В. Фурманюк: законність батьківських комітетів

Чому батьківські комітети захищають адміністрацію школи замість захисту законних інтересів своїх дітей?

В. Фурманюк: законність батьківських комітетів

Автор: Віталій Фурманюк, голова громадської організації "Основи свідомості", м. Кривий Ріг.

Я дуже розраховую на активну позицію батьків.

Міністр освіти Лілія Гриневич

Для того аби освітня реформа запрацювала, потрібне бажання батьків школярів.

Заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей

Я вважаю, що найкращий стимул для чиновників, - це небайдужість батьків. Але небайдужих батьків-активістів, часто через батьківські комітети імені «Директора школи», визнають «ненормальними» і роблять все, щоб позбутися їх.

Чому батьківські комітети захищають адміністрацію школи, замість того, щоб захищати законні інтереси своїх дітей?

В Примірному положенні про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів читаємо:

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти. А потім: «Заклад на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів розробляє власне положення про батьківські комітети з урахуванням специфіки діяльності свого закладу та вимог до статутних документів…»

Школи диктують батькам, якими повинні бути комітети! А потім класний керівник зробить протокол засідання батьківського комітету класу, а завуч протокол засідання батьківського комітету школи, а директор вирішить, скільки повинні здавати ми, коло замкнулось.

Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів - читаємо: «Керівництво і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів - так нащо ж вони так старанно пишуть ці протоколи?

Якщо не буде батьківських комітетів, то гроші збирають працівники школи (ми, батьки, ширма для збору грошей! Хто писав заяви на вступ у батьківський комітет? Хто давав усну згоду? Когось запитували? І що це таке взагалі – батьківські комітети?

І головне: наказ 02.06.2004 N 440 не зареєстрований в міністерстві юстиції ( тобто він не пройшов перевірку на відповідність Законам України.)

Для підписання листа залиште свої особисті дані в коментарях. Ще прошу відправляти лист на електрону адресу МОН : mon@mon.gov.ua та press@mon.gov.ua від кожного, хто підписав особисто..

Відкритий лист до міністра освіти і науки Гриневич Л.М.

Наказ МОН від 02.06.2004 №440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу» (далі - Примірне положення) вважаємо таким, що суперечить чинному законодавству.

Відповідно «Батьківські комітети» шкіл, які діють на підставі положень про батьківські комітети, складених відповідно Примірному положенню, слід вважати незаконними формуваннями.

Роз`яснення:

1. У констатуючій частині наказу МОН від 02.06.2004 №440 зазначено: «на виконання статті 65 Закону України «Про загальну середню освіту» (651-14) . Звертаємо Вашу увагу, що Закон України «Про загальну середню освіту» (651-14) закінчується статтею 48 (можливо, мали на увазі «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (964-2000-П), яке втратило чинність 06.09.2010.

2. У п.1.3 Примірного положення маємо посилання на Закон України «Про об'єднання громадян» (2460-12), який втратив чинність від 01.01.2013, і на «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (964-2000-П), яке втратило чинність від 06.09.2010.

3. У п.1.5 Примірного положення зазначено: «Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу».

У ст.14 ЗУ «Про об'єднання громадян» (2460-12, втрата чинності від 01.01.2013) зазначено: «Легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. ...Легалізація громадської організації здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів. ...Про легалізацію (офіційне визнання) об'єднання громадян легалізуючий орган повідомляє у засобах масової інформації».

У ст.9 ЗУ «Про громадські об`єднання» (4572-17, чинний) зазначено: «Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним. Дії від імені незареєстрованого громадського об’єднання, крім дій, пов’язаних з реєстрацією такого об’єднання, забороняються».

Згідно з якими Законами України МОН надало повноваження директорам шкіл легалізувати батьківські комітети і за якою організаційно-правовою формою утворюються «батьківські комітети»?

4. У п.1.7 Примірного положення зазначено: «Заклад на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів розробляє власне положення про батьківські комітети з урахуванням специфіки діяльності свого закладу та вимог до статутних документів , визначених у статті 13 Закону України «Про об'єднання громадян» (2460-12, втрата чинності від 01.01.2013).

У п.3.4 Примірного положення зазначено: «Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою цього закладу».

Це суперечить ст.8 ЗУ «Про об'єднання громадян» (2460-12, втрата чинності від 01.01.2013) та ст.22 ЗУ «Про громадські об`єднання» (4572-17, чинний): «Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом».

Згідно яких Законів України закладу, раді навчального закладу надаються повноваження, зазначені у пп.1.7, 3.4?

Не зрозуміло також:

  • який порядок внесення змін до «Положення про батьківський комітет закладу»;
  • яка кількість голосів необхідна для заснування комітету класу (п.1.4 Примірного положення);
  • які умови і порядок прийому в члени об'єднання громадян, вибуття з нього (за нашими даними, заяви на вступ до «Батьківського комітету» батьками не оформлюються);
  • чи можна вважати, що «Положення про батьківський комітет закладу» замінює «Статут громадського об`єднання» (ст.11 ЗУ «Про громадські об`єднання»).

5. У п.2.2. Примірного положення серед основних завдань діяльності комітетів зазначено: «вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою».

Втім, відповідно до:

  • ст.32 Закону «Про місцеве самоврядування» - управління закладами освіти та організація їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад;
  • ст.43 Закону «Про загальну середню освіту» - утримання та розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів фінансується за рахунок засновників (власників).

Тобто, відповідальність місцевих органів самоврядування за матеріально-технічне забезпечення перекладено (не зрозуміло, частково або повністю) на добровільні громадські формування із сумнівним статусом.

Яким чином, за допомогою яких механізмів та на підставі яких нормативно-правових актів батьківські комітети мають виконувати завдання з матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів?

6. У п.4.1 Примірного положення зазначено: «Комітети мають право … створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів», у той час як батьківські комітети не є фізичною чи юридичною особою, а ст.12 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначає, що «засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права».

За якою організаційно-правовою формою утворюються батьківські комітети і згідно яким Законам України МОН надало такі повноваження батьківським комітетам?

Беручи до уваги, що діяльність «Батьківських комітетів» не нормується жодним Законом України, а «Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів» не зареєстроване в Міністерстві Юстиції; не відповідало законодавству, діючому на 2004 рік, і не відповідає діючому зараз, просимо Вас :

  • скасувати НАКАЗ МОН від 02.06.2004р. №440;
  • провести консультації з громадськістю і впорядкувати питання діяльності громадських об’єднань в закладах освіти згідно чинного законодавства.

Освіта.ua
08.12.2016

Популярні блоги
І. Лікарчук: педагогам шкіл не повинні урізати зарплату Чому скорочення бюджетних видатків у освіті потрібно робити за рахунок тих, хто проводить уроки?
Тамара Горіха Зерня: ми втратимо багато абітурієнтів Держава б мала зараз максимально спростити умови вступу і розширити державне замовлення
О. Істер: спрощена процедура ЗНО вимагає корекції Пропозиція «випускники складатимуть мультипредметний онлайн-тест» вимагає корекції
І. Лікарчук: українська система ЗНО стала на шлях стагнації Врятувати систему ЗНО від краху чи зникнення зможуть лише нові команда та технології
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Лілія
Дякую,Віталій,за небайдужу громадянську позицію.
pasufik
Для Лана. Дуже просто. Заможні люди можуть перераховувати гроші у фонд школи, а опікунська рада визначає на що їх витрачати. Там нікому в голову не прийде вимагати внески з усіх батьків готівкою підряд, це чисто наш український винахід.
Лана
в інших країнах світу немає ніяких БК. І як школи обходяться без них ?
Фурманюк Віталій
Для Лана: Весь фокус в тому , що батькам ніхто не може заборонити об’єднуватись в організації. Але наказ МОН № 440 робит батьківські комітети майже обов’язковими, для чого?
лола
Для Фурманюк Віталій: Пирамида власти на всех уровнях жизни. Опора на общественность, на поддержку как опричнина. Столп власти.
Коментувати
Ірина
Питання функціонування батьківських комітетів насправді суперечливе. Держава гарантує безкоштовне начання для дітей в школі, але бюджетом не передбачає коштів на нормальну роботу цих завладів. Побутові і матеріальні проблеми шкіл та класів вирішуються за рахунок батьків і якби не внески батьків, то і те "насліддя", що залишилося у спадщину сучасному поколінню вже давно занепало. Вдумайтеся в те, що наразі шкільнята 1-4 класів снідають-обідають зі столовими приборами і відмічають свята в актових залах, що залишилися без змін з часів дитинства їх батьків. І ПЕРПЕКТИВИ ЦЬОМУ НЕ МАЄ. Придбання додаткової літератури, проведення свят, конкурсів, облаштуваня виставок... Я вже не говорю про "розумні" смарт класи. Все це потребує коштів. Тільки змінами положень про батьківські комітети цю проблему не вирішиш. Тим більше, цікаво таке звернення читати від представника влади, яка наразі не спромоглася на сьогодні довести реальність намірів щодо покращення життя шкіл.
Фурманюк Віталій
Для Ірина: Для того щоб батьки добровільно вносили благодійні внески не потрібні батьківські комітети, потрібне прозоре звітування. А гроші потрібно вимагати з бюджетів міст і сіл, які і є господарями закладів освіти.Про представника влади не зрозумів? Чи це не про мене?)
Коментувати
можэ
Дети перестают ходить в школу из-за поборов. Кто-то задумывался о причине не посещаемости?
pasufik
Будьмо чесні, батьківські комітети - це пропозиція влади як альтернатива її неспроможності виконувати Конституцію, де вказано, що держава гарантує безкоштовну освіту. А наші керівники шкіл відразу перетворили її у кормушку для задоволення власних матеріальних потреб. В одній з гімназій збирають щомісячно по 75гр з учня, на рік це виходить 27 тися, або 1350000 на весь заклад. При цьому директриса просить у мера гроші на дах для спортзалу. Все це робиться при допомозі кишенькового голови Б/К, який більше дбає про оцінки свого чада, ніж інтереси інших дітей.Зверніть увагу на впертість, з якою місцеві відділи освіти не помічають порушення Закону, адже благодійні кошти мають вноситися через банк на рахунок школи. А що тоді прилипне до рук директора і іже з ним? МОН, якби хотів вже давно прихлопнув би цю кормушку, але і їм видно це також вигідно. Так і живемо, говоримо і говоримо, а віз і нині там!
Дивний спосіб піклування
Що головне для автора – ліквідувати БК чи піклуватися про дітей? Невже ліквідація батьківських комітетів дійсно дасть змогу батькам піклуватися про інтереси дітей у школі?
Фурманюк Віталій
Для Дивний спосіб піклування: А Ви спробуйте задати в школі питання про фонд и школи і побачите кого захищають батьківські комітети. Цитую положення: Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти. Десь сказано за утримання закладів? А які питання вирішують незаконні батьківські комітети крім збору грошей? Майже ніяких(((
pasufik
Ще один доках того, як влада перекидає(протизаконно) на плечі батьків фінансування школи, видаючи індульгенцію керівникам шкіл на такий збір коштів. У нас найкращий Закон перекрутять так, що Ви не додумаєтеся. А чому наша чесна прокуратура, яка це все знає і покриває не притягне до відповідальності порушників українського законодавства? Невже їй щось від цього перепадає? Мільйонні кошти збираються у незаконний спосіб, а ми як ті лохи, мовчимо і боїмося сказати НІ.
Коментувати
василь
Батьківські комітети, піклувальні ради інші громадські організації повинні сворюватись за межами школи, тоді адміністрація школи не зможе ними керувати. А поки їх створює школа і з деректора питають про їх роботу , будуть вони карманними. Взагалі все скинули на школу , навчання, виховання, створення непотрібних комітетів, облік дітей і ....?, і плюндрують ту школу кому тільки не ліньки. совість маєте панове?. школа повинна відповідати перед суспіьством тільки освіту, а виховувати сімя, забеспечувати держава і т.д.
Марьяна
«чому батьківські комітети захищають адміністрацію школи замість захисту законних інтересів своїх дітей» а почему администрация школ не защищает интересы детей?
правду кажэ
Абсолютно карманный орган, автор прав в том, что он не нужен. Все хищения можно списать с его помощью и крайнего не найдешь.
Чого хоче автор?
На початку автор запитує,«чому батьківські комітети захищають адміністрацію школи замість захисту законних інтересів своїх дітей», тобто автор хоче знайти відповідь на своє запитання. А в кінці статті автор пропонує «скасувати батьківсіькі комітети» - це, напевне, і була мета написання статті. Чия ідея?
Фурманюк Віталій
Для Чого хоче автор?: Моя .Фурманю Віталій. Мені здається що їдея- скасувати НЕЗАКОННІ БК логічна і ідея статті скасування БК.
Дивна логіка
Для Фурманюк Віталій: Дивна відповідь на питання «чому батьківські комітети захищають адміністрацію школи, а не інтереси своїх дітей» ... «тому що їх треба скасувати»?
Тетяна
По-моему все ясно-РК должны быть.Ведь не все сводится к сбору денег на школу.Мы поздравляем детей с праздниками,возим на экскурсии,участвуем в конкурсах(где младшие школьники всегда хотят получить что-то вкусненькое).Это должен кто-то организовывать.И автор статьи правильно говорит,что эту деятельность РК надо просто узаконить.Я считаю,что родители должны заниматься вопросами культурного,духовного развития детей.А делать шикарные ремонты и покупать парты должно государство.
Коментувати