Osvita.ua Вища освіта Реферати Менеджмент Управління інформаційними ресурсами на підприємстві: ІТ-консалтинг. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Управління інформаційними ресурсами на підприємстві: ІТ-консалтинг. Реферат

Формування корпоративної ІТ-стратегії. Оцінка ефективності інвестицій в ІТ-проекти. Удосконалювання системи управління ІТ-службою та ІТ-інфраструктурою компанії. Розробка ІТ-концепції створення й впровадження корпоративних інформаційних систем управління

Управління сучасним підприємством є складним комплексним завданням, що вимагає організації взаємодії ресурсів різного роду. До таких ресурсів відносяться, зокрема, інформаційні системи, що забезпечують автоматизацію бізнес-процесів підприємства. Організація ефективної системи експлуатації ІТ-інфраструктури є одним з аспектів забезпечення заданого рівня якості ІТ підприємства.

Основними складовими в побудові системи управління ІТ-ресурсами підприємства є: передова методологія організації управління процесами експлуатації ІТ (ISO 900х, ITIL); програмні засоби IBM, що дозволяють автоматизувати процеси управління (IBM Tivoli, WebSphere, DB2 й ін.); передова методологія розробки й впровадження.

Як основна платформа побудови систем управління інформаційними ресурсами підприємства найпоширенішим є програмний комплекс IBM Tivoli. Платформа Tivoli призначена для створення інтегрованої системи управління інформаційними ресурсами незалежно ні від масштабу підприємства, ні від використовуваних платформ і додатків. Система управління інформаційними ресурсами підприємства на базі IBM Tivoli дозволяє IT-департаменту максимально ефективно реагувати на актуальні запити бізнесу підприємства в питаннях інформаційного забезпечення й забезпечити роботу ІТ-інфраструктури підприємства відповідно до конкретних бізнес-правил.

При цьому система дозволяє:

 • знизити витрати на інформаційні ресурси підприємства (ІРП) на всіх етапах їхнього життєвого циклу;
 • оптимізувати витрати, пов'язані з експлуатацією системи (персонал, запаси комплектуючих, видаткових матеріалів й ін.);
 • забезпечити високу готовність і доступність основних бізнес-додатків;
 • знизити пов'язані із простоями основного виробництва втрати, обумовлені раптовими відмовами ІРП.

У свою чергу, використання можливостей системи IBM Tivoli у сполученні із застосуванням методів ITIL дозволяє компаніям успішно переборювати такі проблеми управління ІТ, як висока вартість інформаційної системи, затримки при усуненні неполадок внаслідок частих збоїв у роботі або відсутності системи раннього оповіщення, слабка сприйнятливість інфраструктури складних інформаційних комплексів до зміни підходів у системі безпеки й до впровадження нових технологій.

Розробка й впровадження систем управління інформаційними ресурсами й ІТ-інфраструктурою підприємства припускає наступні етапи:

 • Аудит ІТ, проектування процесів управління ІТ.
 • Проектування системи управління ІТ.
 • Процедури інсталяції, настроювання, уведення в промислову експлуатацію.
 • Сервісна підтримка.

ІТ-консалтинг

Однією з актуальних проблем для українських компаній сьогодні є підвищення ефективності бізнесу за допомогою впровадження сучасних методів управління, заснованих на інформаційних технологіях. Як показує світовий досвід, грамотне застосування ІТ сприяє підвищенню керованості бізнесу, росту продуктивності, зниженню витрат і підвищує вартість компанії.

Сьогодні ІТ-бюджети найбільших українських компаній виміряються багатьма десятками мільйонів доларів. Суми ІТ-бюджетів стають значними навіть у компаній середнього масштабу. У цьому зв'язку керівникам підприємств необхідно розуміти, на що ці гроші витрачаються і як їх правильно витратити. Відповідно, для успішного ведення бізнесу життєво важливими є питання планування використання інформаційних технологій.

Основними напрямками діяльності в області ІТ-консалтингу є:

 • формування корпоративної ІТ-стратегії;
 • оцінка ефективності інвестицій в ІТ;
 • вдосконалення системи управління ІТ-службою та ІТ-інфраструктурою;
 • розробка концепцій створення та впровадження корпоративних інформаційних систем управління (КІСУ).

Формування корпоративної ІТ-стратегії. Основою реалізації інформаційного забезпечення управління компанією є ІТ-стратегія. Формування ІТ-стратегії засноване на баченні, місії, меті, стратегії компанії. При цьому передбачається, що ІТ у компанії вторинні й підтримують основний бізнес.

У рамках даного проекту фахівці в сфері ІТ вирішують наступні основні завдання:

 • Оцінка існуючої ІТ-служби з погляду відповідності бізнес-меті компанії.
 • Аудит інформаційних проектів.
 • Аудит стану парку інформаційно-обчислювальних ресурсів компанії.
 • Визначення альтернативних стратегій в області розвитку додатків, технології й організації, вибір кращої стратегії.
 • Складання плану стратегічного розвитку ІТ-служби компанії на строк від трьох до п'яти років.

Оцінка ефективності інвестицій в ІТ-проекти

Впровадження інформаційних технологій як інструмент вирішення бізнес-завдань підприємства завжди несе в собі як вигоди, так і ризики. І в міру росту масштабів ІТ-проектів забезпечення повернення інвестицій у створення й розвиток ІТ-інфраструктури підприємств стає усе більше важливою умовою для грамотного управління бізнесом.

У рамках даного напрямку управління інформаційними ресурсами допомагає своїм замовникам вирішити наступні завдання:

1. Вироблення концепції інвестиційного ІТ-проекту в компанії.

2. Оцінка повноти й вірогідності вихідних даних проекту.

3. Аналіз проектних ризиків.

4. Формування експертного висновку:

 • опис цілей й інтересів учасників проекту;
 • оцінка реалізованості проекту;
 • оцінка фінансової спроможності проекту, що включає оцінку загальної потреби проекту у фінансуванні;
 • визначення складу проектних матеріалів та їхня розробка;
 • оцінка економічної ефективності проекту з погляду власника й оператора проекту.

5. Подання проекту потенційним інвесторам:

 • підготовка на підставі результатів оцінки проекту меморандуму й презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів;
 • формування критеріїв відбору потенційних інвесторів (партнерів);
 • проведення комплексу заходів щодо просування проекту: розсилання пропозицій з обраного сегменту потенційних інвесторів, організація зустрічей і презентацій.

6. Рекомендації зі зміни концепції інвестиційного проекту.

Удосконалення системи управління ІТ-службою та ІТ-інфраструктурою компанії. Створення повноцінної системи управління бізнесом за допомогою інформаційних технологій неможливо без формування корпоративних стандартів управління ІТ-ресурсами підприємства.

Фахівцями галузі інформаційних технологій накопичений багатий досвід у рішенні завдань із вдосконалювання системи управління ІТ-персоналом й ІТ-інфраструктурою своїх замовників. Роботи із проектів у рамках даного напрямку включають, у тому числі:

 • Аудит функціонально-організаційної структури ІТ-служби компанії.
 • Розробка оптимальної моделі бізнес-сервісів управління інформаційними ресурсами компанії.
 • Формування пропозицій по вдосконаленню функціонально-організаційної структури підприємства з визначенням зон відповідальності по напрямках організаційної ІТ-служби компанії.
 • Регламентація організації управління інформаційно-обчислювальними ресурсами в компанії з формуванням корпоративних стандартів управління ІТ-ресурсами.
 • Розробка технічного завдання на впровадження автоматизованої системи управління ІТ-інфраструктурою.

Розробка ІТ-концепції створення й впровадження корпоративних інформаційних систем управління. Ефективність роботи корпоративних інформаційних систем управління бізнесом (КІСУ) визначається не тільки їхніми функціональними можливостями, але і якістю впровадження. Заставою успішного створення КІСУ є коректна експертна оцінка поточного рівня автоматизації бізнес-процесів підприємства, а також визначення ключових факторів, що впливають на ефективність управління ІТ-інфраструктурою з боку ІТ-служби.

З даного проекту фахівцями в області ІТ виконуються наступні види робіт:

1. Проведення обстеження структурних підрозділів компанії, у тому числі:

 • аудит інформаційних проектів;
 • аудит стану парку інформаційно-обчислювальних ресурсів компанії;
 • оцінка можливостей ІТ-служб з керування ІТ-інфраструктурою.

2. Розробка варіантів подальшого розвитку КІСУ.

3. Вироблення детальних вимог у вигляді технічного завдання до створення й впровадження інформаційної керуючої системи компанії.

Література

1. www. in-line. Ru.

2. Введение в информационный бизнес /Под ред. В.П.Тихомирова и А.В.Хорошилова. - М.: Финансы и Статистика (ФиС). 1996 -240с.

3. Костров А.В. Основы информационного менеджмента - М.: ФиС, 2001. - 336 с.

4. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами. - М.: "Инфра-М", 2000. - 352 с.

5. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. - М.: ФиС, 2001, 368 с.

6. Информационные системы в экономике: Учебник /Под ред. проф. В.В.Дика. - М.: ФиС, 1996. - 272с.

7. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. - М.: ФиС, 1997.


05.02.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!