Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники зараховані на контракт 2017

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на контракт у 2017 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання. У рейтингу не враховуються вступники - громадяни іноземних держав.

У рейтингу використані дані 2017 року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс".

Дані у таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на контракт. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2017 року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів України за показником "Зараховано на контракт"

Місто Форма власності Назва навчального закладу Зараховано на контракт
1 Львів Державна Львівський національний університет імені Івана Франка 2274
2 Київ Державна Київський національний торговельно-економічний університет 2127
3 Львів Державна Національний університет "Львівська політехніка" 2103
4 Київ Державна Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1758
5 Чернівці Державна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1566
6 Київ Державна Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 1555
7 Івано-Франківськ Державна Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 1498
8 Київ Державна Національний авіаційний університет 1423
9 Ужгород Державна Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" 1332
10 Київ Державна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 1269
11 Запоріжжя Державна Запорізький національний університет 1266
12 Рівне Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 1234
13 Харків Державна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1146
14 Київ Державна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 1030
15 Харків Державна Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 1012
16 Запоріжжя Державна Запорізький національний технічний університет 947
17 Київ Державна Київський національний лінгвістичний університет 903
18 Дніпро Державна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 876
19 Київ Державна Національний транспортний університет 876
20 Київ Державна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 863
21 Київ Комунальна Київський університет імені Бориса Грінченка 856
22 Хмельницький Державна Хмельницький національний університет 855
23 Одеса Державна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 828
24 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" 799
25 Харків Державна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 784
26 Тернопіль Державна Тернопільський національний економічний університет 743
27 Луцьк Державна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 736
28 Київ Державна Національний університет харчових технологій 734
29 Київ Державна Національний університет біоресурсів і природокористування України 714
30 Одеса Державна Одеський національний політехнічний університет 688
31 Одеса Державна Національний університет "Одеська юридична академія" 675
32 Черкаси Державна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 674
33 Харків Державна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 674
34 Умань, Черкаська обл. Державна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 661
35 Дніпро Приватна Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" 651
36 Суми Державна Сумський державний університет 648
37 Вінниця Державна Донецький національний університет імені Василя Стуса 648
38 Миколаїв Державна Чорноморський національний університет імені Петра Могили 646
39 Одеса Державна Одеський національний морський університет 639
40 Херсон Державна Херсонський державний університет 634
41 Харків Державна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 616
42 Дніпро Державна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 601
43 Дніпро Державна Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" 597
44 Вінниця Державна Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 590
45 Вінниця Державна Вінницький національний аграрний університет 589
46 Київ Державна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 576
47 Київ Державна Державний університет телекомунікацій 572
48 Київ Державна Національний університет фізичного виховання і спорту України 541
49 Харків Державна Харківський національний університет внутрішніх справ 540
50 Вінниця Державна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 539
51 Одеса Державна Одеська національна академія харчових технологій 527
52 Житомир Державна Житомирський національний агроекологічний університет 516
53 Житомир Державна Житомирський державний університет імені Івана Франка 510
54 Полтава Державна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 509
55 Львів Державна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 491
56 Чернігів Державна Чернігівський національний технологічний університет 482
57 Вінниця Державна Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 481
58 Харків Державна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 479
59 Київ Державна Київський національний університет технологій та дизайну 473
60 Київ Державна Національна академія внутрішніх справ 470
61 Дніпро Державна Університет митної справи та фінансів 469
62 Одеса Державна Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 466
63 Харків Державна Харківський національний університет радіоелектроніки 460
64 Київ Державна Київський національний університет будівництва і архітектури 440
65 Запоріжжя Державна Запорізький державний медичний університет 415
66 Полтава Приватна Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" 409
67 Полтава Державна Полтавська державна аграрна академія 407
68 Київ Приватна Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 407
69 Біла Церква, Київська обл. Державна Білоцерківський національний аграрний університет 402
70 Одеса Державна Одеський національний економічний університет 402
71 Львів Приватна Львівський торговельно-економічний університет 401
72 Харків Державна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 400
73 Миколаїв Державна Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 399
74 Одеса Приватна Міжнародний гуманітарний університет 397
75 Маріуполь, Донецька обл. Державна Маріупольський державний університет 395
76 Дніпро Державна Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 391
77 Полтава Державна Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" 391
78 Острог, Рівненська обл. Державна Національний університет "Острозька академія" 391
79 Старобільськ, Луганська обл. Державна Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" 386
80 Тернопіль Державна Державний вищий навчальний заклад "Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України" 385
81 Івано-Франківськ Державна Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 383
82 Луцьк Державна Луцький національний технічний університет 380
83 Львів Державна Львівський державний університет внутрішніх справ 377
84 Рівне Державна Рівненський державний гуманітарний університет 373
85 Одеса Державна Національний університет "Одеська морська академія" 367
86 Житомир Державна Житомирський державний технологічний університет 363
87 Одеса Державна Одеський державний університет внутрішніх справ 357
88 Рівне Державна Національний університет водного господарства та природокористування 353
89 Полтава Державна Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 349
90 Кропивницький Державна ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 347
91 Кременчук, Полтавська обл. Державна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 344
92 Чернівці Державна Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" 343
93 Ірпінь, Київська обл. Державна Університет державної фіскальної служби України 343
94 Івано-Франківськ Державна Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет" 338
95 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний університет" 329
96 Львів Приватна Вищий навчальний заклад "Український католицький університет" 326
97 Одеса Державна Одеський національний медичний університет 323
98 Харків Державна Національний фармацевтичний університет 322
99 Бердянськ, Запорізька обл. Державна Бердянський державний педагогічний університет 320
100 Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Державна Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 312
101 Миколаїв Державна Миколаївський національний аграрний університет 310
102 Київ Приватна Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" 306
103 Київ Державна Київський національний університет культури і мистецтв 301
104 Дніпро Державна Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" 286
105 Сєвєродонецьк, Луганська обл. Державна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 285
106 Суми Державна Сумський національний аграрний університет 280
107 Львів Державна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 275
108 Умань, Черкаська обл. Державна Уманський національний університет садівництва 275
109 Суми Державна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 273
110 Львів Державна Львівський державний університет фізичної культури 263
111 Вінниця Державна Вінницький національний технічний університет 261
112 Мелітополь, Запорізька обл. Державна Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 258
113 Харків Державна Харківський національний медичний університет 253
114 Маріуполь, Донецька обл. Державна Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" 252
115 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Київський міжнародний університет" 250
116 Черкаси Державна Черкаський державний технологічний університет 249
117 Харків Державна Український державний університет залізничного транспорту 248
118 Тернопіль Державна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 247
119 Херсон Державна Херсонська державна морська академія 243
120 Дрогобич, Львівська обл. Державна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 241
121 Херсон Державна Херсонський національний технічний університет 241
122 Мукачево, Закарпатська обл. Державна Мукачівський державний університет 241
123 Київ Державна Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 230
124 Тернопіль Державна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 229
125 Харків Державна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 222
126 Дніпро Державна Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" 219
127 Харків Державна Харківський національний автомобільно-дорожній університет 214
128 Мелітополь, Запорізька обл. Державна Таврійський державний агротехнологічний університет 214
129 Херсон Державна Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет" 213
130 Дніпро Приватна Вищий навчальний приватний заклад "Дніпропетровський гуманітарний університет" 212
131 Київ Приватна Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 211
132 Київ Приватна ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 209
133 Львів Державна Львівський національний університет  ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 205
134 Дніпро Державна Національна металургійна академія України 202
135 Чернігів Державна Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 194
136 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" 194
137 Дніпро Державна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 193
138 Кропивницький Державна Центральноукраїнський національний технічний університет 191
139 Харків Державна Національний університет цивільного захисту України 190
140 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" 189
141 Дубляни, Львівська обл. Державна Львівський національний аграрний університет 187
142 Миколаїв Державна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 186
143 Лиман, Донецька обл. Державна Донецький національний медичний університет 183
144 Харків Державна Харківський національний університет будівництва та архітектури 183
145 Одеса Державна Одеська державна академія будівництва та архітектури 180
146 Ніжин, Чернігівська обл. Державна Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 178
147 Чернівці Державна Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 176
148 Харків Державна Харківський торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету 171
149 Харків Державна Українська інженерно-педагогічна академія 167
150 Дніпро Державна Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України" 166
151 Харків Державна Харківська державна академія культури 165
152 Маріуполь, Донецька обл. Державна Азовський морський інститут Національного університету "Одеська  морська академія" 162
153 Слов’янськ, Донецька обл. Державна Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" 159
154 Київ Державна Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 155
155 Берегове, Закарпатська обл. Приватна "Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ" 155
156 Запоріжжя Приватна "Класичний приватний університет" 155
157 с-ще Докучаєвське, Харківська обл. Державна Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 153
158 Київ Державна Державний університет інфраструктури та технологій 153
159 Одеса Державна Одеський державний аграрний університет 152
160 Харків Державна Харківський державний університет харчування та торгівлі 152
161 Київ Державна Київський національний університет театру. кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 150
162 Київ Приватна Академія праці. соціальних відносин і туризму 149
163 Переяслав-Хмельницький, Київська обл. Державна Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 148
164 Харків Державна Харківська державна академія дизайну і мистецтв 147
165 Покровськ, Донецька обл. Державна Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" 146
166 Хмельницький Комунальна Хмельницький університет управління та права 142
167 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 142
168 Івано-Франківськ Приватна Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 139
169 Одеса Державна Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 138
170 Львів Державна Українська академія друкарства 132
171 Київ Державна Національнa академія Служби безпеки України 132
172 Харків Державна Харківська державна академія фізичної культури 125
173 Миколаїв Приватна Відокремлений підрозділ "Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" 112
174 Ізмаїл, Одеська обл. Державна Ізмаїльський державний гуманітарний університет 109
175 Запоріжжя Державна Запорізька державна інженерна академія 104
176 Київ Приватна Київський університет туризму. економіки і права 103
177 Харків Державна Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 102
178 Дніпро Приватна Відокремлений підрозділ "Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" 102
179 Ізмаїл, Одеська обл. Державна Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 95
180 Львів Державна Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України" 92
181 Сєвєродонецьк, Луганська обл. Державна Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 90
182 Кременець. Тернопільська обл. Комунальна Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 87
183 Київ Державна Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" 87
184 Кам’янське, Дніпропетровська обл. Державна Дніпровський державний технічний університет 86
185 Полтава Державна Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 84
186 Львів Державна Львівський інститут економіки і туризму 83
187 Харків Державна Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 81
188 смт. Мала Данилівка, Харківська обл. Державна Харківська державна зооветеринарна академія 81
189 Львів Державна Львівська національна академія мистецтв 79
190 Бахмут, Донецька обл. Державна Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" 76
191 Черкаси Державна Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 70
192 Київ Державна Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 70
193 Харків Приватна Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 68
194 Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Державна Подільський державний аграрно-технічний університет 66
195 Дніпро Державна Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 65
196 Харків Державна Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" 64
197 Краматорськ, Донецька обл. Державна Донбаська державна машинобудівна академія 63
198 Київ Державна Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 63
199 Хмельницький Державна Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 62
200 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Донецький юридичний інститут МВС України 61
201 Луцьк Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Академія рекреаційних технологій і права" 60
202 Миколаїв Державна Відокремлений підрозділ "Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв" 58
203 Рубіжне, Луганська обл. Державна Державний заклад "Луганський державний медичний університет" 56
204 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" 56
205 Київ Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Академія адвокатури України" 55
206 Одеса Державна Одеський державний екологічний університет 53
207 Коломия, Івано-Франківська обл. Державна Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 52
208 Одеса Державна Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 52
209 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 51
210 Миколаїв Приватна Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 51
211 Кропивницький Державна Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету" 50
212 Хмельницький Приватна Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 49
213 Черкаси Приватна Вищий навчальний заклад "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 49
214 Маріуполь, Донецька обл. Державна Донецький державний університет управління 46
215 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні" 46
216 Харків Комунальна Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради 44
217 Вінниця Державна Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету 43
218 Львів Державна Відокремлений підрозділ "Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв" 42
219 Житомир Комунальна Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський базовий фармацевтичний коледж" Житомирської обласної ради 42
220 Хмельницький Приватна Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 42
221 Київ Приватна Вищий навчальний заклад "Київська Академія перукарського мистецтва" 42
222 Львів Державна Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 41
223 Буча, Київська обл. Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут" 41
224 Рубіжне, Луганська обл. Державна Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) 40
225 Бердянськ, Запорізька обл. Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Бердянський університет менеджменту і бізнесу" 40
226 Львів Державна Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" 39
227 Бережани. Тернопільська обл. Державна Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" 38
228 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі" 38
229 Київ Державна Національна академія статистики. обліку та аудиту 38
230 Вінниця Приватна Вінницький соціально-економічний інститут Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 37
231 Запоріжжя Приватна Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" 37
232 Львів Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Комп`ютерна Академія "Шаг" 37
233 Харків Державна Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 36
234 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут бізнесу та технологій" Товариство з обмеженою відповідальністю 36
235 Лисичанськ, Луганська обл. Державна Донбаський державний технічний університет 35
236 Івано-Франківськ Державна Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету 35
237 Львів Приватна Відокремлений підрозділ "Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" 35
238 Бахмут, Донецька обл. Державна Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно- педагогічної академії ( м.Бахмут) 34
239 Коломия, Івано-Франківська обл. Приватна Інститут управління природними ресурсами Вищого навчального закладу "Університет економіки та права "КРОК" 34
240 Харків Державна Коледж Національного фармацевтичного університету 33
241 Київ Приватна Київська православна богословська академія 33
242 Львів Державна Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 32
243 Черкаси Державна Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" 32
244 Ізмаїл, Одеська обл. Державна Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 32
245 Київ Державна Київський університет права Національної академії наук України 32
246 Харків Державна Луганський національний аграрний університет 31
247 Одеса Державна Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 31
248 Луцьк Приватна Луцький інститут розвитку людини Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 31
249 Хмельницький Комунальна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 30
250 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Інститут екології економіки і права" 30
251 Запоріжжя Комунальна Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 29
252 Ніжин, Чернігівська обл. Державна Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" 29
253 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань" 29
254 Львів Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський медичний інститут" 29
255 Київ Державна Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 28
256 Львів Приватна Вищий навчальний заклад "Приватне акціонерне товариство "Львівський інститут менеджменту" 28
257 Кропивницький Приватна Кіровоградський інститут розвитку людини вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 27
258 Нікополь, Дніпропетровська обл. Державна Нікопольський факультет Національної металургійної академії України 27
259 Чернівці Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет" 26
260 Житомир Комунальна Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський інститут медсестринства" Житомирської обласної ради 25
261 Тернопіль Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій" 25
262 Херсон Державна Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 24
263 Ужгород Державна Закарпатська академія мистецтв 24
264 Мелітополь, Запорізька обл. Державна Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету у м.Мелітополі Запорізької області 24
265 Глухів, Сумська обл. Державна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 23
266 Нова Каховка, Херсонська обл. Приватна Новокаховський гуманітарний інститут  вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет  розвитку людини "Україна" 23
267 Київ Комунальна Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 22
268 Полтава Приватна Полтавський інститут економіки і права вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 22
269 Київ Приватна Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління" 22
270 Київ Державна Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи" 21
271 Первомайськ, Миколаївська обл. Державна Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 21
272 Кременчук, Полтавська обл. Приватна Філія "Кременчуцький інститут вищого навчального закладу "Університет імені Альфреда Нобеля" 21
273 Чернівці Державна Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 20
274 Київ Приватна "Київський кооперативний інститут бізнесу і права" 20
275 Кременчук, Полтавська обл. Комунальна Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 19
276 Миколаїв Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" 19
277 Покровськ, Донецька обл. Державна Індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" 18
278 Ужгород Державна Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 18
279 Львів Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Львівський університет бізнесу та права" 18
280 Київ Приватна Вищий навчальний заклад Інститут реклами (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 18
281 Чернігів Державна Академія Державної пенітенціарної служби 17
282 Дніпро Державна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 17
283 Харків Державна Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 17
284 Харків Державна Національна академія Національної гвардії України 16
285 Вінниця Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва" 16
286 Кропивницький Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Кропивницький інститут державного та муніципального управління" 16
287 Львів Державна Відокремлений структурний підрозділ Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка" 16
288 Кропивницький Приватна Кропивницький інститут приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" 16
289 Мелітополь, Запорізька обл. Приватна Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 15
290 Львів Приватна Львівський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 15
291 Луцьк Комунальна Луцький педагогічний коледж 14
292 Біла Церква, Київська обл. Приватна Білоцерківський інститут економіки та управління вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 14
293 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Криворізький факультет Запорізького національного університету 14
294 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж" 14
295 Шостка, Сумська обл. Державна Шосткинський інститут Сумського державного університету 13
296 Київ Комунальна Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра 13
297 Хуст, Закарпатська обл. Приватна Карпатський інститут підприємництва Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 13
298 Київ Приватна Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин" у формі товариства з обмеженою відповідальністю 13
299 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів" 13
300 Рівне Державна Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України 13
301 Вінниця Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький фінансово-економічний університет" 12
302 Дніпро Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини" 12
303 Ізмаїл, Одеська обл. Приватна Придунайська філія  Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 12
304 Краматорськ, Донецька обл. Державна Донбаська національна академія будівництва і архітектури 11
305 Львів Комунальна Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини  ім. Андрея Крупинського" 11
306 Чортків. Тернопільська обл. Державна Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету 11
307 Конотоп, Сумська обл. Державна Конотопський інститут Сумського державного університету 11
308 Миколаїв Приватна Вищий навчальний заклад "Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" 11
309 Львів Приватна Львівська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 11
310 Рівне Комунальна Рівненський державний базовий медичний коледж 10
311 Нововолинськ, Волинська обл. Державна Нововолинський навчально - науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету 10
312 Енергодар, Запорізька обл. Приватна Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені  Р.Г.  Хеноха  "Класичного приватного університету" 10
313 Київ Державна Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 10
314 Дніпро Приватна Приватна установа "Вищий навчальний заклад "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" 10
315 Кропивницький Приватна Кіровоградський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 10
316 Житомир Приватна Житомирський економіко-гуманітарний інститут Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 10
317 Ужгород Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад Східно-європейський слов'янський університет" 10
318 Ізмаїл, Одеська обл. Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізмаїльський інститут водного транспорту" 9
319 Яготин, Київська обл. Приватна Яготинський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 9
320 Чернігів Приватна Чернігівський інститут інформації. бізнесу і права Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" 9
321 Вінниця Комунальна Комунальний вищий навчальний заклад "Вінницька академія неперервної освіти" 9
322 Житомир Приватна Житомирська філія Приватного вищого навчального закладу "Київський інститут бізнесу та технологій" товариство з обмеженою відповідальністю 9
323 Харків Приватна "Харківський економіко-правовий університет" у формі товариства з обмеженою відповідальністю 8
324 Нікополь, Дніпропетровська обл. Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Нікопольський економічний університет" 8
325 Житомир Державна Житомирський агротехнічний коледж 8
326 Львів Приватна Товариство з обмеженою відповідальністю Медичний коледж "Монада" 8
327 Одеса Приватна Одеський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 8
328 Маріуполь, Донецька обл. Приватна Маріупольський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 8
329 Київ Державна Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка 8
330 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини" 8
331 Вінниця Державна Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету 8
332 Черкаси Комунальна Черкаська медична академія 7
333 Одеса Державна Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 7
334 Мелітополь, Запорізька обл. Приватна Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" 7
335 Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Державна Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 7
336 Черкаси Державна Факультет ринкових. інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 7
337 Хмельницький Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Університет економіки і підприємництва" 6
338 Кропивницький Приватна Кіровоградський інститут комерції 6
339 Вінниця Приватна Вінницький кооперативний інститут 6
340 Трускавець, Львівська обл. Приватна Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 6
341 Херсон Приватна Херсонський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 6
342 Хмельницький Приватна Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира. Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 6
343 Бахмут, Донецька обл. Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Донецький університет економіки та права" 5
344 Івано-Франківськ Приватна Івано-Франківська філія Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 5
345 Вижниця, Чернівецька обл. Державна Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка 5
346 Суми Державна Сумська філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 5
347 Первомайськ, Миколаївська обл. Приватна Первомайська філія Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" 5
348 Одеса Державна Вищий навчальний заклад "Одеська державна академія технічного регулювання та якості" 4
349 Херсон Приватна Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права 4
350 Дрогобич, Львівська обл. Державна Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький коледж нафти і газу" 4
351 Бориспіль, Київська обл. Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом" 4
352 Черкаси Приватна Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 4
353 Дніпро Приватна Дніпропетровський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 4
354 Вінниця Приватна Вінницька філія Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" 4
355 Мирноград, Донецька обл. Приватна Донецька філія Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" 4
356 Миколаїв Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Медико-природничий університет" 4
357 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Державна Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 3
358 Хмельницький Приватна Приватний вищий навчальний заклад «Хмельницький економічний університет» 3
359 Луцьк Приватна Вищий навчальний заклад "Приватне акціонерне товариство "Волинський інститут економіки та менеджменту" 3
360 смт. Брюховичі, Львівська обл. Державна Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 3
361 Дубно, Рівненська обл. Приватна Дубенська філія вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 3
362 Рівне Приватна Рівненський інститут Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 3
363 Херсон Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Херсонський економічно - правовий інститут" 3
364 Нова Каховка, Херсонська обл. Приватна Приватний вищий навчальний заклад "Новокаховський політехнічний інститут" 3
365 Умань, Черкаська обл. Приватна Уманська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 3
366 Луцьк Приватна Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 3
367 Чернігів Приватна Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 3
368 Луцьк Приватна Луцький біотехнічний інститут Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" 3
369 Київ Державна Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 3
370 Косів, Івано-Франківська обл. Державна Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 2
371 Київ Комунальна Київська дитяча Академія мистецтв 2
372 Дніпро Приватна Дніпровська філія вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 2
373 Київ Державна Олімпійський коледж імені Івана Піддубного 2
374 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Приватна Криворізька філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 2
375 Сєвєродонецьк, Луганська обл. Приватна Сєвєродонецький інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 2
376 Житомир Приватна Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 2
377 Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Приватна Відокремлений підрозділ приватного акціонерного товариства "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" у м. Кривий Ріг 2
378 Київ Приватна Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій 2
379 Вінниця Приватна Економіко-правовий коледж Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет" 2
380 Херсон Приватна Приватний заклад "Морський інститут післядипломної освіти імені  контр-адмірала Федора  Федоровича Ушакова" 2
381 Київ Державна Луганська державна академія культури і мистецтв 1
382 Березне, Рівненська обл. Державна Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 1
383 Київ Приватна Горлівський регіональний інститут вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 1
384 Харків Приватна Приватний заклад “Харківський гуманітарно-екологічний інститут” 1
385 Нікополь, Дніпропетровська обл. Приватна Нікопольська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 1
386 Рівне Приватна Рівненська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 1
387 Миколаїв Приватна Миколаївська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 1
388 Умань, Черкаська обл. Приватна Уманська філія Приватного вищого навчального закладу "Київський інститут бізнесу та технологій" товариство з обмеженою відповідальністю 1
389 Київ Державна Відокремлений структурний підрозділ "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури" 1
390 Павлоград, Дніпропетровська обл. Приватна Західнодонбаський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" 1
391 Луцьк Державна Луцька філія Тернопільського національного економічного університету 1
392 Житомир Приватна Житомирська філія Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" 1

 

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2017 року дивіться за посиланням.

Освіта.ua
15.01.2018

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів