Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти

Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів

Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти

Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до університету. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли.

Що таке мотиваційний лист і навіщо він потрібен?

Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження вступником загального академічного середовища університету та різних освітніх програм.

Такий лист має подвійну цінність. З одного боку, він може бути важливим аргументом при вступі. З іншого боку, пишучи мотиваційний лист, вступник отримує додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні вступити на відповідну освітню програму або змінити свою думку.

Тож, як справедливо наголосила колишній міністр освіти Ганна Новосад: «Мотиваційний лист матиме невелику вагу, тобто він не буде критично можливим при обчисленні бала під час вступу. Проте, все-таки це та новація, яка, на нашу думку, надасть можливість університетам обирати кращих студентів, а самим абітурієнтам думати, навіщо їм той чи інший заклад освіти».

Мотиваційні листи мають як прихильників, так і противників. Народний депутат Інна Совсун зауважила: «Як ми будемо знати, що мотиваційний лист написав дійсно студент, а не якась спеціально найнята компанія? В умовах високої конкуренції навіть один бал за мотиваційний лист може бути дуже важливим, а те, хто ці листи писатиме і як їх будуть оцінювати, під великим питанням».

Практика подання мотиваційних листів при вступі є новою для України, тож виникає питання про те, як саме треба писати мотиваційні листи, якою має бути їхня структура та зміст.

Як написати хороший мотиваційний лист для вступу до університету?

На сайті Motivation-letter.com пропонується дотримуватись п'яти порад для того, щоб написати хороший мотиваційний лист:

1. Пізнайте себе. Для написання хорошого мотиваційного листа потрібно добре обміркувати та зрозуміти для самого себе, чому ви зацікавлені в цьому конкретному закладі чи освітній програмі. Запишіть щонайменше п’ять унікальних рис, здібностей чи властивостей, завдяки яким ви виділяєтеся серед усіх інших. Оберіть лише ті, які ви збираєтеся використати у своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що ви є цінним кандидатом.

2. Дослідіть предмет. Оберіть університет і спеціальність, на які ви претендуєте. Дослідіть їх якомога глибше. Дізнайтеся деталі, такі як місія, бачення та девіз університету (факультету) або навіть результати навчання, яких ви повинні досягнути для отримання освітнього ступеня. Ви пройдете довгий шлях до того, коли почнете складати мотиваційний лист. Чим конкретнішими і більш орієнтованими на деталі ви будете у своєму листі, тим краще. Також подивіться приклади мотиваційних листів в інтернеті.

3. Зробіть перший проєкт. Це важлива частина процесу оформлення вашого листа. У деяких випадках потрібно приблизно 3–4 чернетки, щоб написати мотиваційний лист. У кожному проєкті слід почати із запису основних ідей і роботи над окремими розділами.

4. Перечитайте лист і перевірте, що ви відповіли на всі важливі запитання. Хто ви та для чого звертаєтесь? Як ви дізналися про університет / факультет / спеціальність? Чому ви хочете навчатися в університеті / на факультеті /на спеціальності? Що робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти? Підсумуйте, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід роботи та особисті якості підготували вас до навчання в університеті.

5. Завершіть лист. Переконайтеся, що ваш лист поміщається на одну сторінку, написаний правильним шрифтом і ви перевірили правопис та граматику. Дайте його прочитати декільком людям для ознайомлення й коментарів. Це справді допомагає.

Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до університету / на освітню програму / курс. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли.

Корисну інформацію, що стосується підготовки мотиваційного листа, можна також знайти в статті Як написати ефективний мотиваційний лист?

Які вимоги ставляться до мотиваційних листів?

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, тож у зарубіжних вишах зазвичай не встановлюється якихось уніфікованих вимог щодо його структури та змісту. Однак заклади вищої освіти можуть публікувати на сайті зразки мотиваційних листів і правила їхнього оформлення (наприклад, щодо структури листа, його обсягу). Тому вступник заздалегідь повинен ознайомитись із сайтом обраного ним університету та підготувати лист відповідно до таких вимог і правил.

Разом з цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

  • зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. Тільки важливі деталі, факти, цифри;
  • чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;
  • неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;
  • простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;
  • неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Якою має бути структура мотиваційного листа?

Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Василю Михайловичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:

  • свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше);
  • здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
  • хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою та ін.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом, менеджером тощо).

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Чим урегульоване подання мотиваційних листів при вступі?

Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти є однією з новацій, впровадженою Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». Цим законом внесено зміни до ст. 44 Закону України «Про вищу освіту», згідно з якими прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) здійснюється з урахуванням бала за мотиваційний лист, вага якого може становити від 0 до 1 відсотка конкурсного бала, за умови оприлюднення результатів його оцінювання на веб-сайті відповідного закладу вищої освіти до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році, розгляд мотиваційних листів може бути передбачений для вступу до закладів вищої освіти для конкурсного відбору осіб, що навчатимуться за контрактом, зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6).

У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних листів заклад вищої освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції.

Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти. Критерії оцінювання мотиваційних листів розробляються, затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті закладів освіти не пізніше 1 червня 2023 року.

Під час вступної кампанії текст мотиваційного листа вноситься вступником до кожної заяви, за потреби на визначену закладом освіти електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію.

Роман Шандра, доцент ЛНУ ім. Франка.

Освіта.ua
21.03.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Вікторія
Якщо я подаю документи особисто, то можна мотиваційний лист писати від руки чи потрібно роздрукувати?
Іван Мясоедов
Доброго дня, ми подаємось на вступ в різні університети, на право. Є мотиваційний лист, чи можна його відправляти в різні учбові заклади, звісно міняючи назви, чи треба в кожен вуз писати новий мотиваційний лист? Дякую
Галина
Для Іван Мясоедов: подивіться вимоги в закладах до мотиваційних листів. Якщо вони не відрізняються, якщо Ви не писали нічого з приводу того чому хочете навчатись саме в цьому навчальному закладі (наприклад перелічуючи видатних випускників на яких рівняєтесь), то звісно можете лише змінити назву. Все у Ваших руках. Я б писала окремо, але то Ваша справа
Ганна
Для Іван Мясоедов: Потрібно дізнатися вимоги до мотиваційного листа кожного з університетів, до яких буде подано лист. Деякі університети можуть мати особливі вимоги, навіть до змісту (наприклад, їх може цікавити, чому обрали саме їхній університет).
Коментувати
Людмила
Доброго дня,чому в полі для тексту після "зберегти" не зберігаються внесені зміни.пПісля копіювання тексту,не виділяються абзаци,текс зміщено вліво?
Ганна
Для Людмила: Добрий день. Це текстове поле. Зміни треба вносити вручну.
Коментувати
Наталія
Доброго дня,підскажіть будь ласка ,як мені перенести мотиваційний лист до електронного кабінету,щоб зберігся формат,тому що під час копіювання і внесення тексту листа,формат не зберігається
Ганна
Для Наталія: Добрий день. Формат не має зберігатися (але він і не є важливим - для приймальних комісій важливий зміст листа). Якщо потрібно щось виправити, треба робити це вручну в полі для тексту листа.
Коментувати
Анастасія
Доброго дня. якщо я хочу вступити у Ваш заклад після 11 класу, то подати хаявку можу до 30 липня? А ще писати університет в мотиваційному чи Житомирська політехніка держаний університет?
Ганна
Для Анастасія: Добрий день. Заяви до всіх університетів подають до 18:00 31 липня. Офіційна назва Житомирської політехніки - Державний університет "Житомирська політехніка". Вказівки щодо написання мотиваційного листа потрібно дізнатися в університеті (сайт Житомирської політехніки - ztu.edu.ua).
Коментувати
Аліна
Доброго дня, до якого числа можна подавати мотиваційний лист?просто в деяких коледжах закінчується час для набору, тому цікавлюсь, до якого числа можна подавати мотиваційний лист (поступаю після 9)
Дмитро
Добрий вечір! Скажіть будь ласка, якщо ім’я приймальної комісії невідоме - то як до нього звертатися в шапці?
Ганна
Для Дмитро: Добрий день. Треба подивитися вказівки з написання мотиваційного листа на сайті університету, до якого буде подано лист. Якщо буде потрібна додаткова інформація, можна звернутися до представників приймальної комісії (контакти приймальних комісій є на сайтах закладів).
Коментувати
Ольга
Добрий день! Де саме те спеціальне віконце куди прикріплюють мотиваційний лист? Бо в подачі заяв на вступ я обрала спеціальність, заклад освіти і натиснула пошук. Мені видало знайдені конкурсні пропозиції. В куди прикріпляти мотиваційний лист не зрозуміло.
Ганна
Для Ольга: Добрий день. Це можна подивитися в інструкції з подання заяв на vstup.edbo.gov.ua в розділі "Інформація для вступника" - "Інформаційні матеріали".
Коментувати
Люба
Доброго дня, підскажіть чи потрібно в мотиваційному листі вказувати що дитина з багатодітної сім’ї і має пільги ато?
Ганна
Для Люба: Добрий день. Ні, не потрібно. У листі треба пояснити вибір спеціальності (або університету) та описати свої досягнення в шкільний період і очікування від навчання в університеті. Загалом, у кожного університету свої вимоги до змісту й обсягу мотиваційного листа, і їх треба дізнатися перед написанням листа.
Коментувати
Іван
Добрий день у якому форматі має бути мотиваційний лист? jpg? чи можливо у якомусь іншому форматі? скажіть будь ласка
Cаша
Для Іван: неважливо, там просто треба буде скопіювати текст листа та вставити у віконце спеціальне
Коментувати
Світлана
Підскажіть чи потрібно ставити підпис на мотиваційному листі. Чи достатньо ім’я та прізвища
Ганна
Для Світлана: Ні, не потрібно. Достатньо імені та прізвища.
Коментувати
Анонім
доброго дня. В статті написано, що мотиваційний лист повинен бути написаний правильним шрифтом. Питання: яким шрифтом його взагалі треба писати? І який розмір шрифта повинен бути?
Галина
Для Анонім: Взагалі стандартним шрифтом, яким пишуть документи є Times New Roman 14
Ганна
Текст мотиваційного листа потрібно буде вставити до спеціального поля, і шрифт буде таким, як передбачено в системі. Загалом, вимоги до мотиваційного листа потрібно дивитися на сайті кожного університету, до якого збираєтесь подавати заяву. Вимоги і до змісту, і до розміру, і до оформлення листа є різними в різних університетах.
Коментувати
Юлія
Доброго дня. Мотваційний лист - це обов’язкова умова вступу чи це добровільний додаток для додаткових балів?
Ганна
Для Юлія: Добрий день. Мотиваційний лист подавати обов’язково. Для частини вступників мотиваційний лист може вплинути на результати конкурсного відбору (зокрема під час вступу на бюджет, коли у вступників однакові результати за кількома критеріями, відбір проводять на основі мотиваційного листа).
Коментувати
Їду в Канаду!
Звісно, можна вступити до українського університету і після 18 років, якщо ти хлопець, отримати серйозний геморой з воєнкоматами (всі ж бачили в телеграмі, як воєнкоми ловлять чоловіків просто на вулицях і ламають їм руки-ноги). Не всі можуть, як зеленський, втекти від повістки у підрозділ "юзік". А можна, поки тобі немає 18 років, спокійно виїхати з України і отримати нормальну освіту на Заході паралельно уникнувши проблем з воєнкоматами. Зараз для жінок і дітей до 18 років кордони відкриті і можна зробити це безкоштовно і дуже просто (наприклад за канадською програмою CUAET). Тому не дуже розумію тих хто таки вирішив вступати до українських університетів. На мій погляд - це просто тупо.
Галина
Чи можна подати мотиваційний лист у письмовій формі(написаний від руки і сфотографований)? Дуууже прошу ,підкажіть,чи обов’язково потрібно друкувати?
Ганна
Для Галина: Мотиваційний лист потрібно набирати у віконці, призначеному для введення тексту (доцільно його набрати заздалегідь у будь-якій програмі й потім скопіювати).
Коментувати
Денис
Які терміни подачі мотиваційного листа на спеціальність агрономія(без нмт) на контракт?
Ганна
Для Денис: Мотиваційні листи додають до заяв. Період подання заяв на бакалаврат - з 19 липня до 18:00 31 липня.
Коментувати
Марія
В мотиваційному листі потрібно вказувати спеціальність чи освітню програму ( наприклад спеціальність Економіка , а освітня програма економіка бізнесу )?
Ганна
Для Марія: Це залежить від вимог університету до змісту листа та мотивації вступника (тобто можна написати, чому є намір вступити на економіку, а можна - чому є бажання навчатися на економіці бізнесу). Вимоги до змісту й обсягу листів відрізняються в різних університетах.
Коментувати
Тетяна
Чи доступний для перегляду мій мотиваційни лист, який я відправила в один університет, іншому універистету?
Галина
Для Тетяна: а навіщо він іншому університету, якщо Ви в ньому пишете чому саме хочете вступити в перший університет? Для Вас це вже мінус в другому університеті
Коментувати
Саша
чи можна повторно надїслати заяву на факультет, якщо зробила неправильну вставку мотивацйного листа ( не вставила заговок з контактами ВНЗ ) ?
Анна
Вже ні, так вже і буде. Інакше то буде скасована заява.
Коментувати
Мар'яна
Доброго дня! Потрібно писати лист на кожну окрему спеціальність чи тільки в певний університет?
Анна
Окремо на кожну спеціальність. Якщо спеціальність різна - відповідно і мотивація вашого вибору інша.
Коментувати