Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти

Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів

Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти

Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до університету. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли.

Що таке мотиваційний лист і навіщо він потрібен?

Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження вступником загального академічного середовища університету та різних освітніх програм.

Такий лист має подвійну цінність. З одного боку, він може бути важливим аргументом при вступі. З іншого боку, пишучи мотиваційний лист, вступник отримує додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні вступити на відповідну освітню програму або змінити свою думку.

Тож, як справедливо наголосила колишній міністр освіти Ганна Новосад: «Мотиваційний лист матиме невелику вагу, тобто він не буде критично можливим при обчислені бала під час вступу. Проте, все-таки це та новація, яка, на нашу думку, надасть можливість університетам обирати кращих студентів, а самим абітурієнтам думати, навіщо їм той чи інший заклад освіти».

Мотиваційні листи мають як прихильників, так і противників. Народний депутат Інна Совсун зауважила: «Як ми будемо знати, що мотиваційний лист написав дійсно студент, а не якась спеціально найнята компанія? В умовах високої конкуренції навіть один бал за мотиваційний лист може бути дуже важливим, а те, хто ці листи писатиме і як їх будуть оцінювати, під великим питанням».

Практика подання мотиваційних листів при вступі є новою для України, тож виникає питання про те, як саме треба писати мотиваційні листи, якою має бути їхня структура та зміст.

Як написати хороший мотиваційний лист для вступу до університету?

На сайті Motivation-letter.com пропонується дотримуватись п'яти порад для того, щоб написати хороший мотиваційний лист:

1. Пізнайте себе. Для написання хорошого мотиваційного листа потрібно добре обміркувати та зрозуміти для самого себе, чому ви зацікавлені в цьому конкретному закладі чи освітній програмі. Запишіть щонайменше п’ять унікальних рис, здібностей чи властивостей, завдяки яким ви виділяєтеся серед усіх інших. Оберіть лише ті, які ви збираєтеся використати у своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що ви є цінним кандидатом.

2. Дослідіть предмет. Оберіть університет і спеціальність, на які ви претендуєте. Дослідіть їх якомога глибше. Дізнайтеся деталі, такі як місія, бачення та девіз університету (факультету) або навіть результати навчання, яких ви повинні досягнути для отримання освітнього ступеня. Ви пройдете довгий шлях до того, коли почнете складати мотиваційний лист. Чим конкретнішими і більш орієнтованими на деталі ви будете у своєму листі, тим краще. Також подивіться приклади мотиваційних листів в інтернеті.

3. Зробіть перший проєкт. Це важлива частина процесу оформлення вашого листа. У деяких випадках потрібно приблизно 3–4 чернетки, щоб написати мотиваційний лист. У кожному проєкті слід почати із запису основних ідей і роботи над окремими розділами.

4. Перечитайте лист і перевірте, що ви відповіли на всі важливі запитання. Хто ви та для чого звертаєтесь? Як ви дізналися про університет / факультет / спеціальність? Чому ви хочете навчатися в університеті / на факультеті /на спеціальності? Що робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти? Підсумуйте, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід роботи та особисті якості підготували вас до навчання в університеті.

5. Завершіть лист. Переконайтеся, що ваш лист поміщається на одну сторінку, написаний правильним шрифтом і ви перевірили правопис та граматику. Дайте його прочитати декільком людям для ознайомлення й коментарів. Це справді допомагає.

Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до університету / на освітню програму / курс. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли.

Корисну інформацію, що стосується підготовки мотиваційного листа, можна також знайти в статті Як написати ефективний мотиваційний лист?

Які вимоги ставляться до мотиваційних листів?

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, тож у зарубіжних вишах зазвичай не встановлюється якихось уніфікованих вимог щодо його структури та змісту. Однак заклади вищої освіти можуть публікувати на сайті зразки мотиваційних листів і правила їхнього оформлення (наприклад, щодо структури листа, його обсягу). Тому вступник заздалегідь повинен ознайомитись із сайтом обраного ним університету та підготувати лист відповідно до таких вимог і правил.

Разом з цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

  • зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. Тільки важливі деталі, факти, цифри;
  • чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;
  • неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;
  • простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;
  • неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Якою має бути структура мотиваційного листа?

Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Василю Михайловичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:

  • свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше);
  • здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
  • хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою та ін.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом, менеджером тощо).

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Чим урегульоване подання мотиваційних листів при вступі?

Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти є однією з новацій, впровадженою Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». Цим законом внесено зміни до ст. 44 Закону України «Про вищу освіту», згідно з якими прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) здійснюється з урахуванням бала за мотиваційний лист, вага якого може становити від 0 до 1 відсотка конкурсного бала, за умови оприлюднення результатів його оцінювання на веб-сайті відповідного закладу вищої освіти до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році розгляд мотиваційних листів може бути передбачений для вступу до закладів вищої освіти на контракт на більшість спеціальностей. Виняток становлять висококонʼюнктурні спеціальності.

Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти. Критерії оцінювання мотиваційних листів розробляються, затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті закладів освіти не пізніше 1 червня.

Роман Шандра, доцент ЛНУ ім. Франка.

Освіта.ua
08.05.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Мар'яна
Доброго дня! Потрібно писати лист на кожну окрему спеціальність чи тільки в певний університет?
Galya
Доброго вечора! Чи можна в один університет на дві різні спеціальності ( які дуже схожі між собою , тобто мотивація одна й та сама ) прикріпити один лист , тільки замінити в ньому номер та назву спеціальності ? Дякую
Кізимишин Марія
Скажіть, будь ласка, чи можна окремо прикріпити документи, які засвідчують мою участь у громадських організаціях, участь і перемоги в місцевих та обласних олімпіадах?
Анна
Мабуть, це скоріше вже в приймальній комісії Ви можете подати і це все буде впливати подалі на призначення стипендії для Вас.
007
Для Анна: яким чином це може впливати на призначення стипендії? Щось нове в законодавстві? Дайте посилання. Ці документи ніяк не впливають ні на вступ (якщо звісно спеціальність не пов’язана з діяльністю в громадських організаціях, тоді можна додатком до мотиваційного листа), ні, тим більше, на призначення стипендії
European_Man
Цей мотиваційний лист - просто формальність, до якої є певні вимоги. Все! Він не оцінюється і ні на що не впливає. Тим паче на стипендію.
Коментувати
Віка
Доброго дня!Мотиваційний лист потрібно подавати у форматі файлу чи звичайним текстом?Бо у відведеному полі немає можливості вставити файл,лише текст,а в зазначених вище критеріях МЛ має бути оформленим (курсив,відступ,шрифт) + університети виписали вимоги щодо цього.То як бути?
Анастасія
Доброго вечера, для вступу в магістратуру на бюджет потрібен мотиваційний лист? Чи фаховий іспит може бути зарахований замість нього? Дякую
Анна
Чи потрібен мотиваційний лист, чи фаховий іспит, Ви можете прочитати лише в умовах університету в який будете вступати, та на відповідній спеціальності. Це варто шукати на сайті університету, тому що хтось взагалі не ввів мотиваційні листи навіть на контракт, а хтось навпаки і фаховий іспит, і мотиваційний лист. Це все дуже індивідуально і залежить від університету та спеціальності.
Коментувати
Ігната
доброго дня,хотіла запитати куди,коли і в якому форматі надсилати мотиваційний лист,дякую.
теродактор
Для Ігната: нахуй
nataks
?
хуй валику
пизда
Коментувати
Наталія
Добрий день , хотіла запитати як ,коли і куди надсилати мотиваційний лист, дякую.
олена
А потрібно вказувати в листі освітню програму чи лише факультет і спеціальність?
Darianna
Для олена: освітню програму також потрібно вказати.
Коментувати
Валеріка
Доброго дня ! Скажіть,будь ласка, а до кого конкретно вступник має звертатися в своєму мотиваційному листі?
Никита
Для Валеріка: пнул ищи ниже
Коментувати
Софія
Доброго вечора я хотіла запитати чи потрібно цього року в училища мотиваційний лист?
Ксюша
Для Софія: так
Коментувати
Лариса Дем'яненко
Доброго ранку! Скажіть,будь ласка, а до кого конкретно вступник має звертатися в своєму мотиваційному листі?
Альона
Для Лариса Дем’яненко: В мене було таке саме запитання. До голови приймальної комісії. Але в кожного університету на сайті де написано вимоги до мотиваційного листа, написано хто затвердив вимоги до його написання. Зазвичай затверджує голова приймальної комісії, тому на його ім’я і пишете.
Коментувати
Олена
Доброго дня! Потрібно реєструватися на мотиваційний лист як і на мультипредметний тест? Якщо так, то до якої дати це потрібно зробити і де потрібно пройти цю реєстрацію? Дякую.
Олександр
Доброго дня, хочу опанувати магістерську програму за технічною спеціальністю у 2022 році. Якщо навчання за контрактом, необхідний мотиваційний лист у 2022 р. Річ у тім, що я отримав ступінь бакалавру за цією спеціальністю, отримав посаду згідно з дипломом, проробив 3 роки за фахом, та хочу підвищити професійну компетенцію. Чи можу я зазначити у мотиваційному листі, що маю досвід роботи за фахом та маю необхідність в отриманні нових знань? Наскільки я розумію, у нас ж західна модель? Де випускник коледжу з дипломом бакалавра йде працювати та потім вже отримує postgraduate degree?
Альона
Для Олександр: Так, звичайно потрібно писати про свої здобутки. Так ви продемонструєте свої сильні сторони.
Коментувати
Котман
Випускники можуть вибирати 5 спеціальностей на бюджет і скількись там на контрактю Як має виглядати мотиваційний лист наприклад на дві спеціальності в один вуз (як я себе бачу у професії вчителя початкових класів і вчителя іноземної мови) в інший- я буду хорошим юристом ще в інший -хірургом чи психологом? Мені здається можна написати лист лише на одну спеціальність за першим приорітетом а решта це вже абсурд
Галина
Для Котман: а чому Ви вважаєте, що хтось буде обирати аж 5 різних спеціальностей?. Люди зазвичай обирають 1-3. А якщо обираєш навіть 1 спеціальність але в різні виші, то мотивація може бути різною. В 1 - бо це найкращий виш, в якому завжди мріяв навчатись, а в іншому - бо він в рідному місці, що дозволить жити вдома, а не в гуртожитку, та навчатись разом зі шкільними друзями.
Ліза
Тобто на кожну подану спеціальність треба писати мотиваційний лист ? Я щось не розумію
European_Man
Так, на кожну спеціальність треба писати окремий мотиваційний лист. І Котман абсолютно правий, Галино: писати більше ніж 1 мотиваційний лист - насправді, абсурдно. Наше міністерство за цілий рік нічого кращого не придумало... Більше 1 млн. учнів виїхало закордон і не повертається, а для тих, хто залишився, придумують всіляку маячню. Про очне навчання я взагалі мовчу.
Коментувати
Роман
Читаючи текст цього опусу, згадав спілкування із розробниками ЄДЕБО у далекому 2012 році (якщо не помиляюся), коли ЄДЕБО тільки запроваджували для вступної кампанії. У документації був незрозумілий нічим не передбачений параметр, звався "додатковий бал" чи якось так. Звернулися до розробників, щоб вони пояснили, що це за бал і що туди вносити. Геніальна відповідь розробника -"ну, це якщо вам треба «підкрутити» конкурсний бал в той чи інший бік, то туди впишіть потрібну кількість балів". Оце цей мотиваційний лист - приблизно той самий механізм "якщо треба підкрутити бал" - це чисто суб’єктивна оцінка того, хто буде виставляти "мотиваційний" бал :(, бо чітких критеріїв оцінювання немає і придумати їх неможливо. Можна оцінити максимальним балом формально правильний за формою але "демотиваційний" за змістом, а можна поставити мінімальний бал просто за формальну невідповідність структури листа зразку :(. Наш заклад довгий час опирався, але цьогоріч схоже таки примусять ці листи приймати :(
Марія
Скажіть, а куди потрібно писати мотиваційний лист? Що робити, якщо не написали цього листа?
Зоряна
Я читала в правилах прийому на сайті ВУЗІВкуди плануєм поступати, то там не йде мова за мотиваційний лист
Зоряна
Доброго дня усім, скажіть, будь ласка, чи обовязково подавати мотиваційний лист. І що робити якщо його не подали
Іван
Для Зоряна: Якщо не подали - то забути за нього. Мотиваціні листи приймалися до першого ЗНО. Тому цього року вже пізно. Спробуйте написати наступного.
Людмила
Де було зазначено про те, що мотиваційні листи пишуться до першого ЗНО? Дякую
Коментувати
Anastasia
Так, давайте проясним: Мотивациионное письмо принимается во всех университетах или только в некоторых?
Знову грантожери
Оцей мотиваційний лист придумали попередники - соросята, просто передрали із амрикоських університетів. А він не потрібний. Зверніть увагу - звідки йде коментар - як годиться,від львівянина , граноженра.
С
Для Знову грантожери: Порошенко не заплатив вчителям 4000доларів?)))
Гальченко
Порошенко - реалізатор грантознищувальноі ідеологіі в освіті руками Гриневіч- квіта - Совсуньки
Коментувати