Управління інформаційними ресурсами на підприємстві: ІТ-консалтинг. Реферат

Формування корпоративної ІТ-стратегії. Оцінка ефективності інвестицій в ІТ-проекти. Удосконалювання системи управління ІТ-службою та ІТ-інфраструктурою компанії. Розробка ІТ-концепції створення й впровадження корпоративних інформаційних систем управління

Управління сучасним підприємством є складним комплексним завданням, що вимагає організації взаємодії ресурсів різного роду. До таких ресурсів відносяться, зокрема, інформаційні системи, що забезпечують автоматизацію бізнес-процесів підприємства. Організація ефективної системи експлуатації ІТ-інфраструктури є одним з аспектів забезпечення заданого рівня якості ІТ підприємства.

Основними складовими в побудові системи управління ІТ-ресурсами підприємства є: передова методологія організації управління процесами експлуатації ІТ (ISO 900х, ITIL); програмні засоби IBM, що дозволяють автоматизувати процеси управління (IBM Tivoli, WebSphere, DB2 й ін.); передова методологія розробки й впровадження.

Як основна платформа побудови систем управління інформаційними ресурсами підприємства найпоширенішим є програмний комплекс IBM Tivoli. Платформа Tivoli призначена для створення інтегрованої системи управління інформаційними ресурсами незалежно ні від масштабу підприємства, ні від використовуваних платформ і додатків. Система управління інформаційними ресурсами підприємства на базі IBM Tivoli дозволяє IT-департаменту максимально ефективно реагувати на актуальні запити бізнесу підприємства в питаннях інформаційного забезпечення й забезпечити роботу ІТ-інфраструктури підприємства відповідно до конкретних бізнес-правил.

При цьому система дозволяє:

 • знизити витрати на інформаційні ресурси підприємства (ІРП) на всіх етапах їхнього життєвого циклу;
 • оптимізувати витрати, пов'язані з експлуатацією системи (персонал, запаси комплектуючих, видаткових матеріалів й ін.);
 • забезпечити високу готовність і доступність основних бізнес-додатків;
 • знизити пов'язані із простоями основного виробництва втрати, обумовлені раптовими відмовами ІРП.

У свою чергу, використання можливостей системи IBM Tivoli у сполученні із застосуванням методів ITIL дозволяє компаніям успішно переборювати такі проблеми управління ІТ, як висока вартість інформаційної системи, затримки при усуненні неполадок внаслідок частих збоїв у роботі або відсутності системи раннього оповіщення, слабка сприйнятливість інфраструктури складних інформаційних комплексів до зміни підходів у системі безпеки й до впровадження нових технологій.

Розробка й впровадження систем управління інформаційними ресурсами й ІТ-інфраструктурою підприємства припускає наступні етапи:

 • Аудит ІТ, проектування процесів управління ІТ.
 • Проектування системи управління ІТ.
 • Процедури інсталяції, настроювання, уведення в промислову експлуатацію.
 • Сервісна підтримка.

ІТ-консалтинг

Однією з актуальних проблем для українських компаній сьогодні є підвищення ефективності бізнесу за допомогою впровадження сучасних методів управління, заснованих на інформаційних технологіях. Як показує світовий досвід, грамотне застосування ІТ сприяє підвищенню керованості бізнесу, росту продуктивності, зниженню витрат і підвищує вартість компанії.

     

Сьогодні ІТ-бюджети найбільших українських компаній виміряються багатьма десятками мільйонів доларів. Суми ІТ-бюджетів стають значними навіть у компаній середнього масштабу. У цьому зв'язку керівникам підприємств необхідно розуміти, на що ці гроші витрачаються і як їх правильно витратити. Відповідно, для успішного ведення бізнесу життєво важливими є питання планування використання інформаційних технологій.

Основними напрямками діяльності в області ІТ-консалтингу є:

 • формування корпоративної ІТ-стратегії;
 • оцінка ефективності інвестицій в ІТ;
 • вдосконалення системи управління ІТ-службою та ІТ-інфраструктурою;
 • розробка концепцій створення та впровадження корпоративних інформаційних систем управління (КІСУ).

Формування корпоративної ІТ-стратегії. Основою реалізації інформаційного забезпечення управління компанією є ІТ-стратегія. Формування ІТ-стратегії засноване на баченні, місії, меті, стратегії компанії. При цьому передбачається, що ІТ у компанії вторинні й підтримують основний бізнес.

У рамках даного проекту фахівці в сфері ІТ вирішують наступні основні завдання:

 • Оцінка існуючої ІТ-служби з погляду відповідності бізнес-меті компанії.
 • Аудит інформаційних проектів.
 • Аудит стану парку інформаційно-обчислювальних ресурсів компанії.
 • Визначення альтернативних стратегій в області розвитку додатків, технології й організації, вибір кращої стратегії.
 • Складання плану стратегічного розвитку ІТ-служби компанії на строк від трьох до п'яти років.

Оцінка ефективності інвестицій в ІТ-проекти

Впровадження інформаційних технологій як інструмент вирішення бізнес-завдань підприємства завжди несе в собі як вигоди, так і ризики. І в міру росту масштабів ІТ-проектів забезпечення повернення інвестицій у створення й розвиток ІТ-інфраструктури підприємств стає усе більше важливою умовою для грамотного управління бізнесом.

У рамках даного напрямку управління інформаційними ресурсами допомагає своїм замовникам вирішити наступні завдання:

1. Вироблення концепції інвестиційного ІТ-проекту в компанії.

2. Оцінка повноти й вірогідності вихідних даних проекту.

3. Аналіз проектних ризиків.

4. Формування експертного висновку:

 • опис цілей й інтересів учасників проекту;
 • оцінка реалізованості проекту;
 • оцінка фінансової спроможності проекту, що включає оцінку загальної потреби проекту у фінансуванні;
 • визначення складу проектних матеріалів та їхня розробка;
 • оцінка економічної ефективності проекту з погляду власника й оператора проекту.

5. Подання проекту потенційним інвесторам:

 • підготовка на підставі результатів оцінки проекту меморандуму й презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів;
 • формування критеріїв відбору потенційних інвесторів (партнерів);
 • проведення комплексу заходів щодо просування проекту: розсилання пропозицій з обраного сегменту потенційних інвесторів, організація зустрічей і презентацій.

6. Рекомендації зі зміни концепції інвестиційного проекту.

Удосконалення системи управління ІТ-службою та ІТ-інфраструктурою компанії. Створення повноцінної системи управління бізнесом за допомогою інформаційних технологій неможливо без формування корпоративних стандартів управління ІТ-ресурсами підприємства.

Фахівцями галузі інформаційних технологій накопичений багатий досвід у рішенні завдань із вдосконалювання системи управління ІТ-персоналом й ІТ-інфраструктурою своїх замовників. Роботи із проектів у рамках даного напрямку включають, у тому числі:

 • Аудит функціонально-організаційної структури ІТ-служби компанії.
 • Розробка оптимальної моделі бізнес-сервісів управління інформаційними ресурсами компанії.
 • Формування пропозицій по вдосконаленню функціонально-організаційної структури підприємства з визначенням зон відповідальності по напрямках організаційної ІТ-служби компанії.
 • Регламентація організації управління інформаційно-обчислювальними ресурсами в компанії з формуванням корпоративних стандартів управління ІТ-ресурсами.
 • Розробка технічного завдання на впровадження автоматизованої системи управління ІТ-інфраструктурою.

Розробка ІТ-концепції створення й впровадження корпоративних інформаційних систем управління. Ефективність роботи корпоративних інформаційних систем управління бізнесом (КІСУ) визначається не тільки їхніми функціональними можливостями, але і якістю впровадження. Заставою успішного створення КІСУ є коректна експертна оцінка поточного рівня автоматизації бізнес-процесів підприємства, а також визначення ключових факторів, що впливають на ефективність управління ІТ-інфраструктурою з боку ІТ-служби.

З даного проекту фахівцями в області ІТ виконуються наступні види робіт:

1. Проведення обстеження структурних підрозділів компанії, у тому числі:

 • аудит інформаційних проектів;
 • аудит стану парку інформаційно-обчислювальних ресурсів компанії;
 • оцінка можливостей ІТ-служб з керування ІТ-інфраструктурою.

2. Розробка варіантів подальшого розвитку КІСУ.

3. Вироблення детальних вимог у вигляді технічного завдання до створення й впровадження інформаційної керуючої системи компанії.

Література

1. www. in-line. Ru.

2. Введение в информационный бизнес /Под ред. В.П.Тихомирова и А.В.Хорошилова. - М.: Финансы и Статистика (ФиС). 1996 -240с.

3. Костров А.В. Основы информационного менеджмента - М.: ФиС, 2001. - 336 с.

4. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами. - М.: "Инфра-М", 2000. - 352 с.

5. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. - М.: ФиС, 2001, 368 с.

6. Информационные системы в экономике: Учебник /Под ред. проф. В.В.Дика. - М.: ФиС, 1996. - 272с.

7. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. - М.: ФиС, 1997.


05.02.2011