100 українських вишів, найбільш популярних серед вступників

Лідери серед закладів освіти України за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти

100 українських вишів, найбільш популярних серед вступників

За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що розміщує рейтингові списки абітурієнтів, до закладів вищої освіти цьогоріч подано понад 1 млн 140 тисяч заяв від вступників.

У тому числі 720 792 заяв подали абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для здобуття рівнів бакалавра та медичного магістра за всіма формами навчання.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, завершено.

Цьогорічними лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, є два львівські заклади вищої освіти. Перше місце має Львівська політехніка, а на другій сходинці розташувався Львівський національний університет ім. Франка. 

Наступні три місця посіли столичні виші. Третя позиція – у Київського національного університету ім. Шевченка. Четверте місце має Київський політехнічний інститут ім. Сікорського, а пʼяте – Національний авіаційний університет.

Також до двадцятки лідерів за кількістю поданих заяв увійшли заклади вищої освіти Чернівців, Івано-Франківська, Харкова, Ужгорода, Дніпра та Луцька.

100 найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів

Заклад вищої освіти Регіон Кількість заяв
1 Національний університет «Львівська політехніка» Львівська область 33059
2 Львівський національний університет імені Івана Франка Львівська область 32308
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київ 30676
4 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ 30346
5 Національний авіаційний університет Київ 19267
6 Державний торговельно-економічний університет Київ 18009
7 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівецька область 13617
8 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Івано-Франківська область 13142
9 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Київ 12959
10 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харківська область 11374
11 Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ 10793
12 Київський університет імені Бориса Грінченка Київ 10695
13 Ужгородський національний університет Закарпатська область 10128
14 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровська область 9463
15 Луцький національний технічний університет Волинська область 9351
16 Волинський національний університет імені Лесі Українки Волинська область 9334
17 Український державний університет імені Михайла Драгоманова Київ 8914
18 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харківська область 7782
19 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Дніпропетровська область 7661
20 Національний університет «Києво-Могилянська академія» Київ 7608
21 Західноукраїнський національний університет Тернопільська область 7220
22 Вінницький національний технічний університет Вінницька область 7182
23 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ 6781
24 Хмельницький національний університет Хмельницька область 6387
25 Київський національний університет технологій та дизайну Київ 6316
26 Національний університет водного господарства та природокористування Рівненська область 5872
27 Національний лісотехнічний університет України Львівська область 5865
28 Київський національний університет будівництва і архітектури Київ 5760
29 Національний транспортний університет Київ 5594
30 Державний університет «Житомирська політехніка» Житомирська область 5545
31 Національний університет «Одеська політехніка» Одеська область 5501
32 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Полтавська область 5423
33 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Київ 5287
34 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Одеська область 5246
35 Університет митної справи та фінансів Дніпропетровська область 5143
36 Харківський національний університет радіоелектроніки Харківська область 5093
37 Київський національний лінгвістичний університет Київ 5013
38 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Черкаська область 4968
39 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківська область 4962
40 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харківська область 4555
41 Запорізький національний університет Запорізька область 4485
42 Сумський державний університет Сумська область 4474
43 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харківська область 4441
44 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Вінницька область 4325
45 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільська область 4279
46 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінницька область 4257
47 Міжрегіональна Академія управління персоналом Київ 4212
48 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львівська область 4164
49 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Тернопільська область 4103
50 Вінницький національний аграрний університет Вінницька область 4054
51 Донецький національний університет імені Василя Стуса Вінницька область 3941
52 Київський національний університет культури і мистецтв Київ 3877
53 Національний університет «Чернігівська політехніка» Чернігівська область 3777
54 Національна академія внутрішніх справ Київ 3731
55 Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Тернопільська область 3684
56 Рівненський державний гуманітарний університет Рівненська область 3669
57 Львівський національний університет природокористування Львівська область 3612
58 Національний університет харчових технологій Київ 3599
59 Національний університет «Запорізька політехніка» Запорізька область 3578
60 Національний університет «Одеська юридична академія» Одеська область 3528
61 Житомирський державний університет імені Івана Франка Житомирська область 3377
62 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Львівська область 3339
63 Івано-Франківський національний медичний університет Івано-Франківська область 3220
64 Львівський державний університет внутрішніх справ Львівська область 3219
65 Львівський торговельно-економічний університет Львівська область 3149
66 Поліський національний університет Житомирська область 2994
67 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова Харківська область 2982
68 Національний університет «Острозька академія» Рівненська область 2944
69 Одеський національний морський університет Одеська область 2898
70 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Київ 2761
71 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Харківська область 2749
72 Державний університет інфраструктури та технологій Київ 2741
73 Український державний університет науки і технологій Дніпропетровська область 2737
74 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Харківська область 2702
75 Полтавський державний аграрний університет Полтавська область 2697
76 Сумський національний аграрний університет Сумська область 2638
77 Державний біотехнологічний університет Харківська область 2635
78 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Львівська область 2617
79 Черкаський державний технологічний університет Черкаська область 2596
80 Буковинський державний медичний університет Чернівецька область 2573
81 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харківська область 2562
82 Українська академія друкарства Львівська область 2537
83 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського Одеська область 2493
84 Київський університет культури Київ 2487
85 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Полтавська область 2442
86 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Луганська область 2414
87 Міжнародний гуманітарний університет Одеська область 2383
88 Дніпровський державний аграрно-економічний університет Дніпропетровська область 2378
89 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Хмельницька область 2365
90 Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету Вінницька область 2358
91 Державний податковий університет Київська область 2342
92 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Львівська область 2278
93 Одеський національний технологічний університет Одеська область 2214
94 Львівська національна академія мистецтв Львівська область 2145
95 Криворізький національний університет Дніпропетровська область 2134
96 Одеський національний економічний університет Одеська область 2121
97 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка Чернігівська область 2100
98-99 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка Кіровоградська область 2042
98-99 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського Львівська область 2042
100 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Дніпропетровська область 2030

 

У таблиці враховані всі заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання станом на 01 серпня 2023 року.

Рейтинг 2022 року можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, інформаційна система Вступ.ОСВІТА.UA публікує поточні рейтинги абітурієнтів від усіх університетів, інститутів, академій, коледжів і технікумів України, що здійснюють прийом абітурієнтів для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.

Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram.

Освіта.ua
02.08.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Бувша студентка
Ви серйозно?КУК,КНУКім ...а Київського нацуніверситету Карпенка-Карого взагалі немає? ха-ха-ха
Галина
Для Бувша студентка: зрозуміло, що немає. Це дуже специфічні виші, в які заяви можуть подати лише ті, хто вже пройшов чворчий конкурс
Коментувати
Аспірантка Шуліка
Не об‘єктивний рейтинг!!! Підтасовка чергова!! Не враховані вступники на бакалаврат із випускників коледжів. Нубіп Украіни - по цьому показнику на першому місці. Сумарно- на 7 місці!!! Це найпрогресивніший університет.
Мати
Для Аспірантка Шуліка: Академія( нубіп) справді наголову вище багатьох хвалених вишів
Коментувати