Електронний кабінет вступника: що необхідно знати

Інструкція щодо роботи системи подання заяв до вишів в електронній формі

Електронний кабінет вступника: що необхідно знати

Робота системи «Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти» регламентується Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році та Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженими наказом МОН № 1096 від 11.10.2018 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році», а також Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 1082 від 10.10.2018 року.

Інформація щодо вступної кампанії відображається та зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

Системою подання заяв в ЕЛЕКТРОННІЙ формі зможуть скористатися у повній мірі тільки вступники, які мають свідоцтво про здобуття повної загальної освіти (далі – свідоцтво) або атестат про повну загальну середню освіту (далі – атестат), виготовлений з використанням фотополімерних технологій, та сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019 років (крім сертифікату ЗНО 2017 з англійської, французької, німецької та іспанської мов) і бажають вступити на денну або заочну форми навчання за освітніми ступенями бакалавр, молодший бакалавр, (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань), а також на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

Тільки введення правильних та достовірних даних надають Вам можливість прийняти участь у конкурсному відборі та, при успішному його проходженні, бути рекомендованими до зарахування в обраний заклад вищої освіти.

УВАГА! Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки у ПАПЕРОВІЙ формі в таких випадках:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою2, квотою для іноземців відповідно до Умов прийому (тобто, якщо вступники бажають скористатися цими правами);
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому (див. розділ ІІІ «Джерела фінансування здобуття вищої освіти», пункти 4, 5);
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому (див. розділ І «Загальні положення», пункт 6, підпункт 7: за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу);
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті ЗНО.
 • Помилки (у свідоцтві/атестаті або сертифікаті) не вважаються розбіжностями, а потребують внесення виправлень у документ! Наприклад, є помилкою різне написання імені: Євген (у свідоцтві/атестаті) та Євгеній (у сертифікаті);
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення (формат – «книжка», виданий – орієнтовно до 2000 р.);
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів призерам та переможцям чемпіонату Європи та чемпіонату Світу, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) при вступі на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» (якщо бажають скористатись цим правом).[RbD1]

Увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Перед початком роботи обов’язково перегляньте інформацію у розділах:

 • Про проект;
 • Новини;
 • Інструкція;
 • Запитання-відповіді;
 • Умови прийому;
 • Контакти.

Після ознайомлення з вищевказаними матеріалами необхідно зареєструватись у системі: натисніть «РЕЄСТРАЦІЯ» (у вікні «Заповнити анкету вступника»).

Реєстрація вступника

Для успішної реєстрації уважно заповніть у формі всі поля достовірними даними.

2.1. Поля, які необхідно заповнити

Усі поля обов’язкові для заповнення (позначені «*»).

ЛОГІН (адреса електронної пошти) – введіть адресу своєї діючої електронної пошти. На цю адресу Вам надійде лист для активації доступу до системи. [RbD3] Вказана адреса буде Вашим ЛОГІНОМ для входу до електронного кабінету у подальшому. Система автоматично перевірить його на співпадіння з уже існуючими. У випадку, якщо буде зафіксовано ідентичність логінів, Вам буде видано попередження. Для вирішення проблеми Вам потрібно створити унікальний логін.

УВАГА! Використання адрес електронної пошти з окремих доменів (наприклад, mail.ru, yandex.ru) в Україні заборонено. Використовуйте інші адреси.

ПАРОЛЬ (Підтвердження паролю) – не менше 6 символів (запам’ятайте його!).

Дані сертифіката ЗНО:

 • Номер – 7 цифр номера сертифіката ЗНО;
 • Пін – 4 цифри пін-коду сертифіката ЗНО;
 • Рік отримання – оберіть із випадаючого списку рік отримання сертифіката ЗНО (2017, 2018 або 2019).

У випадку, якщо Ви маєте декілька сертифікатів ЗНО, то використайте один з них, а дані інших сертифікатів необхідно додати в особистому електронному кабінеті вступника після реєстрації в системі.

Дані свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту (ПЗСО):

УВАГА! Реєстрація електронного кабінету вступника можлива з документом про ПЗСО, виданим не раніше 1998 р. (фотокомп`ютерні («пластикові») документи). В іншому випадку подавайте заяви безпосередньо у закладі освіти, у паперовому вигляді.

Серія документа про ПЗСО – 2 літери;

Номер документа про ПЗСО – 8 цифр;

Середній бал документа про ПЗСО обчислюється вступником самостійно за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до документа про ПЗСО оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.

УВАГА! У зв’язку зі зміною формули розрахунку середнього бала не слід використовувати бал, вказаний в додатку до свідоцтва/атестата ПЗСО.

ВАЖЛИВО! При введенні даних середнього бала додатку до свідоцтва/атестата про ПЗСО будьте дуже уважні, оскільки ці дані Ви зможете змінити тільки ДО подання ПЕРШОЇ ЗАЯВИ. Усі електронні заяви будуть подані саме з цим балом. Якщо заклад освіти при перевірці виявить помилкові дані про середній бал, він має право відмовити Вам в участі у конкурсному відборі.

Після заповнення форми натисніть кнопку «ЗАРЕЄСТРУВАТИ».

Системою буде надіслано запит до ЄДЕБО для перевірки правильності внесених даних.

2.2. Завершення реєстрації

В якості підтвердження вказаних даних в ЄДЕБО буде створено Ваш обліковий запис, логін та пароль якого надалі буде Вашим для доступу до особистого електронного кабінету вступника.

У разі успішної реєстрації Ви отримаєте на екрані повідомлення:

На вказану Вами адресу електронної пошти надійде лист для АКТИВАЦІЇ електронного кабінету вступника (не знищуйте цей лист!).

Виконайте вказані у листі рекомендації. Це дозволить активувати електронний кабінет та здійснити перший вхід до нього.

Зверніть увагу, що після активації електронного кабінету потрібно при вході на сторінку ЕК натискати кнопку «Електронний кабінет», яка розміщена зверху ліворуч на головній сторінці.

Особистий електронний кабінет вступника

3.1. Вхід до електронного кабінету вступника

Успішна реєстрація в системі надає можливість увійти до електронного кабінету вступника на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Кнопка «ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ» знаходиться на головній сторінці сайту зверху ліворуч.

Увага! У подальшому не використовуйте для входу посилання у листі для АКТИВАЦІЇ електронного кабінету вступника!

У вікні, що відкрилось, введіть Ваші логін та пароль:

Після заповнення форми натисніть кнопку «ВХІД».

Зверніть увагу! У випадку, якщо після вводу логіну та паролю знову завантажується головна сторінка, необхідно «очистити» історію та кеш браузера за весь період або змінити браузер.

ВАЖЛИВО! Якщо Ви забули пароль від особистого електронного кабінету натисніть кнопку «Забули пароль?» та введіть Ваш логін.

За потреби можна також повторно отримати лист активації.

У цьому вікні можна також розпочати реєстрацію електронного кабінету для іншої особи.

3.2. Внесення даних вступника в особистому електронному кабінеті

Після успішного входу до електронного кабінету вступника відкриється вікно з інформацією про Ваше свідоцтво/атестат про ПЗСО та сертифікат(и) ЗНО.

В електронному кабінеті вступника:

 • заповніть обов’язкові особисті дані та завантажте сканкопії необхідних документів для подання електронних заяв;
 • переглядайте конкурсні пропозиції від ЗВО для вступу;
 • здійсніть подання заяв до закладів вищої освіти (далі – ЗВО) України (з 10 до 22 липня 2019 р.) та переглядайте їх поточний стан.

1) Контактний телефон, середній бал додатку до документа про ПЗСО

Контактні телефони потрібні для оперативного зв’язку ЗВО з вступником. Співробітники приймальних комісій потребують оперативного зв’язку зі вступниками чи їх батьками, тому вкажіть декілька телефонних номерів.

Як було вказано вище (у порядку реєстрації) середній бал додатку до свідоцтва/атестата можна змінити (у разі необхідності) тільки до подання першої заяви.

Після внесення номеру або зміни середнього бала стає активною до застосування кнопка «ПІДТВЕРДИТИ» – натисніть її.

2) Завантаження КОЛЬОРОВОЇ ФОТОКАРТКИ вступника (3х4 см)

Файл завантажується у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу - 1 Мб.

Зверніть увагу, що фото, яке Ви вказуєте в електронному кабінеті, заклад вищої освіти може використовувати у подальшому для замовлення студентського квитка. Тому селфі чи некоректне фото краще не використовувати [RbD4]!

3) Перевірка даних сертифікатів ЗНО, додавання сертифікатів інших років

Перевірте достовірність завантаженої інформації щодо результатів ЗНО. У разі виявлення невідповідностей зверніться до ПІДТРИМКИ електронного кабінету вступника (інформація нижче).

4) Завантаження ДОДАТКА до СВІДОЦТВА/АТЕСТАТА про повну загальну середню освіту вступника

Файл завантажується у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу - 1 Мб.

Середній бал додатка до свідоцтва/атестата вважається підтвердженим після реєстрації у ЗВО першої заяви, поданої вступником (остаточна перевірка – при поданні до ЗВО оригіналів).

Зверніть увагу, що завантажити необхідно тільки сторінку, де вказані оцінки!

5) Завантаження ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ щодо вступника

Документ, що підтверджує реєстрацію у сільському населеному пункті.

Сільський коефіцієнт (СК) збільшує конкурсний бал та дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах

освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка – Додаток 2 до Умов прийому); 1,00 - в інших випадках. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Формат – JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу - 1 Мб.

Документи вважаються підтвердженими підтвердженим після реєстрації у закладі освіти першої заяви, поданої вступником (остаточна перевірка – при поданні до закладу освіти оригіналів документів).

Увага! Файл завантажується за наявності підстав! Подання неправдивої[RbD6] інформації є підставою для виключення з конкурсного відбору!

Приймальні комісії закладів освіти отримують з ЄДЕБО наступну інформацію про переможців олімпіад та конкурсів, які отримують додаткові бали до конкурсного бала:

1) Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

2) Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним [ДЛВ7] 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»).

Крім того, призерам та переможцям чемпіонату Європи та чемпіонату Світу, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) при вступі на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Звертаємо увагу, що особам, вказаним в останньому абзаці, необхідно особисто звернутись до Приймальної комісії закладу освіти для підтвердження права на додаткові бали (роз’яснення про порядок дій Приймальної комісії доведено закладам освіти Міністерством освіти і науки України).

3.3. Рекомендації щодо зменшення розміру сканованого документа

Якщо зображення має розмір більше 1 Мб, виникне помилка при його завантаженні. Тому необхідно змінити розмір файлу. Наприклад, за допомогою програми «PAINT» (яка за замовчуванням встановлена на комп’ютерах з операційною системою Windows).

Відкрийте зображення за допомогою вищевказаної програми. У верхньому куті натисніть напис «ЗМІНИТИ РОЗМІР». Це відкриє діалогове вікно:

У вікні в полі «По горизонталі» замість 100% впишіть 50% (або стільки, на скільки Ви бажаєте зменшити ваше зображення). Поле «По вертикалі» змінюється автоматично (якщо встановлено позначку «Зберегти пропорції»!).

Для підтвердження зміни натисніть «ОК».

У вікні зображення натисніть «Зберегти» – збережено сканований документ зменшеного розміру.

3.4. ПІДТРИМКА електронного кабінету вступника

 • консультаційний телефон: (044) 290-18-13;
 • електронна пошта: ez@inforesurs.gov.ua;
 • на сайті - Інструкція, Запитання-відповіді, Умови прийому тощо.

Процедура подання електронних заяв

4.1. Вибір КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ на вступ

Для подачі заяви на вступ до закладу вищої освіти натисніть на посилання «Подача заяв», після чого з'явиться форма вибору КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ на вступ до ЗВО.

Звертаємо увагу, що згідно Умов прийому до ЗВО у 2019 році для участі у конкурсі на бюджетні місця (на освітні ступені БАКАЛАВР та МАГІСТР) можливо подати УСЬОГО (сумарно):

 • 7 заяв (наприклад, можна подати усі заяви до одного ЗВО або по одній заяві до семи ЗВО);
 • на 4 спеціальності (наприклад, можна подати усі заяви на одну спеціальність або по кілька заяв на чотири спеціальності).

ЗАГАЛЬНО рахують заяви на денну та заочну форми навчання (сумарно не більше 7 заяв).

Для участі у конкурсі на контрактні місця вказані обмеження не розповсюджуються.

1) Оберіть потрібні параметри для вибору конкурсних пропозицій та натисніть «Пошук»:

 • Регіон (тобто область України, м. Київ – у кінці переліку);
 • Заклад освіти;
 • Освітній ступінь (ОКР) – бакалавр, магістр, молодший спеціаліст;
 • Форма навчання – денна/заочна;
 • Спеціальність – введіть код або частину назви спеціальності (див. р.V).

Зверніть увагу, що для параметрів «Заклад освіти» та «Спеціальність» реалізовано контекстний пошук, тобто для пошуку необхідної назви потрібно ввести частину назви, написати одне зі слів (цифр), що входить до її складу, але не менше 3-х символів.

Відобразиться список з назвами (кодами), що містять це слово (цифри).

Обов’язкові для вибору параметри позначені «*» – тільки «Заклад освіти» та «Освітній ступінь (ОКР)», але більша деталізація у пошуку надає конкретніший результат!

У таблиці «Знайдені конкурсні пропозиції» («2,3,4» на малюнку нижче):

 • після перегляду знайденої інформації натисніть в обраній пропозиції на посилання у колонці «Назва пропозиції» для відкриття переліку вступних випробувань та конкурсних показників. Ваші предмети ЗНО повинні відповідати вказаним у переліку («2» на малюнку нижче);
 • для вибору пропозиції встановіть позначку у першій колонці таблиці;
 • для продовження формування заяви натисніть «+ ПОДАТИ ЗАЯВУ»:

У переліку вступних випробувань та конкурсних показників, крім відповідності предметів ЗНО, зверніть увагу на наступне:

 • предмет «Іноземна мова» дозволяє обрати сертифікати ЗНО з англійської, французької, німецької або іспанської мови;
 • у колонці «МКБ» закладом освіти може бути вказаний мінімальний конкурсний бал з предмета, що дозволить приймати участь у конкурсі; – у колонці «В» вказано, чи є це предмет на вибір вступника.

Зверніть увагу, що дані Приймальної комісії ЗВО (в тому числі необхідна контактна інформація) відображаються у разі їх внесення до конкурсної пропозиції закладом освіти.

4.2. Подання вступником ЗАЯВ на вступ

Після натискання кнопки «+ ПОДАТИ ЗАЯВУ» відображається форма для подання. Перегляньте загальні параметри обраної конкурсної пропозиції:

Оберіть інші параметри заяви:

 • Пріоритетність – тільки для участі в конкурсі для навчання за кошти державного бюджету (крім вступу на ОКР «Молодший спеціаліст»);
 • Участь в конкурсі за джерелами фінансування – встановіть позначку у відповідному полі;
 • Освітній ступінь (рівень) за бюджетні кошти – встановіть позначку у відповідному полі;
 • Результати ЗНО – оберіть з даних Вашого сертифікату.

Після вибору натисніть «Подати заяву»:

По черзі зробіть вибір результатів ЗНО:

Якщо Ви маєте сертифікати за 2017, 2018 та/або 2019 роки самостійно оберіть потрібний (напевне, з більшим балом?). Аналогічний вибір здійснюється, якщо є варіанти вибору предмету для третього вступного випробування.

Після натискання кнопки «Подати заяву» необхідно підтвердити згоду із загальними параметрами Вашої участі у конкурсному відборі на вступ:

4.3. Подані вступником ЗАЯВИ на вступ

Після подання заяву буде додано до переліку Ваших заяв.

Уважно ознайомтесь з попередженнями та рекомендаціями.

Для відображення нової поданої заяви доцільно оновити сторінку браузера.

Загальний вигляд переліку заяв вступника:

Зверніть увагу! В електронному кабінеті вступника відображаються тільки заяви, подані в ЕЛЕКТРОННОМУ вигляді (тобто заяв, поданих у ПАПЕРОВОМУ вигляді Ви не побачите).

Скасування заяви вступником:

У разі помилкового подання заяви Ви маєте можливість СКАСУВАТИ подану заяву, якщо її ще не оброблено закладом освіти (без втрати спроби!).

Для цього оберіть заяву та натисніть «Активні дії» – «Скасувати»:

Зверніть увагу! «Втрата спроби» актуальна лише для заяв з пріоритетом. Якщо заяву вже оброблено закладом освіти – пріоритет втрачається.

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

Освіта.ua
24.06.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Руслан
Скажіть будь ласка якщо я раніше уже навчався, і маю диплом, то щоб здобути іншу професію мені потрібно вносити якісь кошти?
Олександр
Статус заяви: Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб). Коли він повинен змінитися?
Ендрю
Добрий день, така ситуація: фото завантажив, яке було, і такого вже немає, чи приймуть інші фото?
Маша
Допоможіть будь ласка. Чи можна подати заявку повторно на бюджет, а не на контракт?
Микита
Добривечір. Результати буде відомо 26 липня? Та що треба буде зробити далі, якщо все складеться добре? Чи про це напишуть десь у електронному кабінеті? Дякую.
Z
Для Микита: про это уже написано на этом портале. Найди статью «26 липня стане відомо хто поступив на бюджет»
Коментувати
наталія
Добрий вечір! Що означає: "Поточна дата менша за " Дата початку прийому заяв" обраної конкурсної пропозиції"?? Хоча до 18:00 навіть 22.07.2019 можна заяви ще подати
Влад
Для наталія: можна, то щось в тебе з компом
Коментувати
Руслан
Добрий день, підкажіть будь ласка, що робити якщо виникла помилка "Результати ЗНО мають бути вказані для всіх вступних іспитів з предметів ЗНО не на вибір вступника" Хотя все вказав правильно
Влад
Для Руслан: ти вибрав значить ті зно з списку, які не можна вибирати. Або на відкриту пропозицію вони одні, а на небюджетну інші
Коментувати
Мгер
Здравствуйте! Скажите пожалуйста в мой кабинет ( кабінет вступника) должно что то придти ?
Влад
Для Мгер: зміниться статус заяв
Коментувати
Наталія
Доброго дня . вчора зареєстрували заяви в електронному кабінеті з відповідним пріоритетом. 3 заяви допущені до конкурсу, а 4 інші- статус не змінюється , тільки зареєстров. в Єдиній базі". Чи є привід хвилюватися? Чому так довго не розглядаються заяви?
Влад
Для Наталія: до 26 числа всі розглянуть. Не переживайте
Коментувати
Руслан
Підкажіть будь ласка Як можна дізнатись чи 100% загрузилась фотографія додатка до атестату?
Влад
Для Руслан: там є кнопочка з лупою, нажміть її
Коментувати
Олена
Скажіть, будь ласка, якщо скасувати заяву з першим приорітетом, коли вона вже розглянута ВНЗ, можна пройти на бюджет за другим чи третім приорітетом?
z
Для Олена: да
Коментувати
Тетяна
Підкажіть, чи можна змінити приорітет заяви, якщо її ще не розглянуто вишем?Помилково поставили 2 приорітет, замість 1 (схожі спеціальності). З першим пріорітетом ще нічого не подавали виходить.
Влад
Для Тетяна: це ризиковано, бо ЗВО вже міг обробити заяву, а Ви ще бачите не оновлені дані
Коментувати
Ірина
В якому порядку відбувається зарахування на контракт? В першу чергу ті, хто вказував відразу контрактну форму навчання в електронному кабінеті чи ті, які бюджетну? Чи взагалі той, хто першим приніс документи? Чи враховується в даному випадку конкурсний бал? Цікавлюся, щоб не пролетіти з контрактом у випадку непроходження на бюджет, оскільки заяв на контракт дуже багато.
Влад
Для Ірина: хто перший приніс того і місце
Коментувати
Леся
Чи можна одночасно подавати заявки на державну та контрактну форму навчання, чи не будуть автоматично скасовані заявки по приоритету, якщо один з вузів приймає на контракт?
...
Для Леся: спочатку йде відбір на бюджет. Все буде добре, не хвилюйтеся. Вам можуть навіть дзвонити не дуже популярні ЗВО і пропонувати контракт ще до 26 липня. Якщо ви розраховуєте на бюджет, не реагуйте.
Леся
Дякую вам!!
Коментувати
Tetiana
Що робити якщо приреэстрацыю особистого кабынету вступника помилково не вказав номер, а тепер подача заяв недоступна?!
Руслан
Добрий вечір, підкажіть будь ласка, середній бал атестата вираховується з всіх моїх 22 предметів +3 ДПА, чи як?
Влад
Для Руслан: так
Коментувати
Юлия
Скільки заяв можно подати на молодшого спеціаліста в коледжі? Чи є там пріоритети?
...
Для Юлия: у коледж приймають не за державним бюджетом, а за регіональним. Тому пріоритетів там немає, кількість заяв необмежена.
Коментувати
Elen
Добрый день, подскажите, могу ли я увеличить фото до реальных размеров3×4,если она загружега на А4 в масштаб 1к1
...
Для Elen: сходіть в будь-який копі- центр чи салон, зробіть фото на документи 3*4. Вам зразу скинуть на флешку у потрібному форматі і розмірі. А роздруковані фото потім подаєте з оригіналами документів в приймальну комісію. Фото мають співпадати.
Коментувати
Карина
При регистрації я ввожу данні і вибиває помилка що серія і номер сертифіката вже такий існує , що робити ??
Ольга
Як потрібно копіювати додатка до свідоцтва про здобуття пзсо, а також свідоцтво

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!