Сергій Захарін: про фінанси НАЗЯВО

НАЗЯВО оприлюднило частину фінансової звітності про окремі результати своєї діяльності

Сергій Захарін: про фінанси НАЗЯВО

Автор: Сергій Захарін, доктор економічних наук, професор, голова ГО «Науково-дослідний інститут економічного розвитку», керівник патронатної служби міністра освіти і науки України.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти нарешті оприлюднило частину фінансової звітності про окремі результати своєї діяльності за 2015-2019 рік. Давайте читати та аналізувати.

Але спочатку – коротка «історія питання». Протягом 2020 р. засоби масової інформації оприлюднювали відомості про заробітки Голови агентства та його заступників – вони виявилися захмарними. Очільник Громадської ради при МОН Микита Андрєєв у своєму блозі оприлюднив копію Штатного розпису НАЗЯВО на 2020 рік (а це – фінансовий документ, з печаткою та трьома підписами), у якому чорним по білому написано, що фонд заробітної плати за посадою «Голова агентства» складає 106934 грн. І це – як то кажуть, лише офіційно, «по відомості».

У жовтні 2020 р. автор цих рядків подав до НАЗЯВО інформаційний запит про доступ до публічної інформації, у якому попросив надати фінансові документи агентства (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, кошториси, тендерні звіти тощо) за 2015-2020 роки.

Окрім того, просив надати інформацію про результативність, ефективність та якість виконання делегованих повноважень суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг (згідно підпункту 3) пункту 1 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

У 5-денний термін відповіді на цей запит, як і очікувалося, не надійшло. Натомість на сайті НАЗЯВО з’явилися звітність та інформація, на яких оприлюднено окремі фінансові документи та окремі фінансові показники діяльності агентства.

Вважаю, сам факт оприлюднення цієї інформації вже є невеликим прогресом. Нарешті платники податків зможуть подивитися, чи ефективно витрачаються кошти державного бюджету, що спрямовуються на функціонування агентства. Було б дуже файно, якби у майбутньому фінансові документи агентства оприлюднювалися вчасно і без нагадувань.

Із оприлюднених даних стало відомо, що протягом перших дев’яти місяців (січень-вересень) 2020 року агентство із державного бюджету (загальний фонд) отримало 21,9 млн грн. З них 21,1 млн грн витрачено на «оплату праці Голови Агентства, заступників Голови і штатних співробітників секретаріату».

Оприлюднено інформацію про номінальну заробітну плату Голови НАЗЯВО Квіта С. М., всіх його заступників та керівника секретаріату. Суми чималенькі, і вони значно перевищують заробітну плату будь-кого з членів Уряду. Окрім того, два заступника Голови отримують компенсацію на оренду житла.

На сайті зроблено посилання на Постанову Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 392 «Деякі питання оплати праці працівників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти», що підписана Володимиром Гройсманом. Цією постановою встановлено «додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів» за такими позиціями: Голова Національного агентства та його заступники – 6, керівник секретаріату Національного агентства та його заступники – 5, керівники структурних підрозділів – 4, фахівці – 3.

Невже так можна? Невже можна просто так взяти і підвищити заробітну плату працівників державної організації у 3-4-5-6 разів? Виявляється, можна.

Я вражений. Ми думали, що до НАЗЯВО обрано людей, для яких якість вищої освіти – це сенс життя та зміст служіння. Виявляється, вони готові боротися за цю якість лише у випадку, якщо їхня заробітна плата буде перевищувати встановлені нормативи у 5-6 разів.

НАЗЯВО отримує гроші не тільки з державного бюджету, а ще й від закладів вищої освіти – за надані послуги. Ці гроші зараховуються до так званого «спеціального фонду».

Сума надходжень до спеціального фонду НАЗЯВО за дев’ять місяців (січень-вересень) поточного року склала майже 28,2 млн грн., в основному – як плата, отримана від закладів вищої освіти та наукових установ за послуги з акредитації освітніх програм. Із цієї суми, якщо вірити сайту, 78,1% витрачено на оплату праці експертів з акредитації, а також інших фахівців.

На сайті також написано: «кошторисна вартість акредитації однієї освітньої програми впродовж січня-серпня складала 63 437,68 грн. У цю суму включено 15000,00 грн як орієнтовну вартість відрядження експертів до закладу вищої освіти для проведення виїзної експертизи. Реальна вартість відряджень експертів у першому кварталі 2020 року склала значно менше, а починаючи з кінця березня 2020 року, майже всі акредитаційні експертизи здійснювалися в дистанційному форматі з використанням технічних засобів відеозв’язку. Відповідно, реальна вартість однієї акредитаційної експертизи, проведеної впродовж квітня-серпня 2020 року, склала 48 437,68 грн.». Це була цитата.

Отже, у січні та лютому вартість відрядження була значно меншою, ніж планували. Тоді чому закладам вищої освіти не повертають зайво стягнуті кошти?

На сайті за посиланням розміщено документ «Розрахунок вартості надання послуг з акредитації освітньої програми (освітніх програм): чинний з 1.01.2020 до 31.08.2020», а тут розміщено документ «Розрахунок вартості надання послуг з акредитації освітньої програми: чинний з 1.09.2020».

Коли і ким ці документи складено, коли і ким затверджено – не вказано. З першого «розрахунку» випливає, що у вартість кожної послуги закладено вже згадані 15000 гривень на відрядження членів експертної групи – але ми вже знаємо, що ця сума є явно завищеною. З другого «розрахунку» випливає, що сума на відрядження вже зменшена до 12000 гривень, натомість підвищено ціну інших послуг.

Дивна історія. Під час карантину послуги з акредитації надавалися та надаються в режимі онлайн, а отже, експертів у відрядження не направляли. Не дивлячись на це, у всіх «розрахунках» (у тому числі і станом на зараз) присутня вартість відрядження. Достовірно знаючи, що витрат на відрядження експертів не буде, заклади вищої освіти все одно змушені сплачувати кошти для відшкодування цих витрат. Ці кошти (сплачені зайво) йдуть у «спеціальний фонд» НАЗЯВО, а що з ними відбуваються далі – громадськості не відомо.

Жоден ректор у публічних виступах не поставив просте запитання: «Чому закладам вищої освіти не повертають зайво стягнуті кошти?»

З кожної одиниці наданої послуги утворюється «дельта» у розмірі як мінімум 15000 гривень (протягом квітня-вересня) та 12000 (починаючи з вересня). Якби ми знали кількість проведених акредитацій – могли би вирахувати загальний обсяг отриманого «прибутку» (який у жодному бухгалтерському документі не відображається, оскільки НАЗЯВО є неприбутковою установою, а відтак – взагалі не може мати жодних прибутків). Але необхідних для розрахунків відомостей на сайті немає.

Натомість наведено такий текст: «…вказано розподіл витрат за період з останнього кварталу 2019 року (коли розпочалася діяльність Агентства з акредитації освітніх програм) до кінця третього кварталу 2020 року. За цей час за статтею кошторису «послуги організаційного характеру» нараховано 9 092 184,00 грн, але (поки що) фактично отримано 6 951 242,00 грн. Сподіваємося, що заклади вищої освіти закриють свою заборгованість перед Національним агентством найближчим часом, і обов’язково до кінця 2020 року».

Відверто кажучи, я знову мало що зрозумів. У цьому абзаці дані лише за однією статтею «послуги організаційного характеру» наводяться, починаючи з «останнього кварталу 2019 року», тобто з 1 жовтня 2019 року. Натомість вся інша фінансова звітність – з 1 січня 2020 р. Отже, для поглибленого фінансового аналізу ця звітність просто не придатна. Побоююся, що такі перекручення зроблені зумисно.

Але давайте на хвилинку повіримо у те, що написано на сайті. Виходить, окремі заклади вищої освіти (не названо – які саме) отримують послуги агентства, не оплачуючи їх? Виходить, державна організація, яка утримується коштом платників податків, може ухвалити рішення про надання певних послуг безкоштовно? Виходить, є заклади вищої освіти різних типів - ті, які мають сплачувати послуги у повному обсязі, і ті, які можуть їх не сплачувати?

Що таке «послуги організаційного характеру»? Відповіді у вигляді текстової інформації на сайті НАЗЯВО не наведено, натомість наведено кругову діаграму (сумнівної якості), з якої вбачається, що йдеться про оплату членських внесків до міжнародних організацій, комунальні послуги, придбання товарів, відшкодування витрат на відрядження експертів, оплату тренінгів, а також гонорари членам агентства, членам ГЕР та модераторам. Абсолютних сум – скільки витрачено за окремими періодами – не наведено.

Дивно, але перераховані на круговій діаграмі статті видатків не кореспондують із статтями, перерахованими у підпункті 5) пункту 2 розділу IV Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 року № 997, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851.

Боюся помилитися, але комунальні послуги, що отримує агентство, оплачуються двічі: за рахунок коштів державного бюджету (оскільки ця стаття витрат є захищеною згідно припису ст.55 Бюджетного кодексу України), а також за рахунок закладів вищої освіти (про це свідчить кругова діаграма).

Боюся помилитися, але витрати на відрядження експертів також оплачуються двічі: один раз ці витрати включені у документ під назвою «розрахунок» окремим рядком, а інший раз ці витрати включені до складу «оплата організаційних послуг», але вже у іншому рядку. Нагадаю, що фактично через карантин відрядження взагалі не здійснюються.

Чи впливає на якість роботи закладів вищої освіти членство НАЗЯВО у міжнародних організаціях, робота модераторів та їхні гонорари, інші «презентаційні витрати» - питання риторичне.

Дивно, але всі ректори, які купують послуги у НАЗЯВО, покірно оплачують ці написані на папері «витрати», хоча певні витрати не передбачені жодними нормативними документами, а деякі – фактично не здійснюються.

На мій погляд, настав час перевірити фінансове життя у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти. Невже я один так думаю?

P.S. У цій статті відображено лише позицію автора. Висновки та фактичні твердження, наведені у цій статті, не відображають позиції державних органів, установ, організацій.

Освіта.ua
12.11.2020

Популярні блоги
О. Костюк: Польщі потрібні таланти, а Україні – ні? Система вищої освіти України приречена продукувати масовий освітній продукт, а не унікальний
І. Лікарчук: вчитися мають ті, хто хоче здобути освіту Повна загальна середня освіта повинна бути не обов’язковою, а загальнодоступною
Д. Ламза: ніхто не хоче йти в освіту або школа без учителів Від Кабінету Міністрів немає жодних дій щодо підвищення значимості професії вчителя
С. Колебошин: 3000 спартанців (задача про молодих вчителів) 3000 молодих вчителів на 15000 шкіл, що в середньому – 1 новий вчитель на 5 шкіл
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Мороз в .в.
КАДЫ ШАРОВА ВЫГАНИТЕ?? Неужто не видно , что кадр работает против страны, против Украины, против министерства? Какие очки нада?
Марчук Ю. Н.
Назяво- це надумане утворення, яке у повному відриві від реальності , економіки перевіряє папірці, а експерти- це некваліфіковані самозванці. Для Квіта і громадянина Канади Вінницького - це бізнес - проект. Для університетів - це грабунок .От і вся філософія. Кру,Рахункова, мвс віморожуються, бо бояться посольства сша , гидких соросят. От і вся картина маслом.
:)
Для Марчук Ю. Н.: але ж бізнес проект за бюджетні кошти - це ж так в дусі української сучасної ментальності!! З назяво боротись не будуть, будуть під різними лозунгами боротись за право самому керувати цим бізнес проектом!!!
Коментувати
Yevgeny
"Жоден ректор у публічних виступах не поставив просте запитання: «Чому закладам вищої освіти не повертають зайво стягнуті кошти?»" -- тому, що ректори і собі необмежено встановлюють зарплати. Хоча під час виборів погоджувалися, що "Головне в університеті -- студенти і викладачі".
Фірсов
Для Yevgeny: ти, придурок, звідки взяв , що не ставлять проблему ціни ? Не знаєш, не мели!
Ей ви там нагорі?
Цікаво- держава, мон , суспільство бачать, що набивають кишені оці Назяви, а протестувати мусить ректор чи директор? Щоб завтра неакредитували і закрили внз... А де ж прокурори, набу, назк , дбр і прочая нечисть???
Коментувати
Отак любіть країну
https://m.youtube.com/watch?v=_-g-pFaSsEo .
Так кому карантин???
Лещенко уклав фінансову угоду на 5 років з олігархом Григоришиним (ДОКУМЕНТ) https://antikor.com.ua/articles/123831-leshchenko_uklav_finansovu_ugodu_na_5_rokiv_z_oligarhom_grigorishinim_dokument Такие как Лещенко,Коболев, Квит и др. братия- суперпатриоты страны! Правда,за миллионные зарплаты.
Так кому карантин???
Кабинет Министров Украины отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений и наблюдательных советов АО "Укрзализныця", ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Соответствующие распоряж Источник: https://censor.net/ru/n3230721
Так кому карантин???
https://censor.net/ru/news/3230721/kabmin_otmenil_ogranicheniya_na_zarplaty_glav_i_chlenov_pravleniyi_ukrzaliznytsi_aeroporta_borispol
Ирина
Но верх цинизма- это зарплата Коболева( 342 млн грн. за год) и 80 (!!) компаний- прокладок в структуре " Нафтогаза". Никто не разрешает делать там аудит! Все оттуда кормятся!!! А тарифы можно ещё поднимать!!! А вы,учителя,умирайте от ковида без страховки,получая минималку,да ещё учите патриотов на укр.мове! Власть " пудрит мозги" лживыми лозунгами,звучащими на всех олигархических каналах зомбоящика.
Імя
Такие они и есть соросята: Сорос им ничего не платит, он хитрожопо их трудоустраивает в станах третьего мира, которыми руководит, на высокие должности, оплачиваемые из бюджетов этих стран, т.е. из кошельков стремительно беднеющих аборигенов.
Шурик
Что непонятно? Бизнес-структура,только деньги! Какое там образование их интересует! Расформировать бы их и им подобных. Балласт " на телах" бюджета и системы образования. " Волчья стая" приближенных, " рука руку моет". На хрен им молодые,умные,перспективные? Декларации ещё бы посмотреть) Деятели науки.Всех их в обычные школы! Мастерство показывать! За не целесообразным растрату бюджета- наказать.Люстрировать!
Роман
"Дивно, але всі ректори, які купують послуги у НАЗЯВО, покірно оплачують ці написані на папері «витрати»..." - нічого дивного в цьому немає, бо у нас в Україні дивним чином уряд прийняв рішення про те, що без проходження акредитації видати випускникам дипломи не можна. При чому, технічно не можна навіть замовити дипломи у ЄДЕБО. Тобто, якщо через принципову позицію ректора затягується акредитація, то заклад не видає вчасно дипломи. При затримці видачі дипломів заклад повинен отримувати спеціальний дозвіл видати дипломи (в Інфоресурсу, а якщо більше 90 днів - у МОНУ). Тому ніхто не хоче ризикувати... Коли акредитацію проводило МОНУ, то ці положення були більш-менш зрозумілими і логічними. А при теперішніх підходах НАЗЯВО вони, як на мене, дещо абсурдні, бо організацію, яка не відноситься до системи виконавчої влади (не є органом влади) фактично неявно наділили повноваженнями надавати дозвіл на видачу дипломів - повноваженнями органу влади.
Скептик
У вас упереджене ставлення до НАЗЯВО і ви виконуєте завдання свого патрона, тому до ваших постів довіри немає. Чи ви це не розумієте?
:(
Для Скептик: так, він це розуміє, але це не знімає фактичних проблем в роботі назяво. Певен, і Ви це розумієте.
Коментувати