Osvita.ua Вища освіта Вступна кампанія Зарахування поза конкурсом та пільгові категорії абітурієнтів
Зарахування поза конкурсом та пільгові категорії абітурієнтів

Умовами вступу до вузів передбачено надання окремим особам переважного права на зарахування

Зарахування поза конкурсом та пільгові категорії абітурієнтів

Згідно з умовами вступу у вищі навчальні заклади, вступники окремих категорій можуть зараховуватись у вищий навчальний заклад поза основним конкурсом (пільговики та учасники міжнародних олімпіад), за окремим конкурсом (цільовий прийом) і за результатами співбесіди (постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи). Також окремим вступникам може надаватися право на першочергове зарахування.

Право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законодавством, про зарахування у вищий навчальний заклад без участі в загальному конкурсі;

Цільовий прийом – прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до законодавства.

Право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі.

Формування рейтингового списку вступників

Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
 • вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • учасники міжнародних олімпіад;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.

У межах кожної категорії вступників упорядковується окремий рейтинговий список за конкурсним балом від більшого до меншого та з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

Зарахування поза конкурсом

Поза конкурсом зараховуються такі вступники:

 • особи, яким, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надане таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23-х років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 «Про покращення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • інваліди I та II груп і діти-інваліди віком до 18-ти років, яким не протипоказане навчання за вибраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», надане таке право;
 • особи, яким, відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», надане таке право;
 • діти, батьки яких загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, покращення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • члени сімей шахтарів і гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії, що сталась на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька», згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».

Кількість місць для осіб, які зараховуються поза конкурсом, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу й не повинна перевищувати 25 відсотків від обсягу державного замовлення за кожним напрямом (спеціальності) у вищому навчальному закладі, але не менше одного місця. У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб пільгових категорій відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

Зарахування за співбесідою

За результатами співбесіди зараховуються у вищий навчальний заклад особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії вищого навчального закладу.

Також за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ВНЗ може прийняти рішення про можливість зарахування в навчальний заклад понад державне замовлення за результатами співбесіди із правом навчання за місцем проживання інвалідів, які не спроможні відвідувати навчальний заклад. У такому випадку вищий навчальний заклад створює умови для проходження цими особами курсу навчання за екстернатною формою.

Зарахування учасників міжнародних олімпіад

Учасники міжнародних олімпіад зараховуються у вищий навчальний заклад за умови подання сертифіката ЗНО з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі та за умови, якщо вони вступають на напрями курсів підготовки, для яких профільним є вступне випробування із предмета, для здачі якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

Цільовий прийом у вищі навчальні заклади

Цільовий прийом організується:

 • відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;
 • відповідно до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

Особи, які вступають у вищі навчальні заклади на курси підготовки за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (для закладів I–II рівнів акредитації – відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

Установлена квота місць цільового прийому не повинна перевищувати 75 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців за кожною спеціальністю у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків – у вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного транспорту, митної служби і 25 відсотків – в інших вищих навчальних закладах.

Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за окремим конкурсом. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

Право на першочергове зарахування

Право на першочергове зарахування у вищі навчальні заклади при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі мають:

 • особи, яким, відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», надане таке право;
 • особи, яким, відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», надане таке право при вступі у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів;
 • особи, яким, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», надане таке право;
 • особи, яким, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді», надане таке право;
 • особи, яким, відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”», надане таке право;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);
 • вступники, для яких це право визначено правилами прийому у вищий навчальний заклад.

Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною в цьому списку.

Складено на підставі положень Умов прийому у вищі навчальні заклади у 2014 році

Освіта.ua
14.03.2014


Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Читайте також
Коментарі
Аватар
Введіть ваше ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Введіть код:
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Віка
Я дитина з бататодітної сім’ї і напів сирота скажіть чи маю я якісь пільги при вступі у ВНЗ
Андрей
я ребенок-сирота,можно ли поступать вне конкурса,если да то какие документы нужно подавать в вуз?
Ольга
тобто дітям учасників АТО пільги відмінили?
Оля
Доброго дня!Я дитина напів сирота чи маю я якісь пільги при вступі до Вузу?
Мар'я
Для Оля: Ні
Катя
Добрий день, я дитина інвалід ( мені робили хіругрічне втручання головного мозку) чи є якісь пільги при вступі?
Роман
Для Катя:
Артём
Доброго дня! я із числа дітей-сиріт і мені 21. Чи маю я право на першочергове зарахування до ВНЗ?
саша
мій тато учасник АТО,не загинув слава Богу,є якісь пільги при вступі чи як?
Юля
Здравствуйте, что-то перечитала закон "Про підвищення престижності шахтарської праці" и все равно не поняла, у моего мужа отец проработал шахтером больше 20 лет, уж имеет какие-то льготы? Мужу 29 лет. И еще вопросик. Такой уже был в списке, но на него не ответили. Если отец афганец + инвалид 2 группы существуют какие-то льготы? Заранее благодарна за ответ.
Михайло
Доброго дня! Таке питання моя мама інвалід першої категорії Чорнобильської групи. Маю я право на якійсь пільги? в 2016
Людмила
Доброго дня, скажіть чи є у 2016 році пільги для вступу дитини - інваліда по зору до 18 років, і чи потрібно здавати екзамени? чула , що відмінили пільги. Дякую
Елена
чи є у 2016 році пільги для дітей-сиріт?які? адже у 2015 їх відмінили. я знайшла інформацію що знову повернули....
Тарас
Для Елена: Якраз навпаки.
елена
Тобто нема?
Інна
Також цікавить це питання,за телефоном ніяких довідок не дають.Найкраще ріщення - це звертатися до приймальної комісії вашого ВНЗ,де вам дадуть детальну відповідь.
Наталья
Доброго дня шановні,підскажіть будь-ласка в такому питанні :моя донька інвалід ІІ групи поступила в медколедж по приорітетах її трохи важко дається навчання ,чи можуть її відрахувати за погану успіваємість? Зарання дякую
Ярина
Доброго дня! Мій батько учасник АТО. Чи маю я пільги при вступі у виш?
Тетяна
Для Ярина: також цікавить це питання Дуже цікаве формулювання в законі - "приймали участь та загинули..."
Анатолій
Доброго дня. Мені 20років, я закінчив 2-й курс, і 1-й семестр 3-го на пільговому місці, так склалося, що мене відрахували на 2-му семестрі 3-го курсу, чи можливо якимось чином повернутись на пільгове місце, і що для цього потрібно?
Макар Корнеєв
Я із багатодітної сім’ї(8 дітнй) я,чув про таку пільгу що якщо в сім’ї більше 5 дітей то контракт буде оплачувати держава, це правда?
Аліна
Я пробувала (6 дітей)нічого не вийшло.Нас скрізь дурять.
михайло
оплатіть за перший семестр для того щоб вас зарахували у виш а потім просто принципово не платіть і ніхто вас не виключить з інституту . ректори знають про пільгу для для багатодітних але просто шукають як її не виконувати
ang
Доброго дня! Якщо я пільговик, але поступила на магістратуру на контракт.О скільки після закінчення бакалаврату я отримала вищу повну закінчену освіту,як мені сказали, то при вступі на магістратуру мої пільги не дають мені змогу пройти поза конкурсом. Чи в такому випадку мені будуть платити пенсію та мою стипендію? Чи для цього я мала самостійно пройти на бюджет, щоб мені відновили соціальні виплати? Дайте відповідь будь ласка.
Марія
я хочу звернутися до вас з таким питанням, мені 22 роки, мама померла пів року тому і я залишилась повною сиротою. В мене немає нікого з родичів. Я закінчила 4 курси внз і на платне поступила, на державне навчання не пройшла через рейтинг, оскільки працювала рік,це вплинуло на бали. В мене немає можливості платити 10тисяч за рік навчання на платному. Як мені бути, оскільки в університеті сказали, що пільги відмінили...
Олена
Чи може дитина, в якої загинула мати,але живий батько з яким вона проживає вважатися дитиною-сиротою и вступити до ВНЗ позачергово?
rem
Для Олена: а що вам заважає погуглити визначення "дитина-сирота" і подивитися чи відносится дитина у якої один з батьків живий до сиріт??
Іван
Я випусник Київського військового ліцея імені Івана Богуна, чи я буду мати якісь пільги при вступі у внз на військову кафедру?
Марі
Якщо батько інвалід 3групи в мене будуть якісь пільги на поступленря?Дякую наперед за відповідь!

Щоб отримувати першим
всі новини від «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть
«Подобається»

Дякую,
не показуйте це мені!