезпека нападу хижих тварин, отруйні тварини (змії, павукоподібні, багатоніжки тощо), болота, трясовини тощо.

3.5.3. Перевезення учнів до місця екскурсії за допомогою різного типу транспорту здійснюється відповідно до Основних вимог щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 25.05.2007 № 450/167, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 12.06.2007 за № 614/13881.

3.5.4. Перед проведенням екскурсії учнів ознайомлюють з питаннями захисту навколишнього середовища, місцевими отруйними рослинами і грибами, отруйними тваринами (змії, павукоподібні тощо), переносниками інфекційних захворювань (гризуни, кліщі, комахи тощо).

У приміщенні кабінету біології створюється стенд з малюнками та фотографіями і відповідними текстами, що пояснюють небезпеку контакту з цими рослинами та тваринами і заходи щодо забезпечення безпеки такого контакту.

3.5.5. З метою попередження травматизму під час екскурсій учні користуються спортивним одягом та взуттям, що захищає ноги від пошкоджень.

3.5.6. Вирушаючи на екскурсію з учнями, керівнику необхідно мати при собі похідну аптечку першої допомоги.

IV. Вимоги до зберігання матеріалів та інструментів у кабінеті біології

4.1. Усі хімічні речовини, які використовуються для демонстраційних дослідів, практичних та лабораторних робіт у кабінеті біології, треба зберігати в лаборантській у закритій шафі із суцільними дверцями без стекол відповідно до чинних правил безпеки для кабінетів (лабораторій) хімії загальноосвітніх навчальних закладів України.

4.2. У кабінеті біології забороняється зберігати:

 • вибухо- і вогненебезпечні речовини;
 • речовини, які в безпосередній близькості одна від однієї можуть впливати одна на одну і викликати внаслідок хімічної взаємодії пожежу або вибух (наприклад, азотна кислота і будь-яка органічна речовина);
 • хімічні речовини в тарі, що не має напису з назвою речовини. Якщо такі речовини будуть виявлені, вони підлягають вилученню.

Етиловий спирт зберігається в лаборантській і повинен мати на етикетці напис "вогненебезпечно", зроблений червоним кольором.

4.3. Рідкі хімічні речовини і розчини треба зберігати в товстостінних склянках з притертими пробками, тверді - в товстостінних банках також з притертими пробками. Кожна склянка або банка з чітко написаною етикеткою має стояти в певному, установленому місці. Речовини, що не мають етикеток, підлягають обов'язковому знищенню.

4.4. У лаборантській зберігаються концентровані кислоти і луги в сухому вигляді, із яких готують розчини тих концентрацій (не вище 10%), які потрібні для проведення лабораторних занять, практичних робіт та демонстраційних дослідів.

4.5. Скляний посуд, колючі та ріжучі інструменти слід зберігати в лаборантській у закритих шафах з глухими дверними стулками без скла.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В.Єресько

Додаток
до Правил безпеки під час проведення навчання
з біології в загальноосвітніх навчальних закладах

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
медикаментів, перев'язувальних засобів і приладь для аптечки кабінету біології загальноосвітнього навчального закладу

1. Аміаку розчин 10% 40 мл - 1 фл.

2. Бинт марлевий медичний нестерильний 10 м х 5 см - 2 уп.

3. Бинт марлевий медичний стерильний 10 м х 5 см - 2 уп.

4. Болезаспокійливі засоби (анальгін, цитрамон тощо) - 1 уп.

5. Борної кислоти розчин спиртовий 2% (3%) 10 (20) мл - 1 фл.

6. Брильянтового зеленого розчин спиртовий 1% 15 (20) мл - 1 фл.

7. Вазелін мазь 20 (25) г - 1 уп.

8. Валідол 0,06 N 10, таблетки - 1 уп.

9. Вата медична гігроскопічна стерильна 100 г - 1 уп.

10. Джгут кровоспинний гумовий - 1 шт.

11. Йоду розчин спиртовий 5% 20 мл - 1 фл.

12. Лейкопластир 0,05 х 5 м - 1 шт.

13. Ножиці медичні - 1 шт.

14. Перекису водню розчин 3% 25 (40) мл - 1 фл.

15. Пінцет - 1 шт.

16. Пластир бактерицидний 2,3 х 7,2 см - 5 шт.

17. Серветки марлеві медичні стерильні - 2 уп.


15.11.2010

Популярні новини
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Школи включать до системи охорони поліції Кабінет Міністрів планує включити школи всіх форм власності до системи охорони поліції
Школи напередодні канікул проведуть заходи з безпеки учнів  Перед початком канікул учителі мають провести заходи з учнями щодо їхньої безпеки
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів