Звіт уряду: куди зрушила освіта в 2015 році

Урядом опублікувано текст поданого до парламенту звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабміну

Звіт уряду: куди зрушила освіта в 2015 році

Урядом опублікувано текст поданого до парламенту звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році, що схвалений розпорядженням 1 лютого 2016 року.

Звіт містить інформацію про діяльність держави у різних сферах життя країни, в т.ч. в освітній галузі.

Текст виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році в освітній сфері:

Вжито заходів з реформування сфери освіти

Розпочато оновлення нормативної бази в сфері освіти. Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закон України “Про освіту” (реєстраційний номер 3491).

Прийняття рамкового Закону України “Про освіту” створить умови для реформування системи освіти, що забезпечить рівний доступ до якісної освіти, ефективну систему управління та раціональне використання коштів, дієвий механізм громадського впливу на освіту, якісний сучасний зміст та методики навчання, зафіксувати основні принципи, які стануть основою для подальшого розроблення освітньої політики.

Розпочато процес підготовки нормативно-правової бази для забезпечення діяльності Науково-методичної ради та науково-методичних комісій, які розроблятимуть стандарти дошкільної, загальної середньої, професійної, вищої та позашкільної освіти (наказ МОН України від 07.12.2015 № 1265 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.15 № 1226”, наказ МОН України від 27.11.2015 № 1246 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.12.2015 № 1542/27987 “Про затвердження Порядку конкурсного відбору членів Наукове методичної ради та науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України”, наказ МОН України від 26.11.2015 № 1226 “Про утворення конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України”, наказ МОН України від 27.10.2015 № 1115 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2015 № 922”).

Встановлено нові правила акредитації та ліцензування навчальних закладів

Визначено новий порядок атестації дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, який забезпечив децентралізацію, дебюроктаризацію під час атестації, створив умови для прозорості та участі громадськості в оцінці діяльності закладу (наказ МОН від 30.01.2015 № 67 “Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів”, зареєстрований у Мін’юсті 14.02.2015 за № 173/26618).

Розроблено та затверджено нову процедуру ліцензування освітньої діяльності, що позитивно вплине на забезпечення прав та інтересів закладів освіти, забезпечить певну дерегуляцію в сфері освіти та зменшення переліку видів освітньої діяльності, яка підлягає ліцензуванню, спрощення порядку отримання ліцензії (постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”).

Здійснено процеси реформування дошкільної, загальної середньої освіти

Розпочато процес переоснащення загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено розпорядження Кабінету Міністрів України “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році”, яким передбачено 100 млн. грн. на закупівлю обладнання для кабінетів фізики. В Законі України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” передбачено ще 250 млн. грн. для закупівлі обладнання для кабінетів фізики та хімії. Також було затверджено методичні рекомендації щодо використання обладнання у шкільних кабінетах фізики (наказ МОН від 15.10.2015 № 1088 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням”).

Розроблено та прийнято нормативно-правові акти щодо оновлення змісту освіти початкової та основної школи, розвантаження навчальних програм (накази МОН від 22.12.2014 № 1495 “Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”, від 29.05.2015 № 584 “Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”, від 29.05.2015 № 585 “Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня”). Розвантаження навчальних програм призвело до збільшення вільного часу у дітей, який вони можуть використати для спілкування з батьками, занять спортом та позашкільної діяльності.

Скасовано національне рейтингове формальний підхід до рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, що сприяло розвантаженню поточної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів шляхом усунення необхідності прийняття участі у формалізованих процедурах рейтингування (наказ МОН від 10.03.2015 № 269 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів”).

Внесено зміни до Податкового кодексу України, якими створено сприятливі умови для відкриття приватних дошкільних навчальних закладів.

Затверджено нормативну базу для впровадження інклюзивної освіти в роботу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання” від 05.06.2014  № 1324-VІІ внесено зміни до Закону України “Про дошкільну освіту” щодо організації інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах.

Постановами Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 530 та № 531 внесено зміни до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, та до постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346 “Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам” і від 14.06.2000  № 963“Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”.

Спільним наказом МОН та МОЗ  від 06.02.2015  № 104/52, зареєстрованим у Мін’юсті 26.02.2015 за № 224/26669, затверджено Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.

Збільшено у 2,5 раза коефіцієнт фінансування навчання учнів з особливими потребами в інклюзивних та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів (Закон України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”), унормовано питання оплати праці педагогічних працівників, у тому числі асистента вчителя, у класах з інклюзивним навчанням (постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 479 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298”).

За статистичними даними, порівняно з минулим роком у 2015/16 навчальному році на 25,5 % (2720 осіб) збільшилася кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах; на 6,2 % (5265 осіб) учнів з особливими потребами, для яких навчально-виховний процес організовано у спеціальних класах загальноосвітніх шкіл за місцем їх проживання; на 36,1 відсоток введено більше посад асистента вчителя (994 посади).

Вжито заходів щодо розвитку мережі загальноосвітніх шкіл з інклюзивним навчанням, навчально-реабілітаційних центрів для навчання дітей із складними порушеннями розвитку та оптимізації мережі інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (накази МОН від18.02.2015 № 163 “Про затвердження плану заходів щодо виконання рекомендацій парламентських слухань на тему: “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення”; від 31.12.2015 № 1436 “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі”).

На 20 % порівняно із 2014/15 навчальним роком збільшилася кількість закладів для навчання дітей із складними порушеннями розвитку – навчально-реабілітаційних центрів. У 2015/16 навчальному році функціонує 58 таких центрів, де навчаються 6 356 учнів.

Проводиться робота з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів (протягом 2015 року було оптимізовано (об’єднано, ліквідовано, призупинено діяльність, переведено на госпрозрахунок) близько 600 загальноосвітніх навчальних закладів) та розширення мережі дошкільних навчальних закладів (створено 19,5 тис. нових місць).

Створюються умови для вивчення англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах:

 • збільшено кількість годин для вивчення англійської мови (наказ МОН від 07.08.2015 № 855 “Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів”). Зокрема, у 2015/16 навчальному році збільшено кількість годин на вивчення іноземної мови з 2-х до 3-х на тиждень у 6-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (за новим стандартом);
 • організовано літні табори з вивчення англійської мови, у яких відпрацьовували свої навички у спілкуванні іноземними мовами 119 563 школярі. Літні мовні табори були організовані на базі 2888 загальних освітніх навчальних закладів України. До роботи в них МОН за допомогою міжнародних та волонтерських організацій було залучено 12 979 волонтерів, носіїв мов, 10 580 вчителів та 1428 студентів;
 • 18 листопада 2015 р. стартувала програма “Вчителі англійської мови – агенти змін”, розроблена спільними зусиллями Британської Ради та громадської ініціативи GoGlobal у рамках національної кампанії “Україна Speaking”. Програма спрямована на покращення якості викладання англійської мови в Україні та підготовку тренерів з англійської мови, які будуть надавати методичну допомогу вчителям англійської мови у районних центрах області. Строки реалізації програми: листопад 2015 року – грудень 2016 року;
 • з 2015/16 навчального року введено обов’язкове складання державної підсумкової атестації з іноземної мови (наказ МОН від 16.09.2015 № 940 “Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році”);
 • МОН спільно з міжнародним видавництвом MM Publications провели пробне тестування з англійської мови учнів одинадцятих класів з метою підготовки відповідних завдань до ДПА 2016.

Створюються умови для впровадження багатомовної освіти – спільно з міжнародною неурядовою організацією PATRIR, органами управління освітою Чернівецької, Одеської, Закарпатської обласних державних адміністрацій за підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндської Республіки проведено семінари, тренінги, консультації у мм. Києві, Одесі, Ужгороді, Чернівцях за участю міжнародних та національних експертів з упровадження багатомовної освіти у навчальних закладах. Поповнено навчальну та матеріальну базу навчальних закладів, які визначені базовими у проведенні Всеукраїнського експерименту “Формування багатомовності учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті (2016 – 2021 роки)”.

Здійснено заходи щодо участі України у міжнародному порівняльному дослідженні якості освіти PISA-2018.

Організацією економічного співробітництва та розвитку 6 листопада 2015 року прийнято рішення про приєднання України до Міжнародного порівняльного дослідження якості освіти PISA-2018;

11 листопада 2015 року проведено зустріч представників МОН, Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), Інституту освітньої аналітики та Інституту модернізації змісту освіти з метою створення проектної команди та розроблення плану підготовки до проведення дослідження PISA-2018;

МОН разом з УЦОЯО розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання участі України у міжнародному порівняльному дослідженні якості освіти PISA-2018”, якою пропонується визначити відповідального виконавця за проведення дослідження PISA-2018 та передбачати фінансування заходів щодо участі України у цьому дослідженні.

Вжито заходи з формування системи національно-патріотичного виховання у закладах освіти.

Затверджено Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді та план заходів щодо її реалізації. Концепція спирається на традиції української державності, національно-визвольної боротьби українського народу, громадянську свідомість, здатність критично і незалежно мислити, бути активним у відстоюванні своєї позиції та готовим до захисту незалежності й територіальної цілісності української держави.

Успішно впроваджується в закладах освіти Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра “Сокіл” (“Джура”) як найефективніший масовий патріотичний захід ігрової форми. МОН забезпечено інформаційно-методичний супровід гри, підготовку педагогів-вихователів для впровадження гри. Налагоджена дієва співпраця з громадським організаціями.

Створено Комітет з національно-патріотичного виховання при Громадській раді МОН та Раду з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при МОН (наказ МОН України “Про національно-патріотичне виховання в системі освіти” від 16.07.2015 № 768).

МОН разом із Інститутом національної пам’яті розроблено та рекомендовано до використання методичні рекомендації щодо відзначення: Роковин Голодомору; Дня Соборності; Революції Гідності; перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 — 1945 років.

Суттєвим кроком для поліпшення патріотичного виховання учнівської молоді є внесення змін до навчальної програми “Захист Вітчизни” для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН від 17.09.2014 № 1052). Оновлену навчальну програму вже запроваджено у навчально-виховний процес з 2015/2016 навчального року.

Удосконалено роботу позашкільних навчальних закладів.

Проведено роботу щодо збереження та формування мережі позашкільних закладів, які забезпечують дітям додаткові умови для розвитку талантів, здібностей, виховання моральних і духовних цінностей, залучення до науково-дослідницької діяльності. Гуртковою роботою та позашкільними масовими заходами охоплено близько 80 % дітей шкільного віку. Відбувається реформування змісту діяльності позашкільних закладів з метою посилення патріотичної складової навчального процесу та громадянської освіти. У роботі з дітьми надаються пріоритети активним формам підтримки громадських ініціатив, благодійних та волонтерських акцій, учнівського самоврядування.

Вжито заходів щодо реформування професійно-технічної освіти.

Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про професійну освіту” (реєстраційний номер 3231), прийняття якого дозволить:

 • забезпечити оперативність прийняття управлінських рішень щодо професійної освіти та її фінансового забезпечення;
 • посилити роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців щодо визначення напрямів та обсягів підготовки кваліфікованих робітників та керівників середньої ланки управління з урахуванням потреб ринку праці;
 • забезпечити розвиток соціального партнерства, консолідацію зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, роботодавців, науковців і громадських об’єднань з метою забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками, збільшити обсяги фінансування та інвестицій;
 • забезпечити умови для випереджувального розвитку професійної освіти, створення багатопрофільних, різнорівневих професійних навчальних закладів, що здійснюватимуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників відповідно до потреб регіонального ринку праці та загальнодержавних потреб.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” зменшується кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, що в свою чергу сприятиме оптимізації кількості кафедр та адміністративних витрат на їх утримання. Наближено систему вищої освіти до потреб вітчизняної економіки та ринку праці. Робить її співставною з різними моделями європейських та інших провідних країн світу, більш гнучкою, конкурентоздатною і пристосованою до вимог світового ринку праці.

МОН здійснюються відповідні заходи, спрямовані на узгоджену оптимізацію мережі діючих професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації з урахуванням розвитку економіки країни та регіональних ринків праці, а також розробку механізмів і моделей розвитку в регіонах систем вищої та професійної освіти.

Створено 84 сучасні навчально-практичні центри (підвищення кваліфікації) ПТО.

Здійснено заходи, спрямовані на реформування системи вищої освіти, імплементацію Закону України “Про вищу освіту”.

Затверджено понад 20 нормативно-правових актів, які визначають механізми реалізації окремих норм Закону, ще близько 15 знаходяться на погодженні в різних органах виконавчої влади.

З метою підвищення автономії та фінансової самостійності вищих та професійно-технічних навчальних закладів у розпорядженні власними надходженнями та диверсифікації джерел власних надходжень прийнято порядок розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 657), Порядок розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень (постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 719).

Для забезпечення академічної мобільності у вищих навчальних закладах затверджено Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Воно створює необхідні правові механізми та гарантії для реальної міжнародної мобільності викладачів і студентів (постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність”).

Затверджено новий перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, максимально узгоджений з Міжнародною стандартною класифікацією освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266).

Врегульовано питання переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету (постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 927).

Запроваджено спрощену систему визнання іноземних дипломів (наказ МОН від 05.05.2015 № 504, зареєстрований у Мін’юсті 27.05.2015 за № 614/27059 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”).

Набрали чинність нормативно-правові акти, які регламентують порядок обрання керівника вищого навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726).

Затверджено Порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами (постанова Кабінету Міністрів України від 1904.2015 № 652).

З 2015 року розпочався перехід вищих навчальних закладів на новий норматив максимального навчального навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника в обсязі 600 годин на навчальний рік, що дозволить поступово вивільнити вагомий ресурс часу для наукових досліджень, творчого пошуку викладачів, розвитку нових видів освітньої діяльності.

Визначено механізм затвердження рішень про присвоєння вчених звань та нові вимоги до здобувачів вчених звань відповідно до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань та зразків державних документів про присвоєння вчених звань (постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 656 “Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту”).

Розроблені рекомендації щодо прийняття на роботу науково-педагогічних працівників, які дають змогу вищим навчальним закладам розробити якісні власні нормативні документи (наказ Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005). Скасовано відповідний застарілий наказ МОН.

Розроблені рекомендації з фізичного виховання, які покликані започаткувати роботу над новими моделями залучення студентів до фізичної активності, використати позитивний потенціал інфраструктури фізичного виховання та викладачів цієї дисципліни (лист Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 р. 1/9-454).

Розроблено низку роз’яснювальних листів з метою забезпечення прав органів студентського самоврядування, за підтримки Міністерства освіти і науки України розпочато серію тренінгів для членів студентського самоврядування та активних студентів з метою надання необхідної інформації та підтримки студентському самоврядуванню, сприянню його розвитку та залученню до всіх сфер функціонування вищого навчального закладу (лист МОН України від 11.12.2015 №1/9-597 “Щодо тренінгів для органів студентського самоврядування 19-20 грудня 2015 року”, лист МОН України від 11.12.2015 № 1/9-596 “Керівникам вищих навчальних закладів”, лист МОН України від 01.12.2015 № 1/9-577 “Щодо проведення Всеукраїнського студентського форуму”, лист МОН України від 21.10.2015 № 1/9-498 “Щодо виборів до органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів”, лист МОН України від 21.10.2015 № 1/9-496 “Щодо фінансування органів студентського самоврядування”, лист МОН України від 21.10.2015 № 1/9-495 “Щодо погодження рішень органами студентського самоврядування”, лист МОН України від 08.09.2015 № 1/9-427 “Щодо діяльності органів студентського самоврядування”).

Підготовлено Проект Комплексної державної програми щодо забезпечення конституційного права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

Скасовано типові штатні нормативи для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, що відповідає принципу університетської автономії.

Розроблено і знаходиться на погодженні ЦОВВ Повний перелік посад науково-педагогічних працівників та педагогічних працівників ВНЗ.

Започатковано процес створення Науково-методичної ради та науково-методичних комісій МОН на конкурсних засадах, які забезпечать розробку пакету нових стандартів вищої освіти на новій методологічній базі.

Оновлено Умови прийому до вищих навчальних закладів з метою приведення у відповідність до Закону.

Розпочата робота з кардинальної реформи системи державного фінансування вищої освіти шляхом поетапного переходу до конкурсного формування обсягів державного замовлення та блочно-грантової системи фінансування вищих навчальних закладів. Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування вищої освіти”.

Затверджено форму сертифіката про акредитацію освітньої програми та порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів для майбутньої діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1117).

З метою підвищення якості дисертацій, поданих на здобуття наукових ступенів, запроваджено оприлюднення електронних версій дисертацій (крім таких, що містять державну таємницю або інформацію для службового користування), відгуків офіційних опонентів та авторефератів дисертацій на офіційних веб-сайтах ВНЗ та наукових установ, у яких відбувається захист (наказ МОН від 14.07.2015 № 758 “Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 липня 2015 р. за № 885/27330).

Відбувається поступова оптимізація мережі вищих навчальних закладів, припинено діяльність 76 ВНЗ та філій, що не забезпечували належну якість освіти.

Вжито заходів щодо інтеграції науки та освіти, створення технологічних та наукових парків, переходу до фінансування наукових досліджень на проектній основі.

Верховною Радою України прийнято внесений Урядом Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (№ 848-VIII від 26.11.2015 р.).

Реалізація положень Закону сприятиме розвитку наукової і науково-технічної діяльності в Україні, покращенню науково-технічного потенціалу України, заінтересованості наукових установ в практичному застосуванні та реалізації власних результатів науково-технічної діяльності, а також налагодженню ефективної взаємодії між суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності та органами виконавчої влади у цій сфері на основі Європейських підходів.

Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків” (реєстраційниц номер 2216а), прийняття якого дозволить спростити порядок створення технологічних парків та створити належні правові умови для їх діяльності, активізувати розробку та реалізацію проектів з впровадження високотехнологічних виробництв.

Забезпечено входження України до Європейського дослідницького простору, через набуття статусу асоційованого члена Рамкової програми ЄС “Горизонт 2020” (Закон України “Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 – Рамкова програма з досліджень та інновацій (2014–2020)” від 15.07.2015 № 604-VIII).

Прийнято Концепції реформування політики в інноваційній сфері на 2015–2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 575), реалізація заходів якої надасть можливість забезпечити подальше реформування державної політики в інноваційній сфері, активізацію інноваційній діяльності суб’єктів господарювання, створення сприятливих умов для впровадження інновацій, функціонування інноваційної інфраструктури та ринку інновацій і технологій, формування інноваційної культури.

Спільно з Фундацією CRDF Global створено Глобальний фонд підтримки українських вчених, метою якого є підтримка українських вчених, надання їм фінансової підтримки при проведенні наукових досліджень.

Здійснено заходи щодо забезпечення права на освіту осіб, що проживають на тимчасово окупованій території або території проведення АТО, а також внутрішньо переміщених осіб.

Забезпечено можливість продовження здобуття певного освітнього рівня на території, підконтрольній українській владі. Визначено перелік шкіл, які здійснюють навчання учнів із окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та непідконтрольних українській владі територій Донецької і Луганської областей (для дистанційного та екстернатного навчання).

Забезпечується виконання завдань, які передбачені Указом Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції». Чисельність студентів вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності, які належать до категорії громадян – дітей учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, становить 1049 осіб, за кошти державного бюджету навчається 826 осіб. Процес переведення студентів зазначених категорій триває і знаходиться на контролі Міністерства.

Здійснюються постійні заходи щодо доповнення та перерозподілу держзамовлення в інтересах ветеранів АТО, їх дітей, сиріт, дітей з багатодітних родин та внутрішньо переміщених осіб.

Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до статті 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, яким закладається правова основа для розробки та використання он-лайн платформ, що використовуватимуться для надання рівного доступу до здобуття освіти всім особам, які проживають на тимчасово окупованій території, та не мають змоги продовжити здобуття освіти в інших регіонах України. Проектом закону пропонується запровадити надання квот для здобуття вищої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України, що стимулюватиме молодь зробити свідомий вибір на користь продовження навчання на території України, а також пропонується запровадити процедуру атестації для визнання кваліфікацій, здобутих громадянами України та іноземцями в процесі навчання на тимчасово окупованій території.

Видано ряд листів МОН, якими роз’яснено порядок продовження навчання на території, підконтрольній українській владі (лист МОН України від 01.09.2015 № 1/9-414 “Деякі питання навчання іноземців у ВНЗ, розташованих на території Донецької та Луганської областей” Лист МОН України від 27.08.2015 № 1/9-408, “Деякі особливості поновлення іноземних студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах Автономної Республіки Крим”,  Лист МОН України від 25.08.2015 № 1/9-403 “Щодо рекомендацій до поновлення іноземних студентів, які навчалися у Донецькій та Луганській областях”,  лист МОН України від 14.08.2015 № 1/9-392 “Деякі особливості і поновлення іноземних студентів, які навчалися у Донецькій та Луганській областях”, лист МОН України від 16.04.2015 № 1/9-201 “Щодо документів студентів, переведених з вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей”, лист МОН України від 10.04.2015 № 1/9-194 “Щодо інформування випускників”, лист МОН України від 31.03.2015 № 1/9-164 “Щодо проходження державної підсумкової атестації для жителів тимчасово окупованих територій”).

Розроблено принципово важливий проект Порядку надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти:

 • особам, визнаними учасниками бойових дій;
 • дітьми учасників бойових дій;
 • дітьми ветеранів усіх категорій, включаючи добровольців та волонтерів;
 • дітьми, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
 • дітьми, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності);
 • дітьми, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Психологічною службою системи освіти забезпечено психологічний і соціально-педагогічний супровід адаптації внутрішньо переміщених дітей та сімей, учасників АТО. Загалом надано або надається допомога більше як 214 тисячам постраждалих. З них 74 тис. вихованців, учнів, студентів, більше 41 тис. батьків, майже 31 тис. – діти і сім’ї учасників АТО, більше 3 тис. дітей і сімей поранених.

Було знято обмеження з переміщених навчальних закладів з метою надання їм можливість здійснювати закупівлі, необхідні для налагодження освітньої і наукової діяльності (постанова Кабінету Міністрів України № 935 від 13жовтня 2015 року).

Освіта.ua
02.02.2016

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
педагог
Cрочно надо ждать выводов Госфининспекции Закарпатсокй области, которая вот уже скоро 3 месяца проверяет Мукачевсий университет, ревизия кру, где ректор занимается тотальной корупцией, схемами в с чиновниками из МОН и мером Мукачева. Помимо этого горсовет Мукачева, где ректор МДУ, представитель партии ЕЦ Балоги, возглавляет комисию по образованию. Через голосование большинства депутатов от ЕЦ партии Балоги, во время принятия бюджета на 2016 год было выделено 1.200млн грн на помощь МДУ, на основании принятой "Программы", разработанной непосредственно лично Щербан Татьяной, ректора с сомнительной и порочной репутацией! Коррупция в чистом виде и дерибан местного бюджета, когда воры у власти вступают в сговор с такими же аферистами руководителями госучреждений воруют у пенсионеров и больных деньги. В завершении надо отметить, что МДУ вз, который финансируется МОН Украины, и который в курсе о черных делах руководства и администрациъ мукачевского вуза, который покрывает сам Министр Квит!
Анна
Це не розвантаження, а сміх. Тепер моя дитина все вчить у другому класі те, що діти раніше у третьому класі вчили. Про що думали ті уми , які складали цю програму і доки наші діти ще будуть мучитись. Ви розумієте , що у дітей пропадає бажання вчитись!!!!! Ми вимагаємо повністю нашим дітям змінити програми і ці книги. Чи у вас зовсім розуму там нема. Згадайте свої шкільні роки. Чи хотілося вам вчити те, що непосильне.
Анна
Коментар лише до трьох пунктів пересічного вчителя. Здійснено процеси реформування дошкільної, загальної середньої освіти: навчатися без підручників, все фінансування перекласти на плечі батьків (харчування, фонди і т.д.), збільшення на папері кількості годин іноземної (але за яким додатком - ніхто не сказав вголос) - це справді позитив? Вжито заходи з формування системи національно-патріотичного виховання у закладах освіти - патріотизм слід виховувати з пелюшок і сім’ї, а не за допомогою заходів. Він все більше стає штучним - ще не виїхали з дому, а вже перейшли на російську, та й не лише це... Журнал МОНУ за грудень 2015 "Управління освітою", почитайте думку "науковця" про наш патріотизм. Удосконалено роботу позашкільних навчальних закладів: місцевий позашкільний заклад, який є одним з найпотужніших в області на межі закриття: сьогодні головне - гроші, на дітях зручно економити.
Для Анна
Для Анна: патриотизм и любовь к стране не зависит от языка. Неужели непонятно?
Коментувати
Голосzнароду
Поділюся досвідом моїх останніх пошуків роботи в сільській школі. Школа малокомплектна, 27 учнів, двома маршрутками із райцентру добиратися, але зимою одна маршрутка не завжди ходить і десь годину треба йти пішки із сусіднього села. В школі є ставка вчителя англійської мови, переважно учні на індивідуальному плані, районо їм чомусь не присилає вчителя. Родичка із сусіднього села порадила сходити до директриси на співбесіду))) Остання каже, що вчителя англійської мови їм треба, але взяти мене не дозволить районо, робота там постійна, але школу їх з вересня хочуть закрити, ну тому ніхто в районо ту роботу купувати не хоче, а за безплатно роботу там не дають. Омг...
Алла
Шановні паперотворці! Закликаю вас прийти в будь яку просту школу ,поспілкуватись зі звичайним вчителем ,поговорити з батьками та обов’язково прочитати "розвантажену" програму для початкової школи. А може ви з іншої країни чи взагалі - з іншої планети?
Миколка
таке склалося враження, що "ми" і "вони" живемо на різних планетах.
Для Миколка
Для Миколка: это не впечатление, это реальность: они сами по себе, мы - сами по себе. Главное - папочки вовремя проверяющему показать. И фотографии . Это у них там какие- то программы стартуют, а люди думают как месяц прожить.
Коментувати
Накипіло
Текст спеціально не читав, бо знаю шо там нічого нового, (судячи по коментах людей, і гадаю цього достатньо) бо десь щось добавили, щось придумали, і якусь *уйню впровадили, - пил в очі короче, коротше кажучи наших чиновників послухати то роблять крок вперед прям Гарварди та Оксфорди нам не конкуренти...
Вчитель інформатики
Ще трішки - і "зрушить" не освіта, а освітяни. Демагоги обі*рані... Підручники видайте, а не освіту з вчителями реформуєте! Зарплату нормальну вчителю! - і ми й без вас проведемо реформу освіти.
Олекса Позняк
Знову атестація навчальних закладів.Готуйте обіди торби та конверти. Зажили по новому.Навіть у Яника достало розуму відмінити техогляд авто як абсолютно корупційну процедуру. А Ліля Золота Ручка наче не розуміє що аттестація школи це той же техогляд.
Profit
Наш колхоз стоял на краю пропасти, а с приходом нового председателя сделал решительный шаг вперед.
Вчитель школи
Прочитав декілька разів закон про освіту і ці поправки,звіти, висновки. НІЧОГО СВІТЛОГО МАЙБУТНЬОГО У ВЧИТЕЛІВ НЕ БУДЕ!!!. Нового для вчителів тут нема. Зарпалата зараз мізер,а буде ще менша. Ось і вся реформа. Пилюка в очі. ГАНЬБА!!!
Олена
"Розвантаження навчальних програм призвело до збільшення вільного часу у дітей, який вони можуть використати для спілкування з батьками, занять спортом та позашкільної діяльності."Це із звіту!! ГОСПОДИ!!!!Де розвантаження? Про що ви -говорите??? Одне слово замінили іншим,або переставили щось кудись.Ви порахуйте тижневе навантаження і порівняйте з тим ,що було "колись"Діти з величезним трудом засвоюють "ці "програми.А здоров’я сучасних дітей набагато слабше ,ніж 20 років назад. І СОРОМУ НЕ МАЄ ТАК ЦИНІЧНО БРЕХАТИ! І видавати бажане за дійсне.
рпг
Тільки куди зрушила, історія замовчує...
вот
Текста много, сути - ноль !!! Чего и следовало ожидать !
Краковяк
Питання треба ставити так: що змінилося в освіті на краще? А куди зрушила? Напевне, туди, куди й Україна...
совесть
Сьогодні дуже оголені нерви суспільства, щоб читати такі звіти... І хоч МОН виклалося, щоб згадати все і вписати до звіту (віддамо належне - у цій структурі залишилися всі, хто знає, як це робити), виглядає це так:"Я ж готувався, я ж вчив!... Ну поставте "добре", мені так стипендія потрібна!" зі сльозами на очах вмовляє студент викладача, не відповівши правильно на жодне питання в білеті... Чи від принциповості викладача тут нічого не залежить, бо з кафедри вже принесли оцінку?
00000
Так як ви з вашим ЯЦЕНЮКОМ вже знищили і добиваєте освіту - ви попадете не в Європу, а в ....опу...
Для 0000
Для 00000: уже давно там... Только вслух про это никто не говорит: то ли стыдно, то ли страшно.
Для 00000
Для 00000: уже давно там. Только вслух об этом не говорят: то ли стыдно, то ли страшно. И не надо удалять безобидные комментарии.
Коментувати
00000
Словоблуди!!! А куди ви хочете ЗНИЩИТИ пенсію за вислугу років(25 років) та ввести для неї вік 55 років? Нехай наші захвалені міністри підуть самі і попрацюють за таку зарплату і в умовах, які вони створюють педагогам - тоді побачимо і почуємо, про що ж вони співатимуть!
Валентина
Для 00000:Чому ж? Ось вам і нові "умови" - відеокамери в кожний клас!
Коментувати
ооо
Бла-бла-бла! Як набридло вже це "словоблудство"! Спитайте звичайного вчителя, чи відчув він зміни на краще і почуєте все, що є в дійсності сьогодні в освіті!
Тетяна
Шановні колеги! На превеликий жаль наших коментарів ніхто із можновладців не читає. Це ми тут виливаємо наболіле один одному!
Коментувати