Інформаційне агентство Рейтер: характеристика діяльності. Реферат

Загальна характеристика. Мета діяльності і роль компанії на світовому і регіональному рівнях. Основні продукти в галузі інформації і телекомунікації. Перспективи розвитку. Економічний та політичний вплив

Загальна характеристика

Рейтер (Reuters Group PLC) є найбільшим світовим агентством новин та фінансової інформації. По кількості, складності та загальному об'єму інформації, що надається агентством банкам, ЗМІ та іншим бізнес-користувачам йому немає рівних. Агентство має багатий 150-річний досвід у галузі постачання інформації. На даний момент агентство об'єднує понад 2000 журналістів, фотографів та операторів. Агентство має свої представництва 215 містах 98 країн світу, де працює понад 17000 працівників.

Штаб-квартира агентства знаходиться у Лондоні (85 Fleet Street London), але компанія має 20 регіональних керівних представництв, що охоплюють ту чи іншу країну чи групу країн. Керівний орган компанії - рада директорів, очолювана Кристофором Хоггом (Christopher Hogg). Підрозділ Instinet має незалежне керівництво.

У 1999 році річний доход Рейтер склав 4500 млн. дол., з яких 60% припадає на Європу, 15% - на Америку і 14% на Азію. Прибуток склав понад 800 млн. дол.

Доходи за галузями

Основна частина доходів припадає на послуги з надання фінансової інформації.

Мета діяльності і роль компанії на світовому і регіональному рівнях

     

Рейтер прагне світового лідерства у галузі постачання інформації у всіх країнах та на всіх сегментах ринку. На даний момент основну увагу зосереджено на розвиток агентства в мережі Інтернет (нинішній девіз компанії - "Ми створимо діючі фінансові ринки в Інтернеті").

Взагалі діяльність компанії сфокусована на трьох сферах:

  • 1). Надання бізнес-інформації для глобальних і локальних мереж - тут метою компанії є забезпечення потреб мережевих фінансових ринків у бізнес-іноформації.
  • 2). Надання спеціалізованої фінансової інформації для професіоналів, що працюють поза фінансовими ринками.
  • 3). Надання інформації ЗМІ.

Агентство відіграє провідну роль у світовій інформаційній системі, як законодавець у галузі надання інформації. Саме завдяки Рейтер здійснено революцію 70-их років на світових фінансових ринках. Такі нововведення як перші електронні інформаційні продукти та перші електронні транзакції стали важливим фактором стрімкого розвитку світових фінансових ринків впродовж останніх 30 років.

Також Рейтер є найбільшим та, що також дуже важливо, незалежним джерелом інформації для більшості сучасних ЗМІ. Інформацією Рейтер користується понад 900 бізнес-порталів у мережі Інтернет. На регіональних рівнях Рейтер також відіграє значну роль, але, на відміну від світового рівню, у агентства є регіональні конкуренти, які, в межах певного регіону здатні конкурувати з Рейтер у постачанні регіональної інформації.

Найбільше ця конкуренція відчутна у інформаційно-розвинутих країнах, в першу чергу в США і Японії. Але на даний момент компанія спрямувала значні зусилля на посилення своїх позицій в цих країнах. На європейському інформаційному ринку лідерство Рейтер є беззаперечним.

Доходи Рейтер по регіонам

Як видно з діаграми, левова частка доходів Рейтер припадає саме на європейський регіон.

Основні продукти в галузі інформації і телекомунікації

Агентство Рейтер спеціалізується на наданні 3 класів продуктів:

  • Reuters Financial (Reuters Information та Reuters Trading Solutions) - фінансові інформаційні продукти, що надають доступ до новин та котировок в режимі реального часу, а також програмні додатки для аналізу даних. Транзакційні продукти дозволяють трейдерам здійснювати угоди на ринках валют, ф'ючерсів, опціонів і цінних паперів. Також до цієї групи продуктів входять фінансове телебачення, система керування інформацією та система керування ризиками.
  • Reuterspace - це широкий спектр мультимедійних послуг: ленти новин, телевізійні репортажі, фотографії та графіка новин. Рейтер також надає інформацію у режимі он-лайн щодо великої кількості сайтів в Інтернет.
  • Instinet - незалежна група продуктів, що спрямовані на задоволення інформаційних потреб професіоналів у галузі фінансів, рекламного бізнесу, енергетики, страхування.

Перспективи розвитку

Як вже було зазначено, Рейтер є світовим лідером у галузі надання інформації, тому основними пріоритетами у розвитку компанії визначено її розширення і інвестування у інші інформаційні компанії.

Так, на даний момент Рейтер має такі частки у наступних компаніях: TIBCO Software (44%), Riskmetrics (42%), GL Trade (34.2%), ITN (20%), Pedestal (21.9%), Multex (6.5%), Tradepoint (7.5%), W. R. Hambrecht & Co (8.7%), Archipelago LLC (12.1%), Vencast (13%) тощо.

Компанія приймає участь у спільних проектах, таких як Sila Communications (безпровідний дата-провайдер у Європі), спільний проект Рейтер та Equant по створенні найбільшої у світі закритої інтеренетподібної (IP-based) бізнес мережі, спільний з Multilex проект створення європейського порталу для приватних інвесторів, спільний з TIBCO sowtware проект створення бізнес додатків вузької спеціалізації інтегрованих до бізнес мереж Рейтер, тощо.

Економічний та політичний вплив

Оскільки агентство Рейтерс є чи не найбільшим джерелом інформації для багатьох ЗМІ, то воно має значний не безпосередній вплив як на економічні так і на політичні процеси і на світовому і на регіональному рівнях. Найбільше спостерігається вплив Рейтер на фінансові ринки, адже незалежна інформація такого впливового інформатора може у корені змінити хід справ.

Джерела інформації

  1. www. reuters. com
  2. www. reuters. ru


02.10.2011