Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на бюджет

Рейтинг закладів вищої освіти за балом сертифікатів ЗНО абітурієнтів, які вступили на бюджет у 2019 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2019 році зараховано до вишів на навчання за кошти державного або місцевого бюджету .

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2019 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс". До рейтингу не включені вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.

Дані у таблиці ранжовані за середнім балом ЗНО. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2019 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Балл ЗНО на бюджет»

Форма власності Назва закладу освіти Середній бал ЗНО на бюджет Середній бал атестата Зараховано на бюджет
1 Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 187,88 10,92 541
2 Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 184,27 10,62 2699
3 Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 182,58 10,69 762
4 Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 182,09 10,63 405
5 Державна Національний фармацевтичний університет 182,00 10,52 10
6 Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 181,66 10,53 438
7 Державна Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 181,46 10,91 15
8 Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 181,45 10,60 390
9 Державна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 181,17 10,50 695
10 Державна Київський національний лінгвістичний університет 181,05 10,50 250
11 Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 179,94 10,41 100
12 Державна Київський національний торговельно-економічний університет 178,01 10,37 476
13 Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 178,00 10,22 1868
14 Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 177,83 10,32 336
15 Державна Національний університет "Острозька академія" 177,56 10,42 166
16 Державна Харківський національний медичний університет 177,40 10,32 383
17 Комунальна Житомирський базовий фармацевтичний коледж 177,25 10,50 4
18 Державна Одеський національний економічний університет 176,37 10,32 137
19 Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 175,92 10,17 1067
20 Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 175,74 10,16 329
21 Державна Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 175,47 10,15 12
22 Державна Університет банківської справи 175,15 10,31 9
23 Державна Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 175,11 9,80 3
24 Державна Івано-Франківський національний медичний університет 174,80 10,27 271
25 Державна Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 174,46 10,29 250
26 Державна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 174,14 10,09 3535
27 Державна Буковинський державний медичний університет 174,03 10,39 205
28 Державна Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 173,81 10,10 205
29 Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 173,54 10,01 843
30 Державна Українська медична стоматологічна академія 173,51 10,19 133
31 Державна Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 173,20 9,79 35
32 Державна Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 172,96 10,60 4
33 Державна Національний університет "Львівська політехніка" 172,33 9,93 2143
34 Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 172,10 9,99 403
35 Державна Донецький національний медичний університет 171,87 9,68 123
36 Державна Львівська національна академія мистецтв 171,79 9,61 106
37 Державна Запорізький державний медичний університет 171,51 9,97 221
38 Державна Національний університет "Одеська морська академія" 171,36 9,99 247
39 Державна Київський національний університет культури і мистецтв 170,26 9,82 695
40 Державна Тернопільський національний економічний університет 170,18 9,79 191
41 Державна Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка" 170,07 9,38 5
42 Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 169,83 9,66 194
43 Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 169,79 9,80 546
44 Державна Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 169,59 9,26 16
45 Державна Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 169,37 9,68 54
46 Державна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 169,34 10,04 70
47 Державна Херсонська державна морська академія 169,12 9,01 90
48 Державна Університет митної справи та фінансів 168,83 9,83 173
49 Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 168,80 9,72 88
50 Комунальна Хмельницький університет управління та права 168,58 10,18 78
51 Комунальна Київська дитяча Академія мистецтв 167,95 9,53 11
52 Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 167,76 9,82 284
53 Державна Луганський державний медичний університет 167,74 9,26 49
54 Державна Українська академія друкарства 167,48 9,76 85
55 Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 167,44 9,80 565
56 Державна Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 167,33 9,61 142
57 Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 167,19 9,59 105
58 Державна Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 166,81 9,63 15
59 Державна Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 166,78 9,68 26
60 Державна Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 166,77 10,01 514
61 Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 166,50 10,22 695
62 Державна Національний авіаційний університет 166,39 9,78 944
63 Державна Державний університет телекомунікацій 165,79 9,57 152
64 Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 165,79 9,58 278
65 Державна Одеський національний політехнічний університет 165,68 9,64 526
66 Державна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 165,64 9,80 553
67 Державна Льотна академія Національного авіаційного університету 165,30 9,74 70
68 Державна Сумський державний університет 164,99 9,17 534
69 Комунальна Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 164,59 9,83 23
70 Державна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 164,11 9,52 182
71 Державна Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 164,00 10,29 11
72 Державна Ужгородський національний університет 163,97 9,89 626
73 Державна Одеський національний морський університет 163,53 9,63 202
74 Державна Університет державної фіскальної служби України 163,33 9,83 395
75 Державна Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 163,13 9,47 15
76 Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 163,06 9,66 428
77 Державна Національний університет харчових технологій 162,99 9,68 328
78 Комунальна Черкаська медична академія 162,57 9,39 21
79 Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 162,49 9,48 364
80 Державна Запорізький національний університет 162,48 9,40 312
81 Державна Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 162,19 9,76 19
82 Державна Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 162,11 10,00 3
83 Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 161,49 8,98 316
84 Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 161,24 9,21 280
85 Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 161,21 9,76 361
86 Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 161,10 9,01 98
87 Державна Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 161,07 9,16 77
88 Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 160,67 9,33 342
89 Державна Харківська державна академія культури 160,65 9,17 182
90 Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 160,54 9,31 872
91 Комунальна Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 160,46 9,16 50
92 Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 160,31 9,48 242
93 Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 160,22 9,21 145
94 Державна Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв 159,89 9,19 47
95 Державна Вінницький національний технічний університет 159,68 9,52 332
96 Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 159,56 9,59 398
97 Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 159,55 9,35 37
98 Державна Чернігівський національний технологічний університет 159,26 9,01 299
99 Державна Київський національний університет технологій та дизайну 159,19 9,51 160
100 Державна Одеська національна академія харчових технологій 159,17 9,54 130
101 Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 158,53 9,45 101
102 Державна Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 158,42 9,42 157
103 Державна Львівський державний університет фізичної культури 158,38 8,75 199
104 Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 158,36 9,49 226
105 Державна Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 158,30 9,43 216
106 Державна Херсонський національний технічний університет 158,20 8,89 76
107 Державна Харківська державна зооветеринарна академія 158,19 9,18 81
108 Державна Маріупольський державний університет 158,00 9,39 166
109 Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 157,99 9,32 904
110 Державна Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 157,69 9,24 483
111 Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 157,44 9,36 361
112 Державна Хмельницький національний університет 156,97 9,56 288
113 Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 156,72 9,45 209
114 Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 156,56 9,45 374
115 Державна Рівненський державний гуманітарний університет 156,55 9,37 268
116 Державна Львівський інститут економіки і туризму 156,46 9,35 13
117 Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 156,23 9,12 138
118 Державна Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 156,22 8,63 3
119 Державна Херсонський державний університет 156,08 8,93 324
120 Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 155,99 9,52 142
121 Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 155,86 8,93 143
122 Державна Український державний хіміко-технологічний університет 155,69 9,18 106
123 Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 155,36 9,52 123
124 Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 154,92 9,35 51
125 Державна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 154,88 9,20 175
126 Комунальна Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 154,78 8,38 39
127 Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 154,71 8,66 225
128 Державна Житомирська політехніка 154,68 9,15 279
129 Державна Національний університет водного господарства та природокористування 154,13 8,90 403
130 Державна Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 153,66 8,84 243
131 Державна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 153,31 9,07 323
132 Державна Національний транспортний університет 153,23 9,19 239
133 Державна Національний лісотехнічний університет України 153,14 9,03 120
134 Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 153,11 9,00 40
135 Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 153,06 8,75 76
136 Державна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 152,84 9,25 339
137 Державна Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 152,73 9,52 22
138 Комунальна Харківська гуманітарно-педагогічна академія 152,71 8,78 190
139 Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 152,53 8,91 88
140 Державна Луцький національний технічний університет 152,13 9,04 286
141 Державна Криворізький державний педагогічний університет 151,71 9,03 334
142 Державна Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 151,33 7,86 15
143 Державна Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 151,09 7,42 15
144 Державна Одеський державний аграрний університет 150,92 8,84 78
145 Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 150,78 9,08 140
146 Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 150,77 8,55 145
147 Державна Національний університет "Запорізька політехніка" 150,40 8,77 223
148 Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 150,23 9,04 119
149 Державна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 150,04 8,98 221
150 Комунальна Рівненська медична академія 149,80 9,34 54
151 Державна Полтавська державна аграрна академія 149,63 8,86 194
152 Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 149,37 8,22 139
153 Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 149,26 8,96 107
154 Державна Черкаський державний технологічний університет 149,20 8,92 123
155 Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 149,16 8,81 314
156 Державна Харківська державна академія фізичної культури 149,15 8,27 154
157 Державна Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 148,89 8,03 6
158 Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 148,71 8,90 151
159 Державна Донбаська державна машинобудівна академія 148,56 8,69 150
160 Державна Бердянський державний педагогічний університет 148,47 8,80 196
161 Державна Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 148,26 8,39 173
162 Державна Закарпатська академія мистецтв 148,23 8,42 29
163 Державна Національна академія статистики, обліку та аудиту 148,05 8,91 37
164 Комунальна Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 147,90 8,82 105
165 Державна Конотопський інститут Сумського державного університету 147,87 9,00 6
166 Державна Криворізький національний університет 147,84 8,44 242
167 Комунальна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 147,68 9,05 117
168 Державна Донецький державний університет управління 147,33 8,71 104
169 Комунальна Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету 147,33 9,54 8
170 Державна Сумський національний аграрний університет 147,15 8,23 182
171 Державна Львівський національний аграрний університет 146,90 8,64 116
172 Державна Мукачівський державний університет 146,82 9,27 51
173 Державна Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 146,74 8,86 17
174 Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 146,58 8,29 264
175 Державна Національна металургійна академія України 146,31 8,51 65
176 Державна Державний університет інфраструктури та технологій 146,03 8,90 63
177 Державна Білоцерківський національний аграрний університет 145,54 8,13 230
178 Державна Донбаський державний педагогічний університет 145,48 8,55 259
179 Державна Приазовський державний технічний університет 145,26 8,55 266
180 Державна Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 145,16 8,85 100
181 Державна Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 145,10 8,19 274
182 Державна Луганська державна академія культури і мистецтв 144,97 8,46 35
183 Державна Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 144,60 8,54 61
184 Державна Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 144,39 8,37 104
185 Державна Вінницький національний аграрний університет 144,32 8,63 179
186 Державна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 144,18 8,16 71
187 Державна Житомирський національний агроекологічний університет 144,01 8,55 250
188 Державна Донбаська національна академія будівництва і архітектури 143,86 8,42 50
189 Комунальна Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 143,82 8,87 97
190 Комунальна Житомирський медичний інститут 143,47 8,94 47
191 Комунальна Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола 143,43 8,50 7
192 Державна Одеський державний екологічний університет 143,25 8,44 18
193 Державна Одеська державна академія технічного регулювання та якості 143,11 6,81 15
194 Державна Херсонський державний аграрний університет 143,06 7,92 133
195 Державна Таврійський державний агротехнологічний університет 142,70 8,38 147
196 Комунальна Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 142,68 8,43 63
197 Державна Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка 142,33 8,33 3
198 Державна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 141,60 8,35 189
199 Державна Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 141,55 8,02 84
200 Державна Харківський національний автомобільно-дорожній університет 141,15 7,95 232
201 Комунальна Ужгородський коледж культури і мистецтв 140,62 8,23 15
202 Державна Подільський державний аграрно-технічний університет 140,24 8,78 59
203 Державна Уманський національний університет садівництва 140,17 8,48 98
204 Державна Донецький національний технічний університет 139,96 8,31 192
205 Державна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 139,80 8,11 514
206 Державна Миколаївський національний аграрний університет 139,44 8,12 209
207 Комунальна Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж 138,80 8,54 20
208 Державна Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 138,11 8,22 17
209 Державна Українська інженерно-педагогічна академія 137,99 8,01 86
210 Державна Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 137,69 7,69 33
211 Комунальна Луцький педагогічний коледж 136,63 8,49 127
212 Державна Дніпровський державний технічний університет 135,88 8,09 24
213 Державна Український державний університет залізничного транспорту 135,75 8,65 76
214 Державна Луганський національний аграрний університет 135,34 7,59 41
215 Державна Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 135,08 7,70 74
216 Комунальна Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 134,88 8,16 46
217 Державна Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 133,35 7,51 34
218 Державна Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 132,67 7,90 4
219 Державна Шосткинський інститут Сумського державного університету 130,20 6,75 6
220 Комунальна Академія мистецтв 128,40 7,90 5
221 Державна Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 128,29 8,04 8
222 Державна Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 127,92 6,37 10
223 Державна Олімпійський коледж імені Івана Піддубного 127,75 8,35 4
224 Державна Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 126,33 7,79 18

 

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2019 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Освіта.ua
03.03.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів