Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники зараховані на бюджет 2017

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на бюджет у 2017 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету.

У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти державного бюджету на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2017 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс". До рейтингу не включені вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.

Рейтинг також включає показники «Зараховано на контракт», «Співвідношення кількості осіб зарахованих на контракт до зарахованих на бюджет», а також конкурс на 1 бюджетне місце.

Конкурс на одне бюджетне місце розрахований як співвідношення загальної кількості поданих заяв до загальної кількості осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету. До розрахунку беруться тільки ті заяви вступників, які мають встановлений «пріоритет», що зазначається абітурієнтом під час подання заяви про вступ на бюджет.

Дані у таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2017 році. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2017 року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів України за показником "Зараховано на бюджет"

Назва навчального закладу Зараховано на бюджет Зараховано на контракт Співвідношення контракт/бюджет Конкурс на 1 бюджетне місце
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 3368 1269 0,38 9,41
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2571 1758 0,68 14,65
3 Національний університет "Львівська політехніка" 1921 2103 1,09 12,35
4 Львівський національний університет імені Івана Франка 1669 2274 1,36 18,35
5 Національний авіаційний університет 1039 1423 1,37 20,11
6 Харківський національний університет імені В,Н, Каразіна 1000 1146 1,15 17,36
7 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 876 1566 1,79 17,16
8 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 854 1012 1,19 16,61
9 Національний медичний університет імені О,О, Богомольця 812 863 1,06 3,61
10 Харківський національний університет радіоелектроніки 787 460 0,58 9,03
11 Національний університет біоресурсів і природокористування України 773 714 0,92 12,69
12 Київський національний університет культури і мистецтв 739 301 0,41 1,35
13 Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" 736 1332 1,81 12,74
14 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 631 736 1,17 13,69
15 Київський національний торговельно-економічний університет 618 2127 3,44 30,14
16 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 611 876 1,43 20,28
17 Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 594 1498 2,52 6,4
18 Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 577 1555 2,69 24,89
19 Національний педагогічний університет імені М,П, Драгоманова 564 1030 1,83 24,69
20 Одеський національний політехнічний університет 548 688 1,26 14,39
21 Сумський державний університет 542 648 1,2 11,18
22 Національний університет водного господарства та природокористування 510 353 0,69 9,26
23 Київський національний університет будівництва і архітектури 465 440 0,95 10,09
24 Вінницький національний медичний університет ім, М, І, Пирогова 458 590 1,29 16,25
25 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 444 491 1,11 13,42
26 Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" 442 386 0,87 4,69
27 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 432 576 1,33 25,5
28 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 418 616 1,47 16,52
29 Харківський національний медичний університет 406 253 0,62 10,2
30 Луцький національний технічний університет 399 380 0,95 10,78
31 Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" 384 597 1,55 14,01
32 Київський університет імені Бориса Грінченка 381 856 2,25 25,39
33 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 378 383 1,01 10,99
34 Вінницький національний технічний університет 368 261 0,71 11,61
35 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 361 247 0,68 11,35
36 Національний університет харчових технологій 361 734 2,03 2,57
37 Хмельницький національний університет 358 855 2,39 14,68
38 Донецький національний університет імені Василя Стуса 356 648 1,82 14,92
39 Запорізький державний медичний університет 355 415 1,17 7,5
40 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 347 312 0,9 1,74
41 Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України" 343 166 0,48 5,84
42 Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 340 148 0,44 4,69
43 Рівненський державний гуманітарний університет 339 373 1,1 15,39
44 Національний аерокосмічний університет ім, М, Є, Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 338 400 1,18 17,07
45 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 337 539 1,6 11,02
46 Київський національний лінгвістичний університет 335 903 2,7 27,16
47 Херсонський державний університет 333 634 1,9 8,01
48 Чернігівський національний технологічний університет 328 482 1,47 12,79
49 Одеський національний медичний університет 326 323 0,99 9
50 Житомирський державний університет імені Івана Франка 321 510 1,59 12
51 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т,Г, Шевченка 317 194 0,61 7,1
52 ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 312 347 1,11 8,78
53 Одеський національний університет імені І, І, Мечникова 304 828 2,72 28,96
54 Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний університет" 301 329 1,09 8,29
55 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 300 674 2,25 15,33
56 Запорізький національний технічний університет 295 947 3,21 17,75
57 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 294 241 0,82 11,13
58 Полтавський національний педагогічний університет імені В,Г, Короленка 289 509 1,76 12,01
59 Національний університет фізичного виховання і спорту України 285 541 1,9 5,77
60 Житомирський національний агроекологічний університет 280 516 1,84 13,04
61 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 277 391 1,41 11,57
62 Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" 277 194 0,7 8,25
63 Харківський національний педагогічний університет імені Г,С, Сковороди 270 479 1,77 17,73
64 Білоцерківський національний аграрний університет 270 402 1,49 9,19
65 Запорізький національний університет 268 1266 4,72 29,15
66 Тернопільський національний економічний університет 263 743 2,83 25,08
67 Полтавська державна аграрна академія 257 407 1,58 10,21
68 Сумський національний аграрний університет 254 280 1,1 10,25
69 Національний транспортний університет 252 876 3,48 22,35
70 Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" 250 391 1,56 11,29
71 Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет" 245 338 1,38 15,22
72 Таврійський національний університет імені В,І,Вернадського 241 230 0,95 11,34
73 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 239 285 1,19 6,64
74 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 237 229 0,97 14,35
75 Національний університет "Одеська морська академія" 237 367 1,55 9,21
76 Харківський національний університет міського господарства імені О,М, Бекетова 236 674 2,86 21,01
77 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 234 214 0,91 10,97
78 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 233 646 2,77 14,4
79 Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради 233 44 0,19 3,35
80 Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" 226 159 0,7 5,39
81 Харківська державна академія культури 225 165 0,73 4,69
82 Львівський державний університет фізичної культури 220 263 1,2 1,98
83 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В, Лазаряна 216 193 0,89 15,88
84 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 216 661 3,06 10,36
85 Донецький національний медичний університет 216 183 0,85 6,09
86 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 214 349 1,63 12,94
87 Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" 211 252 1,19 7,27
88 Вінницький національний аграрний університет 210 589 2,8 19,64
89 Львівський національний університет  ветеринарної медицини та біотехнологій імені С, З, Ґжицького 210 205 0,98 9,54
90 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 210 222 1,06 9,4
91 Сумський державний педагогічний університет імені А,С, Макаренка 209 273 1,31 9,85
92 Житомирський державний технологічний університет 207 363 1,75 12,7
93 Бердянський державний педагогічний університет 207 320 1,55 2,22
94 Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" 206 146 0,71 5,09
95 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К,Д, Ушинського» 202 466 2,31 15,56
96 Київський національний університет технологій та дизайну 201 473 2,35 19,22
97 Державний вищий навчальний заклад "Тернопiльський державний медичний університет iменi I,Я, Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України" 198 385 1,94 18,87
98 Миколаївський національний аграрний університет 197 310 1,57 8,41
99 Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" 196 219 1,12 9,19
100 Маріупольський державний університет 192 395 2,06 2,58
101 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 190 784 4,13 34,42
102 Національний університет "Одеська юридична академія" 189 675 3,57 26,16
103 Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" 189 343 1,81 22,47
104 Університет державної фіскальної служби України 187 343 1,83 5,56
105 Луганський національний аграрний університет 187 31 0,17 2,59
106 Миколаївський національний університет імені В,О, Сухомлинського 186 399 2,15 15,01
107 Державний університет телекомунікацій 183 572 3,13 20,22
108 Львівський національний аграрний університет 181 187 1,03 11,69
109 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 172 186 1,08 10,9
110 Національний університет "Острозька академія" 171 391 2,29 18,58
111 Одеський національний морський університет 167 639 3,83 16,44
112 Одеська національна академія харчових технологій 165 527 3,19 22,84
113 Таврійський державний агротехнологічний університет 165 214 1,3 8,36
114 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 164 178 1,09 11,22
115 Національна музична академія України імені П,І, Чайковського 156 28 0,18 1,39
116 Харківський національний аграрний університет ім, В,В, Докучаєва 151 153 1,01 10,55
117 Академія Державної пенітенціарної служби 151 17 0,11 0,97
118 Харківська державна академія фізичної культури 150 125 0,83 2,9
119 Одеська державна академія будівництва та архітектури 149 180 1,21 6,3
120 Український державний університет залізничного транспорту 148 248 1,68 15,74
121 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 147 258 1,76 10,9
122 Черкаський державний технологічний університет 146 249 1,71 15,71
123 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім, Тараса Шевченка 145 87 0,6 4,39
124 Харківський національний університет мистецтв імені І,П, Котляревського 145 81 0,56 1,85
125 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 140 275 1,96 2,09
126 Харківський національний університет будівництва та архітектури 138 183 1,33 10,12
127 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І,К, Карпенка-Карого 132 150 1,14 2,36
128 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 130 30 0,23 1,18
129 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 126 109 0,87 6,46
130 Донбаська державна машинобудівна академія 123 63 0,51 5,45
131 Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України" 122 92 0,75 14,88
132 Луцький педагогічний коледж 122 14 0,11 2,36
133 Уманський національний університет садівництва 120 275 2,29 16,82
134 Національна металургійна академія України 120 202 1,68 16,07
135 Центральноукраїнський національний технічний університет 118 191 1,62 11,81
136 Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" 118 76 0,64 2,97
137 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 112 344 3,07 16,33
138 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 109 23 0,21 5,37
139 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 109 70 0,64 1,41
140 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 106 70 0,66 2,46
141 Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" 105 286 2,72 24,8
142 Львівська національна академія мистецтв 105 79 0,75 3,18
143 Українська академія друкарства 104 132 1,27 11,18
144 Львівська національна музична академія імені М,В,Лисенка 104 32 0,31 1,45
145 Одеський національний економічний університет 100 402 4,02 30,59
146 Подільський державний аграрно-технічний університет 97 66 0,68 1,56
147 Херсонський національний технічний університет 96 241 2,51 16,01
148 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 94 65 0,69 3,37
149 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 92 51 0,55 7,7
150 Одеська національна музична академія імені А,В, Нежданової 91 31 0,34 1,26
151 Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 89 29 0,33 3,69
152 Відокремлений підрозділ "Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв" 86 58 0,67 1,51
153 Рівненський державний базовий медичний коледж 86 10 0,12 1,07
154 Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет" 84 213 2,54 13,01
155 Харківська державна зооветеринарна академія 79 81 1,03 1,86
156 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 78 147 1,88 2,55
157 Університет митної справи та фінансів 77 469 6,09 35,83
158 Запорізька державна інженерна академія 77 104 1,35 12,03
159 Українська інженерно-педагогічна академія 74 167 2,26 12,35
160 Донецький державний університет управління 74 46 0,62 5,53
161 Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету" 71 50 0,7 3,31
162 Донбаський державний технічний університет 68 35 0,51 2,43
163 Одеська національна академія зв'язку ім, О,С, Попова 65 138 2,12 19,42
164 Херсонська державна морська академія 65 243 3,74 14,2
165 Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 57 481 8,44 48,7
166 Одеський державний аграрний університет 53 152 2,87 21,19
167 Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровська академія музики ім, М, Глінки"Дніпропетровської обласної ради" 52 0 0 1
168 Мукачівський державний університет 51 241 4,73 20,31
169 Відокремлений підрозділ "Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв" 51 42 0,82 1,71
170 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 49 11 0,22 3,82
171 Дніпровський державний технічний університет 48 86 1,79 13,69
172 Кременчуцький педагогічний коледж імені А,С, Макаренка 47 19 0,4 2,87
173 Хмельницький університет управління та права 45 142 3,16 10,89
174 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 44 63 1,43 7,09
175 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 43 22 0,51 1,44
176 Державний заклад "Луганський державний медичний університет" 42 56 1,33 7,4
177 Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 40 176 4,4 30,58
178 Індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" 40 18 0,45 4,35
179 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" 39 38 0,97 4,67
180 Харківський державний університет харчування та торгівлі 36 152 4,22 44,67
181 Одеський державний екологічний університет 36 53 1,47 23,94
182 Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 36 24 0,67 6,14
183 Державний університет інфраструктури та технологій 35 153 4,37 20,29
184 Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 34 84 2,47 10,68
185 Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 29 142 4,9 34,41
186 Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи" 26 21 0,81 21,69
187 Національна академія Державної прикордонної служби України ім, Богдана Хмельницького 25 62 2,48 48,52
188 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 25 155 6,2 11,16
189 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету 25 35 1,4 9,28
190 Азовський морський інститут Національного університету "Одеська  морська академія" 24 162 6,75 9,38
191 Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" 24 29 1,21 7,88
192 Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 23 2 0,09 2,74
193 Луганська державна академія культури і мистецтв 23 1 0,04 1,48
194 Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський інститут медсестринства" Житомирської обласної ради 22 25 1,14 10,41
195 Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 21 3 0,14 4,57
196 Харківський торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 17 171 10,06 75,06
197 Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В, Лазаряна 17 41 2,41 9,65
198 Черкаська медична академія 16 7 0,44 5,38
199 Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини  ім, Андрея Крупинського" 15 11 0,73 17
200 Закарпатська академія мистецтв 15 24 1,6 3,07
201 Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету 14 43 3,07 23,93
202 Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 13 36 2,77 31,85
203 Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" 12 32 2,67 17,58
204 Київська дитяча Академія мистецтв 9 2 0,22 1,78
205 Шосткинський інститут Сумського державного університету 8 13 1,63 13,63
206 Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 8 20 2,5 10,13
207 Київський інститут музики ім, Р,М, Глієра 8 13 1,63 2,75
208 Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" 7 39 5,57 67,29
209 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м, Рубіжне) 7 40 5,71 14,57
210 Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 7 21 3 5,86
211 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно- педагогічної академії ( м,Бахмут) 7 34 4,86 1,71
212 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 6 95 15,83 40,17
213 Національний фармацевтичний університет 6 322 53,67 109,5
214 Львівський інститут економіки і туризму 5 83 16,6 245,6
215 Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету 5 11 2,2 7,4
216 Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський базовий фармацевтичний коледж" Житомирської обласної ради 4 42 10,5 9,5
217 Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 4 18 4,5 5,75
218 Нововолинський навчально - науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету 4 10 2,5 4,75
219 Конотопський інститут Сумського державного університету 3 11 3,67 18,67
220 Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 3 1 0,33 2,67
221 Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 2 52 26 25,5
222 Вищий навчальний заклад "Одеська державна академія технічного регулювання та якості" 2 4 2 16,5
223 Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 1 7 7 63
224 Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 1 32 32 45

 

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2017 року дивіться за посиланням.

Освіта.ua
15.01.2018

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів