Хто має складати ЗНО (мультитест) у 2022 році

Результати мультитесту необхідні для вступу на бюджет і на висококонʼюнктурні спеціальності

Хто має складати ЗНО (мультитест) у 2022 році

У 2022 році вступ абітурієнтів, які претендують на бюджетну форму навчання або вступають на висококон’юнктурні спеціальності на контракт, буде відбуватися за результатами спрощеного ЗНО – національного мультипредметного тесту (НМТ).

Результати мультипредметного тесту будуть потрібні для вступу на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти.

Також вони будуть необхідні для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.

Для конкурсного відбору на бакалаврат будуть зараховуватися бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет).

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра будуть зараховуватися бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет) та визначеного Правилами прийому іншого предмета (другий предмет).

Важливо: за бажанням вступника замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання 20192021 року з української мови, математики чи історії України.

Підстави вступу на бюджет і контракт у 2022 році

Найменування галузі знань (напряму) Напрям підготовки (спеціальність) Підстава вступу на контракт Підстава вступу на бюджет
ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА Освітні, педагогічні науки Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Дошкільна освіта Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Початкова освіта Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Українська мова і література) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Історія) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Математика) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Хімія) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Географія) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Фізика) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Інформатика) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Трудове навчання та технології) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Фізична культура) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Образотворче мистецтво) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Середня освіта (Музичне мистецтво) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освітии Результати НМТ
Середня освіта (Природничі науки) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Професійна освіта (за спеціалізаціями) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Спеціальна освіта Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Фізична культура і спорт Творчий конкурс Творчий конкурс
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Творчий конкурс Творчий конкурс
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») Творчий конкурс Творчий конкурс
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Творчий конкурс Творчий конкурс
Хореографія Творчий конкурс Творчий конкурс
Музичне мистецтво Творчий конкурс Творчий конкурс
Сценічне мистецтво Творчий конкурс Творчий конкурс
Музеєзнавство, пам’яткознавство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Менеджмент соціокультурної діяльності Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ Релігієзнавство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Історія та археологія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Філософія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Культурологія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Філологія Результати НМТ (крім української мови і літератури, кримськотатарської мови і літератури, фольклористики) Результати НМТ
БОГОСЛОВ’Я Богослов’я Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ Економіка Результати НМТ Результати НМТ
Політологія Результати НМТ Результати НМТ
Психологія Результати НМТ Результати НМТ
Соціологія Результати НМТ Результати НМТ
ЖУРНАЛІСТИКА Журналістика Результати НМТ Результати НМТ
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Облік та оподаткування Результати НМТ Результати НМТ
Фінанси, банківська справа та страхування Результати НМТ Результати НМТ
Менеджмент Результати НМТ Результати НМТ
Маркетинг Результати НМТ Результати НМТ
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Результати НМТ Результати НМТ
ПРАВО Право Результати НМТ Результати НМТ
БІОЛОГІЯ Біологія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Екологія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Хімія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Науки про Землю Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Фізика та астрономія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Прикладна фізика та наноматеріали Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Географія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА Математика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Статистика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Прикладна математика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Інженерія програмного забезпечення Результати НМТ Результати НМТ
Комп’ютерні науки Результати НМТ Результати НМТ
Комп’ютерна інженерія Результати НМТ Результати НМТ
Системний аналіз Результати НМТ Результати НМТ
Кібербезпека Результати НМТ Результати НМТ
Інформаційні системи та технології Результати НМТ Результати НМТ
МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Прикладна механіка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Матеріалознавство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Галузеве машинобудування Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Авіаційна та ракетно-космічна техніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Суднобудування Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Металургія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Енергетичне машинобудування Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Атомна енергетика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Теплоенергетика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Гідроенергетика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДО- БУДУВАННЯ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Мікро- і наносистемна техніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ Хімічні технології та інженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Біотехнології та біоінженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Біомедична інженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ Електроніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Телекомунікації та радіотехніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Авіоніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ Харчові технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Технології легкої промисловості Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Технології захисту навколишнього середовища Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Гірництво Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Нафтогазова інженерія та технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Видавництво та поліграфія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Деревообробні та меблеві технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО Архітектура та містобудування Творчий конкурс Творчий конкурс
Будівництво та цивільна інженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Геодезія та землеустрій Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО Агрономія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Захист та карантин рослин Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Садівництво та виноградарство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Лісове господарство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Садово-паркове господарство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Водні біоресурси та аквакультура Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Агроінженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Ветеринарна медицина Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Стоматологія Результати НМТ Результати НМТ
Медицина Результати НМТ Результати НМТ
Медсестринство Результати НМТ Результати НМТ
Технології медичної діагностики та лікування Результати НМТ Результати НМТ
Медична психологія Результати НМТ Результати НМТ
Фармація, промислова фармація Результати НМТ Результати НМТ
Фізична терапія, ерготерапія Результати НМТ Результати НМТ
Педіатрія Результати НМТ Результати НМТ
Громадське здоров’я Результати НМТ Результати НМТ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА Соціальна робота Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Соціальне забезпечення Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ Готельно-ресторанна справа Результати НМТ Результати НМТ
Туризм Результати НМТ Результати НМТ
ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Державна безпека Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Безпека державного кордону Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Військове управління (за видами збройних сил) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Забезпечення військ (сил) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Національна безпека(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Національна безпека(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА Пожежна безпека Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Правоохоронна діяльність (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Цивільна безпека Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ТРАНСПОРТ Річковий та морський транспорт Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Авіаційний транспорт Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Залізничний транспорт Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Автомобільний транспорт Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
Транспортні технології (за видами) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти Результати НМТ
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Публічне управління та адміністрування Результати НМТ Результати НМТ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Результати НМТ Результати НМТ
Міжнародні економічні відносини Результати НМТ Результати НМТ
Міжнародне право Результати НМТ Результати НМТ

 

БІЛЬШЕ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗНО У 2022 РОЦІ

Для отримання оперативної інформації про проведення ЗНО та вступної кампанії приєднуйтесь до сторінок Вступна кампанія в Telegram або Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
06.05.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Оля Лаврик
Добрий день. Підскажіть будь ласка, чи потрібно здавати мені МНТ, якщо я закінчила загально- освітню школу в 1995 році, при вступі в магістратуру? В цьому році закінчую навчання бакалавра.
Назар
потрібно здавати прохідний тест для того щоб поступити в коледж 9 класнику чи це не обов’язково.
Олена
Якщо я вже змогла вступити до університету за кордоном, чи потрібно мені здавати Нмт? У цьому році оцінка за Нмт ставиться у атестат?
Marija
Добрий день, чи обов’язково здавати тести тим учням які не мають в планах поступати? Чи це обов’язково для закінчення 11 класу?
Степанчук Олексій
Доброго дня. Мені потрібно здавати ЗНО в 2022 році, якщо я закінчую 2 курс коледжу і планую залишатися?
дарина
На факультет філології японсько- англійської мов треба результати НМТ??? Скажіть будь ласка
Любовь
Добрый день,Нужно ли сдавать МПТ после окончания 11классов на бакалавра медсеетринства на контракт,ведь эта специальность не является высококоньюктурной
Оксана
Добрий день! Звертаємось до Вас за роз`ясненням такої ситуації. Мій син минулого року мав бажання вступити в медичний університет. Він склав ЗНО з чотирьох предметів (укр.мова, біологія, хімія і математика). З математки нам не вдалося набрати прохідні 150 балів і вона була обов`язковою. Але на 2022 рік планувався вибір між математикою і хімією. З хімії ми вже склали ЗНО і набрали необхідний прохідний бал. Але на сьогоднішній день ситуація змінилася і ввели мультипредметний тест. Поясніть, будь ласка, чи необхідно моєму синові його здавати або є можливість подати вже здані результати ЗНО, які планувались до 24 лютого.
Maxym
Для Оксана: Також цікавить це питання, якщо дізнаєтесь повідомте, будь ласка.
Романія
Ви дізналися чи ні?
Коментувати
Наталя
Спеціальність з творчим конкурсом (графічний дизайн) на бюджет потрібно НМТ чи ні?
Галина
Для Наталя: теж цікавить, це питання. Відповіді поки що не знайшла.
Коментувати
Антон
Добрий день, підкажіть будь ласка чи я зможу поступити у професійний ліцей на столяра без нмт?
Andrey
Добрый день, нужно ли сдавать НМТ для поступления на младшего бакалавра с контрактной формой обучения?
Інна
Доброго дня! Цьогоріч 2022р хочу вступати до фармацевтичного коледжу . Випускник минулих років. Якщо на контрактній основі, чи потрібно здавати ЗНО? І чи підійде цьогорічний спрощений, адже для вступу потрібні укр мова і біологія?Дякую!
Лілія
Доброго вечора. Скажіть будь ласка, чи можна на вступ до медичного університету подати тільки математику з мультитесту за 2022 рік. Так як результати зно по укр.мові і біології є за 2021 рік. Бо по вимогам університету було три предмета для вступу (2021). Чи можна історію не вносити. ?
Наталія
Добрий день. Чи можна буде використовувати результати мультипредметного тесту при вступі у 2023 році?
Maxym
Добрий день. Цього року не має можливості поступити у медичний з результатами ЗНО із хімії і біології, як це планувалося раніше?
Беспалова Ксенія
Для Maxym: як ви плануєте це зробити, якщо мультитест проводиться з української мови, математики та Історії України?
Maxym
Чому б не дати можливість як це планувалося на початку року українська мова, хімія та біологія наприклад, якщо ці предмети ЗНО здавалися у 2021. Тобто у тебе є вже результати цих ЗНО, а не лише предмети з НМТ.
Беспалова Ксенія
Вибачте, не зрозуміла вашого питання. За результатами попередніх років ви можете вступати, про це вже заявили.
Коментувати
Катя
Добрий день. Чи можна отримати атестат, але при цьому не складати мультитест? Я колись читала, що без екзамену атестат не дають, чи вже змінили це? І чи можливо буде вступити до університету за кордоном без цього тесту?
Галина
Для Катя: за кордон не можна вступити без балів ДПА в атестаті. Навіть коли у нас в країні звільняли від ДПА, там вимагали аби ДПА було, бо запис "звільнено" для них не зрозумілий. Це наче в школу ходив, але не здатен був чомусь навчитись (ну як діти з особливими розумовими відхиленнями). А такі не мають права на вищу освіту. Тому всі, хто збирався вступати за кордон в обов’язковому порядку здавали ДПА, бо це треба для них, а не для школи.
Софія
запитали не за ДПА, а за рахунок ЗНО, і за кордон не потрібні результати ЗНО, потрібен бал атестату, от наприклад мені атестат видають в середині червня, тобто результати тести туди не враховуються
Коментувати
Інна
Якщо я закінчую 3 курс університету, і хочу поступити на іншу спеціальність, чи потрібно мені здавати зно, і якщо потрібно, чи можливо ще зареєструватися на зно?
Галина
Для Інна: потрібно, бо Ви все одно будете вступати на базі повної середньої освіти.
Коментувати
Віра
Якщо я після 11 не йду поступати , чи можна не здавати ЗНО? Чи це обов’язково?
БОй
Для Віра: Не обязательно, когда надумаете поступать, тогда и сдавайте)
Коментувати
Дмитро
Скажіть будь ласка, я студент 2 курсу коледжа, я планую залишитися далі в коледжі а після коледжа в університет іти, і чи потрібно мені здавати зно в 2022р.?
Діма
Для Дмитро: ні,не обов’язково, можна здати протягом наступних років навчання.
Дмитро
Ще одне запитання ,а єслі зарас з 2 курсу коледжа піти в університет на 3 курс мого навчального закладу чи потрібно зно?
Дмитро
І скажіть будь ласка які є способи вступу в університет з коледжа 2 курсу, і чи можна без зно якось?
Коментувати
Настя
Вітаю, я студентка коледжу(2 курс ) . Цьогоріч я складатиму іспит ,чи потрібно мені здавати ЗНО ,якщо я не планую йти з 2 курсу
Діма
Для Настя: ні
Коментувати