І. Осадчий: вперед, назад чи … разом із В.Сухомлинським?

Сьогодні у фаворі антипод справжньої педагогіки, її дешевий замінник – імітаційна педагогіка

І. Осадчий: вперед, назад чи … разом із В.Сухомлинським?

Автор: Іван Осадчий, вчитель фізики і математики, доктор педагогічних наук.

Під час однієї з розмов із директором ІППО паном Михайлом Войцехівським народилася думка про те, що було б добре, якби відзначення 100-літнього ювілею великого українського педагога Василя Сухомлинського завершилося уведенням до українського правопису написання з великої літери слова Вчитель. А чому б і ні? Це було б хорошим результатом суспільної дискусії про роль вчительства у становленні кожної особистості, у розвитку української нації в цілому. А хто ж має навчати, розвивати і виховувати наших дітей і внуків, якщо не найкращі із дорослих, якщо не інтелектуальна та моральна еліта нації?

Саме для цього можна було б скористатися фінським досвідом та й зробити так, щоб найкращим випускникам середньої школи було цікаво обирати майбутню професію і комфортно працювати саме у сфері освіти. Для цього необхідно не так вже й багато: виплачувати педагогам заробітну плату в розмірі півтори середньої заробітної плати в країні, надати свободу професійної діяльності вчителеві та директору закладу освіти і створити умови для проведення ними наукової діяльності. За таких умов «відмінники» самі прийдуть в освіту, змінять її якість і цінності.

Пройшло кілька місяців від тієї розмови, як і від засідання педагогічної ради школи, у якій я зараз працюю, присвяченого педагогічній спадщині Василя Сухомлинського, яке ми підготували та провели разом із професором, доктором педагогічних наук Дмитром Пащенком.

Час спливає надто швидко, але думки щодо використання надбань Вчителя для формування юних громадян України, зміцнення української нації та держави не полишають і сьогодні. І ось що турбує.

Треба визнати, що попри велику кількість спеціально і само організованих заходів, 100-річчя з дня народження великого українського педагога не стало рухом, який би резонував із реформуванням системи загальної середньої освіти, зупинив окремі негативні та критично руйнівні тенденції у її змінюванні (стихійному, або ж вдало чи невдало зорганізованому).

У чому суть проблем? Їх кілька.

1. Узяв до рук першу книгу п’ятитомника Василя Сухомлинського, яку купив у далекому 1976 році, навчаючись на першому курсі педагогічного училища. Розпочинається вона статтею «Великий радянський педагог». Після її прочитання у сучасного пересічного читача може скластися враження, що Василь Сухомлинський дійсно «вірний учень Н. К. Крупської, А. В. Луначарського, М. І. Калініна, А. С. Макаренка та інших найвидатніших радянських педагогів і діячів освіти, і лише наостанок – «водночас він педагог із самобутнім оригінальним обличчям, з власним творчим почерком. Зверніть увагу – лише із «оригінальним» обличчям і творчим «почерком»! Далі читаємо, що Василь Сухомлинський у своїх творах дав відповіді на питання, як треба виховувати дітей, «щоб вони стали людьми ленінського гарту, свідомими громадянами соціалістичної держави, полум’яними патріотами радянської Вітчизни, переконаними інтернаціоналістами та колективістами, активними учасниками суспільного виробництва, всебічно розвиненими будівниками комуністичного життя».

Для генія краще мати купу ворогів, ніж таких маркетологів. І лише після того, як почнеш читати живі тексти, наприклад, книги «Серце віддаю дітям» стає спокійно на душі й розумієш, що «ідеологічні штанці» «вірного учня педагога М. І. Калініна» закороткі для Василя Сухомлинського.

Завдяки титанічній праці великий педагог передав нам у спадок величезний скарб – зразки, навіть протоколи, освітньої діяльності школи, її керівника і педагога з формування (зрощення) юних громадян країни, звісно, що в конкретних історичних умовах. А хто з великих педагогів Світу жив і діяв поза епохою? Тоді це не педагог, а філософ. Педагог – це завжди єдність мрії та дії!

Праці Василя Сухомлинського як педагогічний камертон, як еталон єдності педагогічної думки і дії мають використовуватися сучасними педагогами для налаштування власної педагогічної діяльності у справі виховання юних громадян України.

2. Але ж, як знайти ключ до праць Василя Сухомлинського, написаних в іншу епоху?

Він лежить на поверхні, на видному місці! Великий педагог, готуючи, здійснюючи та аналізуючи результати педагогічних дій, завжди діяв у науковий спосіб! Для розв’язання педагогічної проблеми Василь Сухомлинський завжди виходив за межі педагогічної системи «учень – вчитель» на системи вищих рівнів – суспільні (соціальні) відносини (а вони тоді були комуністичними (соціалістичними), продукувалися і відбивалися в комуністичній ідеології) та методологію (на той час єдино можливу і панівну – діалектичний та історичний матеріалізм). І саме в системах вищих рівнів великий педагог знаходив ресурси, засоби й способи розв’язання реальних педагогічних проблем.

Що нам сьогодні заважає для вирішення сучасних педагогічних проблем йти шляхом Василь Сухомлинського і використовувати його техніки, звертатися до суспільних (соціальних) відносин і передових методологій? Вибір у нас дуже широкий, таким має бути й розмаїття педагогічних рішень і технологій!

А тому немає потреби «переписувати» і «осучаснювати» тексти, написані Василем Сухомлинським. Вони сучасні, тому що наукові!

А щоб не втрачати або ж бездумно не роздарювати усім охочим наше національне багатство, створене кров’ю і потом українського народу упродовж попередніх століть, в т. ч. і в ХХ столітті, читачеві треба мати відповідні знання та завжди пам’ятати в яку історичну епоху (період) діяли й творили сотні й тисячі наших колег-педагогів.

Тоді відпаде необхідність імітувати реформи, привертати увагу до надуманих проблем і потім пропонувати їх заморські розв’язки з «чистого листа», а розпочинати з наявного, розробляти наукові моделі бажаного та реальні дорожні карти його досягнення.

Дотримання цієї простої вимоги робить сучасного освіченого читача вільним, позбавляє остраху перед ідеологіями вчорашнього дня, дозволяє подолати штучні бар’єри, самими ж і створені, є ключем до пізнання власне педагогічних надбань попередніх поколінь педагогів і вчених нашої країни.

1. Так що ж головне в освіті – навчання чи виховання?

Громадянське виховання для Василя Сухомлинського було найважливішим у діяльності школи. Що ж ми маємо сьогодні? Все з точністю до навпаки! Громадянське виховання в занепаді (нас не врятує громадянська освіта як навчальний курс або ж система тренінгів для вчителів і учнів – штучних замінників реальних соціальних справ). Пріоритет сьогодні за знаннями (по факту – знаннями ХVІІІ – ХХ століть). За ними зрозуміле, грізне і всемогутнє, як чарівна паличка, ЗНО, а за ним – рейтинги, звання, повага, статус, матеріальний зиск і влада.

Будемо відверті, громадянським вихованням у сутнісному розумінні цього інтегрального педагогічного феномена не бажають займатися ні вчитель, ні керівник закладу освіти, ні держава, воно не затребуване батьками! Для чиновників від освіти достатньо, щоб був системний (регулярний) піар, фото і відео звіти на шкільних сайтах, а також сайтах відділів і департаментів освіти. Цинізм із перевдяганням у вишиванки для фотографування вражає! На перервах уся школа розмовляє недержавною мовою, а на аватарці – директор столичної школи у вишиванці!

Громадянське виховання залишається справою добровільною, справою лише ентузіастів – окремих педагогів і керівників закладів освіти.

Чому так відбувається, чому більшість не бажає системно займатися громадянським вихованням, а воно, за наявності національної держави як оберега нації, завжди національне і завжди патріотичне?

Ця професійна діяльність об’єктивно дуже складна, важко обліковується і нормується, є ресурсно затратною, а головне – вимагає від педагога (вчителя та керівника закладу освіти) надвеликих зусиль і обов’язкового входження у зону дискомфорту і конфлікту, непростого вибору – особисте чи громадське, моє чи наше, хочу чи треба, беру чи віддаю!

Кому це все потрібне на добровільних засадах в наш прагматичний час? Та й держава «з’їхала» з цієї проблеми, прикрившись автономією закладу освіти, зробила необов’язковими плани виховної роботи! Не у планах справа, а у їх відсутності!

Але ж без громадянського виховання немає освіченого і відповідального громадянина національної держави. А на глобальному ринку товарів і послуг змагаються саме нації – великі спільноти людей, які проживають на чітко окресленій території, ведуть спільне економічне, культурне і духовне життя. Змагальність між націями, і військову в т. ч., ніхто не скасовував, як і співпрацю в рамках, наприклад, Організації Об’єднаних Націй!

Було б дуже добре, щоб відзначення 100-літнього ювілею великого педагога, утвердило всіх у думці про те, що громадянське виховання, а не здобування знань вчорашнього дня, є пріоритетом нової української школи (сучасні знання, а точніше компетентності, мають здобуватися в системі професійно-технічної та вищої освіти, освіти дорослих). Було б дуже добре, щоб з’явилося державне замовлення на сучасні педагогічні технології виховання, як окремого процесу, або ж як складника освітнього процесу, мала місце державна опіка і ресурсне забезпечення цього виду професійної педагогічної діяльності!

І насамкінець. Для скептиків, які вважають, що громадянське виховання може зашкодити навчанню, наведу цитати із праці Василя Сухомлинського «Павлиська середня школа», які яскраво свідчать про створення умов для навчання там, де керівник закладу освіти пріоритетом вважає громадянське виховання.

«Для кабінетів, робочих кімнат відведено окремий будинок, за 30-40 метрів від головного навчального корпусу. Тут є кабінети: фізичний, хімічний, біології та ґрунтознавства, машинознавства та електротехніки (для старших класів); робоча кімната з електротехніки для середнього і молодшого віку; робоча кімната з радіотехніки; робоча кімната юних конструкторів, юних майстрів автоматики й радіоелектроніки; робоча кімната для занять з ручної праці учнів І – ІV класів».

У фізичному і хімічному кабінетах по 20 двомісних столів, екрани для демонстрування навчальних фільмів (кіноапарати – в сусідніх лаборантських кімнатах), класні дошки, електрифікована таблиця періодичної системи Менделєєва. На кожному столі – раковина для зливання води й залишків під час проведення лабораторних робіт. До кожного робочого місця підведено електрику і воду. У шафах – набори приладів і матеріалів для індивідуальних лабораторних робіт, а також для електро- і радіомонтажних робіт. Кожне робоче місце забезпечено «кишеньковою лабораторією»…

«За останні три роки фізичний кабінет збагатився трьома установками для програмованого навчання».

«Навчальні кімнати розраховані не тільки на учнів, які опановують програму, а й на тих із них, найбільш здібних, які ознайомлюються з окремими проблемами науки за рік або й за два до вивчення на уроках».

«У кабінеті машинознавства й електротехніки для старших школярів – діючі моделі електродвигунів, установка для заряджання акумуляторів, перетворювачі, діюча модель електрифікованої залізниці, модель машин і механізмів, макети, схеми».

«У робочій кімнаті з електротехніки для учнів молодшого і середнього віку працюють гуртки юних електротехніків і електромонтажників».

«Поряд з механізмами та установками що пояснюють початки електротехніки, тут є механізми й установки, які відображають перспективу, завтрашній день (термоелектричні установки, побудовані на використанні напівпровідників, принципова модель установки, що ілюструє безгенераторне одержання електроенергії».

«Шкільна електростанція складається з двох відділень і має також навчальне призначення.

У першому відділенні розміщена силова установка з генератором змінного струму потужністю 4,5 кіловат, силова установка з генератором постійного струму – 2 кіловати, термоелектрогенератор, установка для заряджання акумуляторів, гальванічна ванна, електроплавильна піч, електрозварювальний апарат, фрезерний верстат, гострильна установка, циркулярна пилка…

У другому відділенні – дитяча електростанція. Тут стоїть силова установка з генератором змінного струму низької напруги й невеликої потужності. До генератора можна приєднати діючі моделі …

Поряд з електростанцією «ливарний цех» і «ковальське горно».

Ось такі умови для навчання було створено в школі, очільник якої вважав головним в освіті виховання громадянина! Так було в індустріальну епоху, а як має бути в інформаційну та пост-інформаційну, змоделювати нескладно.

Але чому ми вже два роки «товчемося» в початковій школі, чому відклали сутнісну реформу загальної середньої освіти зразу аж на 9 років, чому не розпочали реформу із створення старшої профільної школи та збереження мережі шкіл І - ІІ ступенів, реформування системи управління освітою, суттєвої підтримки (у т. ч. і через механізми сертифікації) вчителів, які працюють саме у старшій школі?

Маючи ось таке предметне освітнє середовище, як у Василя Сухомлинського, впевнений, що сьогодні не було б потреби проблему шкільного булінгу вирішувати за допомогою безглуздих штрафів (!), а діяти професійно, тобто педагогічними засобами та способами – через організацію відповідної діяльності та управління відносинами. Адже педагогіка – це наука про організацію освіти, а педагогічна практика – освіта, організована в науковий спосіб.

Але це справжня педагогіка, а сьогодні у фаворі її антипод, дешевий замінник – імітаційна педагогіка.

Так вперед, назад чи … разом із Василя Сухомлинським до сучасної української школи?

Оригінал

Освіта.ua
14.01.2019

Популярні блоги
І. Лікарчук: педагогам шкіл не повинні урізати зарплату Чому скорочення бюджетних видатків у освіті потрібно робити за рахунок тих, хто проводить уроки?
Тамара Горіха Зерня: ми втратимо багато абітурієнтів Держава б мала зараз максимально спростити умови вступу і розширити державне замовлення
О. Істер: спрощена процедура ЗНО вимагає корекції Пропозиція «випускники складатимуть мультипредметний онлайн-тест» вимагає корекції
І. Лікарчук: українська система ЗНО стала на шлях стагнації Врятувати систему ЗНО від краху чи зникнення зможуть лише нові команда та технології
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Очманіти
Вчених = в яму, книжки і комп’ютери ~в багаття !! Така логіка тих , хто паплюже Сухомлинського!!
журналіст
Цей пан Осадчий дуже ризикує, зрозуміло, що він зареєструвався в експерти, що будуть кошмарити вчителів на ЗНО, але якщо попадуться питання, що торкаються або мають двоякий зміст з комуняцькою та радянською ідеологією за працями Сухомлинського або інших, вам кінець, люстрація не минуча, бо пан був членом компартії, журналісти вже взяли вас на замітку.
Антикомунізм
Для журналіст: коли були комуністи- було що їсти , а прийшли демократом, нема чим с....
Коментувати
Роман
Читав твори Сухомлинського. Деякі ніби й непогані, написано про добро, людяність.Але між цими оповіданнями в деяких з них дуже тонко, непомітно схиляють дітей до комуністичної ідеології. Наприклад в одному з оповідань, не пам’ятаю якому, розповідається як соромно учню не піти по тонкій кризі, бо це так боягузливо.Треба бути сміливим і мужнім.... і дурним бо повірив Сухомлинському. Дітям таке радити читати не буду. А про екзамен з Сухомлинського....Це на рівні новини, що Англія переходить на радянську систему навчання. Читайте в розділі анекдоти.
Креатив
Для Роман: від малочитання і недосконалості, незнання ми робимо хибні висновки. А радянська влада - це неповторне минуле: із позитивами і недоліками. Але там було багато доброго. Молоді не снилося .
журналіст
Для Креатив: борони Боже, щоб таке ще снилося, а потім дивуємося звідки руцький мир повзе. Зараз громади б’ються у церквах, виганяють руцький дух, а тепер за вчителів взялися. Якщо їм надв’яжуть обов’язкові праці педагогів з комуністичною та радянською ідеологією до підготовки до ЗНО та застосуванні у школах, настане час коли вчителі будуть люструвати разом з комбатами цих експертів та МОН, сайт Миротворець поповниться.
Шева
Від нацизму є Крим і Донбас . Спасибі Свободі і правим ... Зупиніться!
Коментувати
Носенко М. І.
Прикро, але дискусія свідчить про деградацію вчительства. Галиційська ідеологія спопелить державу. Сухомлинського не любили і переслідували партбоси, нині недалекі паскудять його. Причина- безграмотність і незнання. Біснуйтесь над батьками і будете босими і голими. Хай Бог дасть розум українцям!
Роман
Для Носенко М. І.: Та ну!А Ви хто?"Варшавське сміття" чи "грязь Москви"?Думаю що друге.Чого ж не пишете, що краса " руського мира" спасе світ через гради, танки і важку артилерію.
Носенко М. І.
Божевілля повне!!!
Коментувати
Witalina
Для Вчитель: Так,вчитель"не працює з 8.00 до 17.00 або як банківський працівник доки не закриє касу" Вчитель працює в іншому режимі. Після 6-7 уроків( 14-15 годин).перевірка зошитів, підготовка до уроків.( тільки по пів- години на урок , 3 години мінімум) Це що, не робочий час вчителя???- "Це люди, які ЛЮБИЛИ ДІТЕЙ! Працювали для них і з ними.!" -ВИСОКОПАРНІ СЛОВА!!!! ДЕМАГОГІЯ!!! НЕ МОЖНА віддватися роботі,забуваючи про ВЛАСНИХ дітей, Це теж не правильно. І я відчуваю провину перед власними дітьми. В мене завжди була робота на першому місці, (і таких як я багато) А ЗА ЩО ПРАЦЮВАТИ СЬГОДНІ ??? -З.п. ніяка. За вдячність, визнання, повагу?? ТАК Їх не має!! Є бруд, звинувачення і не повага.
учитель
Для Witalina: Ніхто не заважає Вам у школі після 7-ого уроку ( 15.00) сісти в учительській і перевірити зошити до 17.00. Якщо Ви працюєте на ставочку( 18 год), то у інших 40-годинний робочий день. 40-18=22 год. 22 години для перевірок зошитів, написання планів, конспектів.... Вуаля з 17.00 Ви мама, жінка, господиня. А якщо у Вас більше 1 ставки, то, вибачайте, то Ви і отримуєте гарну зарплату. Для тих людей, хто вважає що вчитель у першу чергу має ЛЮБИТИ ДІТЕЙ, високопарними словами, ніяа зарплата не буде достатньою. він просто заробітчанин
Наталія
Учитель. Все правильно написали. Після уроків можна сісти і до 17 год перевірити, скласти, написати. Я за. Тільки... На моєму робочому місці в дану пору року аж 11 градусів тепла. Я мрію пошвидше побігти туди, де тепло (додому). Тільки не починайте казати, що притягти камін на роботу або покерувати міською котельнею - це мій обов"язок. Далі. Конспекти вже давно ніхто не пише від руки. Ноутбук і принтер для роботи ще не купила. В мене все є дома. Тому до 17 год я займаюся з учнями, заповнюю журнали. А все інше я зроблю дома. Сім"я моя вже звикла.
учитель
Для Наталія: згодна з Вами на 100%. Я теж працюю ночами, вечорами вдома, забираю час від дітей, родини. Якби створили нормальні умови, із задоволенням би працювала на робочому місці. Але це претензії до мого керівництва
Коментувати
Роман
Праці Сухомлинського отруєні радянською ідеологією. Що там читати. В школі і так панує радянщина, несвобода для вчителів і дітей, тому потрібно читати західних педагогів.
Leyborust
Для Роман: повна Ахінея - яка радянщина? Що ви мелете. Є духовність , мораль, людяність, порядність- це вічне. А радянщина- це повага до вчителя , можливість отримати житло, пільги в оплаті за житло ....
Роман
Рабство біснуватим комуністам, дешеву ковбасу з туалетного паперу, "найсмачніщий" пломбір на світі.Перелік можна продовжувати безкінечно.А Швеції вже майже півстоліття живуть, як при комунізмі за рівнем життя.От з чиєї освіти треба брати приклад.
учитель
Для Роман: саме тому усі західні педагоги перед тим як отримати диплом складають екзамен із вивчення Сухомлинського
Коментувати
прохожий
Ціна на газ для населення повинна зрости з 1 травня 2019 р. ще на 33%, про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева. Всім любителям Макаренка та Сухомлинського бажаю далі любити їх праці і перечитувати з натхненням, ностальгуючи за радянськими часами, а молодим раджу - виїжджати з цієї країни без майбутнього, не гаяти часу, не морочити собі голову різними промовами пенсіонерів-зомбаками, нехай їх онуки працюють у школах за жалюгідну зарплатню і терплять злидні.
Нерозумію
Для прохожий: соромно читати. Це просто деградат і примітив. При чому тут горбатий і стінка? Так же можна паскудити і Шевченка, Сковороду , Патона і Сухомлинського, бо ціна на газ зроста....
прохожий
Для Нерозумію: зрозумієте, коли на старості у вас не буде грошей за що купити хліба, бо безкоштовно працювати на державу, яка належить олігархату. Щасти вам!
Коментувати
учитель
Не тільки Сухомлинського треба прочитати та вивчити. Макаренко, Сковорода, Коменський, ... Це педагоги, праці яких учить світ. Сьогодні жоден учитель не допускається до роботи вчителем, якщо не здасть екзамен по працям Сухомлинського. Але це не важливо. Головне все перекреслити, все перевести у площину грошей. Так, учитель заробляє небагато, але він не отримує мінімалку. Він не працює з 8.00 до 17.00 або як банківський працівник доки не закриє касу,... Сухомлинський, Макаренко.... Це люди, які ЛЮБИЛИ ДІТЕЙ! Працювали для них і з ними. Не для збагачення, не для гарних показників, не для перемоги на олімпіаді або МАН. Вони давали знання, тепло серця, оцінювали знання та вчинки, жили життям дітей. Цікаво, чи багато у Сухомлинського було м=переможців олімпіад, МАН, конкурсів? Чи багато він писав звітів? Цікаво- якби жив Сухомлинський, від би провів урок під яблунькою для дітей чи з інтерактивною дошкою для комісії? Біда освіти в тому, що забули ОСНОВНОЮ ФІГУРОЮ ОСВІТИ Є УЧЕНЬ!
прохожий
Для учитель: Макаренко і Сухомлинський теж сплачували захмарні платіжки олігархам, не знали за що купити хліб, чи ходили взимку у демісезонному пальто? Можна любити дітей і ними займатися, але коли свої нагодовані, вдіти та обуті. Оці високопарності захмарні та політ у небі нікому не потрібні. Ваші діти не підуть працювати у школу за мінімалку, а розводити демагогію - пуста трата часу.
учитель
Саме вони і працювали, саме вони і ходили у демісезонному пальто взимку, саме вони працювали за мінімалку. Перечитайте про ту епоху, коли вони жили працювали. Макаренко ще й вулицями збирав дітей голодних, холодних, сиріт і вчив жити нормальним життям
прохожий
Для учитель: мені та епоха до одного місця, я не живу радянським минулим, хочу дивитися у краще майбутнє, але розумію, що вже не в цій країні. А ваші діти теж перебираються, ходять в обносках чи збираються жебракувати, працюючи у школі? Гадаю, у вас принци - свисни Іванко ти, бо ти дурніший.
Коментувати
випусник
Скільки пенсіонерів понабігало захищати поважного колегу. Ви отримали освіту за радянських часів, коли праця вчителя була у пошані, оплачувалася, були соц.гарантії, отримали безкоштовну квартиру від держави, мед.забезпечення. А зараз що - шиш з маслом, знущання від МОН та гопкомпанії, їм треба самим виживати, але гідно з маслом і до масла, от і придумують різну лабуду у вигляді ЗНО, сертифікації, конкурси, мани. Таких дідів не виженеш, їх тільки виносять з вузів та шкіл. Так щоб діди знали, у нас дівчата не Сухомлинського читають, а на сайтах знайомств сидять - принців шукають, вже 12 вийшли заміж, поїхали закордон не на полуницю, діточок народили, найшли роботу, деякі продовжили навчання. Всі стараються дерти кігті з цієї країни, тут майбутнього нема, її можна любити і здалеку, але подалі від цієї злидоти, рабської праці на олігархат і самодурів з освіти. Самому запропонували роботу в Китаї, викладати англ.м. - зарплатня близько 2 тис.дол., треба мені ця школа - перехреститися.
Пенсіонерчик
Для випусник: правильно- їдь в Китай до комуністів, вони вивчають Сухомлинського і тебе просвітять.
випусник
Я вже просвітився Сухомлинським за п’ять років у вузів, об’ївся, вже досить. Планую до Китаю, щоб гроші заробити на житло, в рідній країні, працюючи вчителем у школі, мені треба мінімум 300 років, да і світ хочу побачити, чого вони досягли. А вам і ваши онукам теж бажаю щастя, злоба і заздрість - шлях в нікуди.
Олена
добре все зважте, бо європейцям не підходить клімат Китаю, можна втратити здоров’я, або навіть життя
Коментувати
Жидачів
Наша спадщина велика . Ми ввійшли в незалежність з другого місця в світі. Нині молимся на бздюшні Польщі , Турції , Угорщини.... Стаєм на коліна перед Фінляндією чи Швецією. Вони наших предтеч вивчають - ми гудимо. Чому? Бо ніц не зробили доброго для народу, тільки пам’ятники порушили. А взамін що- наркотики, безробіття, холодні школи, бідність.... Треба працювати , творити і чужого не цуратись і свого не забувати.А баранам- критиканам порада- прочитайте хоч» Сто порад вчителеві» Василя Сухомлинського.
Петро Тополя
Для Жидачів: На другому місціі за якими характеристиками? По якому відомству?
Наталя П.
По всьому , в т.ч.по якості середньої освіти ! Я житло в Сумах получила працюючи завучем.... А що сьогодні?
Physics
Це нам говорили що ми найкращі. А в дійсності Европа навіть не дивилася на нас і дотепер кепкує з нашої освіти. Ми навчаємо методами двохсотлітньої давності. Весь світ вже давно попереду.
Коментувати
яй-ла
Декілька років тому мені. разом із делегацією з області вдалося побувати в Павлиській школі. Нас дуже гарно зустріли. Все показали. Але нехай не ображаються колеги, у мене чомусь склалося враження, що йде проста експлуатація прізвища і ідей Сухомлинського і більше нічого. НІЧОГО!!! Розумію, що ці слова комусь не сподобаються але у мене було таке враження...
Жидачів
Для яй-ла: А я був у Римі і Нерона не відчув, як і Рома; а у Львові , відчув ,що король Данило щось не такий .... А чи вони були?
Коментувати
молодий вчитель
Проблема не в імені видатного Сухомлинського, а у конфлікті інтересів пенсіонерів, яких не виженеш зі школи та МАН і молодих вчителів. Зараз вони напихають у те ЗНО для перевірки вчителів всілякі заумності сторічної давнини. То, давайте згадаємо Конфуція, Аристотеля та Сократа і теж включимо їх праці для перевірки знань ЗНО. Це ж не просто так людина згадала Сухомлинського. Слухайте, а навіщо мені цей Сухомлинський і його ж братія для викладання інформатики у школі? Я що свій час буду марнувати і цю педагогічну мурню вчити для ЗНО, да на фірмі в мене зарплатня у рази більша і якщо мене почнуть тероризувати такою єресю, я цю школу пошлю з їх педагогічними крючкотворцями.
Левко
Для молодий вчитель: oх Ви ж і пустишка!! Нам нічого не тра- дай бабки!!!
левку-дурку
Для Левко: самі працюйте за миску пустого супу, праця повинна гідно оплачуватися, а на халяву хай працюють ваші діти.
спец
Для молодий вчитель: Чого працювати тоді в школі, якщо на фірмі так добре. А робиш там, мабуть, кнопкодавом, чи може створюєш програми для вивчення шкільних предметів у вільний час. Якщо такі "продвинуті", то виставіть в Інтернат для нас, простих смертних, свої напрацювання з тієї ж інформатики.
Коментувати
Cirius
От напише людина щось путнє і відразу його називають дідом,болтуном і навіщо читати книжки покриті пилом... А все тому, що в освіту поналазили заробітчани та споживачі, яким праця вчителя до лампочки, лиш би бабло лізло. А насправді п. Осадчий Ви написали добру статтю, нехай би міністр її як слід прочитала. Те, що робив Сухомлинський буде завжди актуальне, бо він займався наукою про виховання, а не гріб грошики для свого благополуччя, як це роблять більшість сучасних керівників НЗ. Так, він мусів загортати свої знання в ідеологічну обгортку того часу, але корисна суть його праць від того нічого не втратила. Так, громадянське виховання завжди буде важливішим, ніж просте накачування учнів інформацією. Саме завдяки йому виростає патріот, чесний громадянин, сумлінний трудівник, голова родини, ЛЮДИНА, а не споживач матеріальний благ. А це велика праця, Ви правильно це підмітили, тому ледацюги від освіти і стараються перевести стрілки на малозначуще, але зручне для липового обліку.
випусник
Слухай, діду, ну навіщо нам твої нафталінові книжки покриті пилом? Треба дивитися у майбутнє, а не відкривати старі сундуки та пожовклі книжки. Не тягни минуле у майбутнє з його новітніми технологіями і можливостями.
Василь Маланка
Для випусник: дурню, хто не має минулого, той буде голий завжди. Світ з бендерою нас не сприймає, а з Ушинським , Макаренком, Сухомлинським нас розуміють і в Німеччині , Китаї та США .
Обережно з Макаренком.
Для Василь Маланка: Зі своїми методами зараз він був би поза законом.
випусник
Для Василь Маланка: цих поважних ми вчили цілі п’ять років у вузі, доссить, тепер вчителів будуть змушувати їх праці повторювати кожні три роки для ЗНО, це вже занадто. Я краще на фірму, а ви вже тягніть лямку самі зі своїм радянським минулим, мене шкільне майбутнє з голим задом не приваблює, то залиште для своїх дітей. У нас на групу 30 чол. (спец. англ.м та укр.м) - 8 поїхало до Німеччини, 2 - Польщу, США, Канаду і лише 1 людина пішла до аспірантури, жодного до школи не заженеш, асоціація зі школою як з концтабором.
Коментувати
Віктор
Отакі болтуни що не можуть вирішити жодних практичних питань для вчителів (ляп про зарплату та й усе, бо страшно) розводять болтологію бо не хочуть та не можуть навчитися чомусь новому та корисному для дітей. У ни нема Майбутнього, тільки минуле. Коли вже дасте місце новому поколінню?
вчитель
Шановний, голодний вчитель сьогодні менше всього думає про Сухомлинського, його турбує яким чином нагодувати сім’ю, заплатити за комуналку, він боїться навіть думати про завтрашній день.